• Patron

     • Wincenty Witos został patronem Zespołu Szkół Rolniczych w Mokrzeszowie decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu w oparciu o zarządzenie Ministra z dnia 30 sierpnia 1980r. / nr DW 5 / I / 34 / 80 / w sprawie nadania szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym imienia patrona / Dz. Ucz. Mo i w Nr 10, poz 71 /.
             Uroczystość ta odbyła się 10.06.1984 i połączona była z obchodami Ludowego Święta zorganizowanego przez Komitet Wojewódzki Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Akt nadania odczytał Kurator Mieczysław Struk.
             WINCENTY WITOS- (1874-1945). Działacz ruchu ludowego, polityk, publicysta, rolnik; od 1893 związany z galic. SL; przywódca PSL ''Piast'', czł. Rady Naczelnej; 1908-31 wójt gminy Wierzchosłowice; 1908-14 współzałożyciel Nacz. Komitetu Nar. Początkowo popierał tworzenie legionów pol. 1915 Odstąpił od proaustriackiej koncepcji rozwiązania kwestii polskiej, a nadzieje na odzyskanie niepodległości zaczął wiązać ze zwycięstwem Ententy; 1917-18 członek Ligi Narodowej; 1918 współtwórca i przewodn. Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, a w latach 1919-33 premier RP. Jeden z przywódców opozycji antysanacyjnej; w 1930r osadzony w Twierdzy Brzeskiej i skazany na 1,5 roku więzienia. W latach 1933-39 przebywał na emigracji w Czechosłowacji, uczestn ik Frontu Morges. Do kraju wrócił w kwietniu 1939. Zamieszkał w swojej rodzinnej wsi Wierzchosłowicach, gdzie pozostawał pod stałą kontrolą miejscowego Gestapo. W 1945r. został wybrany na w-ce prezydenta KRN. Głosił hasła solidaryzmu chłopskiego, wspierał linię polit. St. Mikołajczyka, był rolnikiem. Aż do śmierci pełnił obowiązki prezesa PSL. Autor m.in. "Wyboru pism i mów" (1939), "Moje wspomnienia" (1965), "Moja tułaczka" (1967).
             Imię Wincentego Witosa przypomina nam polskiego chłopa, posła, premiera, przywódcę ruchu ludowego, wiceprezydenta Krajowej Rady Narodowej. Jest on przykładem człowieka o niepospolitym charakterze, ogromnej pracowitości i uporze w dążeniu do zdobycia wiedzy, nie-ugiętego i twardego w sprawach klasowych. Stał się synonimem chłopa, który umiał bronić chłopskiej godności.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych