• "Akademia innowacji Smart Farming" – wyruszyliśmy do Danii

      07.09.2021

      Po dwóch tygodniach przygotowań do mobilności 4 września 2021 r. 20 uczniów technikum w zawodzie technik agrobiznesu doczekało się wyjazdu na mobilność w ramach projektu „Akademia Innowacji Smart Farming” realizowanego wspólnie ze szkołą Jordbrugets Uddannelsescenter Arhus w Danii. O godz. 21.00 uczniowie wspólnie z opiekunami Elwirą Podhalicz i Krzysztofem Hodelem wyruszyli w kilkunastogodzinną podróż do Beder do szkoły partnerskiej, gdzie wspólnie z uczniami duńskim rozpoczną działania zaplanowane w projekcie. 

      Projekt realizowany jest w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działanie 4.2. "Programy mobilności ponadnarodowej".

      Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych u uczniów, które zapewnią im wzrost konkurencyjności na rynku pracy i przygotują do wdrożenia we własnych gospodarstwach nowoczesnych technologii i „rolnictwa precyzyjnego”. 

      Codzienną relację i zdjęcia z zajęć realizowanych w ramach projektu można znaleźć na stronie projektu prowadzonej przez uczestników projektu: https://epodhalicz.wixsite.com/my-site/news  (EP)

     • Dożynki w Mokrzeszowie

      07.09.2021

      W sobotę 4 września 2021r. w Mokrzeszowie odbyły się dożynki. Wieś prezentowała sie tego dnia wspaniale ze względu nie tylko ładną pogodę, ale i piękne dekoracje dożynkowe wykonane przez mieszkańców. Podziękowanie za tegoroczne plony rozpoczęło się uroczystą mszą odprawioną przez ks. Stanisława Panewskiego - proboszcza parafii pw. św. Jadwigii. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na boisko, gdzie po części oficjalnej i powitaniu przez Panią Janinę Bogacz (sołys wsi Mokrzeszów) i Pana Pawła Dziurdzię (radny), zespół ludowo-estradowy "Mokrzeszów" zaprezentował "Misterium chleba". Nie zabrakło także atrakcji przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich. Były pokazy, atrakcje dla dzieci, szkolenie z obsługi defibrlyratora oraz zabawa taneczna. Działał też mobilny punkt szczepień. 

      Naszą szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Joanna Miłobóg i Pani Kierownik PNZ Monika Kołakowska. (JM)

     • Ropoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      05.09.2021

      1 września 2021r. odbyła się uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii wzięli w nim udział przedstawiciele społeczności uczniowskiej, grona pedagogicznego oraz reprezentanci rodziców. W szkolej stołówce o godzinie 9.00 zjawili się pierwszoklasiści oraz ich najstarsi koledzy z klas IV. Uczniowie klas II i III spotkali się z wychowawcami w klasach. Wszystkich przywitała Pani Dyrektor Joanna Miłobóg, która w swoim przemówieniu podkreśliła, że nadchodzący rok szkolny zapowiada się ciekawie ze względu na wiele działań adresowanych do uczniów w postaci szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów, w tym zagranicznych, wynikających z realizowanych przez szkołę projektów, m.in. "Akademia innowacji Smart Farming" i "Start w przyszłość", a także zajęć dodatkowych wspierających uczniów po okresie nauczania zdalnego. Pani Dyrektor odczytała także list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy. List_MR_1.IX_inauguracja2025699244.pdf​​​​​​​ Na zakończnie złożyła wszystkim życzenia, aby Nowy Rok Szkolny był spokojny i obfitował tylko w pozytywne wydarzenia, których miarą będą sukcesy odnoszone przez uczniów i nauczycieli przez kolejnych 10 miesięcy, a uwieńczeniem zadwolenie i satysfakcja towarzyszące wszystkim 24 czerwca 2022r. 

      Nie zabrakło też chwili zadumy nad istotą wolności i pokoju, poświęcenia i odpowiedzialności za losy Ojczyzny w kontekście rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. (JM)

     • Witamy uczniów klas I w naszej szkole

      05.09.2021

      W poniedziałek 30 sierpnia 2021r. odbyło się spotkanie z rodzicami i uczniami klas pierwszych techikum. Jego celem było przede wszystkim zminimalizowanie stresu, który zwykle towarzyszy młodym ludziom rozpoczynającym naukę w nowej szkole. Rodzice i uczniowi mieli możliwość poznać kadrę kierowniczą, wszystkich nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia w tych klasach od 1 września, specjalistów, a przede wszystkim wychowawców klas i internatu. Jak to w szkole zawodowej sporo czasu poświęcono na omówienie zasad kształcenia w danym zawodzie. Uczniowie dowiedzieli się czym są modułowe programy nauczania, jaki strój roboczy jest wymagany w szkolnych pracowniach, kiedy będą realizować praktyki i zdawać egzaminy zawodowe. Nie mogło zabraknąć spaceru po szkole, który był doskonałą okazji do poznania pełnej, świeżo wyremontowanej bazy ZSCKR w Mokrzeszowie, nowoczesnego wyposażenia gabinetów i pracowni, ale i przyczynił się przede wszystkim do skrócenia dystansu między uczniami i zawarcia pierwszych znajomości, które pewnie podczas pięciu lat nauki przerodzą się z piekne przyjaźnie. (JM)

     • Dożynki gminne w Jagodniku

      05.09.2021

      W niedzielę 29 sierpnia 2021r. w Jagodniku odbyły się dożynki gminne. Wzięli w nich udział rolnicy z 32 wsi leżących na terenie Gminy Świdnica, aby podziękować za tegoroczne zbiory. Po mszy polowej można było zobaczyć korowód wieńców dożynkowych i koron żniwnych, obejrzeć "Misterium Chleba" w wykonaniu zespołu ludowo-estradowego "Mokrzeszów", skosztować smakowitości przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i poczuć atmosferę świątecznego spotkania, której tak wszystkim brakowało w ubiegłym roku ze względu na pandemię... Warto wspomnieć, że starostą Dożynek Gminy Świdnica 2021 był Kamil Gawron - absolwent ZSCKR w Mokrzeszowie. Naszą szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Joanna Miłobóg i Pani Kierownik PNZ Monika Kołakowska. (JM)

     • Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli przetarte

      05.09.2021

      Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga od dzisiejszego nauczyciela  nieustannego rozwoju i ciągłego doskonalenia wiedzy, umiejętności, czy też poszukiwania nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania. Nauczyciele naszej szkoły doskonalili swój warsztat pracy za granicą dzięki realizacji projektu "Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli ZSCKR  w Mokrzeszowie”. Budżet projektu wynosi: 98.089,33 PLN i finansowany jest z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji językowych i zawodowych 15 nauczycieli, w tym  dyrektora szkoły i kierownika praktycznej nauki zawodu oraz poprawa jakości kształcenia poprzez udział w szkoleniach zagranicznych.

      W lipcu Panie Agata Wójcik i Natalia Kinast oraz Pan Radosław Światowy wzięli udział w 7-dniowym szkoleniu  „Klasa zorientowana na ucznia: nauczyciele jako promotorzy aktywnej nauki” zorganizowanym we Włoszech we Florencji. Celem kursu było pokazanie praktycznych rozwiązań, zachęcających uczniów do rozwiązywania problemów, formułowania złożonych pytań, debaty, wyjaśniania i burzy mózgów podczas zajęć, które będą oparte na pracy zespołowej, stawianiu czoła wyzwaniom i uczeniu się przez działanie. Uczestnicy kursu poznali najnowsze techniki i metody efektywnego zarządzania nowoczesną klasą, takie jak: "odwrócona klasa", uczenie się oparte na projektach, uczenie się oparte na problemach, nauczanie oparte na przypadku, uczenie się przez odkrywanie.

      Panie Karolina Czaplińska i Magdalena Kuklińska oraz Pan Ryszard Skotnicki oraz doskonaliły swój warsztat pracy na Malcie podczas „Kursu metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego z job shadowing".​​​ Celem szkolenia było rozwinięcie kompetencji językowych, odświeżenie własnego słownictwa, biegłości językowej, zwrócenie uwagi na praktyczną naukę języka, wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnej oraz poznanie kultury maltańskiej. Zajęcia odbywały się w grupie z nauczycielami z innych państw i miały czysto praktyczny charakter. Nasi nauczyciele mieli więc wyjątkową okazję do porównania metod nauczania, wymiany poglądów i własnych doświadczeń edukacyjnych. Pobyt na Malcie nie ograniczał się tylko do nauki, bo organizator zapewnił wiele wycieczek, w tym na wyspy Gozo i Comino, które wchodzą w skład Archipelagu Maltańskiego, z przepięknymi Blue Grotto, The Azure Window i Blue Lagoon. Ponadto nie mogło zabraknąć zwiedzania Valletty – obecną stolicę Malty oraz Mediny.

      W sierpniu Panie Joanna Hodel, Monika Kołakowska i Elwira Podhalicz oraz Pan Krzysztof Hodel odbyli 30 godzinny kurs języka angielskiego w „Babil school” w Antaly w Turcji. Kurs języka angielskiego pozwolił uczestnikom na przełamanie bariery językowej i zachęcił do dalszego rozwijania kompetencji językowych. Podczas pobytu uczestnicy pogłębili również swoją wiedzę na temat kultury, tradycji, zwyczajów oraz systemu edukacji w Turcji.

      Szkolenia zagraniczne były dla nauczycieli wspaniałą okazję do zdobycia nowych umiejętności, pogłębienia wiedzy, wzbogacenia słownictwa i sprawności językowych, poznania tradycji, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, a przede wszystkim wzbogacenia warsztatu pracy. (EP)

     • Przygotowania do mobilności w Danii ruszyły...

      05.09.2021

      Przygotowania do wyjazdu uczniów naszej szkoły do Danii w ramach realizacji projektu „Akademia Innowacji – Smart Farming” nr projektu: 2020-1-PMU-3095 w ramach programu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ruszyły pełną parą.

      Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych które zapewnią wzrost konkurencyjności na rynku pracy. Beneficjenci projektu to 20 uczniów naszej szkoły.

      Budżet projektu wynosi 157.686  PLN

      W dniach 25 – 27 sierpnia 2021 roku koordynator projektu Elwira Podhalicz i Krzysztof Hodel opiekun grupy uczniów uczestniczyli w wizycie przygotowawczej w Jordbrugets Uddannelsescenter Århus w Danii. Duńską szkołę reprezentowała Karolina Sikala - koordynator programów międzynarodowych. Głównym celem wizyty przygotowawczej było podpisanie umowy o współpracy z partnerem projektu, podział zadań i obowiązków oraz doprecyzowanie organizacji działań merytorycznych, metod i form opieki nad uczniami, a także uszczegółowienie programu kulturowego i sporządzenie kosztorysu pobytu uczniów i opiekunów w duńskiej szkole.

      Dzięki uprzejmości dyrektora Petera Lund Moesgardema nauczyciele mieli możliwość zobaczyć internat, w którym będą zakwaterowani uczniowie oraz szkołę i gospodarstwo szkolne, w którym będą realizowane zajęcia wraz z duńskim uczniami. Uczniowie przez dwa tygodnie będą realizowali program mobilności obejmujący codziennie 6 - 8 godzin zajęć lekcyjnych i innych aktywności pozalekcyjnych w postaci zajęć integracyjnych, wycieczek dydaktycznych i krajoznawczych wspólnie z uczniami Jordbrugets Uddannelsescenter Århus.

      Podczas pobytu koordynatora projektu i opiekuna uczniów w Danii uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia przygotowujące do wyjazdu na mobilność. Zajęcia obejmują przygotowanie językowe, w trakcie którego uczestnicy utrwalają słownictwo oraz ćwiczą umiejętność komunikacji w języku angielskim. Przygotowanie kulturowe i pedagogiczne sprzyja integracji uczniów. Zajęcia rozpoczęły się od 23 sierpnia, a już niedługo, bo 5 września uczestnicy projektu będą mieli okazję wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce  podczas realizacji mobilności :)

      (EP)

     • Z głębokim żalem...

      03.08.2021

      ... i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci FRANCISZKI ANZEL

      - pełnej oddania Nauczycielki i Wychowawczyni, na trwałę wpisanej

      w historię Mokrzeszowskiej Szkoły. 

      Pozostanie w pamięci wdzięcznych uczniów, rodziców, nauczycieli i przyjaciół.

       

      Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 sierpnia 2021r. o godz. 13.00

      na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach.

      Spoczywaj w pokoju!

      Dyrektor

      Joanna Miłobóg

      wraz z całą społecznością 

      ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli cz.1

      30.07.2021

      Dla grupy nauczycieli naszej szkoły wakacje to nie tylko czas odpoczynku, to również okres, w którym kadra pedagogiczna doskonali swoje umiejętności i kompetencje zawodowe podczas mobilności zagranicznych zaplanowanych i realizowanych w ramach projektu „Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”. Budżet projektu wynosi 98.089,33 zł i jest finansowany z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji językowych i zawodowych 15 nauczycieli, w tym dyrektora szkoły i kierownika praktycznej nauki zawodu oraz poprawa jakości kształcenia poprzez udział w szkoleniach zagranicznych.

      Pierwsz grupa wyleciała z wrocławskiego lotniska wkrótkce po zakończeniu roku szkolnego, czyli już 1 lipca 2021r.

      Nauczyciele angliści, tj. Karolina Czaplińska, Magdalena Kuklińska i Ryszard Skotnicki jako kierunek obrali Maltę (dawną kolonię angielską), gdzie rozpoczęli realizację 5-dniowego szkolenia metodycznego połączonego z job shadowing.

      Panie Natalia Kinast i Agata Wójcik oraz Pan Radosław Światowy polecieli do Włoch do przepięknej Toskanii, gdzie w jej centrum - Florencji - odbyli 5-dniowy kurs doskonalący „Klasa skoncentrowana na uczniach: nauczyciele jako promotorzy aktywnego uczenia się”.

      Nauczyciele oprócz zdobycia cennej wiedzy, umiejętności i kompetencji metodycznych i merytorycznych, mieli okazję zwiedzić tak piękne miejsca jak Malta i pełna zabytków Florencja. Nawiązali nowe kontakty z innymi uczestnikami szkoleń, które pozwoliły na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które po powrocie z wakacji na pewno zaowocują podczas prowadzonych lekcji. Poznane nowe metody i formy pracy z uczniami uatrakcyjnią prowadzone zajęcia, a tym samym pozwolą jeszcze lepiej przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych, a tym samym podniosą jakość pracy szkoły.

      Kolejna mobilność w ramach projektu rozpocznie się już 1 sierpnia. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym kierownik praktycznej nauki zawodu i koordynator projektu polecą do Turcji, aby tam rozwijać kompetencje językowe. Relacja z ich pobytu już wkrótce...

     • Charytatywna zbiórka książek

      28.06.2021

      W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski przeprowadził wiele akcji charytatywnych. Ponieważ rok był inny niż zwykle, oprócz wolontariatu w szkole we wrześniu i w październiku, w lutym przystąpiliśmy również do e-wolontariatu. Kilkoro uczniów naszej szkoły wykonywało zadania przesyłane przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

      Akcje dotyczyły między innymi: promocji filmu "Pomagamy Zwierzakom. Fundacja Ostoja dla Zwierząt" oraz charytatywnej zbiórki książek. W ostatniej akcji wzięli udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z naszej szkoły. Zebraliśmy ponad 10 kg książek. Wszystkie zebrane książki zostaną przeznaczone na licytacje, z których pozyskane środki zostaną przeznaczone na wsparcie podopiecznych Fundacji "Ostoja dla Zwierząt" i na organizację ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców".

      W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli we wspieraniu powyższych akcji. (KC)

      WARTO POMAGAĆ!

     • Szkolny Dzień Sportu

      02.06.2021

      W środę 2 czerwca wiele się działo...

      Z okazji Dnia Sportu gościliśmy aktualnego mistrza Polski w kulturystyce klasycznej pana Szymona Króla - absolwenta naszej szkoły. Szymon opwiedział o swojej karierze i osiągnięciach, pokazał zdjęcia z zawodów, w których uczestniczył. Wyjaśnił, jakie wyzwania (i wyrzeczenia) towarzyszą zawodnikom tej dziedziny sportu. Nie zabrakło też oczywiście wspomnień związanych z jego nauką w ZSCKR w Mokrzeszowie. 

      Następnie przyszedł czas na gry i zabawy sportowe. Wszystkie konkurencje odbyły się na boiskach szkolnych. Ich pomysłodawcami byli panowie od w-fu: Marcin Wójciak i Piotr Cichoński. Obsługą techniczą i sędziowaniem zajęła się klasa 3PTM. Każdy z uczniów (i nauczycieli) mógł spróbować zwoich sił m.in. w rzucie kartą do gry na odległość, staniu na jednej nodze na równoważni, slalomie hokejowym, kręceniu hula-hop czy bulach. A stawka była wysoka - można było zdobyć tytuł króla i królowj sportu. Najlepsi okazali się: Karolina Żwirełło z klasy I CT i Adam Tarkowski z klasy 2 M4C. To na ich głowach spoczęły nałożone przez Panią Dyrektor korony. Wśród nauczycieli wszystkie konkurencje brawurowo przeszli p. Marta Podrzycka, p. Krzysztof Hodel i ks. Dawid, który zdobył najwięcej punktów z całego Grona Pedagogicznego.

      Po zmaganiach sportowych przyszła kolej na poczęstunek. Każdy mógł upiec sobie własnoręcznie kiełbaskę na ognisku, albo uraczyć podniebienie ciasteczkami kokosowymi z kleiku ryżowego i musami z truskawek i brzoskwiń. 

      Dopisała nie tylko pogada, ale i nastroje, bo po bardzo długim czasie izolacji i nauki zdalnej wreszcie mogliśmy wszysce ze sobą tak naprawdę spędzić czas i najzwyczajniej w świecie pobyć razem.

     • "Zamiast papierosa weź jabłko"

      01.06.2021

      1 czerwca na dużej przerwie maskotka szkoły Jabłko Jonatan chodziła z koszem pięknych i smacznych czerwonych jabłek, którymi częstowała całą społeczność szkolną. Natomiast koledzy i koleżanki z klasy III PTM wręczali ulotki o treści antynikotynowej. Cała akcja bowiem została przeprowadzona pod hasłem "Zamiast papierosa weź jabłko" w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa.

      A może warto w ogóle zostawić papierosy, gdyż w czasie pandemii koronawirusa, który szczególnie rujnuje płuca, nie opłaca się ryzykować?

      (MP)

     • Nasz nowy projekt "Akademia innowacji Smart Farming"

      27.05.2021

      Od 17 maja 2021 r. realizujemy innowacyjny projekt wprowadzający do Rolnictwa 4.0. Projekt realizowany jest w ramach programu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

      Budżet projektu wynosi -  157. 686 zł

      Projekt zakłada wyjazd 20 uczniów i 2 opiekunów  w terminie 22 sierpnia – 4 września 2021 r. do „Green Academy” do Danii i obejmuje uczestnictwo w zajęciach formalnych i poza formalnych wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Technikum Agrobiznesu wybrani w drodze otwartej rekrutacji.  

      Tematyką przedsięwzięcia jest „rolnictwo precyzyjne” związane z postępem technicznym w zakresie systemów nawigacji, elektroniki i informatyki oraz wdrażaniu technologii opartej na automatyce i robotyce, w celu przygotowania polskiego rolnictwa do wyzwania, jakim jest Europejski Zielony Ład”. Kierunek przyszłego rozwoju rolnictwa ma istotny wpływ na wymagane kwalifikacje i kompetencje absolwentów w zakresie nowych technologii, automatyzacji i cyfryzacji.

      Celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych u 20 uczniów, które  zapewniają wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy i przygotują do wdrożenia we własnych gospodarstwach nowoczesnych technologii i rolnictwa precyzyjnego. 

      Uczniowie podczas mobilności trwającej 10 dni będą mieli kontakt z nowatorskimi rozwiązaniami wykorzystywanymi w zrównoważonym rolnictwie. Będzie to dla młodzieży okazja do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie nauki, technologii i inżynierii, co pozwoli na lepsze zrozumienie i wdrożenie rewolucji „Rolnictwa 4.0”.

      Uczniowie będą doskonalili umiejętności związane z nawożeniem przy uzyciu systemu satelitarnego GPS i GNSS. Nauczą się posługiwać dronami, które także moga być wykorzystywane w zakresie precyzyjnego nawożenia, oprysku i siewu oraz równoległego prowadzenia maszyn. Będą tworzyli mapy topograficzne, śledzili  stanu gleby w celu precyzyjnego siewu i stosowania odpowiedniej ilości nawozu. Odwiedzą innowacyjne gospodarstwa duńskie oraz wezmą udział w wycieczce dydaktycznej do firmy „AgroIntelli” (https://www.agrointelli.com/) specjalizującej się w dystrybucji robotów wykorzystywanych w uprawach polowych.

      (EP) 

     • "Etyka w technologii i internecie" - webinarium dla uczniów

      27.05.2021

      W poniedziałek 31 maja w godzinach 15.00 - 17:00 w ramach szczytu cyfrowego ONZ odbędzie się międzynarodowe - webinarium na temat etyki w technologii i internecie. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Do udziału w wydarzeniu zachęca wszystkich uczniów Pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty.

      Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje:

      "Drodzy uczestnicy Konsultacji!

      Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium przeznaczonym dla młodego pokolenia, pt. "Etyka w technologii i internecie", organizowanego w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ, które odbędzie się 31 MAJA 2021 R. W G. 15-17. Udział w wydarzeniu jest darmowy, wymagana rejestracja

      DOWIECIE SIĘ MIĘDZY INNYMI:

      • Co na temat sztucznej inteligencji myślą doradca rządu egipskiego, polski doradca OECD i minister Piotr Mazurek?
      • Dlaczego najpopularniejszy robot na świecie zgodził się przyjąć zaproszenie na wydarzenie?
      • Co polska młodzież ma wspólnego ze etyczną sztuczną inteligencją?

      Podczas wydarzenia przedstawiciele Youth IGF opowiedzą o tym, jak zaangażować się w globalnych ruch Youth IGF a także wspólnie z entuzjastami z całego świata tworzyć propozycje zmian legislacyjnych oraz rządowych projektów w zakresie technologii i internetu.Wśród prelegentów znajdą się m.in. Robert Kroplewski - pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, polski ekspert ds. etycznej AI w OECD, Komisji Europejskiej i UNESCO, Sally Radwan - doradca Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych w Egipcie oraz przedstawiciele ONZ. 

      Organizatorami konferencji są Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, Youth IGF Poland oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, we współpracy z TrendHouse.org. Wydarzenie odbędzie się po angielsku."

      Link do rejestracji: https://bit.ly/3yChVlO

      Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/igf2021/droga-do-igf-2021---konferencja-etyka-w-technologii

      (JM)

     • Kolejny maraton zawodów już za nami!

      04.05.2021

      Nasi uczniowie z klas technikum w zawodzie technik hodowca koni w dniach 29 – 30 kwietnia oraz 02 maja 2021r.  jak zwykle z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością brali udział w obsłudze Zawodów Jeździeckich we Wszechstronnym Konkursie Konie Wierzchowego w Morawie Strzegom Spring Open II. 

      Uczniowie otrzymywali zadania i instrukcje do wykonania każdego dnia. Można stwerdzić, że praktyka robi swoje. Wszystkie obowiązki należące do młodzieży przy pracach porządkowych, obsłudze komputerów podczas konkursu ujeżdżenia, przy asyście sędziowskiej na parkurach, wideofilmowaniu na przeszkodach crossowych, współpraca z sędziami, komisarzami zawodów to czynności, które nasza młodzież doskonali za każdym razem i  podczas udziału w kolejnych zawodach wykonują pewniej, świadomiej i odpowiedzialniej. 

      Udział w zawodach, szczególnie w okresie nauki zdalnej, pozwala uczniom rozwijać swobodnie zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności w różnych obszarach związanych z jeździectwem, hodowlą i sportem konnym. Uczestnictwo w asyście jest nie tylko, za każdym razem, nowym doświadczeniem, ale daje możliwość poczucia prawdziwej atmosfery profesjonalnych zawodów WKKW, poznania najlepszych na świecie zawodników i koni.

      Czas spędzony na zawodach WKKW w okresie majówki stwarzał również młodym ludziom możliwość aktywnego przeżywania narodowych świąt majowych na łonie przyrody, w atmosferze polskich barw i przynależności narodowej. (JH)

     • Realizujemy projekt "START W PRZYSZŁOŚĆ":)

      04.05.2021

      OPIS PROJEKTU 

      Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

      Projekt dedykowany jest dla 70 Uczniów/Uczennic i 7 Nauczycieli/Nauczycielek. 

      Efektem wsparcia będzie podniesienie przez Uczniów/Uczennice kompetencji oraz umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. Działania zostaną wzmocnione wsparciem Nauczycieli/Nauczycielek kształcenia zawodowego oraz zapewnieniem w Szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. 

      Planowany okres realizacji: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

      Wartość projektu: 593 696,25 zł

      Dofinansowanie: 501 416,81 zł  otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

      Formy wsparcia: 

      • staże uczniowskie, 

      • szkolenia/warsztaty/kursy, targi, wyjazdy na Uczelnię Wyższą,

      • doposażenie pracowni zawodowych.

      CEL GŁÓWNY

      Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 70 Uczniów/Uczennic (44K) i 7 Nauczycieli/Nauczycielek (3K) oraz doposażenie 4 pracowni kształcenia zawodowego Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy  we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 1

      Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 60 Uczniów/Uczennic  (37K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży uczniowskich.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 2

      Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 70 Uczniów/Uczennic, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń, kursów i warsztatów specjalistycznych.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 3

      Dostosowanie 4 pracowni kształcenia zawodowego do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 4

      Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 7 Nauczycieli/Nauczycielek.

      CELE - PODSUMOWANIE

      Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. 

      Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej oferty Szkoły skierowanej do Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek. Działania przyczynią się do wyposażenia Uczniów/Uczennice w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.  

      CZYTAJ TEŻ: START_W_PRZYSZLOSC_STRONA_INTERNETOWA_(1).pdf​​​​​​​

     • Jak szybko minęły te cztery lata...

      30.07.2021

      W piątek 30 kwietnia 2021r. ostatni raz zadzwonił dzwonek dla uczniów klas IV. I choć na pewno są rocznikiem, który wiele doświadczył podczas tych czterech lat edukacji (strajk nauczycieli, pandemia), to już teraz można stwierdzić, że ci młodzi ludzie ukończyli nie tylko szkołę w Mokrzeszowie, ale i odebrali naukę w szkole życia, co w pełni przygotowało ich do dorosłości.

      Uroczystość odbyła się w kameralnej atmosferze, z zachowaniem covidowych rygorów sanitarnych. Jak zawsze pojawili się odświętni ubrani absolwenci, rodzice, nauczycile oraz uczniowie klas młodszych. Już na początku apelu emocje były spore, polały sie łzy wzruszenia. To wszystko za sprawą przekazania sztandaru szkoły kolejnemu rocznikowi przez starszych kolegów. Nowy chorąży pocztu - Piotr Wilczak wraz z asystą: Karoliną Pieciuk i Klaudią Ostrowską przyjęli sztandar z rąk Pani Dyrektor, która następnie odebrała ślubowanie od absolwentów. 

      Po przemówieniu Pani Miłobóg przyszedł czas na wręczenie nagród i dyplomów. Jak zawsze pierwsi otrzymali świadectwa uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem, tj. Nikola Zarzycka, Oliwia Wierzbicka i Weronika Kulesza. Nie zabrakło też podziękowań i kwiatów ze strony absolwentów. Całość zakończył program artysztyczny przygotawany przez uczniów klasy III PTM. 

      Wszystkim asolwentom roku 2021 życzymy powodzenia, realizacji wszystkich życiowych planów i zamierzeń, spełnienia marzeń oraz szczęścia w życiu osobistym. Do zobaczenia:)

    • Funkcjonowanie szkoły od 4 do 9 maja
     • Funkcjonowanie szkoły od 4 do 9 maja

      08.02.2021

      1. Klasy 1PTM, 1CT, 2MT, 2M4, 2PTC, 2P4C i 3 PTM rozpoczynają praktykę zawodową zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

      2. Klasa 3CT realizuje kształcenie zawodowe praktyczne STACJONARNIE 4 maja (wtorek) - lekcja 3-8 (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie). Pozostałe zajęcia prowadzone są on-line.

      3. Zajęcia nauki jazdy konnej dla klasy 3CT odbywają zgodnie z tygodniowym indywidualnym harmonogramem jazd (zajęcia dla klasy 2PTC w podanym terminie są zawieszone).

      4. Zajęcia nauki jazdy ciągnikiem dla klasy 3CT odbywają się zgodnie z tygodniowym indywidualnym harmonogramem.

      5. Zajęcia teoretyczne dla słuchaczy KKZ odbywają się on-line (platforma Moodle). ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBĘDĄ SIĘ STACJONARNIE W SZKOLE zgodnie z planem. Nauka jazdy ciągnikiem będzie realizowana według indywidualnych harmonogramów.

      Joanna Miłobóg

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych