• Załącznik Nr 1

    do Procedury

    dotyczącej szczególnych rozwiązań….COVID-19

     

    Adresy elektronicznej poczty służbowej nauczycieli

     

     

    Małgorzata Bednarska

    przedmioty zawodowe

    m.bednarska@mokrzeszow.edu.pl

    Piotr Cichoński

    wychowanie fizyczne

    p.cichonski@mokrzeszow.edu.pl

    Karolina Czaplińska

    język angielski, przedmioty zawodowe

    k.czaplinska@mokrzeszow.edu.pl

    Piotr Farej

    geografia

    p.farej@mokrzeszow.edu.pl

    Ks. Dawid Fiołek

    religia

    d.fiolek@mokrzeszow.edu.pl

    Szymon Gumny

    matematyka, fizyka, informatyka

    s.gumny@mokrzeszow.edu.pl

    Justyna Hupało-Hanak

    przedmioty zawodowe

    j.hupalohanak@mokrzeszow.edu.pl

    Joanna Hodel

    przedmioty zawodowe

    j.hodel@mokrzeszow.edu.pl

    Krzysztof Hodel

    przedmioty zawodowe

    k.hodel@mokrzeszow.edu.pl

    Luiza Kępińska

    chemia, biblioteka

    l.kepinska@mokrzeszow.edu.pl

    Natalia Kinast

    przedmioty zawodowe

    n.kinast@mokrzeszow.edu.pl

    Dorota Koczut

    język niemiecki

    d.koczut@mokrzeszow.edu.pl

    Monika Kołakowska

    biologia, przedmioty zawodowe

    monika.kolakowska@mokrzeszow.edu.pl

    Bogumiła Kosut

    biologia, przedmioty zawodowe

    b.kosut@mokrzeszow.edu.pl

    Brygida Kowalczyk

    przedmioty zawodowe

    b.kowalczyk@mokrzeszow.edu.pl

    Bogdan Kożuchowicz

    wychowawca internatu

    b.kozuchowicz@mokrzeszow.edu.pl

    Wiesława Krzemińska

    przedmioty zawodowe

    w.krzeminska@mokrzeszow.edu.pl

    Magdalena Kuklińska

    język angielski

    m.kuklinska@mokrzeszow.edu.pl

    Małgorzata Lenczewska

    wychowawca internatu

    m.lenczewska@mokrzeszow.edu.pl

    Hanna Lisowska

    matematyka

    h.lisowska@mokrzeszow.edu.pl

    Joanna Miłobóg

    język polski

    j.milobog@mokrzeszow.edu.pl

    Ewa Mizerska

    język polski, pedagog

    e.mizerska@mokrzeszow.edu.pl

    Joanna Niebieszczańska

    przedmioty zawodowe

    j.krysztofiak@mokrzeszow.edu.pl

    Jolanta Pinczakowska

    przedmioty zawodowe

    j.pinczakowska@mokrzeszow.edu.pl

    Elwira Podhalicz

    podstawy przedsiębiorczości, informatyka,
    rzedmioty zawodowe

    e.podhalicz@mokrzeszow.edu.pl

    Marta Podrzycka

    psycholog

    m.podrzycka@mokrzeszow.edu.pl

    Aleksander Rak

    przedmioty zawodowe, wychowawca internatu, instruktor nauki jazdy

    a.rak@mokrzeszow.edu.pl

    Ryszard Skotnicki

    język angielski

    r.skotnicki@mokrzeszow.edu.pl

    Agnieszka Stelmach

    historia, WOS, EDB

    a.stelmach@mokrzeszow.edu.pl

    Marcin Stróżyk

    wychowawca internatu

    m.strozyk@mokrzeszow.edu.pl

    Radosław Światowy

    rewalidacja, wychowawca internatu

    r.swiatowy@mokrzeszow.edu.pl

    Marcin Wójciak

    wychowanie fizyczne

    m.wojciak@mokrzeszow.edu.pl

    Agata Wójcik

    język polski, WOK, plastyka

    a.wojcik@mokrzeszow.edu.pl

    Grzegorz Wójtowicz

    przedmioty zawodowe, instruktor nauki jazdy

    g.wojtowicz@mokrzeszow.edu.pl

     

   • Plik do pobrania i druku

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

  • Pracownie szkolne
  • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
  • Internat
  • Hiszpania
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
  • Zdjęcia szkoły