• "Cicha noc, święta noc pokój niesie ludziom wszem..."

      21.12.2020

      Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom, słuchaczom, pracownikom i przyjaciołom Mokrzeszowskiej Szkoły, aby ten wyjątkowym czas upłynął w rodzinnej atmosferze pełnej spokoju, radości i miłości.

      Niech nadchodzący Nowy 2021 Rok przyniesie nam wszystkim zdrowie, szczęście i energię potrzebną do osiągnięcia zamierzonych celów.

      Joanna Miłobóg Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Nowy ciągnik rolniczy i przyczepa :)

      23.12.2020

      W grudniu baza kształcenia zawodowego naszej szkoły wzbogaciła się o nowy sprzęt rolniczy. Mamy do dyspozycji kolejny zestaw do nauki jazdy kat.T - ciągnik rolniczy marki KUBOTA – M4062 oraz przyczepę marki PRONAR - PT510. To nasz trzeci ciągnik do nauki jazdy. Stawiamy na nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt rolniczy, który pozwala naszym uczniom kształcić się zgodnie z nowymi standardami. Zakup ciągnika i przyczepy jest dowodem na stały rozwój szkoły, która kształci rolników efektywnie i nowocześnie. Uczniom i instruktorom życzymy miłej nauki i pracy na nowym sprzęcie. (Ko)

     • Szlachetna Paczka

      20.12.2020

      Jak co roku, uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZSCKR w Mokrzeszowie, wzięli aktywny udział w przedświątecznej akcji charytatywnej jaką jest lokalna Szlachetna Paczka. W tym szczególnym roku postanowiliśmy wesprzeć Panią Ulę - mieszkankę Mokrzeszowa.

      Zebrane produkty żywnościowe i środki higieniczne pomógł nam przekazać Radny Gminy Świdnica - Pan Paweł Dziurdzia. Za co serdecznie dziękujemy :)

      W imieniu Pani Uli i własnym dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w akcję za dobre serca, hojność i zaangażowanie. Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Karolina Czaplińska. 

    • Szkolny park "pod lupą"
     • Szkolny park "pod lupą"

      16.12.2020

      Na szkolnych terenach zieleni prowadzone są prace inwentaryzacyjne. Obejmują one szczegółowy spis dendrologiczny drzew i krzewów znajdujących się na terenie kompleksu pałacowo-parkowego Naszej szkoły. Prace prowadzone są przez grupę architektów krajobrazu pod nadzorem Pana Piotra Redo - doktora nauk biologicznych, architekta krajobrazu, inspektora nadzoru terenów zieleni i czynnego nauczyciela akademickiego.

      Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna pozwoli na określenie aktualnej sytuacji drzewostanu w parku szkolnym oraz wytyczenie kierunków działań na kolejne lata. Jest to szczególne wydarzenie, które w sposób profesjonalny zbada stan ilościowy i jakościowy zasobów dendrologicznych. Należy podkreślić, że tego typu prace przeprowadzane są po raz pierwszy i będą służyć przyszłym pokoleniom. (Ko)            

     • Święta tuż, tuż…

      16.12.2020

      Nie wiesz za co się wziąć w świąteczny wieczór? Weź się za książkę!

      Biblioteka szkolna szczególnie poleca „Miłość z widokiem na Śnieżkę”, czyli osiem opowieści o miłości, wyzwaniach losu i przeszłości, która nie daje o sobie zapomnieć.

      Życzymy „zaczytanych” Świąt! (EJ, Ku)

    • Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej
     • Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

      15.12.2020

      Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

      Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

      Aby móc ubiegać się o pomoc:

      • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
      • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

      Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

      Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

      Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

      Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

      Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

      Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
    • szkola@mokrzeszow.edu.pl
    • 74 850 87 36
    • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych