• Wsparcie dla schroniska

      22.01.2023

      Zwierzęta tak jak ludzie potrzebują miłości i wsparcia. Niestety, często porzucone i pozostawione same sobie, źle traktowane trafiają do schronisk.

      Dlatego jak co roku wychowankowie internatu nie zapomnieli o zwierzakach i zebrali karmę oraz koce dla schroniska „Azyl" w Dzierżoniowie. Wychowankowie internatu pomaganie mają we krwi !!! (MS)

     • Rekrutacja do zagranicznego projektu zakończona

      22.01.2023

      Do 19 stycznia 2023r. trwała rekrutacja do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052313 współfinansowanego przez Unię Europejską. Adresatami projektu są uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie kształcący się na kierunkach:

      • technik agrobiznesu;
      • technik hodowca koni
      • technik żywienia i usług gastronomicznych

      Zrekrutowani uczniowie wezmą udział w dwutygodniowych praktykach zagranicznych we Włoszech i Hiszpanii w okresie 13.03.2023 - 24.03.2023 oraz 08.05.2023 - 19.05.2023. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione: zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, program kulturowy. Przed odbyciem praktyk uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych, a po powrocie z mobilności w działaniach upowszechniających rezultaty projektu. Praktyki uczestnicy odbywają samodzielnie w indywidualnie przyznanych miejscach praktyk. (EP)

      Więcej na: https://mokrzeszow.edupage.org/a/praktyki-zawodowe

     • Zmieniamy świat na lepsze

      22.01.2023

      Uczniowie i nauczyciele ZSCKR w Mokrzeszowie włączyli się w realizację działań związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals). Z racji profilu szkoły rolniczej realizują cel 2, którego dyrektywy brzmią: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Od września podejmują szereg inicjatyw, przedsięwzięć i projektów, które pomagają realizować wybrany cel przyczyniając się do przekształcania świata na lepszy.  Szukają rozwiązań na rzecz walki z głodem, zapobieganiem marnowania żywności, zdrowym odżywianiem czy wpływem rolnictwa na zmiany klimatyczne. Mają nadzieję, że podejmowane przez nich działania, dzielenie się wiedzą, pomysłami zmieni nawyki społeczności nie tylko szkolnej, ale i lokalnej.
      W I półroczu zadaniem uczniów była dyskusja w zespołach nad celami zrównoważonego rozwoju z nastawieniem na kwestie marnowania żywności. W tym celu w stołówce internatowej dokonali pomiaru niezjadanego przez mieszkańców internatu jedzenia. W klasach na godzinach wychowawczych przeprowadzili prawdziwą burzę mózgów „Jak nie marnować jedzenia”. Swoje pomysły zilustrowali na plakatach, które w formie wystawy stanęły w holu szkoły. Mieszkańcy internatu również przygotowali strategię, której zadaniem jest ograniczenie marnowania żywności. Przed nimi kolejne działania związane z realizacją wybranego celu tj.: założenie szkolnego ogródka z eko warzywami, budowa budek dla owadów, poideł czy karmników, warsztaty ze zdrowego odżywania, rolnictwa ekologicznego, biokompostowania, itp. Utworzył się również zespół projektowy, który przygotowuje się do konkursu „Imagine Aktywni młodzi obywatele na rzecz zrównoważonego rozwoju” i opracowuje koncepcję działań i realizacji celu na poziomie lokalnym. (EP)

     • Hej kolęda, kolęda

      22.01.2023

      W poniedziałek 16 stycznia 2022r. ksiądz Marcin Zawada - proboszcz mokrzeszowskiej parafii św. Jadwigii podczas duszpasterskiej wizyty odwiedził internat przy ZSCKR w Mokrzeszowie. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w błogosławieństwie i modlitwie. Tradycji stało się zadość i na koniec kolędy każdy otrzymał pamiątkowy obrazek kolędowy. (MZ)

      Więcej na: https://parafia.mokrzeszow.info/hej-koleda-koleda-2/

     • W rytmie poloneza

      20.01.2023

      Studniówka to wydarzenie wyjątkowe w każdej szkole. Choć nasi uczniowie na balu maturalnym będą się bawić 4 lutego, to już mieli okazję poczuć tę niezwykłą atmosferę. Wzorem lat ubiegłych 5 stycznia 2023r. na Świdnickim Rynku spotkali się z maturzystami z okolicznych szkół średnich. Razem z dyrektorami, nauczycielami i przedstawicielami lokalnych władz dostojnym krokiem weszli na ostatnią prostą zmierzającą w stronę zakończenia nauki w szkole. Odliczanie magicznych 100 dni rozpoczęło się nieodwołanie. (JM)

     • Nagroda Ministra Rolnictwa dla uczennicy Lilany Herby

      20.01.2023

      30 grudnia 2022r. był dla uczennicy klasy III technikum w zawodzie technik hodowca koni Liliany Herby radosnym przedostatnim dniem roku. Otrzymała specjalną nagrodę pieniężną przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2021/2022. Do Liliany trafiły również specjalnie gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym podpisane przez Pana Henryka Kowalczyka - wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (JM)

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
    • 74 850 87 36
    • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
    • 74 850 87 00
    • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
  • Galeria zdjęć

    brak danych