• Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie?

  Nasza szkoła zapewnia:

  • realizację kształcenia zawodowego w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych,
  • dobry klimat i przyjazne otoczenie,
  • internat i stołówkę,
  • naukę jazdy ciągnikiem (kat.T) i samochodem osobowym (kat.B) w wybranych zawodach,
  • opiekę specjalistyczną (pedagog psycholog, pilęgniarka,
  • rozwój zainteresowań i pasji.

   

  Nasze sukcesy:

  • nasi uczniowie są finalistami i laureatami olimpiad, zawodów i konkursów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim (np. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Ogólnopolski Konkurs "Smaki Wsi", Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie)
  • nasza szkoła jest wyróżniona certyfikatami i nagrodami potwierdzającymi wysoką jakość kształcenia (np. "Szkoła z klasą", " Szkoła Otwarta", "Szkoła Promująca Zdrowie".

  Nasi absolwenci:

  • zdobywają zawód w nowoczesnej szkole z 60-letnią tradycją,
  • mają szansę na dobrą pracą,
  • spełniają wymagania rynku pracy i nowoczesnego rolnictwa,
  • są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • zdobywają doświadczenie na stażach i praktykach zawodowych w kraju i zagranicą,
  • uzyskują dyplom w zawodzie.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

  • Pracownie szkolne
  • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
  • Internat
  • Hiszpania
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
  • Zdjęcia szkoły