• Kwalifikacyjne kursy zawodowe  - FAQ

    • 1. Dla kogo przeznaczone są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

     Kursy są przeznaczone dla osób dorosłych, które planują uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, w tym uprawnienia rolnicze.

     2. Jak długo trwa kurs?

     Kurs w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSCKR w Mokrzeszowie trwa 8 miesięcy, zaczyna się we wrześniu, a kończy w kwietniu.

     3. W jakim systemie odbywają się zajęcia?

     Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w czwartki (e-learning od godz.15.00), piątki (od godziny 15.00 do 20.00 i soboty (od godziny 9.00 do 18.00).

     4. Co trzeba zrobić, żeby zaliczyć kurs?

     Należy zdać egzaminy wewnętrzne w sesji zimowej i wiosennej oraz zaliczyć praktyki zawodowe (ROL.04 i ROL.05), naukę jazdy ciągnikiem rolniczym (ROL.04).

     5. Czy należy podejść do wszystkich egzaminów?

     Tak. Słuchaczy obowiązuje w danej sesji harmonogram egzaminów z wszytkich nauczanych w semestrze przedmiotów. Szczegóły są zawarte w "Formach i zasadach zaliczenia", które przewidują także zwolnienia z praktycznej nauki zawodu i nauki jazdy ciągnikiem.

     5. Gdzie zdaje się egzaminy zewnątrzne?

     Egzaminy zdaje się w Mokrzeszowie - szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego, więc wszystko odbywa się na terenie ZSCKR w Mokrzeszowie w oparciu o bazę szkoły poznaną na zajęciach.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

  • Pracownie szkolne
  • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
  • Internat
  • Hiszpania
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
  • Zdjęcia szkoły