• Nasza szkoła pomyślnie przeszła proces Akredytacji uzyskała uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+. Przyznana akredytacja obejmuje całą nową perspektywę budżetową, tzn. że do końca 2027 roku mamy zagwarantowane finansowanie na wszystkie złożone przez nas wnioski projektowe zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 

     Uczestnikami projektów realizowanych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ mogą być zarówno uczniowie uczący się na wszystkich kierunkach oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

     W programie Erasmus+ uczniowie mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe, odbywając praktyki zawodowe lub staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju.

     Ponadto możliwe jest także uczestnictwo w konkursach umiejętności zawodowych

     organizowanych w krajach biorących udział w programie Erasmus+.

     Nauczyciele przedmiotów zawodowych mają możliwość podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz językowych, uczestnicząc w mobilnościach typu job shadowing oraz kursach i praktykach zawodowych. Mogą także dzielić się swoją wiedzą, prowadząc kursy i szkolenia w instytucjach zagranicznych.

      

     PLAN ERASMUSA – CELE:

      Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz zdobycie doświadczenia

     zawodowego w nauczanej branży w nowoczesnym przedsiębiorstwie,

      wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości j. obcego,

      zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, wzmocnienie i rozwój

     kompetencji zawodowych uczniów oraz przygotowanie ich do współczesnego rynku

     pracy,

      umiędzynarodowienie szkoły przez doskonalenie współpracy z partnerami z Europy oraz ugruntowanie pozycji szkoły, jako nowoczesnej i europejskiej.

     Realizacja projektów Rok 2021-1-PL01-KA121-VET-00006682

     https://projektvet6682.wixsite.com/my-site-2

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych