• Funkcjonowanie szkoły od 1 do 14 lutego
     • Funkcjonowanie szkoły od 1 do 14 lutego

      29.01.2021

      W DALSZYM CIĄGU NAUCZANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ZDALNEJ Z NASTĘPUJĄCYMI WYJĄTKAMI:

      1. Klasy I, II i III Technikum realizują wybrane efekty kształcenia zawodowego (praktycznego) w formie zajęć stacjonarnych w szkole wg poniższych zasad:

      Klasa 1 CT - środa lekcja 3-7  - J.Hodel (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie)

      Klasa 1 PTM

      - technik żywienia i usług gastronomicznych - środa lekcja 2-8  B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik agrobiznesu - środa lekcja 1-4  K.Hodel (szklarnia), lekcja 5-7   K.Czaplińska  (gabinet ekonomiczny)

      Klasa 2 M4 - poniedziałek  lekcja 5-8, K.Hodel (szklarnia)

      Klasa 2 MT - czwartek lekcja 1-4,  K.Hodel (szklarnia), lekcja 5-8, M.Bednarska (pr. agrobiznesu)

      Klasa 2 P4C

      - technik żywienia i usług gastronomicznych - poniedziałek lekcja 1-8,  B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik hodowca koni - wtorek lekcja 1-4,  M.Drozdowska-Pazik (indywidualne gospodarstwo rolne w Dziećmorowicach) - dowóz uczniów busem szkolnym spod szkoły, wyjazd 8:00

      Klasa 2 PTC

      - technik żywienia i usług gastronomicznych - piątek lekcja 3-8,  A.Kaźmierczak (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik hodowca koni - środa lekcja 2-6  M.Drozdowska-Pazik (indywidualne gospodarstwo rolne w Dziećmorowicach) - dowóz uczniów busem szkolnym spod szkoły, wyjazd 8:30

      Klasa 3 CT - wtorek lekcja 3-8  J.Hodel (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie)

      Klasa 3 PTM

      - technik żywienia i usług gastronomicznych - czwartek lekcja 1-8,  B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik agrobiznesu, czwartek lekcja 1-4  E.Podhalicz (pr. przedsiębiorczości), lekcja 5-8   W.Krzemińska  (gabinet ekonomiczny)

      2. Jazda konna będzie realizowana w klasie III CT i II PTC zgodnie z tygodniowymi harmonogramami.

      UWAGA! Od 8 lutego zmieni się plan lekcji w związku z rozpoczęciem II semestru, zatem moga nastąpić zmiany w podanych harmonogramach.

      Joanna Miłobóg 

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Już są!

      27.01.2021

      Nowe książki w naszej bibliotece, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa! Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły udało się stworzyć listę i zakupić 119 nowości w tym 6 audiobooków. (EJ, KU)

      Oto lista: lista_zakupionych_ksiazek_NPRCz.pdf

       

    • Organizacja kształcenia zawodowego od 25 do 29 stycznia
     • Organizacja kształcenia zawodowego od 25 do 29 stycznia

      22.01.2021

      W tygodniu od 25-29 stycznia 2021 r. kształcenie zawodowe będzie realizowane stacjonarnie w szkole dla poszczególnych zawodów, zgodnie z poniższym grafikiem.

      Klasa I PTM

      • Technik żywienia i usług gastronomicznych - środa, lekcja 2-8 - B. Kowalczyk, pracownia technologii gastronomicznej
      • Technik agrobiznesu - środa, lekcja 1-4 , K.Hodel, pracownia produkcji roślinnej (SZKLARNIA)

      Klasa II PTC

      • Technik żywienia i usług gastronomicznych - piątek, lekcja 3-8, A. Kaźmierczak , pracownia technologii gastronomicznej
      • Technik hodowca koni - środa, lekcja 2-7, M. Drozdowska-Pazik, Stajnia ,,Zielone Wzgórza„ w Dziećmorowicach (wyjazd busem szkolnym godz. 8.30 - ZSCKR w Mokrzeszowie)

      Klasa II P4C

      • Technik żywienia i usług gastronomicznych - poniedziałek , lekcja 1-8, B. Kowalczyk, pracownia technologii gastronomicznej

      • Technik hodowca koni - wtorek, lekcja 1-4, M.Drozdowska-Pazik, Stajnia ,,Zielone Wzgórza„ w Dziećmorowicach.​​ (wyjazd busem szkolnym godz. 8.00 - ZSCKR w Mokrzeszowie)​​​​​​

      Klasa II MT

      • Technik agrobiznesu - czwartek, lekcja 1-4, K.Hodel, pracownia produkcji roślinnej (SZKLARNIA), - czwartek , lekcja 5-8, M. Bednarska, pracownia agrobiznesu

      Klasa II M4

      • Technik agrobiznesu​​​​​​ - czwartek, lekcja 5-8, K. Hodel, pracownia produkcji roślinnej (SZKLARNIA)

      Klasa III PTM

      • Technik żywienia i usług gastronomicznych - czwartek, lekcja 1-8, B. Kowalczyk, pracownia technologii gastronomicznej

      Klasa III CT

      • Technik hodowca koni - realizacja nauki jazdy konnej (zgodnie z tygodniowym harmonogramem                  w Indywidualnym Gospodarstwie Rolnym w Mokrzeszowie – chów i hodowla koni, J. Hodel).

      Pozostałe zajęcia szkolne realizowane będą zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji w formule on-line (zdalnie). (Ko)

     • Uwaga! Składanie deklaracji na egzamin zawodowy

      22.01.2021

      Termin składania deklaracji na sesję egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czerwiec-lipiec 2021 r. to 7 lutego 2021 r. (druki deklaracji do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony OKE we Wrocławiu). Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

      W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 do 8 kwietnia 2021r.

     • Sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

      21.01.2021

        Od 11 stycznia do 5 lutego 2021 r. w naszej szkole, która jest Ośrodku Egzaminacyjnym we wszystkich nauczanych zawodach trwa sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.                                                            

      Do części pisemnej zadeklarowanych było 131 zdających w sześciu kwalifikacjach: RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej, TG.07. Sporządzanie potraw i napojów, RL.19. Organizacja  chowu i hodowli koni, RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych i RL.20. Szkolenie i użytkowanie koni.   

      Część praktyczną w modelu ,,D”- dokumentacja 12 stycznia zdawało  łącznie 28 osób w trzech kwalifikacjach: RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie ,  RL.19. Organizacja  chowu i hodowli koni i  TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych .                                                                              

      13 stycznia 2021 r. na terenie Zakładu Stada Ogierów Książ  odbyła się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, model ,,W” – wykonanie dla kwalifikacji RL.20. szkolenie i użytkowanie koni. W egzaminie wzięło udział 5 zdających z klasy IV PTC w zawodzie: technik hodowca koni.

      Od 18 stycznia do 5 lutego 2021 r. trwa część praktyczna egzaminu, model ,,W”- wykonanie dla kwalifikacji RL.03.Prowadzenie produkcji rolniczej. Zdający to absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Łącznie egzamin ten zadeklarowało 95 osób.

      Wszystkim zdającym życzymy "połamania pióra", powodzenia oraz pozytywnych wyników egzaminu.  

      Termin ogłoszenia i przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2021 to: 31 marca 2021 r. 

      Termin przekazania szkołom, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń–luty 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń–luty 2021 to: 8 kwietnia 2021 r.

      Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021 r. to: 28 maja 2021 r. (Ko)    

    • Funkcjownowanie szkoły od 18 do 31 stycznia
     • Funkcjownowanie szkoły od 18 do 31 stycznia

      15.01.2021

      W DALSZYM CIĄGU NAUCZANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ZDALNEJ Z NASTĘPUJĄCYMI WYJĄTKAMI:

      1. Klasy Technikum, które mają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec /lipiec 2021 realizują wybrane efekty kształcenia zawodowego (praktycznego) w formie zajęć stacjonarnych w szkole. Dotyczy to następujących klas:

      • Klasa III PTM w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.07) - CZWARTEK lekcja 1-8 - B. Kowalczyk  (pracownia technologii gastronomicznej)
      • Klasa II P4C w zawodzie : technik hodowca koni ( ROL.06) - WTOREK lekcja 1-4 - M. Drozdowska-Pazik (Indywidualne gospodarstwo rolne w Dziećmorowicach - dowóz uczniów busem szkolnym spod szkoły, wyjazd 8.00)

      2. Jazda konna będzie realizowana w klasie III CT zgodnie z tygodniowymi harmonogramami.

       

      Joanna Miłobóg 

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

      podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 z późn. zm.)

     • Patroni roku 2021

      21.01.2021

      27 listopada 2020r. Sejm ustanowił patronów 2021r. Uhonorowano: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

      Szczegółowe informacje o patronach zostały zaprezentowane na wystawie znajdującej się w holu szkoły oraz w bibliotece szkolnej. (EJ, Ku)

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
    • 74 850 87 36
    • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
    • 74 850 87 00
    • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
  • Galeria zdjęć

    brak danych