• Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ

      19.11.2021

      PRZEKAZUJEMY ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE

      Drodzy uczniowie, słuchacze i studenci!

      Chciałbym serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w Światowym Szczycie Cyfrowym ONZ - Forum Zarządzania Internetem IGF2021, którego gospodarzem będzie Polska. Spotkajmy się w dniach 6-10 grudnia w Katowicach – zarówno stacjonarnie jak i w formie zdalnej, aby wspólnie porozmawiać o możliwościach i wyzwaniach jakie stwarza przestrzeń cyfrowa.

      Ważnym wydarzeniem w trakcie Forum będzie Młodzieżowy Szczyt IGF (Youth IGF), na który zapraszam wszystkich młodych ludzi. Podczas wydarzenia chcemy pogłębić dyskusję na temat kluczowych tematów dotyczących zarządzania Internetem i zachęcić młodzież do aktywnego włączania się w debatę na tematy kluczowe dla przyszłości młodego pokolenia.

      Tegoroczny Szczyt Cyfrowy będzie ważnym wydarzeniem dla młodych ludzi z całego świata, którzy w znacznej mierze tworzą globalne środowisko internetowe. Polska stanie się stolicą światowej dyskusji o przyszłości Internetu, będzie to najważniejsze cyfrowe wydarzenie tego roku. Hasło tegorocznego Szczytu Cyfrowego to Internet United, czyli otwarty, wolny i niepodzielony Internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

      IGF to łącznie ponad 300 różnych aktywności, a wśród nich warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, sesje grupowe i sesje networkingowe. To także możliwość uczestniczenia w spotkaniach z udziałem przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych, a także sesja parlamentarna. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 odbędzie się od 6 do 10 grudnia 2021 r. w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym (Plac Sławika i Antalla 1).

      W Szczycie Cyfrowym może wziąć udział każdy, zarówno stacjonarnie - w Katowicach -  jak i zdalnie, za pośrednictwem połączenia wideo. Wystarczy zarejestrować się na wydarzenie do dnia 1 grudnia. Zrób to już dziś za pośrednictwem następującego formularza – https://cutt.ly/FormularzRejestracyjny.

      Organizatorem Szczytu Cyfrowego IGF 2021 jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Za koordynację wydarzenia odpowiada Krzysztof Szubert - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej. W skład stałego Komitetu Programowego polskiej edycji wydarzenia wchodzą przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Centrum Cyfrowego oraz Instytutu Kościuszki.

      Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia: https://cutt.ly/IGF2021

      Do zobaczenia w Katowicach!

      Z wyrazami szacunku

      Piotr Mazurek

      Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

      Sekretarz Stanu w KPRM

     • Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

      15.11.2021

      W środę 10 listopada 2021r. w ramach obchodów Święta Niepodległości wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do Hymnu". Punktualnie w godzinie 11.11 nauczyciele i uczniowie wszystkich klas odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Ze względu na panującą epidemię śpiewanie hymnu odbyło się w małych grupach. W apelu przygotowanym przez klasę 3PTM wzięli udział przedstawiciele nauczycieli i uczniów. W montażu słowno-muzycznym nie brakowało wierszy, wspomnień o ważnych datach i bohaterach, pieśni patriotycznych i symboli narodowych. Pania Dyrektor Joanna Miłobóg podkreśliła w swoim wystąpieniu, że wolność narodu i Ojczyzny jest sprawą najwyższej wagi i troski, wymaga uwagi i ciągłego pielęgnowania, aby przemoc i niewola raz na zawsze zamknęły się na kartach historii, a młode pokolenie już nigdy nie musiało być poddane najwyższej próbie. (JM)

     • Konferencja on-line upowszechniająca rezultaty projektu „Akademia Smart Farming”

      15.11.2021

      9 listopada 2021r. odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Akademia Smart Farming” realizowanego w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działanie 4.2. "Programy mobilności ponadnarodowej". Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych u uczniów, które zapewnią im wzrost konkurencyjności na rynku pracy i przygotują do wdrożenia we własnych gospodarstwach nowoczesnych technologii i „rolnictwa precyzyjnego”. 

      Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie miało formę on-line. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy oraz nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Świdnica i Świebodzic. W wydarzeniu wzięła też udział Pani Maria Jaworska – dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.

      Organizacją przedsięwzięcia zajęła się Pani Elwira Podhalicz – koordynator projektów międzynarodowych, która wraz z Panią Joanną Miłobóg prowadziły konferencję bezpośrednio z gabinetu dyrektora. Dzięki współpracy z Panem Krzysztofem Kaszubą z firmy „KidsTech”, który zapewnił obsługę techniczną, goście mogli nie tylko poznać cele projektu „Smart Farming”, prześledzić działania uczestników (prezentacja), zapoznać się z jego rezultatami (m.in. strona internetowa, blog, publikacje, w tym w języku angielskim), ale wziąć udział w dwóch panelach szkoleniowych. Pierwszy z nich poprawadziła Pani Podhalicz na temat „Jak złożyć wzniosek i pozyskać partnera do projektu Ponadnarodowa Mobilność”. Tematem drugiego stały się „Laborotoria przyszłości i edukacji STEAM”, o których opowiedział Pan Kaszuba.

      Spotkanie stało się też okazją do podsumowania 5 lat działań, podczas których ZSCKR w Mokrzeszowie zrealizował 5 projektów międzynarodowych o łącznym budżecie sięgającym blisko 936.000 zł i 2 projekty w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na kwotę 1.168.000 zł. Nasza szkoła uzyskała też akredytacje programu Erasmus+ w obszarach „Edukacja szkolna” i „Kształcenie zawodowe”, co umożliwia skróconą procedurę wnioskowania do roku 2027 i zapewnia regularny dostęp do środków (na 2022 rok to kwota 75.000 EUR). To niewątpliwie powód do dumy, gdyż pozyskane fundusze przełożyły się i będą sie przekładały na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów i nauczycieli oraz doposażenie bazy. (JM)

     • Warsztaty z dronami

      09.11.2021

      Uczestnicy projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów” pt. “Akademia Innowacji Smar Farming” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER uczestniczyli w drugich warsztatach w ramach edukacji STEAM – tym razem mieli okazję sterować dronami – bezzałogowymi statkami powietrznymi, które są coraz bardziej popularne w różnych branżach. Szczególna uwaga poświęcona była wykorzystaniu dronów w rolnictwie. Warsztaty poprowadził Pan Krzysztof Kaszuba z Centrum Robotyki Programowania i Nowych Technologii "KidsTech” w Wałbrzychu.

      Warsztaty obejmowały część teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej warsztatów uczestnicy zapoznani zostali z odpowiedzialnością dotyczącą pilotażu oraz poznali podstawy bezpieczeństwa ruchu lotniczego, warunki uzyskania licencji i uprawnień pilota drona, a także wykonywania misji i celów, w jakich wykorzystywane są drony. 

      Cześć praktyczna wzbudziła wiele emocji wśród uczestników. Uczestnicy zostali przeszkoleni z obsługi drona, odbyli loty próbne, a następnie czekało ich nie lada zadanie – musieli pokonać tor przeszkód dronem, którym sterowali. Nie było to łatwe zadanie, ale dało wiele radości i satysfakcji z dobrze wykonanego lotu☺  (EP)

     • „Am I financial literate ?”  – realizacja nowego projektu europejskiego

      09.11.2021

      Nasza szkoła rozpoczęła realizację nowego projektu europejskiego na Portalu eTwinning www.etwinning.net. Jest to miejsce spotkań w postaci platformy dla szkół z całej Europy, które realizują wspólnie określone zadanie. 

      ZSCKR w Mokrzeszowie uczestniczy w projekcie pt. "Am I financial literate?("Czy znam się na finansach?”). W przedsięwzięciu bierze udział 12 szkół z Turcji, Niemiec, Włoch, Chorwacji, Bośni, Portugalii, Rumunii, Litwy, Estonii, Hiszpanii i Ukrainy. Jest to pierwszy projekt e-Twining, w którym uczestniczymy. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat znajomości finansów i nabycie umiejętności związanych z zarządzaniem finansowym poprzez budowanie silnych nawyków finansowych, które w przyszłości pozwolą uniknąć wielu błędów mogących prowadzić do zmagań finansowych trwających całe życie. Projekt jest też okazją dla uczniów do podniesienia kompetencji językowych, kulturowych, cyfrowych, w obszarach przedsiębiorczości i pracy w zespole. Poprzez platformę TwinSpace uczniowie komunikują się z uczniami ze szkół partnerskich, wymieniają się doświadczeniami, poglądami i wiedzą, korzystają z różnorodnych narzędzi WEB 2, przygotowując materiały projektowe. 

      Udział w projekcie jest nie tylko szansą dla uczniów i opiekunów na rozwój kompetencji, ale i dla szkoły jest to szansa na nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi w przyszłości w ramach realizacji programów mobilności Erasmus +. 

      Opiekunami projektu są Panie Karolina Czaplińska i Elwira Podhalicz. Uczniowie biorący udział w projekcie to: Barbara Sobiesińska, Martyna Choryńska, Hania Lipowska, Matylda Szelerska, Wiktoria Hormańska, Jagoda Partyka, Eryk Kobylański, Oskar Bełdo i Ola Piłat.

      Uczniowie przygotowali już w języku angielskim krótkie prezentacje o szkole i o sobie, które umieścili w na platformie TwinSpace. Kolejnym zadaniem, nad którym rozpoczęliśmy pracę jest stworzenie plakatu i loga projektu. 

      Uczniów chętnych do pracy w tym lub innych projektach eTwinning prosimy o kontakt z koordynatorem akcji - Panią Elwirą Podhalicz. (EP)

     • Sklepik szkolny "Jonatan” zaprasza

      04.11.2021

      Sklepik szkolny “Jonatan” został otwarty. Zaprasza wszystkich na zakupy. Sklepik prowadzi Spółdzielnia Uczniowska “Agromix”. Zarząd Spółdzielni tworzą uczennice z klasy I CT, Wiktoria Hormańska - prezes, Karolina Mnich - wiceprezes, Hanna Lipowska - księgowa. Opiekunem sklepiku jest Pani Elwira Podhalicz. 

      W "Jonatanie” znajdziecie wodę, soki, bułki i inne artykuły spożywcze dla głodnego i spragnionego ucznia. Wszystkie produkty są wcześniej sprawdzane, czy spełniają rygorystyczne przepisy Ministerstwa Zdrowia w zakresie żywienia dzieci i młodzieży.

      Liczymy, że oferta sklepiku zaspokoi Wasze oczekiwania i będzie mieli poczucie, że odżywiacie się prawidłowo. (EP)

      ​​​​​​​

     • Warsztaty z robotyki w ramach projektu “Akademia Innowacji Smart Farming”

      03.11.2021

      Uczestnicy projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów” pt. “Akademia Innowacji Smart Farming” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER uczestniczyli w warsztatach z robotyki prowadzonych przez Centrum Robotyki Programowania i Nowych Technologii "KidsTech” w Wałbrzychu. Warsztaty prowadzone były w oparciu o edukacyjne zestawy LEGO® zaprojektowane z myślą o rozwijaniu zainteresowań i umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, inżynierii i programowania. Podczas warsztatów uczniowie w 2-osobowych zespołach budowali maszynę rolniczą łącząc klocki LEGO® z programowalnymi klockami, silnikami i czujnikami. Program warsztatów koncentrował się na technologiach, z którymi mamy do czynienia współcześnie. Autonomiczne samochody, roboty humanoidalne, inteligentne domy, zautomatyzowane fabryki i zwykłe rzeczy z automatycznymi inteligentnymi funkcjami w coraz większym stopniu stają się częścią naszego życia. Stąd ważnym jest rozwijanie umiejętności opartych na edukacji STEAM (STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts and Math). Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję nie tylko doskonalić umiejętności pracy zespołowej, kreatywność, ale także zmierzyć się z programowaniem.  Zbudowaną maszynę rolniczą należało zaprogramować w graficznym środowisku opartym na Scratch i Blockly.  Była to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim nauka. Przed uczestnikami kolejne warsztaty z serii edukacja STEAM - tym razem będą to drony. (EP)

     • Jak uczyć się w szkole średniej

      03.11.2021

      Zgodnie z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego pedagog i psycholog zreazlizowały zaplanowane na I semestr zadania, tj. warsztaty integrująco-adaptacyjne adresowane do klas pierwszych oraz zajęcia ukierunkowane na rozpoznanie indywidualnych preferencji w zakresie uczenia się. Przeprowadziły test, którego celem było rozpoznanie przez ucznia stylu uczenia się. Omówiły także gospodarkę czasem oraz zewnętrzne i wewnętrzne czynniki sprzyjające uczeniu się. 

      Wypada teraz oczekiwać samych bardzo dobrych wyników w nauce. (EM,MP)

     • Warsztaty zawodowe dla przyszłych hodowców koni

      03.11.2021

      Tradycyjnie jak co roku w naszej szkole odbyły się warsztaty zawodowe dla uczniów technikum w zawodzie technik hodowca koni. 29 października 2021 r. w ramach promocji tego kierunku, przyszli hodowcy koni mieli obowiązek zaprosić na warsztaty ludzi, którzy specjalizują się w szeroko rozumianej hodowli koni i sporcie jeździeckim. Każda klasa wykonując swoje zadanie zaprosiła jednego z fachowców. Dzięki temu mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole doświadczonych „koniarzy”, którzy na codzień łączą miłość do koni z pracą zawodową. Celem spotkania jak zawsze było poznanie przez uczniów ciekawych ludzi z branży końskiej, uzyskanie jak największej porcji wiedzy od specjalistów oraz potwierdzenie faktu, że można jednocześnie odnaleźć się na rynku pracy i robić to, co się kocha.

      Jako pierwsza warsztaty poprowadziła Justyna Ruda – zawodniczka ujeżdżenia, trenująca konie. Mówiła o specyfice hodowli koni, możliwościach menadżerowania w ośrodkach hodowlanych i sportowych, rozwojowi zawodowemu podczas pracy w stajni, wadze ciągłych szkoleń, samokształcenia i konsekwentnego realizowania i rozwijania swojej pasji. Uczestniczka przedstawiła obecną sytuację hodowli koni ujeżdżeniowych w Polsce, mówiąc przy tym o przydatności użytkowej koni ujeżdżeniowych. 

      Pan Marcin Konarski jako wieloletni organizator zawodów międzynarodowych w Morawie wyjaśnił na czym polega umiejętność prowadzenia ośrodka jeździeckiego. Opowiedział o swoich doświadczeniach międzynarodowego budowniczego torów i delegata techniczny. Tłumaczył jak projektuje się  przeszkody crossowe oraz z czego wynika trudność planowania treningu konia do WKKW .

      Pan Paweł Mazurek jako prezes PZHK oraz hodowca koni sportowych omówił zasady obowiązujące podczas hodowli koni. Zwrócił uwagę na to, jaki materiał wybrać do hodowli, akcentując wagę doboru materiału do kojarzenia koni. Podzielił się również doświadczeniami zdobytymi podczas sędziowania na zawodach. Omówił zasady oceny liniowej u koni rasy KWPN, zwrócił uwagę na pokrój koni, jako ważnego elementu w ocenie wartości użytkowej koni sportowych.

      Pan Marek Pawłowicz - hodowca koni sportowych, instruktor i trener koni ujeżdżeniowych przedstawił cenny wykład dla uczniów pt. „Zasady jazdy konnej”, w którym zwrócił uwagę na prawidłową postawę – ustawienie konia w jeździe. Przypomniał ujeżdżeniową piramidę jeździecką oraz prawidłowy dosiad jeźdźca, a w tym rolę równowagi i balansu na koniu. Na koniec zdradził zasady sędziowania i sekretarzowania podczas ujeźdzeniowych zawodów jeździeckich.

      Uczniowie podczas warsztatów zadawali pytania, po to, by jak najwięcej dowiedzieć się “z pierwszej ręki”. W ramach wdzięczności za poświęcony czas młodzież odwdzięczyła się specjalistom słodkim poczęstunkiem oraz drobnymi upominkami. (JH)

     • Pamiętamy

      03.11.2021

      Rozpoczął się listopad. W naszej tradycji jest to czas, w którym wspominamy naszych bliskich zmarłych. Pamiętamy również o zmarłych nauczycielach, uczniach i pracownikach naszej szkoły. Tradycyjnie w Dzień Zaduszny, przygotowana została wystawa upamiętniająca tych, którzy odeszli do wieczności. Pamięć i modlitwa za zmarłych to wyraz naszej wdzięczności i miłości. Szczególnej mocy i znaczenia nabierają w tym momencie słowa ks. Jana Twardowskiego "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą". (DF)

     • Wycieczka edukacyjna do elitarnej Stadniny Koni pełnej krwi angielskiej w Mosznej

      03.11.2021

      Z zamkiem w tle oraz zabytkowymi stajniami, w których do dzisiaj hodowane są konie pełnej krwi angielskiej, rozpoczęła się nasza wycieczka edukacyjna. Historia hodowli koni w Mosznej sięga okresu powojennego, kiedy to sprowadzono do Mosznej 25 klaczy rasy pełnej krwi angielskiej. Następnie w ramach wymiany za klacze fiordzkie z Nowielic, przyszły do Mosznej klacze ze znakiem Gryfa Pomorskiego, określone następnie mianem koni szlachetnych półkrwi. Od tego czasu Stadnina w Mosznej rozpoczęła hodowlę koni tej rasy stając się pierwszym w Polsce ośrodkiem hodowli koni przeznaczonych do sportu wyczynowego.

      Aktualnie stado liczy ponad 180 koni obu ras, w tym 30 matek rasy xx oraz 20 matek rasy sp. i około 35 koni sportowych biorących udział w zawodach. Nad całością hodowli formalną pieczę sprawuje Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej, których to organizacji Stadnina jest aktywnym członkiem.

      Mieliśmy niewątpliwą okazję poznać dokładnie aktualny stan hodowli koni w stadninie. Zobaczyliśmy tegoroczne odsady hodowlane, stado matek oraz ogiery czołowe kryjące w tym sezonie hodowlanym. Przyjrzeliśmy się pracy masztalerzy oraz poznaliśmy obowiązki głównego hodowcy w stadninie. Mieliśmy dużo pytań, bo bardzo chcieliśmy dowiedzieć się jak najwięcej. Praca w stadninie to nasze marzenie zawodowe, więc taka wycieczka troszkę przybliżyła nas do naszych marzeń. Konie pełnej krwi angielskiej – końska „elita” już nie stanowi dla nas tajemnicy. Poznawanie w praktyce jej właściwości przyda nam się na przyszłość. Na pewno tu wrócimy. (IB)

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
    • szkola@mokrzeszow.edu.pl
    • 74 850 87 36
    • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych