• Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy   o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

    Jan Paweł II

   • Nasze zbiory biblioteczne

   • Biblioteka posiada:

    • Komplety lektur z języka polskiego
    • Podręczniki szkolne
    • Książki pomocnicze do przedmiotów zawodowych
    • Literaturę popularnonaukową
    • Beletrystykę
    • Materiały audiowizualne
    • Edukacyjne programy komputerowe
    • Czasopisma dla uczniów i nauczycieli (np. Głos nauczycielski, Biblioteka w szkole, Hodowca i jeździec).

    Oprócz dużej przestronnej wypożyczalni uczniowie mają do dyspozycji również czytelnię, oraz Centrum multimedialne-czynne w godzinach pracy biblioteki. W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający słowniki, leksykony, atlasy, albumy, encyklopedie ogólne i przedmiotowe. Tutaj uczniowie mogą korzystać również ze zgromadzonych czasopism.        W Centrum multimedialnym uczniowie mają do dyspozycji 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu drukarki, oraz skanera.

 •  

  Wyciąg z "Regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  im. W. Witosa w Mokrzeszowie w okresie rygorów i ograniczeń związanych z epidemią COVID-19" (od 1 września 2020r.)

   

  IX. Biblioteka szkolna.

  1. Biblioteka szkolna jest dostępna wyłącznie dla uczniów, słuchaczy i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie zgodnie z harmonogramem pracy nauczycieli-bibliotekarzy.
  2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
  3. Podczas przebywania w bibliotece należy zachować dystans społeczny, mieć zakryte usta i nos.
  4. Pomieszczenie, w którym znajduje się biblioteka musi być systematycznie wietrzone.
  5. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie - książki podaje nauczyciel - bibliotekarz.
  6. W przypadku zwrotu książek poddaje się je kwarantannie:
  1. miejsce kwarantanny stanowi pomieszczenie czytelni
  2. zwrócone książki nauczyciel-bibliotekarz umieszcza na okres 2 dni
   w wyznaczonej szafce
  3. odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć
   z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.
  1. Po przyjęciu książek od użytkownika nauczyciel-bibliotekarz musi każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki oraz ręce.
 • Regulaminy i harmonogramy

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych