• Zarządzenie Nr 9/2020

  Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie

  z dnia 25.05.2020r.

  w sprawie organizacji pracy biblioteki

  w ZSCKR w Mokrzeszowie

  w związku z wystąpieniem epidemii COVID - 19

   

  Na podstawie: § 3 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Dz. U. poz. 410 z późn. zm
  ., zarządzam, co następuje:

  §1

   

  Od dnia 1 czerwca 2020r. dopuszcza się możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

   

  §2

   

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego wprowadza się „Wytyczne dla biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie w okresie rygorów
  i ograniczeń związanych z epidemią COVID-19
  ”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

   

  §3

   

  Za realizację wytycznych odpowiadają nauczyciele bibliotekarze.

   

  §4

   

  Za zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego związanego z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażeniu COVID-19 odpowiada kierownik gospodarczy.

   

   

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

   

   

                                                                                                            

  Do wiadomości:

   

  1. Luiza Kępińska –
  2. Magdalena Kuklińska -
  3. Agnieszka Szefler –

   

   


   • Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy   o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

    Jan Paweł II

   • Nasze zbiory biblioteczne

   • Biblioteka posiada:

    • Komplety lektur z języka polskiego
    • Podręczniki szkolne
    • Książki pomocnicze do przedmiotów zawodowych
    • Literaturę popularnonaukową
    • Beletrystykę
    • Materiały audiowizualne
    • Edukacyjne programy komputerowe
    • Czasopisma dla uczniów i nauczycieli (np. Głos nauczycielski, Biblioteka w szkole, Hodowca i jeździec).

    Oprócz dużej przestronnej wypożyczalni uczniowie mają do dyspozycji również czytelnię, oraz Centrum multimedialne-czynne w godzinach pracy biblioteki. W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający słowniki, leksykony, atlasy, albumy, encyklopedie ogólne i przedmiotowe. Tutaj uczniowie mogą korzystać również ze zgromadzonych czasopism.        W Centrum multimedialnym uczniowie mają do dyspozycji 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu drukarki, oraz skanera.

 • Regulaminy i harmonogramy

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

  • Pracownie szkolne
  • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
  • Internat
  • Hiszpania
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
  • Zdjęcia szkoły