• Funkcjonowanie szkoły od 30 listopada do 3 stycznia

      27.11.2020

      W DALSZYM CIĄGU NAUCZANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ZDALNEJ Z NASTĘPUJĄCYMI WYJĄTKAMI:

      1. Klasy I, II i III  realizują wybrane efekty kształcenia zawodowego (praktycznego) w formie zajęć stacjonarnych w szkole lub w podmiotach, w których prowadzona jest praktyczna nauka zawodu wg następujących zasad (UWAGA! ZMIANA PLANU OD PONIEDZIAŁKU 30 LISTOPADA)

      2. Klasy IV realizują przedmioty ogólnokształcące w formie zdalnej, a kształcenie zawodowe wg przyjętych wcześniej  zasad:

      Szczegóły!!!!

      Klasa 1 CT  środa lekcja 3-6  J.Hodel (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie)

      Klasa 1 PTM

      - technik żywienia i usług gastronomicznych  środa lekcja 2-8  B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik agrobiznesu środa lekcja 1-4  K.Hodel (szklarnia), lekcja 5-7  K.Czaplińska  (gabinet ekonomiczny)

      Klasa 2 M4

      Poniedziałek (30 listopada i 21 grudzień) lekcja 5-8 K.Hodel (szklarnia)

      Wtorek (8 grudnia) lekcja 5-8 K.Czaplińska (gabinet ekonomiczny)

      Czwartek (17 grudnia) lekcja 5-8 K.Hodel (szklarnia)

      Klasa 2 MT

      czwartek lekcja 1-4  K.Hodel (szklarnia), lekcja 5-8 M.Bednarska (pr. agrobiznesu)

      Klasa 2 P4C

      - technik żywienia i usług gastronomicznych  poniedziałek lekcja 1-8  B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik hodowca koni wtorek lekcja 1-4 M.Drozdowska-Pazik (indywidualne gospodarstwo rolne w Dziećmorowicach - dowóz uczniów busem szkolnym spod szkoły - wyjazd 8:00)

      Klasa 2 PTC

      - technik żywienia i usług gastronomicznych piątek lekcja 3-8  A.Kaźmierska (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik hodowca koni środa lekcja 2-6 M.Drozdowska-Pazik (indywidualne gospodarstwo rolne w Dziećmorowicach - dowóz uczniów busem szkolnym spod szkoły wyjazd 8:30)

      Klasa 3 CT

      wtorek lekcja 3-8  J.Hodel (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie)

      Klasa 3 PTM

      - technik żywienia i usług gastronomicznych  czwartek lekcja 1-8 B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik agrobiznesu czwartek lekcja 1-4  E.Podhalicz (pr. przedsiębiorczości), lekcja 5-8 W.Krzemińska  (gabinet ekonomiczny)

      Klasa 4 PTM

      - technik żywienia i usług gastronomicznych  środa lekcja 1-8  N.Kinast (pracownia planowania żywienia  i obsługi gości)

      - technik agrobiznesu środa lekcja 1-4  E.Podhalicz (pr. przedsiębiorczości), lekcja 5-8   W.Krzemińska  (pr. przedsiębiorczości)

      Klasa 4 PTC

      - technik żywienia i usług gastronomicznych  piątek lekcja 1-8  N.Kinast (pracownia planowania żywienia  i obsługi gości)

      - technik hodowca koni piątek lekcja 1-8 J.Hodel (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie)

      Joanna Miłobóg 

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

    • Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy
     • Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy

      25.11.2020

      Szanowni Państwo Słuchacze Kwalifkacyjnych Kursów Zawodowych!

      Informuję, że sesja egzaminacyjna planowana jest w terminie 11-12 grudnia 2020r. (piątek-sobota) i będzie przeprowadzona w formie on-line na platformie Moodle.

      Proszę wszystkich słuchaczy, którzy do tej pory nie zweryfikowali konta na Moodle, aby do 2 grudnia 2020r. skontaktowali się z Administratorem pisząc na adres admin@mokrzeszow.edu.pl - tylko pełny dostęp do platformy pozwoli Państwu złożyć egzaminy, które są podstawą zaliczenia semestru. Słuchacz, który nie zaliczy egazminów, zosatnie skreślony w listy.

      Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany 4 grudnia. 

      Joanna Miłobóg 

      Dyrektor 

      ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym - konkurs KRUS

      24.11.2020

      W dniach 23-27.11.2020 r. w formie on-line odbędzie się szkolenie i konkurs organizowany przez KRUS - Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świdnicy. Tematyka przedsięwzięcia jak zawsze dotyczy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Szkolenie opracowała Pani Lucyna Jabłonka - pracownik PT KRUS w Świdnicy. W rozesłanych do uczniów materiałach do samoksztacenia znajduje się prezentacja zawierająca podstawowe informacje o ubezpieczeniu społecznym rolników, zadaniach ustawowych realizowanych przez Kasę i wypadkach przy pracy rolniczej. Są tam też pytania konkursowe.

      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.11.2020 r. Dla zwycieźców przeznaczono nagrody rzeczowe.

      Uczniowie przesyłają odpowiedzi konkursowe bezpośrednio do Pani Jabłonki na adres: lucyna.jablonka@krus.gov.pl (Ko)

     • Czasopisma – listopad 2020

      19.11.2020

      Najnowsze czasopisma z listopada 2020 są już dostępne! Wiele ciekawych, aktualnych artykułów, atrakcyjna szata graficzna! 

      Jeśli potrzebujecie skorzystać z czasopism lub wypożyczyć książkę, piszcie na adres: biblioteka@mokrzeszów.edu.pl

      Jesteśmy i dzałamy dla Was! (EJ, Ku)

    • Polska Niepodległa
     • Polska Niepodległa

      09.11.2020

      „Obywatele! Bardzo dziękuję Wam za to przyjęcie tak serdeczne, któreście mi zgotowali. Po raz już trzeci wita mnie Warszawa, a wita mnie jako tego, który krew i życie swoje w każdej chwili Ojczyźnie i Ludowi oddać gotów”.

      To słowa Józefa Piłsudskiego, żywego symbolu idei narodowej jedności wypowiedziane do tłumu zebranego przed pensjonatem przy ul. Moniuszki w Warszawie, gdzie przebywał wypoczywając po trudach podróży. 10 listopada 1918r. przyjechał do stolicy odrodzonej Polski, zwolniony z magdeburskiej twierdzy, w której więziono go od lipca 1917r. 

      11 listopada 1918r., dzień po wypowiedzeniu przez Piłsudskiego tych słów, Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową. 14 listopada komendant został Naczelnikiem Państwa, a dwa dni później nadał depeszę notyfikującą państwom uczestniczącym w Wielkiej Wojnie powstanie niezawisłej Polski.

      W środę obchodzić będziemy 102 rocznicę tych wydarzeń. Niech połączy nas pamięć i poczucie jedności narodowej, szacunek dla Jej symboli i radość z Jej i naszej wolności. (AS)

     • „Szkoła do hymnu” 2020

      09.11.2020

      Już po raz kolejny nasza szkoła weźmie udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu". Zachęcamy uczniów i nauczycieli, aby w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku będzie to wtorek, 10 listopada. Tym samym dołączymy do innych społeczności szkolnych wspólnie świętujących tą szczególnie ważną dla Polaków rocznicę. 

      Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tym razem uczniowie i nauczyciele zaśpiewają wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” podczas zajęć zdalnych. Zachęcamy do połączenia się za pomocą komunikatorów i zaśpiewania hymnu w formie on-line. (JM)

    • Na pamiątkę 75 rocznicy śmierci Witosa…
     • Na pamiątkę 75 rocznicy śmierci Witosa…

      09.11.2020

      Pod koniec Wielkiej Wojny stopa życiowa polskiego rolnika była przeszło czterokrotnie niższa niż chłopa w zachodniej Europie i dwukrotnie niższa niż w krajach nadbałtyckich. Mimo biedy i zwiększających się rekwizycji, która w samym tylko zaborze rosyjskim przekroczyła 12 mln kwintali zbóż chlebowych, kontyngentów i zniszczeń, wieś udzielała wydatnego poparcia wszystkim organizacjom niepodległościowym. Połowę składu Polskiej Organizacji Wojskowej, utworzonej w sierpniu 1914r. z połączenia „Strzelca” i Polskich Drużyn Strzeleckich, stanowili chłopi, którzy zwłaszcza w końcowej fazie wojny licznie wstępowali do jej szeregów. W skład Naczelnego Komitetu Narodowego, jego krakowskiej sekcji weszło sześciu ludowców, wśród nich Wincenty Witos.

      Bracia! W naszych twardych rękach jest przyszłość Polski! Chłopskimi i robotniczymi rękami musimy ją wywalczyć” pisano w proklamacji Związku Chłopskiego wydanej 28 lipca 1914r. wzywając do czynu zbrojnego, dywersji i samopomocy.

      Zanim w listopadzie 1918r. z trzech stron okrzyknięto „Wolność!”, już w październiku rozległ się ten radosny okrzyk w Krakowie, gdzie powstała Polska Komisja Likwidacyjna. Jej celem było przejęcie władzy nad Galicją. Pracami Komisji kierował przywódca PSL-Piast Wincenty Witos.

      To żołnierze pochodzący z podtarnowskich wsi, odziani w obce mundury, czując się Polakami, dokonali rozbrojenia Austriaków. Działalność polskich nauczycieli, istnienie polskiej gazety, wielu instytucji od zaborcy niezależnych, a nade wszystko działalność ruchu ludowego sprawiły, że inna była już tu świadomość chłopska, bardziej klasowa i bardziej polska. Chłopi stali się świadomi swych celów, dążeń i aspiracji. Kreślił je i rozwijał młody, liczący niecałe ćwierć wieku ruch ludowy, który na mapie politycznej odradzającej się Rzeczpospolitej zajął istotne miejsce. (AS)

       

    • Funkcjonowanie szkoły od 9 do 29 listopada
     • Funkcjonowanie szkoły od 9 do 29 listopada

      06.11.2020

      1. Klasy I, II i III Technikum realizują wszystkie zajęcia w formie zdalnej wg planu lekcji w dotychczasowej formule (UWAGA! ZMIANA PLANU OD PONIEDZIAŁKU 9 LISTOPADA)

      2. Klasy IV realizują przedmioty ogólnokształcące w formie zdalnej, a kształcenie zawodowe wg następujących zasad: 

      klasa IV PTC

      • technik hodowca koni – zajęcia zdalne środa – 7l (JH), czwartek 3,4 lekcja (JH), zajęcia stacjonarne piątek 1-8 lekcja (JH) indywidualne gospodarstwo rolne Mokrzeszów,
      • technik żywienia i usług gastronomicznych – zajęcia zdalne od 9 do 13 listopada: piątek 1-8 lekcja (NK), zajęcia stacjonarne od 16 listopada: piątek 1-8 (NK) lekcja pracownia planowania żywienia

      klasa IV PTM

      • technik żywienia i usług gastronomicznych - zajęcia zdalne od 9 do 13 listopada: środa 1-8 lekcja (NK), zajęcia stacjonarne od 16 listopada: środa 1-8 lekcja (NK) pracownia planowania żywienia
      • technik agrobiznesu: zajęcia stacjonarne – środa: 1-4 lekcja (EP) gabinet przedsiębiorczości, 5-8 lekcja (WK) gabinet ekonomiczny, zajęcia zdalne wtorek 1-2 (EP), czwartek 5-6 l (WK)

      3. W dalszym ciągu są zawieszone zajęcie nauki jazdy ciągnikiem i nauki jazdy konnej dla uczniów oraz praktyki zawodowe.

      4. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizują zajęcia z wykorzystaniem platformy Moodle. Nauka jazdy ciągnikiem realizowana będzie wg indywidulnych harmonogramów.

      Więcej na:

      https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

      Joanna Miłobóg

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

     • #ErasmusDays 2020

      04.11.2020

      W dniach 15-17 października społeczność europejska świętowała dni Erasmusa. Jest to wydarzenie, do którego dołączają również polskie szkoły, które realizują lub realizowały w ramach tego programu różne projekty dla uczniów i nauczycieli. Nasza szkoła również włączyła się w udział w #Erasmusdays. Chcieliśmy pokazać uczniom (zwłaszcza klas I), rodzicom i środowisku lokalnemu jak ważny jest dla nas udział w zawodowych mobilnościach i jakie korzyści wynikają z ich realizacji. Nie do przecenienia jest przecież wzrost jakość pracy szkoły, podniesienie kompetencji językowych i społecznych uczniów oraz poziomu warsztatu pracy nauczycieli.

      W programie obchodów Dnia Erasmusa znalazły się prezentacje przygotowane przez uczestników dotychczasowych projektów.

      O swoich przeżyciach związanych z realizacją praktyki zawodowej z produkcji zwierzęcej oraz dobrostanu zwierząt w Dani w ramach projektu „Działam, obserwuję, uczę się” opowiadali uczniowie Damian Chudziński, Wiktor Lindner, Aniela Winiarczyk, Ola Marcinkowska oraz Pani Karolina Czaplińska, a także Nikola Zarzycka, Weronika Gołąb, Nikola Popa, Kasia Bednarz, Julia Białobrzeska i Pani Joanna Hodel. W tej części spotkania Pani Karolina Sikała – duński koordynator projektów zabrała naszych uczniów na wirtualny spacer po Green Academy, gdzie odbywały się praktyki.

      Potem przyszła kolej na techników żywienia i usług gastronomicznych. I tutaj nie zabrakło relacji uczestników. Krystian Pilch, Oliwia Wierzbicka, Weronika Kulesza, Daniel Dominiak, Krzysztof Jasiński i Mateusz Marcinkowski oraz Pan Ryszard Skotnicki opowiedzieli o pobycie w Hiszpanii i niezapomnianych doświadczeniach związanych z tamtejszym klimatem, kuchnią, zabytkami i otwartością ludzi. Można też było zobaczyć prezentacje przygotowane przez uczniów, które podczas ubiegłorocznego Dnia Erasmusa zostały wyróżnione i nagrodzone.

      Tłem dla opowieści była specjalnie na ten dzień przygotowana fotogaleria „Przeżyjmy to jeszcze raz”.

      Podsumowano także konkurs na esej „ Jak Erasmus+ zmienił moje życie ....”. Tutaj I miejsce zajęła Weronika Kulesza, II miejsce przypadło Mateuszowi Marcinkowskiemu, a III – Oliwii Wierzbickiej. Uczniowie odebrali ufundowane przez Radę Rodziców nagrody.

      Na koniec odbył się „Bieg Erasmusa”. I choć trzeba było zrezygnować z biegania w plenerze ze względu na ulewny deszcz, to sztafeta w składzie: Aniela Winiarczyk, Maciej Lisak i Daniel Dominiak pokonała wymagany dystans 5 km w 27 minut biegając… w budynku sali gimnastycznej.

      Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki, aby świat szybko poradził sobie z pandemią, bo przed nami kolejne ciekawe projekty, wyjazdy i doświadczenia, które dadzą się zatytułować jako „przygoda życia z Erasmusem”. (EP)

     • Nowości książkowe

      04.11.2020

      Mimo obostrzeń związanych z epidemią, bibliotekarze pracują. Na czytelników czeka półka z nowościami. Długie jesienne wieczory, to doskonały czas na relaks z książką. Proponujemy zatem książki "z dreszczykiem" oraz kilka ciekawych pozycji dla wielbicieli fantastyki.
      Do zobaczenia!

      (EJ, Ku)

     • Bezcenne doświadczenie zawodowe na WKKW

      03.11.2020

      Od 8 do 11 padziernika 2020r. młodzież naszej szkoły kszatłcąca się w zawodzie technik hodowca koni aktywnie uczestniczyła w organizacji zawodów jeździeckich w Morawie podczas Strzegom October Festival, czyli międzynarodowych zawodów w dyscyplinie Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego

      W ciągu dwóch pierwszych dni zawodnicy prezentowali piękno i harmonię w trakcie próby ujeżdżenia.

      W sobotę i niedzielę została rozegrana najbardziej spektakularna próba crossowa, czyli bieg z przeszkodami crossowymi w pełnym galopie. Ostateczne rozgrywki i wyłonienie zwycięzców nastąpiło w niedzielę podczas konkursu skoków przez przeszkody i crossu.

      Podczas konnych zawodów uczniowie szkoli się i poszerzali wiedzę z zakresu organizacji zawodów jeździeckich. Przyszli hodowcy koni przez cztery dni bezpośrednio aangażowali się w fachowe czynności, przez co nabrali ogromnego doświadczenia, zdobyli wiedzę branżową, a także sprawdzali się w przyszłych rolach zawodowych. Obserwacja, możliwość przebywania wśród znanych zawodników, trenerów, sędziów, kadry, koni i całego środowiska związanego ze sportem konnym umożliwiały uczniom poruszanie się na różnych płaszczyznach zawodowych i rozwijania pasji. Młodzież odbyła szkolenie dotyczące sekretarzowania sędziom, co umożiwiło pracę z sędziami podczas oceny zawodników dyscypliny wkkw. Słuchanie uwag i rad sędziów i komisarzy pozwoliło wyrobić w nich pewne nawyki jeździeckie i nauczyło podstawowych kryteriów  oceny konia i jeźdźca, zarówno na czworoboku, parkurze, jak i w terenie na przeszkodach crossowych. Młodzież angażowała się nie tylko przy asyście sędziowskiej, ale również pracowała w charakterze sędziów przeszkodowych, którzy sami musieli oceniać zawodników i przekazywać dane do centrum kontroli.

      Udział w zawodach to nie tylko okazja na zdobycie doświadczenia, ale także ciężka praca i "próba charakteru". Uczniowie musieli bardzo wczesne wstać, fizycznie pracować w trudnych warunkach pogodowych, współpracować z różnymi ludźmi, komunikować się w językach obcych słownictwem zawodowym, przyjmować krytykę innych i wykazać się ogromną odpowiedzialnością i poświęceniem. Podziękowania należą się tu rodzicom zaangażowanym w całe przedsięwzięcie.

      Kolejne zawody jeździeckie w Morawie i współpraca naszej szkoły z Ośrodkiem Jeździeckim Stragona przyczyniły się do zwiększenia zaangażowania uczniów w sporty jeździeckie, wszechstronnego poznawania różnych dyscyplinach jeździeckich oraz zdobycia doświadczenia w organizacji imprez jeździeckich. Wzbudziły w uczniach chęć poznawania i rozwoju zawodowego. Dzięki takim zajęciom i wyjazdom możemy w pełni realizować kształcenie modułowe, optymalne w kształceniu zawodowym, bo oparte o działanie, doświadczanie i fachowość. Poznanie zawodników, koni sportowych, weterynarzy, sędziów i wielu ludzi z branży na pewno przyczyni się do rozwoju naszych uczniów - przyszłych techników hodowców koni. (JH)

     • Zdążyliśmy

      02.11.2020

      Zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym pedagog i psycholog projektują szereg działań adresowanych do uczniów klas pierwszych. Co roku na pierwszym miejscu znajdują się kwestie związane z „łagodnym, spokojnym wejściem" w obowiązki ucznia szkoły ponadpodstawowej.

      I tak podsumowując dotychczasowe działania można powiedzieć, że odbyły się warsztaty adaptacyjno-integrujące oraz mini warsztaty dotyczące technik i zasad uczenia się w szkole średniej. Młodzież uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami policji i specjalistką ze stacji sanitarno-epidemiologicznej. W ostatniej chwili, tj, 16 i 21 października, w ramach bardzo cennej i wzbogacającej współpracy, specjalistki z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Świebodzicach przeprowadziły zajęcia na temat rozpoznawania preferencji ułatwiających uczenie się pod hasłem „Planuję, decyduję, działam”. Ta autorska gra decyzyjna pokazuje jak kształtuje się proces podejmowania decyzji, jaka jest z tym związana odpowiedzialność.

      To wszystko zdążyliśmy zrobić zanim rozpoczęło się zdalne nauczanie. Teraz czas wykorzystujemy na spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych. Są to indywiduale rozmowy dotyczące mocnych i słabych stron. Omawiamy kwestie, które wymagają wsparcia, podpowiadamy też jak rodzic może szukać lepszej komunikacji ze swoim dzieckiem.

      Smutno nam, że bardzo ciekawy scenariusz Szkolnego Świeta Jabka opracowany wraz z samorządem uczniowskim i jego opiekunami nie został zgodnie z tradycją szkoły wdrożony w życie 28 października. To święto musiało ulec koronawirusowi. Pewnie dlatego, że tegoroczne hasło brzmiało „JABŁKIEM W EPIDEMIĘ!” Mamy nadzieje, że za rok świat będzie wolny od wirusa. (EM, MP)

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

      03.11.2020

      Wrocław 2020-11-02

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

      Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić
      na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby  obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy
      się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.
      Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy - to w demokracji naturalne.  Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór
      co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny
      i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.

      Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast
      po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną
      za niekonstytucyjną, trwają wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym
      i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący
      z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów
      i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania
      i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji
      do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza,
      że - jak przestrzegają wirusolodzy - masowe zgromadzania  mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.

       W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów
      o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych
      i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być  wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania
       -stacjonarny, hybrydowy lub zdalny - zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów
      na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału
      w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście  na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej
      ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie,
      ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji - młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują.
      Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy
      co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie
      i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.

      Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

      Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie
      i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać
      i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.

      „Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” - jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.

      Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

       

       

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
    • szkola@mokrzeszow.edu.pl
    • 74 850 87 36
    • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych