• Internat

     • Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczych w Mokrzeszowie jest placówką oświatową przeznaczoną dla uczniów mieszkających w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony,

     • Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń lub rodzic w sekretariacie szkoły,

     • Uczniowie, którzy są przyjęci do internatu w pierwszym dniu nauki dostarczają akt urodzenia lub odpis aktu urodzenia, lub tymczasowy dowód osobisty oraz poświadczenie miejsca zamieszkania w celu dokonania meldunku,

     • Internat jest placówka koedukacyjną i prowadzi działalność przez cały rok szkolny. 

     • W okresie roku szkolnego internat jest wspólnym domem wychowanków, w którym należy dążyć do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej nauce, pracy i prawidłowemu rozwojowi.

     • Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo – wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.

     • Internat jest czynny zgodnie z organizacją pracy szkoły (od niedzieli od godz. 18:00 do piątku godz.16:00)

     • Wychowawcy sprawują opiekę w godzinach od 13:00 do 22:00 oraz w porze nocnej od 22:00 do 6:00. W pozostałych godzinach młodzież przebywa w szkole na zajęciach edukacyjnych.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

   brak danych