•  

      

      

      

     Organizacja roku szkolnego 2019/2020

     w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie

     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

      RL.3a i RL.3b– Prowadzenie produkcji rolniczej

     RL.7 – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

     (ANEKS nr 2 w związku ze zmianą terminów zakończenia kursów)

      

     MIESIĄC

     TERMINY

     ZADANIA

     wrzesień

     06.09.2019

     (piątek)

     Rada Pedagogiczna (plenarna).

     06.09.2019

     (piątek)

     Rozpoczęcie zajęć. Spotkanie organizacyjne.

     do 20.09.2019

     (piątek)

     Ostateczny termin dostarczenia nr PKK przez słuchaczy RL.3a i RL3b

     realizujących naukę jazdy ciągnikiem.

     do 20.09.2019

     (piątek)

     Ostateczny termin dostarczenia prawa jazdy kat. T/B+E/ C1+E/C+E/D1+E/ D+E przez słuchaczy RL.3a i RL.3b

     (uprawnienie do zwolnienia z nauki jazdy ciągnikiem).

     do 27.09.2019

     (piątek)

     Ostateczny termin dostarczenia dokumentów przez słuchaczy RL.3a i RL.3b

     mających podstawy do zwolnienia z praktycznej nauki zawodu.

     grudzień

     23-31.12.2019

     Przerwa świąteczna.

     styczeń

     02-04.01.2020

     (czwartek

     -sobota)

     Sesja egzaminacyjna – egzaminy pisemne.

     07.01.2020

     (wtorek)

     Ostateczny termin wpisania ocen przez nauczycieli z egzaminów semestralnych.

     08.01.2020

     (środa)

     Koniec I semestru.

     Rada Pedagogiczna CKU – podsumowanie pracy CKU w I semestrze.

     09.01.2020

     (czwartek)

     Początek II semestru.

     luty

     10.02-23.02.2020

     Ferie zimowe.

     kwiecień

     09-14.04.2020

     Przerwa świąteczna.

     maj

      

      

     08.05.2020

      (piątek)

     Ostateczny termin  rozliczenia przez słuchaczy KKZ. RL.3a, RL.3b i RL.7 realizacji praktyki zawodowej.

     09.05.2020

     (sobota)

     Sesja egzaminacyjna – egzaminy pisemne.

     11.05.2020

     (poniedziałek)

     Ostateczny termin wpisania przez nauczycieli ocen z egzaminów semestralnych.

     12.05.2020

     (poniedziałek)

     Koniec II semestru.

     Klasyfikacja słuchaczy. Zakończenie kursów RL.3a, RL.3b i RL.7.

     Rada Pedagogiczna CKU – podsumowanie pracy CKU w II semestrze.

     29.05.2020

     (piątek)

     Odebranie zaświadczeń o ukończeniu kursu RL.3a, RL.3b i RL.7.

      

      

    • brak danych
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

  • Pracownie szkolne
  • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
  • Internat
  • Hiszpania
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
  • Zdjęcia szkoły