• Szkolny dzień Erasmusa+ – konferencja podsumowująca projekt „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”
     • Szkolny dzień Erasmusa+ – konferencja podsumowująca projekt „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”

      28.11.2019

      27 listopada 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację i upowszechniająca rezultaty projektu „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”.

      Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  Jego budżet wyniósł 379.827,20 zł.

      Konferencja podsumowująca projekt była częścią „Szkolnego Dnia Erasmusa”. W wydarzeniu wzięła udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Imprezę prowadziła koordynator projektu – Elwira Podhalicz wspólnie z Ryszardem Skotnickim – nauczycielem języka obcego i członkiem zespołu projektowego, którzy zaprezentowała cele i zakładane efekty projektu oraz podsumowali jego realizację przedstawiając informację na temat osiągniętych rezultatów.

      Uczestnicy mobilności, tj, uczniowie i nauczyciele podzielili się wspomnieniami i doświadczeniami ze swojej przygody z Erasmusem+. A było o czym opowiadać. 18 uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło praktyki w restauracjach hiszpańskiej Walencji. Natomiast 9 przyszłych hodowców koni i 9 przyszłych  techników agrobiznesu wyjechało do w Jordbrugets w Danii. Programem objętych było również 13 nauczycieli realizujących job shadowing w szkołach w Portugalii i Danii. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wyjazd rozwinął ich kompetencje zawodowe i poprawił komunikację w języku obcym, a nawiązane kontakty i zdobyte doświadczenia są bezcenne.

      Uczestnicy projektu na specjalnie stworzonej mapie Europy zaznaczyli kraje, które odwiedzili przypinając pamiątkowe zdjęcia. Od początku realizacji projektów w ramach Erasmusa+ młodzież i nauczyciele byli już w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Bytanii, Holandii, na Islandii o Malcie. Teraz doszły jeszcze: Dania, Portugalia i Hiszpania.

      Joanna Miłobóg – dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie, zaprezentowała pamiątkowe albumy, które dokumentują odbyte praktyki i job shadowing oraz wręczyła uczniom i nauczycielom Europassy potwierdzające nabyte umiejętności i kompetencje.

      Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu „Moja przygoda z Erasmusem – fotorelacja”. Nagrody w konkursie ufundowała hojna Rada Rodziców ZSCKR w Mokrzeszowie. Wyróżnieni uczniowie to: Mateusz Marcinkowski (I miejsce), Oliwia Wierzbicka (II miejsce) i Weronika Kulesza (III miejsce).

      Ponieważ w Szkolnym Dniu Erasmusa wzięła udział cała społeczność szkolna, dlatego można było podsumować zaangażowanie poszczególnych klas, które nie tylko przygotowały stoiska państw dotychczas odbytych mobilności, ale także rywalizowały o palmę pierwszeństwa w konkursie na najlepszą prezentację kraju mobilności oraz w turnieju wiedzy o odbytych mobilnościach i krajach goszczących. I choć wygrana przypadła klasie IV technikum w zawodzie technik hodowca koni (Hiszpania), to nikt nie czuł się pokonany. Jak zawsze imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, a poziom zaangażowania uczniów był równie wysoki jak wysoka była jakość całego wydarzenia. (EP)

    • Warsztaty branżowe przyszłych hodowców koni
     • Warsztaty branżowe przyszłych hodowców koni

      27.11.2019

      Jak co roku w naszej szkole, w ramach promocji kierunku kształcenia w zawodzie technik hodowca koni odbyły się warsztaty zawodowe z udziałem zaproszonych gości – branżowców i fachowców w dziedzinie chowu i hodowli koni. 22 listopada 2019r uczniowie specjalizujący się w zawodzie technik hodowca koni, mieli okazję czerpać profesjonalną wiedzę od specjalistów, którzy dzielili się swoim doświadczeniem i osiągnięciami w pracy z końmi. Uczniowie zaprosili na spotkanie hipoterapeutę, instruktora jazdy konnej i właściciela stajni „Zielone Wzgórze” z Dziećmorowic – Magdalenę Drozdowską – Pazik, która uświadamiała młodzież omawiając etapy świadomego jeździectwa, związane z tajnikami sztuki jeździeckiej, poszanowaniem koni, ich potrzeb oraz zrozumieniem sensu każdej wykonanej czynności z koniem i jeźdźcem. Pani Agnieszka Litwa - weterynarz specjalizujący się w leczeniu koni, przeprowadziła wykłady dotyczące zachowań chorobowych u koni, występowania najczęstszych schorzeń, chorób i urazów, metod leczenia oraz szeroko rozumianej profilaktyki w hodowli koni. Pani Sandra Slawska właścicielka sklepu „Patataj”, hodująca własne konie i specjalizująca się w doradztwie w sprawach żywienia koni, zwróciła uwagę na trudności w tym zakresie ze względu na specyfikę układu pokarmowego konia. Podawała przykłady rozwiązań wielu trudnych przypadków różnych grup żywieniowych koni, przedstawiła szeroki asortyment paszowy dostępny na  polskim rynku oraz możliwości rozwijania się w branży, w której można z powodzeniem łączyć pasję z pracą zawodową.

      W ramach wdzięczności za bezinteresowny dar przekazania wiedzy opartej na doświadczeniu nasi uczniowie wręczyli gościom skromne podarunki i częstowali słodkim poczęstunkiem.

      Szkolenie było inspiracją dla młodych, przyszłych hodowców, dopełnieniem wiedzy z zakresu kierunku kształcenia oraz pozwoliło uzyskać wskazówki pochodzące ze źródeł doświadczeń ludzi kochających konie. (JH)

    • Filozofia zaklinacza koni
     • Filozofia zaklinacza koni

      27.11.2019

      „Przez wieki ludzie mówili do koni: „Musisz robić co ci każę, albo cię skrzywdzę”. Ludzie nadal tak mówią do innych ludzi – nadal zastraszają, zmuszają i upokarzają. Jestem przekonany, że moje odkrycia związane z pracą z końmi mają tę samą moc i zastosowanie w miejscu pracy, w systemie edukacji czy systemie karnym, a także w wychowaniu dzieci. W głębi serca uważam, że nikt z nas nie ma prawa mówić: „Musisz to zrobić, albo cię skrzywdzę”- ani do żadnego zwierzęcia, ani do żadnego człowieka.” (Monty Roberts)

      17 listopada 2019r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik hodowca koni podczas szkolenia zorganizowanego na terenie Partynic we Wrocławiu poznali Monty Robertsa - amerykańskiego trenera koni wyścigowych, znanego wśród koniarzy jako „zaklinacz koni”. Monty prezentował całej Polsce swoje metody pracy z końmi bez przemocy, oparte przede wszystkim na zaufaniu, wzajemnym szacunku, zbudowaniu relacji i właściwej komunikacji między człowiekiem a koniem.

      Na pokazie uczniowie obserwowali metodę komunikacji z koniem, której szkoleniowiec jest twórcą, nazwanej „Join – Up”. Monty pracował z 4 końmi zgłoszonymi z całej Polski. Pokazał pracę z koniem surowym i z końmi mającymi problemy behawioralne (nie akceptują człowieka, czy przedmiotu np. plastiku, folii, itp.). Demonstrował jak radzić sobie ze zwierzęciem, które wykazuje problemy i bunt podczas kontaktu z człowiekiem. Trener uczył również wprowadzania do przyczepy - koniowozu koni, które odmawiały wejścia. Dopełnieniem szkolenia były opowieści o wykorzystywaniu metod pracy z końmi w pracy z weteranami wojennymi cierpiącymi na zespół stresu pourazowego.

      Spotkanie stało się inspiracją nie tylko do pracy z końmi metodami „Join – Up”, ale również do lepszego poznania i wgłębiania się w psychologię konia. Uświadomiło, jak ważna jest praca nad sobą oraz świadomość własnego ciała. (JH)

    • Zobaczyć urok i poznać temperament koni czystej krwi arabskiej – marzenia czy rzeczywistość?
     • Zobaczyć urok i poznać temperament koni czystej krwi arabskiej – marzenia czy rzeczywistość?

      27.11.2019

      Nie ma wątpliwości – w naszej szkole to rzeczywistość. W dniach 12 i 13 listopada 2019 r. uczennice z klasy technikum w zawodzie technik hodowca koni wraz z nauczycielką Panią Joanną Niebieszczańską odwiedziły jedną z największych i najsłynniejszych państwowych stadnin koni czystej krwi arabskiej - Michałów. Spędziły tam dwa wspaniałe dni, podczas których mogły zobaczyć jak wygląda praca w tak prestiżowym ośrodku, poznać ciekawych ludzi, którzy zajmują się  treningiem i hodowlą koni czystej krwi arabskiej i koni małopolskich o ciekawym umaszczeniu tarantowatym. Pierwszy dzień wypełniło zwiedzanie całej stadniny, po której oprowadziła grupę pani zootechnik Weronika Sosnowska-Sidoruk. Jej opowieść o koniach rozmieszczonych w 11 stajniach, ich pochodzeniu, liniach, rodzinach klaczy i rodach ogierów i ich  osiągnięciach była cennym doświadczeniem hodowlanym. Następnie uczennice rozmawiały z trenerem koni pokazowych panem Mariuszem,  który jeździł z końmi po całym świecie na czempionaty, opowiadał o specyfice szkolenia i treningu koni czystej krwi arabskiej do pokazów i czempionatów w różnym wieku. Całości dopełniło zwiedzanie Europejskiego Centrum Rozrodu Koni i Stacji Pozyskiwania Nasienia Ogierów w Stadninie Michałów. Pani zootechnik opowiadała o czynnościach związanych z pobieraniem nasienia od ogierów , obróbce nasienia w laboratorium i o inseminacji klaczy. Chętni uczniowie mogli również dosiąść koni arabskich o świetnym charakterze i niesamowitym temperamencie oraz specyficznym kontakcie z człowiekiem.

      Drugi dzień pobytu zaczął się od w masztalerni, gdzie przed rozpoczęciem pracy spotykają się wszyscy masztalerze, trenerzy i zootechnicy. Pracownicy przekazują sobie różne informacje dotyczące stanu zdrowia koni, a zadania rozdaje koniuszy i zootechnik. Tam też zostały wydane dyspozycje dla naszej grupy. W tym dniu uczennice pomagały w codziennych pracach na stajniach, np. w porządkach, czyszczenie koni. Następnie uczennice zobaczyły pokaz koni arabskich zorganizowanym specjalnie dla nich. Prezentowały się takie „końskie gwiazdy”, jak: Ermitage, Pontia , Wieża Mocy, Lawinia. Przyszli hodowcy zobaczyli, na czym w praktyce polega prezentacja koni, jak się je ustawia do oceny pokroju i na co należy zwrócić uwagę podczas samej oceny. Widzieli też prezentację tych koni w ruchu w ręku i luzem.

      Kolejnym punktem w programie było zwiedzanie muzeum na terenie stadniny. Są tam zgromadzone wszystkie nagrody, floo ,puchary, piękne obrazy, siodła arabskie i piękne zdjęcia, które świadczą o niesamowitych osiągnięciach tamtejszych koni.

      Następnie uczniowie wybrali się wraz z panią prezes stadniny Moniką Słowik do pozostałych gospodarstw należących do stadniny, w tym Folwarku Podlesie, gdzie znajduje się młodzież męska -  ogierki roczne i dwuletnie czystej krwi arabskiej i małopolskiej o selekcjonowanym umaszczeniu tarantowatym.

      W ośrodku w Michałowie oprócz koni jest jeszcze prowadzona hodowla bydła mlecznego rasy jersey, a w gospodarstwie Lubcza bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. W Lubczy pani zootechnik opowiadziała o hodowli bydła i o odbywającym się właśnie próbnym udoju.

      Uczennice były bardzo zadowolone z wyjazdu, podczas którego mogły zdobyć ciekawe i ważne zawodowe doświadczenia. (JN)

       

    • INTERNAT COMPANY – nowe przedsięwzięcie uczniowskie  rozwijające umiejętności biznesowe
     • INTERNAT COMPANY – nowe przedsięwzięcie uczniowskie  rozwijające umiejętności biznesowe

      18.11.2019

      Kolejni uczniowie naszej szkoły wykazali się inicjatywą, kreatywnością, a przede wszystkim przedsiębiorczością. Mieszkańcy internatu założyli młodzieżowe mini przedsiębiorstwo - firmę „Internat Company”, która będzie działała na szkolnym rynku na wzór spółki jawnej. Wspólnicy wybrali 4-osobowy zarząd spółki. Prezesem został Damian Chudziński, dyrektorem ds.marketingu Patrycja Bieruta, dyrektorem finansowym Aniela Winiarczyk i dyrektorem produkcyjnym Kacper Czerwiński. Szkolnym opiekunem mini przedsiębiorstwa jest Pani Elwira Podhalicz.

      W piątek 8 listopada 2019r. Zarząd „Internat Company” podpisał z Panią Dyrektor Joanną Miłobóg umowę najmu pomieszczenia przeznaczonego na działalność mini przedsiębiorstwa.

      Na ten moment uczniowie – wspólnicy szukają pomysłu na produkt, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe. Zanim zaczną produkować sprzedawać swoje produkty i prowadzić dokumentację finansową, przeszli cykl szkoleń. 13 listopada 2019r. Damian Chudziński i Patrycja Bieruta wzięli udział w szkoleniu „Design Thinking - metoda projektowania innowacyjnych rozwiązań stosowana w Google”. Szkolenie odbyło się w Chorzowie. Całodniowe warsztaty były okazją do poznania ciekawych osób z różnych szkół w Polsce oraz nauką kreatywnego myślenia wykorzystywanego w procesie projektowania nowych innowacyjnych rozwiązań. Natomiast Aniela Winiarczyk jako dyrektor finansowy szkoli się on-line odnośnie prowadzenia dokumentacji i rozliczeń finansowych.

      Nasi przedsiębiorcy chcą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Mini przedsiębiorstwo PRODUKCIK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku. Zwycięzca konkursu reprezentuje Polskę w konkursie europejskim „JA Europe Company of the Year Competition”.

      Życzymy ciekawych pomysłów i maksymalnych zysków! (EP)

     • „Naród, który nie pamięta swojej historii, zmuszony jest ją powtórzyć”

      18.11.2019

      Jest taki dzień w kalendarzu ważny dla każdego, kto o sobie mówi „ jestem patriotą”. To dzień 11 listopada, Święto Odzyskania Niepodległości. Cieszymy się, że po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. Ale co ta niepodległość dla nas znaczy? Czy potrafimy docenić, ile trudu włożyli nasi przodkowie, byśmy mogli żyć w wolnym kraju? I temu, dlaczego powinniśmy cieszyć się z wolności i pamiętać o tym, co było, poświęcony był apel przygotowany przez klasę 2 CT w piątek 8 listopada 2019r. W montażu słowno-muzycznym uczniowie przedstawili wiersze tych poetów, dla których słowa POLSKA, WOLNOŚĆ, WALKA były znakiem powinności każdego Polaka. Nie zabrakło również ważnych dla historii piosenek: „Żeby Polska była Polską”, „Mury”, „Pierwsza Brygada”.  Bo jak się okazuje, odzyskanie wolności, to dopiero początek. Każda lekcja historii jest ważna. Dlatego doceniajmy to, co dostaliśmy i dbajmy, by nam tego nie odebrano. (Wó)

    • KRUS w naszej szkole
     • KRUS w naszej szkole

      07.11.2019

      6 listopada 2019 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Terenowej Placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świdnicy: Panią Kierownik - Urszulę Dembińską i Panią Inspektor do spraw prewencji - Lucynę Jabłonkę. Wraz z nimi w spotkaniu z młodzieżą klas pierwszych uczestniczyła także Pani Joanna Bartosiak-Kuźniewska - przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu. Prelegenci przedstawili cele i zadania reprezentowanych instytucji oraz wskazali największe zagrożenia dla zdrowia i życia osób pracujących w sektorze rolnictwa. Uczniowie mieli okazję  dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących min. środków ochrony indywidualnej w pracy rolnika, podstaw ubezpieczeń społecznych w rolnictwie oraz  form zatrudnienia i  zasad podejmowania pierwszej pracy. Atrakcją był konkurs - TEST z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie i przemyśle. Na młodzież czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najlepszymi w dziedzinie BHP okazali się  uczniowie kl. I M4T Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu czyli: miejsce I - Serafin Lesiak, miejsce II - Piotr Wilczak i miejsce III – Oskar Bełdo.   (Ko)

       

    • Hubertus 2019
     • Hubertus 2019

      07.11.2019

      29 października 2019r. odbyła się szkolna impreza jeździecka Hubertus zorganizowana przez uczniów technikum w zawodzie technik hodowca koni. Społeczność naszej szkoły uczciła tradycję święta jeźdźców i myśliwych na terenie SO Książ.

      Na uroczystości gościliśmy Pana Marka Pawłowicza – przewodniczącego Rady Rodziców i jednocześnie właściciela stadniny i klubu jeździeckiego „Stary Julianów”, delegację z zaprzyjaźnionej szkoły ZS Nr 1 w Krzyżowicach składającą się z uczniów technikum w zawodzie technik hodowca koni wraz z nauczycielem Panem Grzegorzem Jasiczkiem, Panią Sandrę Slawską właścicielkę sklepu „Patataj” ze Świdnicy oraz kadrę kierowniczą i wychowawców klas.

      Szkolny Hubertus rozpoczął się uroczystym pokazem ujeźdzeniowym w wykonaniu jeźdźców – uczniów prezentujących 10 koni. Pokaz został przygotowany i prowadzony przez uczennicę kl. IV CT Kingę Prymulę. Następnie odbyły się gry i zabawy z końmi oraz park habituacyjny, gdzie każdy miał okazję popracować z koniem z ziemi w ręku, sprawdzić swoje umiejętności w pracy i komunikacji z koniem . Uczennice Wiktoria Czakan z kl. II CT oraz Julia Białobrzeska z kl. III PTC uświetniły imprezę amatorskim pokazem woltyżerskim, po którym to każdy z chętnych mógł wykonać trzy podstawowe figury woltyżerskie na koniu pracującym w pasie woltyżerskim (klęk na koniu, flaga i młynek). Każdy z uczestników był zaangażowany i miał zadania do wykonania. Wychowawcy klas owijali koniom kończyny owijkami na czas i dokładność. Zaproszeni goście – branżowcy musieli opisać kościec konia i wypełnić poprawnie zadanie egzaminacyjne z kwalifikacji R.20 w części pisemnej, natomiast młodzież losowała zadania, polegające na identyfikacji wybranych koni, ocenie chodów i pokroju. Uwieńczeniem Hubertusa było „szukanie lisa”, którego to udało się znaleźć Natalii Zabagło-Pawłowicz z kl. II CT oraz Szymonowi Klepkowi z kl. I CT.

      Po wspólnych zmaganiach, przy ognisku wręczono upominki dla najlepszych miłośników koni, a uroczystość świętowano biesiadując przy smacznym bigosie i smażąc kiełbaskę na kiju.

    • Szkoła pamięta
     • Szkoła pamięta

      04.11.2019

      Przypadające 1 listopada Święto Zmarłych to czas pełen zadumy i refleksji nad  istotą życia i przemijaniem. Zapaleniu zniczy towarzyszą wspomnienia osób bliskich i ważnych. Nasza społeczność także co roku upamiętnia wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, którzy odeszli, ale byli związani z Mokrzeszowską Szkołą, gdzie skrzyżowały się nasze drogi. Stąd w czwartek 31 października 2019r. ksiądz Dawid Fiołek wraz z młodzieżą przed wejściem do głównego budynku szkoły zorganizował symboliczne miejsce pamięci.

      W tym roku dodatkowo uczciliśmy Święto Zmarłych wystawą przygotowaną przez uczniów i Panią Agnieszkę Stelmach poświęconą ważnym postaciom polskiej historii, których życiowa misja przełożyła się na fakt, że jest nam dane żyć w czasach niepodległości. Włączyliśmy się tym samym w ogólnopolską akcję „Szkoła pamięta” zorganizowaną pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. (JM)

    • Koncert skrzypcowy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu
     • Koncert skrzypcowy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

      04.11.2019

      „4 pory w roku” Antonia Vivaldiego to wydarzenie, podczas którego nie mogło nas zabraknąć. 30 października 2019r. wybrani uczniowie klas pierwszych w zawodzie technik agrobiznesu i technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunkami Panią Jolantą Pinczakowską i Panią Wiesławą Krzemińską uczestniczyli w koncercie organizowanym w ramach  Koncertów Edukacyjnych dla Młodzieży.

      „4 pory w roku” to koncert, podczas którego omówione zostały okoliczności powstania cyklu koncertów skrzypcowych Cztery pory roku, skomponowanych przez jednego z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki barokowej – Antonia Vivaldiego. Pomimo upływu wielu lat owe koncerty cieszą się niesłabnącą popularnością, podobnie jak ich autor, któremu poświęcone było to spotkanie. Została ukazana imponującą różnorodność działań i niespodziewanych talentów włoskiego kompozytora, a także sensacyjne epizody z jego życia – wszystko po to, by udowodnić, że Antonio Vivaldi, podejmując rozliczne aktywności twórcze, był całkowicie nieszablonowy i zarazem wyjątkowo efektywny. W programie, poza Czterema porami roku, znalazły się także inne słynne utwory mistrza, a całość została zilustrowana materiałami filmowymi zrealizowanymi w Wenecji, specjalnie  na potrzeby koncertu.

      Wydarzenie z cyklu „Speaking Concerts” jest organizowane we współpracy z powstałą w 2009 r. w Poznaniu „Fabryką Sztuki”, której misją stało się kształtowanie wrażliwości oraz zaspokajanie potrzeby obcowania z kulturą wśród wszystkich pokoleń za pomocą uniwersalnego języka – muzyki. Podczas koncertów wykonanie muzyki łączone było z komentarzami charyzmatycznego dyrygenta, Marcina Sompolińskiego oraz autorskimi filmami i prezentacjami. (JP)

    • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

      04.11.2019

      24 października 2019r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wydarzenie poprzedzone było kampanią kandydatów. Nad poprawnością wyborów czuwała komisja w składzie: Oliwia Lurka (4CT) , Kacper Król (4MT) oraz Panie Magdalena Kuklińska i Marta Podrzycka. Uprawnionych do głosowania było 147 uczniów. Głosowało 131 osób. Oddano 131 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 89%. Najwięcej głosów – 64 – otrzymał Krystian Pilch (3 PTC) i to on będzie pełnił funkcję przewodniczącego SU. Na Patrycję Bierutę (2MT) głosowały 44 osoby, a na Aleksandrę Marcinkowską (2PTM) – 23. Gratulujemy nowemu szefostwu i życzymy powodzenia i wytrwałości przy realizacji wyborczych zobowiązań. (JM)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych