• Technik architektury krajobrazu

        • "PIĘKNO OGRODÓW W TWOICH RĘKACH - zieleń się opłaca"

          SZKOŁA
          przygotowuje Cię do:
          • opracowywania projektów terenów zieleni,
          • urządzania i pielęgnacji ogrodów,
          • wykonania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
          • interpretowania dokumentacji,
          • rozpoznawania i wykorzystania roślin ozdobnych,
          • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
          • jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. B)
           
          DYPLOM W ZAWODZIE
          Kwalifikacje:
          • K.1 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
          • K.2 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
           
          MATURA
          szansa na studia
           
          PRACA
          • pracownie projektowe,
          • instytucje zajmujące się konserwacją i ochroną środowiska,
          • urzędy administracji samorządowej,
          • parki narodowe i krajobrazowe,
          • ogrody botaniczne,
          • własna działalność gospodarcza
    • Kontakty

      • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
      • szkola@mokrzeszow.edu.pl
      • 74 850 87 36
      • Mokrzeszów 111
      • 74 850 87 00
  • Galeria zdjęć

    • Pracownie szkolne
    • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
    • Internat
    • Hiszpania
    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
    • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
    • Zdjęcia szkoły