• RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

    • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

    • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych
    • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

    FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

    • zajęcia rozwijające uzdolnienia

    • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
    • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
    • magnetoterapia
    • zajęcia związane z planowaniem kariery
    • porady
    • konsultacje
    • warsztaty
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych