• Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych 

  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie

   

  Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  im. W. Witosa w Mokrzeszowie  informuje
  , iż:

   

  1. Administratorem Danych Osobowych jest  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie z siedzibą w Mokrzeszowie, Mokrzeszów 111, 58-160 Świebodzice.
  2. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w formie elektronicznej: adres e-mail: admin@mokrzeszow.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: dostawcom systemów informatycznych
   i usług IT, operatorom pocztowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych - okres wynikający z prawa wewnętrznego
   tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

   

   

   

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych