• ZESPÓŁ SZKÓŁ

    CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

    W MOKRZESZOWIE

     

    Przyjmuje zapisy na :

     

    KURS  ,,STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY”

     

     

        

     

      Program kursu obejmuje:

     

    10  godzin zajęć teoretycznych

    4    godzin zajęć praktycznych

     

    RAZEM: 14 GODZIN ( 2 – dniowe)

     

    Cena kursu: 190 zł – Szkolenie Podstawowe

     

    Planowany termin rozpoczęcia kursu: 14.12.2019 r. i 16.12.2019 r. (egzamin)

                                                                                            ( 10 godz.)          ( 4 godziny)

     

     

    Po zaliczeniu kursu uczestnicy otrzymują  zaświadczenia zachowujące ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

    Ukończenie szkolenia uprawnia do:

    • wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej                       i leśnictwie.
    • nabywania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka

     

    Posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu jest jednym z warunków umożliwiających uzyskanie:

    • płatności rolnośrodowiskowych oraz pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
    • certyfikatu potwierdzającego stosowanie produkcji integrowanej.

     

     

    Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły w godz. 8.00-15.00

    tel. 74/850-87-36 lub 74/850-87-96

     

                                                                                                  Monika Kołakowska

                                                                                Kierownik praktycznej nauki zawodu

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych