• Pożegnanie maturzystów w internacie

      28.04.2023

      27 kwietnia 2023 roku miało miejsce uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych - wychowanków internatu. Mury naszego internatu opuści 5 absolwentów. Specjalnie dla nich został zmontowany film z pobytu w internacie, a młodsi koledzy wręczyli im upominki przygotowane przez Młodzieżową Radę Internatu. Wspólna uroczyste pożegnanie przebiegało w atmosferze rozmów, wspomnień, przy pysznej kolacji przygotowanej przez szefową kuchni Panią Justynę.

      Wszystkim Absolwentom, którzy żegnają się z naszą Internatową Rodzinką życzymy samych sukcesów i radości każdego dnia.

      Pamiętajcie o nas! (MS)

     • „Witaj majowa jutrzenko...”

      27.04.2023

       

       

      27 kwietnia 2023r. okazją do świętowania w naszej szkole była 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dokument, pierwszy tego typu w Europie, był dowodem mądrości i wiary w praworządne państwo. I to klasa 1 PT z wychowawczynią Panią Agatą Wójcik przedstawiła w krótkim programie słowno – muzycznym okoliczności i konsekwencje Konstytucji 3 Maja. Słowa Stanisława Staszica, czy Hugona Kołłątaja nadal mają znaczenie. Doskonale z tekstami z epoki współbrzmiały współczesne utwory muzyczne, udowadniając, że patriotyzm to wciąż ważne słowo. Ta lekcja historii na pewno pozostanie w pamięci. I choć  wiemy z historii, że kolejne rozbiory zaprzepaściły wagę Konstytucji, to możemy być dumni z mądrości naszych przodków. (Wó)

     • Sezon rozpoczęty

      25.04.2023

      Dni 31.03.- 02.04 oraz 20.04.-23.04. to minione, pracowite weekendy, które nasza młodzież kształcąca się w zawodzie technik hodowca koni spędziła na terenie Ośrodka Jeździeckiego Morawa. Był to czas poświęcony na doszkalanie branżowych umiejętności powiązanych z asystą sędziowską na czworoboku, parkurze i trasie crossu podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich wkkw Strzegom Spring Open I i II.

      Kolejne międzynarodowe zawody jeździeckie już przed nami w czerwcu, zapewne jak zawsze będą nam dostarczać wiele sportowych emocji oraz nowych doświadczeń. (JH)

     • Konferencja "Klimat szkoły - tworzymy go razem"

      23.04.2023

      19 kwietnia 2023r. w ZSCKR w Mokrzeszowie odbyła się konferencja "Klimat szkoły - tworzymy go razem". Inicjatorem przedsięwzięcia była Fundacja "Instytut Edukacji Pozytywnej", która ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, bezpłatnie realizuje programy wsparcia szkół i instytucji z zakresu zdrowia psychicznego, mediacji w szkole, komunikacji bez przemocy, rozwoju wśród młodzieży kreatywności, przedsiębiorczości, postaw ekologicznych, itp. Cele działań IEP jest wskazywanie pozytywnego znaczenia zdrowia psychicznego oraz jego kluczowego wpływu na życie, rozwój, edukację i rozwój młodych Polaków.

      Nasza szkoła pełniła rolę gospodarza konferencji. Na zaproszenie odpowiedzieli dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, organów prowadzących szkoły, placówki oświatowo - wychowawcze, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, osoby zaangażowane w realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz rodzice. Łącznie ponad 100 osób, dla których praca nad kondycją psychiczną młodzieży i wzajemne wspieranie się instytucji w w/w zakresie jest kluczowe.

      Prelekcje poprowadziły Panie: Małgorzata Nowicka (prezes Instytutu Edukacji Pozytywnej, ekspert ds. rozwoju edukacji, coach), Renata Wiśniewska (mediator, trener, szkoleniowiec i wykładowca) oraz Aleksandra Wzorek (audytor programów profilaktycznych).

      Oprócz strony merytorycznej wydarzenia, uznanie zdobyli nasi uczniowie, którzy przygotowali dla gości niespodziankę w postaci występu tanecznego, poczęstunku i zajęli się obsługą gastronomiczną. (JM)

     • Żonkile w 80 rocznicę powstania w getcie

      23.04.2023

      19 kwietnia 2023r. to data wyjątkowa. 80 lat temu w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Było wyrazem sprzeciwu i ogromnego bohaterstwa ludzi, którzy tak naprawdę walczyli o godną śmierć. Odpowiadając na akcję Muzeum Żydów Polskich POLIN uczniowie wykonali i rozdawali papierowa żonkile. Są one symbolem pamięci, szacunku i nadzei. Wiążą się z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osob. (JM)

     • II Ogólnopolski Konkurs Orki

      23.04.2023

      27 kwietnia 2023r. Wojciech Krosnowski - uczeń III klasy technikum w zawodzie technik agrobiznesu reprezentował naszą szkołę II Ogólnopolskim Konkursie Orki Szkół Rolniczych. Wydarzenie odbyło się w ZSCKR w Gołotczyźnie, a patonat nad nim objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

      W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Ich zadaniem było wykonanie orki w określonym czasie przy użyciu agregatu złożonego z ciągnika i pługa zagonowego. Komisja konkursowa dokonywała oceny według ściśle określonych kryteriów biorąc pod uwagę przede wszystkim precyzyjność, dokładność, głębokość wyorania ziemi oraz przestrzegania zasad BHP.

      Celem konkursu było pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych przede wszystkim z uprawą ziemi. (JM)

     • Konkurs matematyczny "Sapere aude"

      23.04.2023

      17 kwietnia 2023r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu matematycznego “Sapere aude” zorganizowanego przez ZSCKR w Jabłoniu. Konkurs składa się z 2 etapów: kwalifikacyjnego i finałowego. I etap konkursu został przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

      CELE KONKURSU

      • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów
      • Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
      • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach.
      • Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
      • Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy

      Zadania były łamigłówkami matematyczno – logicznymi. 

      Przykładowe zadania: 

      - Jeżeli przedwczorajszym jutrem był poniedziałek, to jaki dzień będzie pojutrze?

      - Ciągnik waży tonę i pół ciągnika. Ile waży ciągnik? (SG)

     • Sukces Piotra Wilczaka w OWiUR

      23.04.2023

      14 kwietnia 2023 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się eliminacje okręgowe XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Ten konkurs wpisany jest w tradycję kształcenia rolniczego w Polsce od lat, a jego prestiż wiąże się z faktem, że laureaci i finaliści etapu centralego uzyskują profity w postaci zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawdowego oraz uzyskana indeksu na wyższe uczelnie. 

      W tej edycji naszą szkołę reprezentowali: Maciej Greń - blok produkcja zwierzęca, Oskar Bełdo - blok mechanizacja rolnictwa, Wojciech Krosnowski - blok produkcja roślinna i Piotr Wilczak - blok agrobiznes. 

      Do etapu centralego zakwalifikował się Piotr Wilczak, który zajął bardzo dobre IV miejsce w bloku agrobiznes, w którym łącznie wystartowało 18 uczestników z województw: dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. 

      Gratulujemy i trzymamy kciuki za Piotra podczas zmagań w Olsztynie. (JM)

     • Niektórzy lubią poezję

      23.04.2023

      5 kwietnia 2023r. uczennica naszej szkoły – Veronika Plokhuta wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „SZYMBORSKA – LUBIĘ TO” zorganizowanym w setną rocznicę urodzin noblistki przez Centrum Kultury MOK w Głogowie. Każdy uczestnik mógł zaprezentować fragment prozy lub wiersz Szymborskiej. Veronika recytowała „Gawędę o miłości ziemi ojczystej” otrzymując za to wyróżnienie. Gratulujemy Veronice! (Wó)

     • Uczniowie przejęli szkołę...

      07.04.2023

      ... i rządzili od parteru aż po samą "górę". W ostatni dzień przed wiosenną przerwą świąteczną, tj. 5 kwietnia 2023r. zastąpili na lekcjach nauczycieli, wykonywali zadania pracowników obsługi. W sekretariacie urzędowała Karolina, a w dyrektorskim fotelu zasiadł Daniel. Taki pomysł mógł się zrodzić tylko w głowach naszego kreatywnego i aktywnego Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy, z nauczycielami i kadrą kierowniczą włącznie, bawili się świetnie i integrowali podczas turnieju "Kocham Cię, Szkoło", rywalizowali w ubijaniu masła na czas i karaoke. Nie zabrakło też herbatki i poczęstunku. Brawo SU! (JM)

     • Wizyta w Makicie

      07.04.2023

      3 kwietnia 2023r. uczniowie klas technikum w zawodzie technik agrobiznesu wraz z Panem Krzysztofem Hodelem odwiedzili siedzbę firmy Makita i wzięli udział w warsztatch z wykorzystaniem elektronarzędzi, osprzętu i akcesoriów tego producenta. Przeszli szkolenie BHP, a następnie dowiedzieli się jak optymalnie i bezpiecznie obsługiwać sprzęt, który może się przydać w każdym nowoczesnym gospodarstwie rolnym. Praktyka, połączona z wiedzą fachową przekazaną przez instruktorów, rozwinęła umiejętności, które uczniowie już nabyli w szkole. (KH)

     • Polska Wieś w Europie - półfinał w ZSCKR w Mokrzeszowie

      07.04.2023

      30 - 31 marca 2023r. w naszej szkole gościliśmy uczniów i nauczycieli z 11 siostrzanych Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego (tj. z Bielska-Białej, Bogdańczowic, Dobryszyc, Bożkowa, Głubczyc, Henrykowa, Lututowa, Nakła Śląskiego, Nowego Targu, Rudnej i Żarnowca), dla których organem prowadzący jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszystko to ze względu na półfinał konkursu "Polska wieś w Europie" - wydarzenia, nad którym patronat objęło MRiRW oraz Komisja Europejska. 

      Pierwszego dnia młodzież wzięła udział w warsztatach na temat dezinformacji pt. „Fakeskape – ucieknij fake newsom!” Pod okiem trenerów Stowarzyszenia Demagog młodzili ludzie uczyli się, w jaki sposób efektywnie sprawdzać wiarygodność źródła, jak oceniać prawdziwość treści w mediach społecznościowych, a także z jakich narzędzi korzystać, aby skutecznie weryfikować informacje. Musieli wcielić się w rolę fackt-chekerów (profesjonalnych weryfikatorów informacji), relacjonujących kampanię prezydencką przed wyborami w 2030 roku. Ich zadaniem było odkrycie, który z kandydatów szerzy dezinformację i powstrzymanie planu odwołania letnich wakacji. W części podsumowującej, fikcyjne przykłady z warsztatów zostały zestawione z rzeczywistymi działaniami dezinformacyjnymi z uwzględnieniem treści dotyczących rolnictwa Unii Europejskiej oraz zmian klimatu.

      Drugiego dnia odbył się konkurs, do którego przystąpiło 36 osób. Uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 50 pytań zamkniętych z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, programach, systemach i instytucjach wspierających rolnictwo i zasadach wynikających z faktu członkowstwa Polski w UE. Nad przebiegiem czuwała komisja w składzie: Pani Monika Piotrowska - przedstawiciel MRiRW, Pani Paula WiŚniewska - przedstawiciel Team Europe oraz Pan Marcin Kaca - nauczyciel z ZSCKR w Mokrzweszowie.

      Poziom zmagań był wysoki. Najlepsze okazały się drużyny z Nakła Śląskiego i Nowego Targu, które 13-14 kwietnia 2023r. wezmą udział w finałach w Warszawie.

      Nagrodą dla 5 finałowych drużyn jest wyjazd studyjny do instytucji unijnych w Brukseli dla ufundowany przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce oraz nagrody finansowe dla 3 najlepszych drużyn ufundowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (JM)

     • Ciekawe kto wie...

      06.04.2023

      ... że twórca egzaminu maturalnego urodził się w Czarnym Borze, a pochowany jest w krypcie pod kościołem św. Jadwigi w Walimiu, miejscowości, w której spędził ostatnie lata swojego życia. Nazywał się Karl Abraham von Zedlitz. Był pruskim ministrem stanu i sprawiedliwości, a wcześniej prezydentem rządu śląskiego. Przeszedł do historii jako twórca europejskiej matury. W 1788 roku opracował egzaminy, pozwalające na dalszą edukację na uczelniach uniwersyteckich. Jemu dzisiejsi abiturienci zawdzięczają odbywające się właśnie egzaminy.

      Ze względu na ten fakt 30 marca 2023r. z inicjatywy Gminy Walim odbyło się w auli I LO w Świdnicy spotkanie z tegorocznymi maturzystami, na którym nie zabrakło również delegacji z naszej szkoły. (JM)

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
    • 74 850 87 36
    • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
    • 74 850 87 00
    • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
  • Galeria zdjęć

    brak danych