• Wyniki naboru do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052313

    współfinansowanego przez Unię Europejską. 

     

     

    • Ogłoszenie o rekrutacji

    •  

     Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus +

     Rozpoczynamy rekrutację do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052313 współfinansowanego przez Unię Europejską. 

     Adresatami projektu są uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie kształcący się na kierunkach:

     • technik agrobiznesu;
     • technik hodowca koni
     • technik żywienia i usług gastronomicznych

     Zrekrutowani uczniowie wezmą udział w dwutygodniowych praktykach zagranicznych we Włoszech i Hiszpanii w okresie 13.03.2023 – 24.03.2023 oraz 08.05.2023-19.05.2023. 

     Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione: zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, program kulturowy.

     Przed odbyciem praktyk uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych, a po powrocie z mobilności w działaniach upowszechniających rezultaty projektu. Praktyki uczestnicy odbywają samodzielnie w indywidualnie przyznanych miejscach praktyk

     Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

     • zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,
     • uzupełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (część A i część B1) oraz wypełnić oświadczenia uczestnika i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

      W przypadku niepełnoletności kandydata formularz musi podpisać również jego rodzic/opiekun prawny,

     • wypełniony i potwierdzony przez wychowawcę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu – Elwiry Podhalicz lub złożyć w sekretariacie szkoły, w okresie od 05.01.2023 do 19.01.2023

     Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu.

     Załączniki 1 - 4 dostępne są u koordynatora projektu (Elwira Podhalicz)  na stronie projektu https://zsckrerasmus.blogspot.com/ oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty UE

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych