• Organizacja roku szkolnego 2020/2021

     w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie

     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

      ROL.04a i ROL.04b – Prowadzenie produkcji rolniczej

     ROL.05 – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

     ANEKS

      

     MIESIĄC

     TERMINY

     ZADANIA

     wrzesień

     04.09.2020

     (piątek)

     Rada Pedagogiczna (plenarna).

     04.09.2020

     (piątek)

     Rozpoczęcie zajęć. Spotkanie organizacyjne.

     do 18.09.2020

     (piątek)

     Ostateczny termin dostarczenia nr PKK przez słuchaczy ROL.04a i ROL.04b

     realizujących naukę jazdy ciągnikiem.

     do 18.09.2020

     (piątek)

     Ostateczny termin dostarczenia prawa jazdy kat. T/B+E/ C1+E/C+E/D1+E/ D+E przez słuchaczy RL.3a i RL.3b

     (uprawnienie do zwolnienia z nauki jazdy ciągnikiem).

     do 25.09.2020

     (piątek)

     Ostateczny termin dostarczenia dokumentów przez słuchaczy ROL.04a
     i ROL.04b mających podstawy do zwolnienia z praktycznej nauki zawodu.

     grudzień

     10-12.12.2020

     (czwartek

     -sobota)

     Sesja egzaminacyjna – egzaminy pisemne.

     12.12.2020

     (sobota)

     Ostateczny termin wpisania ocen przez nauczycieli z egzaminów semestralnych.

     16.12.2020

     (środa)

     Koniec I semestru.

     Rada Pedagogiczna CKU – podsumowanie pracy CKU w I semestrze.

     17.12.2020

     (czwartek)

     Początek II semestru.

     23-31.12.2020

     Przerwa świąteczna.

     styczeń

     04.01-15.01.2021

     Ferie zimowe.

     kwiecień

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     maj

      

      

      

     01-06.04.2021

     Przerwa świąteczna.

     07.05.2021 (piątek)

     Ostateczny termin  rozliczenia przez słuchaczy KKZ. ROL.04a, ROL.04b
     i ROL.05 realizacji praktyki zawodowej.

     13-15.05.2021

     (czwartek–sobota)

     Sesja egzaminacyjna – egzaminy pisemne.

     17.05.2021

     (poniedziałek)

     Ostateczny termin wpisania przez nauczycieli ocen z egzaminów semestralnych.

     21.05.2021

     (poniedziałek)

     Koniec II semestru.

     Klasyfikacja słuchaczy. Zakończenie kursów ROL.04a, ROL.04b i ROL.05.

     Rada Pedagogiczna CKU – podsumowanie pracy CKU w II semestrze.

     28.05.2021

     (piątek)

     Odebranie zaświadczeń o ukończeniu kursu ROL.04a, ROL.04b i ROL.05.

      

      

    • brak danych
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

   brak danych