• Kwalifikacyjne kursy zawodowe  - FAQ

    • Jeśli jesteś osobą dorosłą, która swoje plany życiowe uzależnia od posiadania kwalifikacji rolniczych, możesz podjąć naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSCKR w Mokrzeszowie. Jak to zrobić? Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

     1. Dla kogo przeznaczone są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

     Kursy są przeznaczone dla osób dorosłych, które planują uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, w tym uprawnienia rolnicze. Kurs ROL.04 „Prowadzenie produkcji rolniczej” daje wykształcenie w zawodzie ROLNIK. Kurs ROL.05 „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie” daje wykształcenie na poziomie TECHNIK AGORBIZNESU (po ukończeniu kursu ROL.04 i pod warunkiem, że posiada się wykształcenie ogólne na poziomie szkoły średniej)

     2. Jak długo trwa kurs?

     Kurs w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSCKR w Mokrzeszowie trwa około 8 miesięcy, zaczyna się we wrześniu, a kończy w kwietniu lub maju.

     3. W jakim systemie odbywają się zajęcia?

     Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w czwartki (e-learning od godz.15.00), piątki (stacjonarnie od godziny 15.00 do 20.00 i soboty (stacjonarnie od godziny 9.00 do 18.00).

     4. Co trzeba zrobić, żeby zaliczyć kurs?

     Należy zdać pisemne egzaminy wewnętrzne w sesji zimowej i wiosennej oraz zaliczyć praktyki zawodowe (ROL.04 i ROL.05), naukę jazdy ciągnikiem rolniczym (ROL.04).

     5. Czy należy podejść do wszystkich egzaminów?

     Tak. Słuchaczy obowiązuje w danej sesji harmonogram egzaminów z wszystkich nauczanych w semestrze przedmiotów. Szczegóły są zawarte w "Formach i zasadach zaliczenia", które przewidują także zwolnienia z praktycznej nauki zawodu i nauki jazdy ciągnikiem, jeśli istnieją ku temu przesłanki.

     6. Czy po zdaniu tych egzaminów ma się już kwalifikacje rolnicze?

     Nie. Trzeba podejść do egzaminów zewnętrznych („państwowych”) organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ściśle określonych terminach i wg konkretnych dla danej kwalifikacji procedur.

     7. Gdzie zdaje się te egzaminy zewnętrzne?

     Egzaminy zdaje się w Mokrzeszowie - szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego, więc wszystko odbywa się na terenie ZSCKR w Mokrzeszowie w oparciu o bazę szkoły poznaną na zajęciach.

     8. Jak można zapisać się na kurs?

     Należy złożyć w sekretariacie wniosek (dostępny na stronie www.morzeszow.edu.pl wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami – zakładka: „druki do pobrania”, osobiście odebrać skierowanie do lekarza medycyny pracy, a po badaniu dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie). Osoby, które chcą podjąć naukę na kursie ROL.04 i nie mają podstaw do zwolnienia z nauki jazdy ciągnikiem rolniczym (obowiązkowy przedmiot), muszą dostarczyć jeszcze tzw. „Nr PKK” uzyskany we właściwym dla miejsca zameldowania wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym.

     9. Do kiedy można składać wnioski?

     Zgodnie z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2023/24 do 18 sierpnia 2023r.

     ZAPRASZAMY!

      


  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych