• RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

    • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

    • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych
    • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

    FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

    • zajęcia rozwijające uzdolnienia

    • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
    • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
    • magnetoterapia
    • zajęcia związane z planowaniem kariery
    • porady
    • konsultacje
    • warsztaty
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

  • Pracownie szkolne
  • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
  • Internat
  • Hiszpania
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
  • Zdjęcia szkoły