• UWAGA SŁUCHACZE!
     • UWAGA SŁUCHACZE!

      31.01.2020

      Szanowni Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

      Zmianie ulegają terminy w organizacji roku!

      Zmiana jest spowodowana zapisami w przepisach prawa oświatowego - zakończenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje
      w zawodzie organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

      Dlatego wobec powyższych:

      • 9 maja 2020 w sobotę odbędą się egzaminy semestralne
      • 11 maja 2020 w poniedziałek nastąpi zakończenie kursu

      Aby zrealizować wszystkie godziny, zajęcia z wykorzystaniem e-laerningu będą się odbywać
      w środy, a w czwartki, piątki i soboty będą zorganizowane zajęcia stacjonarne zgodnie z planem.

      W razie wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

  • Pracownie szkolne
  • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
  • Internat
  • Hiszpania
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
  • Zdjęcia szkoły