• Zakończenie roku szkolnego 2022/23

      26.06.2023

      23 czerwca 2023r. zakończył się rok szkolny. Wszyscy uczniowie i nauczyciele spotkali się na uroczystym apelu podsumowującym pracę, zbierającym efekty i działania. Pani dyrektor Joanna Miłobóg odczytała list Pana Roberta Telusa -  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (organ prowadzący szkołę) skierowany do całej społeczności. Następnie w swoim przemówieniu przypomniała wyjątkowe momenty, których przez 10 miesięcy w szkole nie brakowało. Były wśród nich sukcesy uczniów, m.in. I miejsce Jagody Partyki i Eryka Kobylańskiego w ogólnopolskim konkursie "Ucz się na maksa", I miejsce Alicji Ostrowskiej i Patryka Palaca w konkursie na projekt o tematyce "Przedsiębiorczość i innowacyjność biznesowa", wyróżnienie dla Laury Welzaman i Weroniki Czarnik w ogólnopolskim konkursie "Smaki Wsi", stypendiu prezesa rady ministrów dla Szymona Klepka i nagroda MRiRW dla Liliany Herby za najwyższe w szkole wyniki w kształceniu zawodowym. Szkoła organizowała duże przedsięwzięcia, w tym: etap regionalny ogólnopolskiego konkursu "Polska wieś w Europie", konferencję "Klimat szkoły - tworzymy go razem", Ogólnopolskie Zawody w Skokach przez Przeszkody dla Młodzieży Szkół Rolniczych, naradę sołtysów Gminy Świdnica. Zakończony rok szkolny obfitował też w projekty zewnętrzne podnoszące kompetencje zawodowe uczniów i nauczycieli, w tym: "Start w przyszłość", Po_pojutrze zawodowo", Erasmus+ (praktyki zagraniczne w Grecji i we Włoszech"). Było też bardzo dużo działań stanowiących inicjatywę nauczycieli i uczniów, w tym samorządu ucziowskiego (m.in. dyskoteka walentynkowa, dni papieskie, tydzień ziemnaka, hubertus, dzień włosko-grecki). Na bieżąco doposażano bazę, wykonywano remonty i podnoszono standard kształcenia. 

      W tym roku szkolnym na świadectwa z wyróżnieniem zasłużyli: Jagoda Partyka (najwyższa średnia w szkole 5,25), Igor Borkusz, Alicja Ostrowska, Patryk Palac, Patryk Matuszek, Amelia Radwan, Klaudia Ostrowska i Liliana Herba. Rada Rodziców ufundowała też nagrody za osiągnięcia w wewnątrzszkolnych konkursach, najlepszą frekwencję i pracę na rzecz szkoły i klasy. 

      Nie zabrakło też kwiatów dla Pani Elwiry Podhalicz, która otrzymała wyjątkowe wyróżnienie przyznawane przez MEiN wyjątkowym nauczycielom - tytuł "Zawodowiec roku" w dziedzinie agrobiznesu.

      Program artystyczny zaprezentowała klasa 2 PTC, a zespół taneczny tym razem wykonał krakowiaka. 

      Na zakończnie Pani Dyrektor założyła uczniom i nauczycielom życzenia udanych i bezpiecznych wakacji, które pozwolą odpocząć i nabrać sił na kolejny rok szkolny. (JM)

     • Edukacja klasyczna - podsumowanie działań

      26.06.2023

      "FINIS CORONAT OPUS" - "Koniec wieńczy dzieło", jak powiedział Owudiusz. Zakończyliśmy realizację programu edukacji klasycznej. Były żywe rzeźby greckich i rzymskich bogów, quiz w Kahoot-cie z wiedzy mitologicznej. A w ciągu roku sentencje i zwroty łacińskie na lekcjach jezyka polskiego, kolęda "Adeste fideles", zabytki antyku oglądane w podręczniku na plastyce i "na żywo" podczas praktyk w Grecji i we Włoszech. Na biologii, chemii i zajęciach z produkcji roślinnej też pojawiały się łacińskie nazwy. W internacie mogliśmy porozmawiać o losach najsłynniejszego z gladiatorów, a na religii podyskutować o wpływach klasycznych na sztukę sakralną.

      W tym roku po prostu sięgnęliśmy ad fontes (do źródeł) europejskiej kultury. (JM)

     • Podsumowanie realizacji projektu Erasmus nr 2022-1-PL01KA121-VET-0000052313

      16.06.2023

      15 czerwca 2023r. odbyło się podsumowanie działań i rezultatów zrealizowanego projektu nr 2022-1-PL01KA121-VET-0000052313. Uroczystego podsumowania działań w projekcie dokonała pani Joanna Miłobóg – Dyrektor szkoły, podkreślając, że realizacja projektu jest ważnym elementem procesu kształcenia zawodowego naszych uczniów. Uczniowie, uczestnicząc w nim, zdobywają cenne doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy. Poza pracą uczestnicy biorą aktywny udział w szeregu wydarzeń, mających na celu zapoznanie z kulturą, tradycjami oraz historią państwa, w którym odbywają praktyki zawodowe. Obserwacje, rozmowy i dyskusje z przedstawicielami różnych kultur pozwalają na dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami. Rozwijane są też kompetencje międzykulturowe. To również doskonała okazja do wzmocnienia kompetencji językowych i społecznych. 

      W tym roku szkolnym udało się zrealizować praktyki zawodowe dla aż 29 uczniów naszej szkoły. 19 uczniów w zawodach: technik agrobiznesu (7 osób), technik żywienia (7 osób) i technik hodowca koni (5 osób) w marcu odbyło praktyki we Włoszech w przepięknym Rimini, natomiast 10 uczniów w maju zdobywało doświadczenie zawodowe na Krecie w miejscowości Heraklion. 

      Przed mobilnością uczestnicy projektu odbyli przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i organizacyjne.

      Rezultatem projektu jest m.in. doskonalenie umiejętności zawodowych u pracodawców, zdobywanie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy; doskonalenie umiejętności językowych uczniów; rozwijanie międzykulturowego zrozumienia i akceptacji, umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim; umiejętności społecznych oraz wspólnego rozwiązywania problemów. Ponadto promowanie wartości europejskich, rozwijanie spójności wśród obywateli Europy oraz spojrzenie na problemy z różnych perspektyw. Poza tym realizacja projektu pozwoliła przełamywać bariery kulturowe i komunikacyjne; rozwijać kreatywność i przedsiębiorczość uczniów, a także ich kompetencje językowe.

      Uczniowie realizujący projekt, podzielili się wrażeniami i doświadczeniem ze swoimi kolegami prezentując przygotowaną galerię zdjęć i prezentację z praktyk. Odbyły się też wspólne warsztaty kuchni greckiej i włoskiej. Punktem kulminacyjnym było wręczenie uczestnikom praktyk Europassów i albumów upamiętniających realizację projektu.

      Na zakończenie Pani Dyrektor skierowała serdeczne podziękowania dla koordynatora projektu p. Elwiry Podhalicz oraz opiekunów uczniów podczas mobilności p. Moniki Kołakowskiej i p. Lesława Podhalicza. Podziękowała za trud i wysiłek włożony w pracę projektową. (EP)

     • Gościliśmy sołtysów Gminy Świdnica

      15.06.2023

      14 czerwca 2023r. gościliśmy Panią Wójt Teresę Mazurek wraz z władzami Gminy Świdnica oraz sołtysów. Tym razem narada powiązana została ze szkoleniem pt. "Wiedza i umiejętności z zakresu rolnictwa precyzyjnego jako komponent kształcenia młodych rolników na przykładzie edukacji uczniów ZSCKR w Mokrzeszowie", które poprowadzili nauczyciele naszej szkoły - Pan Lesław Podhalicz i Pan Krzysztof Hodel we współpracy z Panem Łukaszem Karpińskim reprezentującym firmę Osadkowski Sp. z o.o. Po części teoretycznej uczestnicy spotkania mieli okazję sprawdzić jak działają nowoczesne systemy związane z rolnictwem precyzyjnym zamontowane na szkolnym sprzęcie (tu m.in.: nawigacja satelitarna, ISOBUS). Mogli pojeździć ciągnikiem, który sam wykonuje manewry i zobaczyć, jakie możliwości ma nasz szkolny dron, który już w przyszłym roku będzie wykorzystywany podczas szkoleń uczniów.

      Wydarzenie pod wieloma względami było okazją do zaprezentowania naszej szkoły. Goście mogli nie tylko zapoznać się z ofertą kształcenia i wyróżniającymi nas w środowisku edukacyjnym działaniami (np. kształcenie modułowe, programy i projekty, sukcesy uczniów i nauczycieli), ale mieli też okazję poznać naszą nowoczesną bazę i uzyskać odpowiedź, w jaki sposób uzyskać wykształcenie rolnicze w optymalnych warunkach. Usłyszeli też o perspektywach i planach, w tym nowej inwestycji, czyli budowie hali pod potrzeby mechanizacji rolnictwa i przygotowaniach do otworzenia w roku szkolnym 2024/2025 nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

      Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a całości dopełnił poczęstunek przygotowany przez klasy technikum żywienia, który zachwycił nie tylko oko, ale i podniebienia gości.

      Dziękujemy Pani Sołtys Janinie Bogacz (sołtysowi wsi Mokrzeszów) i Panu Radnemu Pawłowi Dziurdzi za wsparcie w organizacji narady sołtysów w naszej szkole. (JM)

      Więcej na:

      https://gmina.swidnica.pl/content/view/8056/1/

     • IV Krajowe Dni Pola - Sielinko 2023

      15.06.2023

      5 czerwca 2023r. grupa uczniów z technikum agrobiznesu z klasy 3PTM uczestniczyła w IV Krajowych Dniach Pola - Sielinko 2023, organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Uczniowie brali udział w lekcjach pokazowych i warsztatach dotyczących innowacji w rolnictwie. Poznali instytuty działające na rzecz rolnictwa oraz mieli okazję uczestniczyć w pokazie nowoczesnych maszyn rolniczych, w tym dronów i robotów. Przyjrzeli się bliżej kulturze Wielkopolski oraz skosztowali lokalnych potraw. (Ku)

     • 100 lat sandomierskiego "Rolnika"

      15.06.2023

      3 czerwca 2023r. Pani Dyrektor Joanna Miłobóg reprezentowała naszą szkołę podczas uroczystości związanej z obchodami 100-lecia istnienia szkoły rolniczej w Sandomierzu - Mokoszynie, która tak jak ZSCKR w Mokrzeszowie należy do sieci 62 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwiju Wsi. Wydarzenie miało podniosły charakter, bo taki jubileusz to wyjątkowe święto absolwentów, nauczycieli, uczniów, pracowników i przyjaciół szkoły. Była okazja do spotkań i wspomnień, czas na przemówienia, życzenia i prezenty.

      W porównaniu do sędziwej jubilatki z Sandomierza, nasza 66-letnia Mokrzeszowska Szkoła, jest niewątpliwie "młodszą siostrą", której 70 rocznicę po bedziemy świętować już za 4 lata (2027 rok), ale już teraz wszystkich na te "urodziny" zapraszamy. (JM)

     • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Smaki Wsi"

      15.06.2023

      26.05.2023 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „Smaki Wsi”. Każda edycja konkursu przeprowadzana jest pod innym hasłem. W tym roku do konkursu stanęły „Ziemniaki na polskim stole”. Tym razem liczyła się również kreatywność drużyn, gdyż ocenia była nie tylko potrawa, lecz także sposób jej podawania. Szkołę dzielnie prezentowały: Laura Welzman i Weronika Czarnik (uczennice z klasy IV PTC). Opiekę nad młodzieżą w czasie wycieczki sprawowała Pani Małgorzata Lenczewska.

      Daniem przygotowanym i zaprezentowanym przez uczniów ze szkoły z Mokrzeszowa była zupa krem z ziemniaków z bułeczkami ziemniaczanymi. Laura i Weronika w konkursie otrzymały wyróżnienie. Konkurencja byłą bardzo duża. W zmaganiach kulinarnych wzięło udział 19 drużyn ze szkół rolniczych. Był to wspaniały czas konfrontacji możliwości i umiejętności uczniów oraz poznawania różnic kulturowych między regionami Polski. Uczniowie chętnie dzielili się kulinarnymi doświadczeniami, zdradzali tajniki swoich popisowych dań.

      Konkurs w Karolewie to nie tylko rywalizacja, organizatorzy zapewnili uczestnikom i ich opiekunom wiele atrakcji turystycznych m.in.: wycieczkę do owczarni i wizytę w Mazurskim Muzeum. (K_) (LE)

     • Ogólnopolskie Zawody w Skokach już za nami

      01.06.2023

      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie we współpracy z Ośrodkiem Jeździeckim Stragona w Morawie 31 maja 2023r.  zorganizował Ogólnopolskie Zawody w Sokach przez przeszkody dla Młodzieży Szkół Rolniczych. Przedsięwzięcie otrzymało honorowy patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzeniu patronowali także Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Pana Waldemar Humięcki oraz Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Pan Marek Tarnacki.

      Do rywalizacji zgłosiła się młodzież z 17 szkół podległych MRiRW – Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego w Bobowicku, Bielicach, Bogdańczowicach, Boninie, Bożkowie, Brzostowie, Bydgoszczy, Henrykowie, Chrobrzu, Dobrocinie, Kamieniu Małym, Nakle Śląskim, Nowym Targu, Radomiu, Zduńskiej Dąbrowie, Żarnowcu i Mokrzeszowie. Celem wydarzenia była prezentacja umiejętności jeździeckich uczniów szkół resortowych z całej Polski oraz nabycie nowych doświadczeń przez młodzież kształcącą się w zawodzie technik hodowca koni i pasjonatów jeździectwa. Impreza wzbudziła zainteresowanie w środowisku lokalnym i branżowym, co przekłada się na fakt, że swoją obecnością zawody uświetnili m.in. samorządowcy, dyrektorzy szkół i instytucji, prezesi firm i stowarzyszeń, a także specjaliści związani ze środowiskiem hodowli, chowu, użytkowania i szkolenia koni. Wśród widzów nie zabrakło też uczniów i rodziców z zaprzyjaźnionych szkół oraz miłośników sportu jeździeckiego.

      Klasyfikacja w kategorii indywidualnej:

      - I miejsce - Malwina Organiściak (ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie), II miejsce - Julia Seweryn (ZSCKR w Brzostowie), III miejsce - Wiktoria Niedźwiedź (ZSCKR w Nowym Targu) 

      Klasyfikacja ogólna szkół: 

       I miejsce - ZSCKR w Brzostowie, II miejsce- ZSCKR w Dobrocinie, III miejsce- ZSCKR w Chrobrzu.

      Zawody sędziowali: Pani Katarzyna Konarska i Pan Marek Pawłowicz. Sądziom asystowali uczniowie z zaprzyjaźnionego Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach pod fachowym okiem swojego nauczyciela Pana Grzegorza Jasiczka - komisarza zawodów.

      Dzień przed zawodami startujący poznali bazę OJ w Stragonie – wyjątkowego miejsca dla miłośników dyscyplin jeździeckich. To tutaj rozgrywane są co roku m.in. zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego Strzegom Horse Trials oraz odbywają się takie wydarzenia jak Strzegom Spring Open, Summer Tour, Autumn Show, October Festival. Podczas tych wydarzeń uczniowie ZSCKR w Mokrzeszowie mają możliwość asystować sędziom i poznawać światowej sławy zawodników i specjalistów branży. Kontakt z nimi jest nie do przecenienia na drodze rozwoju kompetencji zawodowych przyszłych techników hodowców koni, którzy uczą się w szkole w Mokrzeszowie.

      Przebywając w Morawie młodzi zawodnicy wzięli udział w treningu na wylosowanych koniach, w ramach warsztatów zbudowali parkuru, odbyli spacer po crossie oraz uczestniczyli w spotkaniu merytorycznym poprowadzonym przez Panią Joannę Hodel i Panią Izabelę Bek - Kaczkowską - nauczycielki ZSCKR w Mokrzeszowie, a jednocześnie inicjatorki Ogólnopolskich Zawodów. Nie zabrakło też niespodzianki przygotowanej przez młodzież ZSCKR w Mokrzeszowie, która dla swoich kolegów i koleżanek z zaprzyjaźnionych szkół przygotowała gry i zabawy integracyjne w internacie ZSCKR w Mokrzeszowie.

      Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie życzliwość Państwa Katarzyny i Marcina Konarskich oraz wsparcie instytucji i firm: KOWR, w tym OT we Wrocławiu. DODR we Wrocławiu, firmy Osadkowski Sp. z o.o oraz Rady Rodziców przy ZSCKR w Mokrzeszowie. (JM)

     • Ogólnopolskie Zawody w Skokach przez Przeszkody dla Młodzieży Szkół Rolniczych

      29.05.2023

      Od poniedziałku 29 maja 2023r. nasza szkoła będzie pełniła funkcję organizatora i gospodarza Ogólnopolskich Zawodów w Skokach przez Przeszkody dla Młodzieży Szkół Rolniczych. To autorska inicjatywa kadry i młodzieży kształcącej się w technikum w zawodzie technik hodowca koni w ZSCKR w Mokrzeszowie. Celem zawodów jest pokaz umiejętności jeździeckich uczniów Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego uprawiających dyscypliny jeździeckie.

      Impreza odbędzie się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedsięwzięciu patronują także Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Pana Waldemar Humięcki oraz Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Pan Marek Tarnacki. Do rywalizacji zgłosiła się młodzież z 17 szkół podległych MRiRW. Zawodnicy 31 maja zmierzą się na arenie OJ Stragona w programie skokowym.

      Przedsięwzięcie jest organizowane we współpracy z Ośrodkiem Jeździeckim STRAGONA w Morawie i przy wsparciu partnerów szkoły, w tym firmy OSADKOWSKI Sp. z o.o.

      Zapraszamy 31 maja 2023r. na godzinę 10.00 do OJ Stragona (Morawa 36 - arena A) - impreza ma charakter otwarty.

     • Etap centralny – Finał XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

      30.05.2023

      Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 27 i 28 maja 2023 roku na terenie Kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyły się eliminacje centralne – Finał XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie z całej polski rywalizowali w 8 blokach tematycznych: Produkcji Roślinnej, Produkcji Zwierzęcej, Mechanizacji Rolnictwa, Ogrodnictwa, Agrobiznesu, Leśnictwa, Architektury Kajobrazu, Weterynarii. Naszą szkołę reprezentował Piotr Wilczak - tegoroczny absolwent technikum w zawodzie technik agrobiznesu. Piotrek rywalizował z 24 uczestnikami w bloku: AGROBIZNES. Mimo że tym razem nie zajął miejsca na podium, to jest to osiągnięcię, z którego może być dumny, bowiem wszystkie osoby biorące udział w Etapie Centralnym OWiUR uważamy za Wielkich Wygranych. (Ko)

     • Zakończenie praktyk zagranicznych w Grecji

      23.05.2023


      Zagraniczne praktyki zawodowe (nr projektu 2022-1-PL01- -VET-000052313) współfinansowane przez Unię Europejską dobiegły końca. 19 czerwca 23023r. zakończyliśmy naszą przygodę i praktyki w słonecznej Grecji.W tym dniu opiekun praktyk odwiedził miejsca odbywania praktyk, odbył rozmowy ewaluacyjne z mentorami uczniów. Opiekunowie usłyszeli wiele ciepłych słów. Pracodawcy bardzo chwalili praktykantów, zwracając szczególna uwagę na ich wiedzę teoretyczną, umiejętności zawodowe, komunikację w języku angielskim, zaangażowanie w pracę.

      Nasi uczniowie bardzo dobrze odnaleźli się w nowych środowiskach pracy, przynieśli dumę szkole. Uczestnicy mobilności otrzymali certyfikaty ukończenia praktyki, potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego w środowisku europejskim. Po podsumowaniach, pożegnaniach nadeszła okazja relaksu w hotelowym basenie.

      Możemy śmiało stwierdzić, iż ostatnie dwa tygodnie były dla nas wspaniałym doświadczeniem, które na długo pozostanie w naszej pamięci, jak i sama Grecja, za którą już tęsknimy! (EP)

     • Wychowankowie internatu wolontariuszami

      23.05.2023

      Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to dzień, w którym mówimy o tym, że każdy człowiek w naszym kraju i na całym świecie jest równy. Każdy człowiek potrzebuje życzliwości, ale w szczególności godności. W piątek 19 maja 2023r. wychowankowie internatu na zaproszenie Warsztatów Terapii Zajęciowych wcielili się w rolę wolontariuszy pomagając przy organizacji tego wydarzenia. Obchody miały miejsce na Świdnickim Rynku, który tego dnia zamienił się w wielką scenę artystyczną. (MS)

     • Piękno greckich zabytków

      15.05.2023

      Weekend uczestnikom praktyk zagranicznych w Grecji upłynął pod hasłem poznawania bogactwa kulturowego dziedzictwa Krety w pigułce. W sobotę 13 maja 2023r. korzystając z weekendowego czasu wolnego odwiedzili pałac minojski w Knossos, który w latach jego świetności zamieszkiwało ponad 10 tysięcy mieszkańców. Kultura minojska, kultura kreteńska – jedna z najstarszych cywilizacji epoki brązu w obszarze Morza Śródziemnego. Odkryta i poznana dokładniej na początku XX wieku dzięki pracom wykopaliskowym prowadzonym przez archeologa Arthura Evansa w Knossos.

      Niedziela natomiast upływała na poznawaniu walorów historycznej cytadeli w Rethymno, a także na spacerze urokliwymi uliczkach tego trzeciego co do wielkości miasta Krety, gdzie przeplatała się na przestrzeni lat kultura grecka i turecka. Nasi uczniowie i  Cytadelę, gdzie mieszkańcy schronili się podczas najazdu Turków, jednak zostali podbici czego charakterystycznym miejscem był meczet z jednym Nazaretem najwyższym punktem miasta. Po zwiedzaniu zabytków Rethymno i kulinarnej przygodzie w okolicznych restauracjach przyszedł czas na wypoczynek na plaży.

      W akompaniamencie dobrego humoru i wspaniałych widoków wszyscy powrócili do hotelu na kolację. (LP)

     • Spotkanie z okazji 50-lecia matury

      15.05.2023

      12 maja 2023r. w internacie ZSCKR w Mokrzeszowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Po 50 latach od zdania egzaminu maturalnego absolwenci z rocznika 1973 postanowili spotkać się i powspominać lata spędzone w Mokrzeszowskiej Szkole. Była to okazja do wielu wzruszeń i radości towarzyszących m. in oglądaniu zdjęć, kronik i dzienników. Swoich byłych uczniów zaszczyciła obecnością Pani Zofia Szmidla – Piątkowska, niezwykle lubiana i ceniona za swoją wiedzę i nieprzemijającą charyzmę nauczycielka i wychowawczyni. Spotkanie pokazało, że szkoła to miejsce, do którego wraca się nie tylko myślami, ale i faktycznie, a przyjaźnie nawiązane w szkolnych murach są w stanie przetrwać całe życie.

     • Praktyki zawodowe w Grecji

      15.05.2023

      Kolejna już grupa 11 uczniów w tym roku szkolnym bierze udział w praktykach zagranicznych. Tym razem udali się do Grecji. Przed wyjazdem uczestniczyli w działaniach przygotowawczych, które obejmowały przygotowanie organizacyjne, kulturowe, językowe, pedagogiczne i BHP. Po podróży samolotem, która dla niektórych była całkiem nowym przeżyciem, uczniowie wraz z opiekunami, Panią Elwirą Podhalicz i Panem Leszkie Pohaliczem dotarli do Heraklionu na Krecie, gdzie przez dwa tygodnie będą realizować program praktycznego kształcenia zawodowego, zwiedzać, poznawać kulturę innego kraju i komunikować się w języku obcym. 

      Uczniowie techniku w zawodzie technik agrobiznesu odbywają praktyki w firmie Aloe Vera Hellas zajmującej się uprawą, przetwórstwem aloesu i dystrybucją uzyskiwanych z niego certyfikowanych produktów najwyższej jakości. Przyszli technicy żywienia nowe doświadczenie zawodowe zdobędą w jednaj z najlepszych restauracji w Heraklionie Thigaterra - The Art Of Slow Food. Natomiast miłośniczki koni przeżyją swoją zawyodową przygodę w stajni Equestrian Academy of Creata.

      To wszystko za sprawą projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-0000052313 współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego dzięki przyznanej szkole akredytacji. (JM)

      Więcej na https://zsckrerasmus.blogspot.com/?m=1

     • Realizacja Projektu Szkoleniowego z Europejską Grupą Doradczą Sp. z o.o.

      10.05.2023

      Łącznie 30 uczniów Technikum z klas III i IV w zawodzie: technik agrobiznesu i technik hodowca koni w terminie od 17 do 21 kwietnia 2023 r. zrealizowało cykl szkoleń obejmujących następujące zagadnienia: rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo rolno-spożywcze i rolniczy handel detaliczny (RHD) oraz zarzadzanie, organizację i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym. Firma Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. otrzymała akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kompleksową organizację i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w sektorze rolniczym. Młodzież z naszej szkoły miała możliwość uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach poddziałania 1.1 ,, Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w zakresie działania ,, Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

      Zrealizowane szkolenia były doskonałym uzupełnieniem procesu kształcenia zawodowego zarówno w części teoretycznej jak i  praktycznej. Nabyta wiedza i umiejętności wzbogaciły konkurencyjność naszych uczniów na rynku pracy. Wszystkie szkolenia były realizowane w naturalnych warunkach pracy min. w gospodarstwach ekologicznych, gospodarstwach rolnych prowadzących rolniczy handel detaliczny oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. (Ko)

     • ​​​​"Idź śmiało w kierunku swoich marzeń. Żyj życiem jakie sobie wyobraziłeś." Pożegnanie absolwentów 2023

      02.05.2023

      28 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas IV technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hodowca koni (4P4C) oraz  technik agrobiznesu (4M4) Uroczystość przygotowali młodsi koledzy z klasy 3 PTM  wraz z wychowawczynią Panią Magdaleną Kuklińską. Najlepszymi wynikami na zakończenie szkoły mogli poszczycić się Veronika Plokhuta i Szymon Klepek, którzy otrzymali świadectwo z biało-czerwonym paskiem oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

      W części artystycznej wystąpiła klasa 3PTM, która w zabawny sposób obdarowała swoich starszych kolegów dyplomami, nawiązującymi do ich charakterystycznych cech. Było dużo śmiechu i zabawy. Wzruszającym i pięknym elementem akademii było symboliczne "odcięcie pępowiny"  łączącej wychowawców klas 4M4 – Krzysztofa Hodela i 4P4C – Brygidy Kowalczyk ze swoimi wychowankami.

      Teraz już tylko pozostaje życzyć absolwentom powodzenia w dojrzałym życiu i zrealizowania marzeń. (Ku)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych