• HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ 

    SEMESTR  II  ROK SZKOLNY  2021/2022

    Kwalifikacyjne kursy zawodowe  ROL.04a, ROL.04b

    (08.04-09.04.2022) sesja egzaminacyjna

     

     

     

     

    ROL.04a

    ROL.04b

    Data

    Lp

    Godz.

    Przedmiot

    N-l

    Przedmiot

    N-l

    08.04.22r.

     (piątek )

    1.

    16.00-16.45

    Mechanizacja rolnictwa 

     

    K-H

    Język obcy w agrobiznesie

     

    R-S

    2.

    16.50-17.35

    Język obcy w agrobiznesie

     

    R-S

    Mechanizacja rolnictwa 

     

    G-W

    3.

    17.40-18.25

    Podstawy działalności gospodarczej

     

    W-K

    Bezpieczeństwo  i higiena pracy

     

    A-R

    4.

    18.30-19.15

    Bezpieczeństwo  i higiena pracy

     

    A-R

    Zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa

     

    G-W

    5.

    19.20-20.05

    Zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa

     

    K-H

    Podstawy działalności gospodarczej

     

    W-K

    RS - Ryszard Skotnicki,  GW –  Grzegorz Wójtowicz, AR- Aleksander Rak, WK- Wiesława Krzemińska, KH- Krzysztof Hodel

     

     

     

    ROL.04a

    ROL.04b

    Data

    Lp

    Godz.

    Przedmiot

    N-l

    Przedmiot

    N-l

    09.04.22r.

    (sobota)

    1.

    9.00- 9.45

    Produkcja roślinna

     

    H-H

    Produkcja zwierzęca

     

    M-B

    2.

    9.50-10.35

    Produkcja zwierzęca

     

    M-B

    Produkcja roślinna

     

    H-H

    3.

    10.40-11.25

    Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej

     

    J-N

    Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej

     

    H-H

    4.

    11.30-12.15

    Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej

     

    H-H

    Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej

     

    J-N

    HH – Justyna Hupało - Hanak,  JN- Joanna Niebieszczańska,   MB – Małgorzata Bednarska

     

     

    HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ 

    SEMESTR  II  ROK SZKOLNY  2021/2022

     Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.05 - Organizacja i prowadzenie

    przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

    (Sesja egzaminacyjna  08 – 09.04.2022)

     

     Data

     

    Lp

    Godz.

    Przedmiot

    N-l

    08.04.22r.

     (piątek)

    1.

    16.00-16.45

    Zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie         

    W-K

    2.

    16.50-17.35

    Zajęcia praktyczne z prowadzenia działalności gospodarczej

    W-K

    3.

    17.40-18.25

    Zajęcia praktyczne                         z prowadzenia rachunkowości       w agrobiznesie

    M-B

    4.

    18.30-19.15

    Zajęcia praktyczne                         z przetwórstwa spożywczego

     

    W-K

    5.

    19.20-20.05

    Rachunkowość  agrobiznesie

    M-B

    6.

    20.10-20.55

    Podstawy przetwórstwa spożywczego

    W-K

     

    WK –  Wiesława Krzemińska

    MB-    Małgorzata Bednarska                                      

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych