• Zarządzenie Nr 6/2020

    Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie

    z dnia 24.03.2020r.

    w sprawie

    realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
    w Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
    im. W. Witosa w Mokrzeszowie
    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     

     

     

    Na podstawie:

     - § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) oraz

    - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz.U. 2020r. poz. 410 z późn. zm. )

    zarządzam, co następuje:

     

    §1

     

    W okresie od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia realizacja zadań Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie odbywa się
    z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

     

    §2

    Szczegółowe zasady wynikające z powyższych ustaleń są zawarte w Procedurze dotyczącej szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Technikum w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie
    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
    .

     

    §3

     

    Zapisy zawarte w w/w procedurze obowiązują nauczycieli, uczniów oraz rodziców/prawych opiekunów i są opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

     

     

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020r.

     

                                                                                                            Joanna Miłobóg

     

                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                             ZSCKR w Mokrzeszowie

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

  • Pracownie szkolne
  • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
  • Internat
  • Hiszpania
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
  • Zdjęcia szkoły