• Szkolny Dzień Jabłka, Dyni i Haloween

      31.10.2023

      30 października 2023r. w ramach Szkolnego Dnia Jabłka, Dynii i Haloween nasza szkolna maskotka Jonatan rozdała uczniom smaczne i zdrowe polskie jabłka, a w holu szkoły powstała haloweenowa fotobudka, gdzie każdy mógł zrobić pamiątkowe zdjęcia.

      Piękne dynie ozdobiły korytarze i klasy szkoły. (EP)

     • Hubertus 2023

      31.10.2023

      Szkolny Hubertus tym razem odbył się 27 października 2023r. w Stajni Wierzbna - Biały Las. Uroki tego miejsca i starania gospodarzy sprawiły, że zmaganiom jeźdźców towarzyszyła miła atmosfera i dobre jedzenie. Wydarzenie nabrało szczególnego znaczenia ze względu na podpisanie oficjalnej umowy o współpracy z Państwem Przybylskimi, którzy od wczoraj powiększyli grono pracodawców i partnerów szkoły wspierających kształcenie zawodowe w ZSCKR w Mokrzeszowie. (JM)

     • Szkolny Dzień Produktu Polskiego czyli promocja tego co polskie, lokalne i bardzo smaczne

      31.10.2023

      26 października 2023r. w naszej szkole odbył się dzień „Produktu Polskiego” pod hasłem „Nasi uczniowie, nasi rodzice producentami zdrowej żywności” W holu szkoły stanął suto zastawiony stół z produktami lokalnymi produkowanymi i wytwarzanymi w gospodarstwach rodziców naszych uczniów. Mogliśmy podziwiać stoiska pełne bogactwa natury, od owoców i warzyw zamkniętych w słoikach po płody ziemi. Na najbliższych godzinach z wychowawcami uczniowie będą konsumować przyniesione lokalne pyszności.

      Produkty oznaczone znakiem „Produkt Polski” są produktami wytwarzanymi w Polsce z rodzimych surowców. Polska żywność jest bardzo dobrej jakości, a produkty wytwarzane w Polskich gospodarstwach są nie tylko bardzo smaczne, ale i bardzo zdrowe, a kupując krajowe produkty, nabywamy wysoką jakość i umacniamy polską gospodarkę. (EP)

     • Warsztaty z pierwszej pomocy dla wychowanków internacie

      31.10.2023

      25 paździertnika 2023r. po raz kolejny na terenie internatu odbyło się szkolenie przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji st. asp. Wojciecha Plizgę oraz sierż. szt. Jakuba Pasiewicza. Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy na temat „pierwszej pomocy przedmedycznej”. Wychowankowie internatu mieli okazję wysłuchać wykładu na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, a także przećwiczyć na fantomach resuscytację krążeniowo- oddechową. (MS)

      Dziękujemy Panom Policjantom:) 

     • Warsztaty „Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo”.

      31.10.2023

      17 i 18 października uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach „Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo”.

      Szkolenie i warsztaty zorganizowano dla uczniów szkół rolniczych. Zadanie zrealizowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu na zlecenie MRiRW.

      W szkoleniu i warsztatach poświęconych tworzeniu biznesplanu z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi uczestniczyło sześciu uczniów naszej szkoły. We współpracy z kolegami z innych szkół rolniczych poszukiwali pomysłów na modernizację własnych gospodarstw rolnych i tworzyli biznesplany. Była to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz integracji uczniów szkół zrzeszonych w Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z terenu Dolnego Śląska.

      Zakres tematyczny szkolenia:

      1. Wsparcie finansowe inwestycji w rolnictwie ze środków Unii Europejskiej w tym PS WPR.
      2. Małe przetwórstwo w gospodarstwie rolnym. Sprzedaż bezpośrednia, RHD, MOL.
      3. Innowacyjność – czym jest innowacyjność w rolnictwie, innowacyjność jako szansa dla rozwoju gospodarstwa rolnego i poprawa jego pozycji na konkurencyjnym rynku, innowacyjność a rozwiązania prośrodowiskowe i proklimatyczne, przykłady dobrych praktyk.
      4. Cyfryzacja w rolnictwie, rolnictwo precyzyjne, nowoczesna innowacyjna produkcja roślinna i zwierzęca. Rolnictwo 4.0.
      5. Metodyka planowania rozwoju gospodarstwa rolnego, przedstawienie najczęściej pojawiających się błędów.
      6. Biznesplan – przedstawienie zagadnienia (definicje, cel, forma, cechy dobrego biznesplanu). Analiza SWOT, ocena ryzyka, sprawozdania i analiza finansowa, jak odczytywać wynik opłacalności działalności, arkusze kalkulacyjne jako narzędzie służące tworzeniu sprawozdań i analizie wskaźników.
      7. Struktura biznesplanu – omówienie krok po kroku poszczególnych elementów biznesplanu (przedstawienie wzoru biznesplanu).
      8. Przedstawienie i analiza sytuacji produkcyjnej, ekonomicznej analizowanego gospodarstwa rolnego – studium przypadku. (LP)
     • Projekt "Start w przyszłość" - doposażenie bazy

      31.10.2023

      Projekt "Start w przyszłość" - finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 10.4 Dostosowane systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - zapewnił środki nie tylko na płatne staże, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, ale i doposażenie bazy szkoły. Do otrzymanych wcześniej modeli anatomicznych zwierząt, kuchenek do pracowni żywiania i innych drobniejszych pomocy dydaktycznych dołączyła profesjonalna przyczepa do transportu koni. (JM)

     • Warsztaty z okazji Dnia Papieskiego - "Robimy kremówkę wadowicką"

      18.10.2023

      A tam była cukiernia… Po maturze chodziliśmy na kremówki” – snuł wspomnienia Jan Paweł II w 1999 roku podczas spotkania z mieszkańcami Wadowic, swojego rodzinnego miasta. I właśnie ta mała, słodka kremówka stała się symbolem swobody Papieża w kontaktach z wiernymi. A Jego wspomnienia z czasów gimnazjalnych zapoczątkowały niesamowitą popularność tych ciastek. Wszyscy pamiętamy szczery uśmiech JPII, gdy opowiadał o ulubionych słodkościach.

      Aby poczuć smak i delikatność papieskich kremówek, a nawet samemu je zrobić, wystarczyło uczestniczyć w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez ks. Marcina w ramach Dni Papieskich w Mokrzeszowie 17 października 2023r. Mleko, cukier, cukier waniliowy, mąka i żółtka „królowały” przez trzy godziny na zajęciach prowadzonych w klasach VIII szkoły podstawowej i IV technikum. Miksery, miski, talerze i deski wprowadziły młodych ludzi w świat puchu, kremu, delikatności i „niebiańskiej” słodkości. Kremówka zrobiona samodzielnie jakoś inaczej smakuje, staje się dla nas jedyna i niepowtarzalna, po prostu najlepsza. Ale przygotowanie „papieskich słodkości” było jedynie pretekstem, aby z uczniami porozmawiać o życiu i pontyfikacie Świętego Papieża, by zainteresować ich Jego nauką oraz przybliżyć postać Karola Wojtyły jako człowieka , którego cechowała niezwykła skromność, naturalność i prostota. Jan Paweł II był po prostu zawsze sobą – człowiekiem otwartym na innych, „zwyczajnym w swej nadzwyczajności”. Człowiekiem, który mówiąc o rzeczach banalnych, jak np. o kremówkach, zachęcał do otwierania się ludzi na rzeczy proste, którymi trzeba umieć się cieszyć. Według jezuity o. Wacława Oszajcy to zachęta, żebyśmy umieli smakować życie również w jego prostych przejawach. Czy jeszcze to potrafimy? (MZ)

     • Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

      17.10.2023

      16 października 2023r. uczniowie ZSCKR w Mokrzeszowie wzięli udział w etapie szkolnym III edycji konkursu pn.”Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym". Organizatorem i tej edycji jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie/ Oddział w Radomiu. Test odbył się w formie on-line i polegał na rozwiązaniu 30 pytań jednokrotnego wyboru. Nad prawidłowością konkursu czuwała 3-osobowa komisja w osobach: p. M. Kołakowska - kierownik praktycznej nauki zawodu, p. Elwira Podhalicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych i p. M. Miniewska - przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

      Do Finału Ogólnopolskiego zakwalifikowała się uczennica klasy II MT – Nikola Hamera, która zajęła I miejsce w szkolnym etapie konkursu.

      Pozostałe miejsca rozstrzygnęła dogrywka, która polegała na odpowiedzi na dodatkowe pytanie problemowe przygotowane przez organizatorów konkursu. I tak wyniki przedsgtawiają się następująco:

      II miejsce zajęła uczennica klasy V MT – Jagoda Partyka

      III miejsce zajęła uczennica klasy IV CT – Klaudia Ostrowska

      Uczennice otzrymają od organizatora nagrody finansowe. 

      Wszystkim uczestnikom testu serdecznie gratulujemy, a za Nikolę trzymamy mocno kciuki w etapie krajowym. (EP)

     • W 250 rocznicę powstania KEN

      17.10.2023

      13 października 2023r. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku przypadł okrągły jubileusz powołania do życia pierwszego w Polsce, a zarazem w Europie "ministerstwa oświaty". Już w 1773 r. oświeceniowi myśliciele, którym zależało na dobru państwa, wiedzieli jak ważne jest właściwe nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Dlatego podczas uroczystości nie zabrakło ważnych akcentów. Uczniowie klas I złożyli ślubowanie i zostali w ten sposób symbolicznie włączeni do społeczności szkolnej. Nauczyciele z rąk Pani Joanny Miłobóg otrzymali specjalne nagrody za zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą, podejmowanie inicjatyw i wspieranie działań służących rowojowi uczniów i szkoły. Wręczono nagrody jubileuszowe. Wyróżniona została też Pani Dyrektor, która otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.

      Klasa I CT wraz z Samorządem Uczniowskim przygotowała program artystyczny. Nie zabrakło kwiatów, laurek i słodkości dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. (JM)

     • Projekt "Start w przyszłość" - szkolenia i warsztaty

      14.10.2023

      Realizacja projektu "Start w Przyszłość” dobiega końca.

      Uczniowie klas Technikum w zawodzie technik hodowca koni odbyli już 4 – dniowe szkolenie z "Werkowania kopyt” prowadzone przez specjalistę lek. wet. Jakuba Gołębia. Połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi kolejny już raz potwierdza celowość odbywania szkoleń w tej formie.

      Druga grupa szkoleniowa to uczniowie Technikum w zawodzie technik agrobiznesu. 20 uczniów i 3 nauczycieli realizuje szkolenie pt. "Nawigacja rolnicza i rolnictwo precyzyjne”. Młodzież podczas zajęć dowiedziała się czym jest teledetekcja, jakie są środki pozyskiwania i przetwarzania danych obrazowych, jak obsługiwać drony i maszyny w rolnictwie precyzyjnym.

      Cały cykl szkoleń ukierunkowany był na pozyskanie wiadomości i umiejętności przygotowujących młodzież do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego. (Ko)

     • Na ratunek pożytecznym owadom

      14.10.2023

      Pan Marcin Stróżyk - uczestnik współfinansowanego przez Unię Europejską projektu nr 2022-1-PL01-SCH-000062349 w sierpniu odbył mobilność do Danii, gdzie miał okazję obserwować pracę w szkole Jordbrugets Uddannelsescenter Arhus.

      Jedną z inicjatyw podejmowanych przez partnerską szkołę była działalność ekologiczna, której celem jest zmiana społeczności szkolnej w taki sposób, aby stawała się świadoma ekologicznie.

      Po rozmowach i wymianie dobrych praktyk i doświadczeń z nauczycielami szkoły w Beder, wdrożono w szkolnym internacie działania proekologiczne mające na celu włączanie społeczności internatu do działań na rzecz przyrody i środowiska. Jednym z tych działań jest akcja „Nie marnuj jedzenia”, a drugim poprawa warunków życia i ochrona pożytecznych owadów.

      Wychowankowie internatu pod czujnym okiem Pana Marcina Stróżyka zbudowali hotele dla owadów, które zapewnią im schronienie. Podczas zajęć warsztatowych nauczyciel zwrócił uwagę na istotną rolę murarek ogrodowych i innych pożytecznych owadów w ekosystemie oraz na problem niszczenia ich siedlisk, chemizację rolnictwa, choroby czy też zmianę klimatu.

      Przygotowane hotele dla owadów zostały umieszczone w parku szkoły. (EP)

     • Sportowe zmagania

      14.10.2023

      11 października 2023r. reprezentacja ZSCKR w Mokrzeszowie uczestniczyła w pierwszych zawodach licealiady, które odbyły się na świdnickim OSiR-ze. Na początek piątka naszych uczniów wzięła udział w przełajach. Mieli do pokonania dystans 1600m. Ekipa zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Wszyscy pokazali ducha rywalizacji.

      Trzymamy kciuki w dalszych konkurencjach. Nie możemy się doczekać kolejnych zawodów. (PC)

     • Ruszyła budowa hali pod potrzeby mechanizacji rolnictwa

      11.10.2023

      11 października 2023r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie oficjalnie rozpoczęła się realizacja nowej inwestycji. Symbolicznie pierwszą łopatę pod fundamenty wkopali uczniowie i nauczyciele, a pani Joanna Miłobóg - dyrektor ZSCKR- przybliżyła społeczność szkolnej i lokalnej zarys przedsięwzięcia.

      Budowa hali mechanizacji rolnictwa jest finansowana ze środków budżetowych otrzymanych od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie ma na celu rozbudowę bazy dydaktycznej dobrze prosperującej szkoły resortowej. Z projektu i wizualizacji wynika, że hala będzie nowoczesna i przestronna, a zastosowane technologie i rozwiązania - ekologiczne i ekonomiczne, np. dzięki wykorzystaniu systemów energetyki odnawialnej do ogrzewania i oświetlania.

      Na 1000 m² powierzchni zabudowy budynku zaplanowano część warsztatową, w której znajdzie się miejsce na garażowany sprzęt, stanowiska naprawczo-montażowe i kanał diagnostyczny. To tutaj młodzież będzie się uczyć jak naprawiać maszyny i urządzenia rolnicze. W części szkoleniowej na dwóch kondygnacjach zaplanowano 4 sale wykładowe oraz pomieszczenia pomocnicze (np. magazyn podręczny, punkt medyczny). Modernizacja czeka też budynek sąsiedni, połączony z halą łącznikiem, gdzie będzie zorganizowane zaplecze sanitarno-socjalne dla uczniów, w tym szatnie, łazienki,  i strefa odpoczynku.

      W takich warunkach będą się uczyć przyszli technicy agrobiznesu, mechanicy – operatorzy pojazdów i maszyn rolniczych, a od kolejnego roku szkolnego – technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, czyli nowego, atrakcyjnego i przyszłościowego kierunku kształcenia w ofercie ZSCKR w Mokrzeszowie. (JM)

     • Koniki polskie

      14.10.2023

      9 października 2023 roku uczniowie klasy I CT (technik hodowca koni) odbyli spotkanie z przedstawicielką Stacji Badawczej w Popielnie, Panią prof. dr hab. Martą Siemieniuch. Jednostka od 2016 roku należy do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Działania prowadzone w Stacji Badawczej mają na celu ochronę bioróżnorodności biologicznej oraz hodowlę zwierząt ras zachowawczych w tym konika polskiego. Hodowla koników polskich w Popielnie prowadzona jest w dwóch systemach utrzymania: rezerwatowym i stajennym. System stajenny został zapoczątkowany w Popielnie w 1949 roku i jest najdłużej prowadzoną hodowlą w Polsce. System rezerwatowy prowadzony jest od 1955 roku nieprzerwalnie do dzisiaj. Cechą rozpoznawczą koników polskich jest myszate  umaszczenie z charakterystyczną ciemną pręgą na grzbiecie, niewielkie wymagania odnośnie żywienia i pielęgnacji, dobra płodność i długowieczność.    

      Młodzież miała doskonałą lekcję "na żywo" z organizacji i prowadzenia chowu i hodowli koni tej rasy. Pani Profesor w bardzo ciekawy, pełen pasji sposób, poparty zdjęciami opowiedziała o historii rasy konika polskiego, codziennej pracy i wyzwaniach hodowlanych.

      Serdecznie dziękujemy Państwu Joannie i Grzegorzowi Chyłkom - "Stadnina Izery" Stankowice - za pomysł i organizację spotkania. (Ko)

     • III Ogólnopolski Konkurs Orki

      14.10.2023

      5 października 2023r. w ZSCKR w Żarnowcy odbyła się 3 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Orki pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku udział w konkursie wzięły 22 jednoosobowych drużyn. Naszą szkołę reprezentował Wojciech Krosnowski. Jak zawsze zaczęło się od testu teoretycznego z wiedzy na temat mechanizacji rolnictwa. Następnie przyszła pora na wyzwania praktyczne. Zadaniem uczniów było wykonanie orki na głębokość 22 cm Każdy z zawodników miał do zaorania poletko o wymiarach 19 x 50 m w czasie 45 minut. Sędziowie oceniali głębokość orki, prostolinijność przejazdu, odpowiednie ustawienie pługa, przykrycie resztek pożniwnych, wygląd zaoranej powierzchni oraz przestrzeganie zasad BHP. (JM)

     • Odznaka 35-lecia TMLiKPW

      14.10.2023

      Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Świdnicy 4 października 2023r. świętowało 35-lecie swojej działalności. Z tej okazji w auli III LO odbyła się uroczystość, na której nie zabrakło naszych przedstawicieli. Pani Dyrektor z rąk pana prezesa Antoniego Jadacha odebrała dla ZSCKR w Mokrzeszowie odznakę 35-lecia TMLiKPW oraz podziękowanie za dotychczasową współpracę i pomoc. 

      Jesteśmy wdzięczni nie tylko za to wyróżnienie, ale przede wszystkim za spotkania z Państwem, wykłady i prelekcje oraz możliwość uczestniczenia w wydarzeniach, których celem jest propagowanie kultury Kresów Wschodnich. To dla nas istotne, bo pamięć o ważnych faktach i datach historycznych oraz pielęgnownie tradycji wspomaga nas w kształtowaniu patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej naszych uczniów.

      Wszystkim miłośnikom Lwowa życzymy zdrowia i kolejnych jubileuszy. (JM)

     • Na jubileuszu ZSCKR w Bogdańczowicach

      14.10.2023

      29 września 2023r. Pani Dyrektor Joanna Miłobóg wzięła udział w jubileuszu 75-lecia działalność szkoły rolniczej w Bogdańczowicach. To placówka, która tak, jaki i ZSCKR w Mokrzeszowie należy do siecji szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

      Z tej okazji Bogdańczowickiej Siostrze życzymy kolejnych jubileuszy, dyrekcji, uczniom i nauczycielom satysfakcji ze wspólnie przeżywanej edukacyjnej przygody. (JM)

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

      09.10.2023

      28 września 2023r. uczniowie wybierali przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

      W piątek 29 września Pani Elwira Podhalicz jako opiekun SU oficjalnie przedstawiła wyniki głosowania. Nowym przewodniczącym został Wojciech Krosnowski z klasy IV PTM, a jego zastępczynią została Alicja Ostrowska z klasy II MT

      Nowemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego gratulujemy i życzymy dużo satysfakcji przy sprawowaniu funkcji, realizacji planów i owocnej pracy. (EP)

     • Wizyta w Makicie

      05.10.2023

      27 września 2023 r. uczniowie klasy III Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu wraz z nauczycielem Panem Krzysztofem Hodelem odwiedzili siedzibę firmy MAKITA w Brwinowie. Uczniowie wzięli udział w warsztatach z wykorzystaniem elektronarzędzi, osprzętu i akcesoriów tego producenta. Przeszli szkolenie BHP, a następnie dowiedzieli się jak profesjonalnie obsługiwać sprzęt, który można wykorzystać w nowoczesnym gospodarstwie rolnym. Praktyka połączona z fachową wiedzą instruktorów była doskonałą formą uzupełnienia umiejętności zawodowych, zdobywanych na zajęciach szkolnych. (Ko)

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
    • 74 850 87 36
    • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
    • 74 850 87 00
    • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
  • Galeria zdjęć

    brak danych