• Wieczór Poezji Obcojęzycznej

      19.12.2019

      12 grudnia 2019r. dwoje naszych uczniów: Amelia Dyjak i Adrian Strzałkowski wzięło udział w XII Powiatowym Wieczorze Poezji Obcojęzycznej w ZSM w Świdnicy. Tegoroczny wieczór był poświęcony twórczości szwedzkiego zespołu „ABBA” i niemieckiej piosenkarce Nenie. Uczniowie recytując teksty twórców mogli pogłębić swoją znajomość języków obcych oraz poznać kulturę lat 90 – tych. Spotkanie było też okazją do zawarcia nowych znajomości międzyszkolnych. Uczniowie przygotowywali się do Wieczoru pod czujnym okiem nauczycieli języków obcych -  Pani Doroty Koczut i Pani Magdaleny Kuklińskiej.

     • Nikola Zarzycka stypendystką Prezesa Rady Ministrów

      18.12.2019

      27 listopada 2019 roku w auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Wręczenia dyplomów w imieniu Pana Premiera dokonał Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. W ZSCKR w Mokrzeszowie kryteria przyznania stypendium spełniła Nikola Zarzycka - uczennica klasy trzeciej technikum w zawodzie: technik hodowca koni. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskała najwyższą średnia ocen w szkole: 5,20 oraz otrzymała wzorową ocenę ze sprawowania.

      Nikola osobą systematyczną, pracowitą i rzetelną.  Wykazuje aktywność na wielu płaszczyznach funkcjonowania.tj,   podejmuje liczne działania na rzecz klasy i szkoły, chętnie bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach. Jest zainteresowana nauką w wybranym przez siebie zawodzie i zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji, np. poprzez udział w warsztatach, szkoleniach branżowych. Uczestniczy w realizowanych przez szkołę projektach, np. „Zawodowiec to dobry fachowiec”, „Działam,, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli w ZSCKR w Mokrzeszowie”. W czerwcu Nikola zajęła zespołowo II miejsce w między powiatowym konkursie „Młodzi z pomysłem na przemysł 4.0” organizowanym przez Społeczną Akademię Nauk w Świdnicy w ramach Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej. Uczennica dumnie reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym. Angażuje się w  działalność Samorządu Uczniowskiego, jest współpomysłodawcą i prowadzącą Spółdzielnię Uczniowską „Agromix”.Poza lekcjami rozwija swoją pasję, jaką jest jazda konna. Nikola jest osobą otwartą, życzliwą, często służy pomocą koleżankom i kolegom, charakteryzuje się dużą kulturą osobistą, jest taktowna, potrafi podziękować, docenić cudzą pracę. W sytuacjach trudnych wykazuje się empatią, posiada silne poczucie sprawiedliwości. Jest akceptowana i lubiana przez zespół klasowy. Nie wchodzi w konflikty. Jest spokojna i opanowana. Nikola Zarzycka stanowi wzór do naśladowania dla innych uczniów. Ma dobrą opinię wśród nauczycieli i pracowników szkoły.

      Należy dodać, że o Stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą ubiegać się uczniowie, którzy w danym roku szkolnym mają średnią powyżej 4,75 oraz przynajmniej bardzo dobą ocenę ze sprawowania. Stypendium wiąże się z gratyfikacją pieniężną - uczeń otrzymuje co miesiąc przyznaną kwotę, którą może wykorzystać na rozwijanie swoich zainteresowań.

      Stawka jest warta zachodu, zatem zachęcamy wszystkich uczniów do rywalizacji o stypendium PRM za ten rok szkolny! (LK)

     • Co rolnik wiedzieć powinien …

      18.12.2019

      12 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie pt. "Zasady przyznawania płatności obszarowych, w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek", które przeprowadził Pan Romuald Szałata - pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy. Uczniowie klas I i II Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu mieli okazję poznać zasady wypełniania e-wniosku o płatności oraz  techniczne możliwości składania e-wniosku. W dalszej części szkolenia zwrócono uwagę na wdrożenie krajowego programu działań dotyczących zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. Zgodnie z wytycznymi programu od 1 stycznia 2019 r. każde gospodarstwo o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie powyżej 10 DJP zobowiązane jest do posiadania Planu Nawożenia Azotem. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak prawidłowo wypełniać Plan Nawożenia azotem w specjalistycznym programie komputerowym. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniu zadając praktyczne pytania w obszarze tematycznym szkolenia. (Ko)

    • Nowy Rok. Nowe Wyzwania. Nowe Projekty?
     • Nowy Rok. Nowe Wyzwania. Nowe Projekty?

      13.12.2019

      Jeszcze nie zamknął się ostatni rozdział projektu „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”,  który pozwolił naszym uczniom i nauczycielom doskonalić się, zawodowo w Dani, Hiszpanii, Portugalii, a już pojawia się nowa perspektywa. Dzięki kontaktom nawiązanym w Green Academy w Aarhus (duński partner) podczas wyjazdu młodzieży na wiosenne praktyki, udało się nawiązać współpracę z Tridium College w Randes. Dlatego 12 grudnia 2019r. odbyło się u nas spotkanie robocze z delegacją, której przewodził Pan Lars Bageer Hansen. Rozmowy zakończyły się owocnie, a Tradium College jako potencjalny partner projektu, pokazał się z jak najlepszej strony. I dlatego, jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych, to w 2021 roku wybrani uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pojadą właśnie do Randes. Czego wszystkim zainteresowanym stronom można życzyć! (JM)

    • Festiwal Przedmiotów Ogólnokształcących - odsłona humanistyczna
     • Festiwal Przedmiotów Ogólnokształcących - odsłona humanistyczna

      13.12.2019

      Tradycją naszej szkoły stał się organizowany rok rocznie Festiwal Przedmiotów Ogólnokształcących. W ramach tegoż festiwalu w dniu 11 grudnia 2019 roku przedstawiciele wszystkich klas naszej szkoły wraz z opiekunami - Panią Karoliną Czaplińską, Joanną Hodel, Dorotą Koczut oraz ks. Dawidem Fiołkiem wzięli udział w „lekcji w kinie”, która odbyła się w auli I LO im. J. Kasprowicza w Świdnicy. Uczestnicy lekcji dydaktycznej „w terenie” poznali historię polskiego kina oraz zapoznali się z sylwetkami Polaków, którzy wnieśli wiele do kina polskiego i światowego. Lekcję uświetnił film pt.: „Twój Vincent”. To brytyjsko-polski animowany techniką malarską film pełnometrażowy w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, który powstał we współpracy z poetą i prozaikiem Jackiem Dehnelem. Fabułę stanowi życie i śmierć Vincenta van Gogha. Film otrzymał nominację do Złotych Globów w 2018 roku oraz nominację do Oskara w styczniu 2018 roku w kategorii: Najlepszy pełnometrażowy film animowany. „Twój Vincent” otrzymał Europejska Nagrodę Filmową za film animowany. Po seansie uczniowie nagrodzili film gromkimi brawami, co świadczy o tym, że docenili wkład i zaangażowanie twórców filmu w stworzenie tego wielkiego dzieła sztuki. (KC)

    • Cavaliada Tour 2019
     • Cavaliada Tour 2019

      12.12.2019

      Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Cavaliada Tour w Poznaniu to jedna z najlepiej zorganizowanych imprez cavaliadowych w Polsce, w której nasi uczniowie kształcący się w zawodzie technik hodowca koni uczestniczyli w dniach 28-29 listopada 2019r. Podczas zawodów młodzież miała okazję oglądać na żywo zmagania jeźdźców rozgrywane na wysokim międzynarodowym poziomie sportowym. Zawodnicy walczyli w konkursach w skokach przez przeszkody, WKKW oraz powożeniu (wpisane do Światowej Federacji Jeździeckiej). Najbardziej emocjonującym konkursem dla widzów był Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgów Czterokonnych, do którego konie dla zawodnika Piotra Mazurka przygotowywała nasza uczennica kl. IV CT Kinga Prymula. Następne konkursy, w tym potęga skoku CSI4* (wysokość muru 210 cm) oraz WKKW dostarczały wiele wrażeń do późnych godzin wieczornych.

      W przerwach konkursowych młodzież mogła podziwiać Targi Sprzętu Jeździeckiego, na których wystawcy prezentowali swoją ofertę sprzętu i akcesoriów jeździeckich. Tematyka targów była tak szeroka, że obejmowała wszystko co związane z jeździectwem i hodowlą, a ilość i jakość sprzętu zachęcała do zakupów akcesoriów dla siebie, czy swojego konia. Można też było zapatrzeć się w podarki świąteczne dzięki uczestnictwie w Festiwalu Sztuki i Rękodzieł Artystycznych.

      Po zetknięciu się z wielkim światem jeździeckim uczniowie wrócili do szkoły z większym zapałem do rozwoju swoich pasji i zainteresowań związanych z zawodem. I już czekają na następny wyjazd na Cavaliadę, tym razem do Warszawy w roku 2020. (JH)

    • „Literatura jest zbudowana na czułości”
     • „Literatura jest zbudowana na czułości”

      09.12.2019

      Tak jak w całej Polsce, tak i w naszej szkole nie mogło zabraknąć akcentu związanego z faktem otrzymania Literackiej Nagrody Nobla przez Olgę Tokarczuk, która 10 grudnia 2019r. odbierze z rąk króla Szwecji złoty medal i dyplom potwierdzający to wyjątkowe wyróżnienie. W holu szkoły została wyeksponowana wystawa dotycząca jej życia i twórczości pt: „Twarze Olgi Tokarczuk”. Uczniowie mogli także przeczytać informacje, jakie ukazały się w codziennej prasie na temat tej prestiżowej nagrody i poznać dzieła pisarki, które są dostępne w bibliotece szkolnej. Mogli także zobaczyć własnoręczny podpis autorki w Księdze Gości z roku 2009, kiedy to pani Olga odwiedziła naszą szkołę w ramach sesji letniej Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Wystawa była także okazją do prezentacji prac plastycznych wykonanych przez uczniów w ramach wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego na „Najciekawszy portret naszej Noblistki”. (Ku)

     • Jakość żywca wołowego

      09.12.2019

      4 grudnia 2019 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy odbyła się konferencja pt. ,,Produkcja żywca wołowego System QMP oraz chów i hodowla bydła”. Uczestnikami spotkania byli rolnicy, hodowcy bydła mięsnego oraz uczniowie naszej szkoły – kl. II CT- technik hodowca koni i kl. II PTM - technik agrobiznesu wraz z opiekunami: Panią Małgorzatą Bednarską i Panią Moniką Kołakowską Młodzież miała okazję wzbogacić swoją wiedzę w zakresie produkcji zwierzęcej. Głównym tematem konferencji była jakość żywca wołowego w odniesieniu do Systemu QMP. Pierwszym prelegentem był Pan Marcin Adamczyk - przedstawiciel Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił powiązania mające wpływ na jakość finalną żywca wołowego. Podkreślił jak kluczowe w procesie produkcji są: dobór rasy do typu użytkowania,  odpowiednie warunki chowu i hodowli, dobrostan zwierząt czy zapewnienie opieki weterynaryjnej. Dodatkowo zaprezentował dane statystyczne, które dotyczyły poziomu uboju, eksportu i jakości żywca wołowego na rynku Unii Europejskiej i świata. Z doborem ras bydła mięsnego zapoznał uczestników prezes firmy K.I. Samen Polska Pan Marek Damsz. Ciekawe wykłady i prezentacje przedstawili lekarze weterynarii - lek. wet. Jacek Ptak i lek. wet. Wojciech Ptak. Dotyczyły one syndromu oddechowego bydła oraz zapalenia wymienia. Konferencja była doskonałą formą pogłębienia wiadomości oraz spotkania i wymiany informacji z ludźmi z branży. (Ko)

    • Święta coraz bliżej…
     • Święta coraz bliżej…

      06.12.2019

      W naszej szkole i internacie czuć już klimat świąt. Pojawiły się choinki i pierwsze świąteczne dekoracje. Trwają próby do bożonarodzeniowego przedstawienia, z gabinetu religii słychać kolędy, a w pracowni żywienia unosi się zapach świątecznych pierników i ciasteczek. „Morzeszowskie elfy”, czyli Samorząd Uczniowski i mini przedsiębiorstwo „Internat Company” produkują stroiki świąteczne, ozdoby, mydełka, bombki, które będzie można kupić na kiermaszu zorganizowanym w budynku głównym szkoły w ostatnim tygodniu przed świętami (17-19 grudnia 2019r.) Już dzisiaj warto odłożyć pewną sumę, bo dochód z kiermaszu wspomoże działalność szkolnego wolontariatu. Nie zabraknie też „szlachetnej paczki” przygotowywanej przez mieszkańców internatu. Mamy też piękne kartki „wyczarowane” przez uczennice Anielę Winiarczyk i Weronikę Gołąb pod okiem Pani Małgorzaty Lenczewskiej. Trafią one do firm i instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą. No cóż! Święta coraz bliżej! (JM)

    • „Dbam o zdrowie”
     • „Dbam o zdrowie”

      05.12.2019

      3 grudnia 2019r. odbył się Powiatowy Konkurs Dotyczący Przeciwdziałania AIDS Pod Hasłem „Dbam o Zdrowie”. Naszą Szkołę godnie reprezentowali uczniowie klasy 2 PTM - Patrycja Bieruta i Mateusz Dyczkowski. Co prawda zajęli miejsca poza czołową trójką, ale możemy być z nich dumni, ponieważ na większość pytań odpowiedzieli dobrze, co świadczy o dużej wiedzy naszej reprezentacji. Uczniowie za udział w konkursie dostali pamiątkowe dyplomy  oraz drobne upominki. Zapowiedzieli, że w przyszłym roku to właśnie oni staną na podium :) (MW)

    • Ach, te pierniki…
     • Ach, te pierniki…

      05.12.2019

      Miejscem, które koniecznie trzeba odwiedzić jest Piernikarnia Śląska w Niemczy. Nasi uczniowie z technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z paniami Jolantą Pinczakowską i Agatą Wójcik 3 grudnia 2019r. brali udział w warsztatach, których aktywna formuła pozwoliła na poznanie dziejów śląskiego piernikarstwa (w tym sekretnych receptur wytwarzania ciasta i samodzielnego wykonania figuralnych pierników). Położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych, tradycje kulinarne sięgające czasów pogańskich oraz obfitość miodu stwarzały sprzyjające warunki dla rozwoju na Śląsku tej tek ważnej dziedziny usług (jako pierwsi wymienieni są w 1293 roku piernikarze ze Świdnicy). Do naszej dyspozycji były m.in. piękne drewniane formy odtworzone z wedle starych wzorów. Wizyta w Piernikarni Śląskiej to niezwykła podróż do krainy zmysłów, a także do czasów, gdy na Śląsku wypiekano kilkadziesiąt gatunków pierników. Przez wieki miały one różnorodne smaki i kształty (m.in.. ludzi, zwierząt, przedmiotów, herbów, roślin), będąc odzwierciedleniem życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i religijnego regionu. W Niemczy pierniki wytwarzano od 1455 roku. Jest to magiczne i pełne uroku miejsce, będące najsłodszą atrakcją turystyczną Dolnego Śląska, odkrywającą zapomniane tradycje piernikarskie  (bogatsze i starsze o 100 lat od toruńskich). Zobaczcie, jak cudne pierniki udało nam się wypiec! (JP)

     • Sukces Wiktora w Olimpiadzie Wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie

      03.12.2019

      22 listopada 2019r. odbyła się Olimpiada Wiedzy o BHP w rolnictwie organizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. Naszą szkołę reprezentowali trzej uczniowie z klasy II technikum w zawodzie technik agrobiznesu: Kacper Czerwiński, Damian Chudziński i Wiktor Lindner przygotowani przez Pana Aleksandra Raka. W olimpiadzie uczestniczyło 30-tu uczniów z 10-ciu szkół rolniczych woj. dolnośląskiego. Nasz uczeń Wiktor Lindner uzyskał bardzo wysokie czwarte miejsce. Za zajęcie tego miejsca, prócz drobnych upominków, otrzymał wysokiej klasy tablet. Gratulujemy! (AR)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych