• Wsparcie dla schroniska

      Zwierzęta tak jak ludzie potrzebują miłości i wsparcia. Niestety, często porzucone i pozostawione same sobie, źle traktowane trafiają do schronisk.

      Dlatego jak co roku wychowankowie internatu nie zapomnieli o zwierzakach i zebrali karmę oraz koce dla schroniska „Azyl" w Dzierżoniowie. Wychowankowie internatu pomaganie mają we krwi !!! (MS)

     • Zmieniamy świat na lepsze

      Uczniowie i nauczyciele ZSCKR w Mokrzeszowie włączyli się w realizację działań związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals). Z racji profilu szkoły rolniczej realizują cel 2, którego dyrektywy brzmią: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Od września podejmują szereg inicjatyw, przedsięwzięć i projektów, które pomagają realizować wybrany cel przyczyniając się do przekształcania świata na lepszy. Szukają rozwiązań na rzecz walki z głodem, zapobieganiem marnowania żywności, zdrowym odżywianiem czy wpływem rolnictwa na zmiany klimatyczne. Mają nadzieję, że podejmowane przez nich działania, dzielenie się wiedzą, pomysłami zmieni nawyki społeczności nie tylko szkolnej, ale i lokalnej.
      W I półroczu zadaniem uczniów była dyskusja w zespołach nad celami zrównoważonego rozw

     • Hej kolęda, kolęda

      W poniedziałek 16 stycznia 2022r. ksiądz Marcin Zawada - proboszcz mokrzeszowskiej parafii św. Jadwigii podczas duszpasterskiej wizyty odwiedził internat przy ZSCKR w Mokrzeszowie. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w błogosławieństwie i modlitwie. Tradycji stało się zadość i na koniec kolędy każdy otrzymał pamiątkowy obrazek kolędowy. (MZ)

     • Udział w etapie diecezjalnym Olimpiady Teologicznej

      W Centrum Edukacji Katolickiej w Świdnicy 12 stycznia 2023r. odbył się drugi etap XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologicznej. Uczestnicy odpowiadali na przygotowane pytania z zadanych lektur. W tym roku hasłem olimpiady był cytat: „Bóg jest miłością objawioną w Słowie”. W diecezjalnym etapie Mokrzeszów reprezentował uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – Patryk Palac. Gratulujemy Patrykowi dobrego przygotowania i chęci zrobienie dla siebie czegoś więcej… (MZ)

     • W rytmie poloneza

      Studniówka to wydarzenie wyjątkowe w każdej szkole. Choć nasi uczniowie na balu maturalnym będą się bawić 4 lutego, to już mieli okazję poczuć tę niezwykłą atmosferę. Wzorem lat ubiegłych 5 stycznia 2023r. na Świdnickim Rynku spotkali się z maturzystami z okolicznych szkół średnich. Razem z dyrektorami, nauczycielami i przedstawicielami lokalnych władz dostojnym krokiem weszli na ostatnią prostą zmierzającą w stronę zakończenia nauki w szkole. Odliczanie magicznych 100 dni rozpoczęło się nieodwołanie. (JM)

  • Wykaz podręczników

   Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników na rok szkolny 2022/2023
     • PODRĘCZNIKI DLA TECHNIKUM 4-LETNIEGO (po gimnazjum)
     • Pokaż
     • PODRĘCZNIKI DLA TECHNIKUM 5-LETNIEGO (po podstawówce)
     • Pokaż
  • Librus Synergia
  • Librus Synergia
  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • znajdź nas

  • Godziny dzwonków

   Sobota 28.01.2023
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych