• Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

      19.10.2021

      19 października 2021 r. odbyło się z spotkanie uczniów klas pierwszych Technikum w zawodach: technik hodowca koni i technik agrobiznesu z pracownikami Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świdnicy - Panią Urszulą Dembińską i Lucyną Jabłonką oraz przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Legnicy- Panem Jackiem Grygotowiczem. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na zagrożenia w pracy rolnika, które wynikają z braku przestrzegania zasad bhp oraz stosowania niewłaściwych praktyk w rolnictwie. Uczniowie obejrzeli bardzo interesującą i pouczającą prezentację przedstawiającą zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie, stosowania środków ochrony osobistej oraz zabezpieczania wad konstrukcyjnych w budynkach inwentarskich, gospodarczych i magazynowych.   Podsumowaniem wydarzenia był konkurs pt. ,,ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem rozwiązywali pytania testowe. Na uczestników konkursu czekały nagrody rzeczowe i dyplomy.

      I miejsce: Wiktoria Hormańska kl. I CT- technik hodowca koni

      II miejsce: Alan Kiszczak kl.I PTM - technik agrobiznesu

      III miejsce: Oskar Różycki kl. I PTM - technik agrobiznesu

      Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali broszury i ulotki dotyczące zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie. (Ko)

     • Zakończenie sezonu jeździeckiego

      19.10.2021

      Zakończyliśmy nasz udział w kolejnym sezonie zawodów jeździeckich w Morawie. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Jeździeckim Stragona nasi uczniowie technikum w zawodzie technik hodowca koni mogli sprawdzić się jako asystenci sędziów ujeżdżeniowych, sędziów przeszkodowych, komisarzy zawodów oraz jako asystenci techniczni. 

      Sportowe wydarzenia jeździeckie odbywały się przez kolejny sezon od kwietnia do października 2021 r. Co roku w Ośrodku Stragona odbywa się kilkanaście imprez jeździeckich, w tym zawody Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, a także zawody na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, podczas których nasza młodzież ma szansę na zdobycie ogromnego i fachowego doświadczenia zawodowego. Miejsce jest znane wśród "koniarzy"  na całym świecie, a atmosfera panująca podczas tych wydarzeń bardzo wyniosła, a zarazem rodzinna.

      W okresie jesiennych zawodów Strzegom October Festival specjalnie dla naszych nowych uczniów z klasy ICT w zawodzie technik hodowca koni zostało zorganizowane przez dyrektora zawodów p. Martę Wójcik, szkolenie dotyczące organizacji i funkcjonowania zawodów jeździeckich. Uczniowie zostali zapoznani z poszczególnymi jednostkami i strukturami organizacyjnymi funkcjonującymi podczas tak ważnych rangą zawodów i z tak dużą ilością koni ( na ostatnich zawodach było ich 390) z 23 krajów. Na listach startowych znalazły się nazwiska światowych wkkw-istów tj.: Ingrid Klimke – podwójnej mistrzyni Europy, Sandry Auffarth – mistrzyni świata czy Sary Algotsson – Ostholt – srebrnej medalistki olimpijskiej. 

      Młodzież została zapoznana z metodami przyjęcia koni na zawody przez głównego lekarza weterynarii dr Okońskiego, który pokazywał i tłumaczył, jak ważne jest zdrowie i dobro konia sportowego w osiąganiu sukcesów sportowych. Uczniowie przyswajali procedury w przypadku konia chorego, konieczności jego izolacji, wykrywania dopingu u „końskich sportowców” oraz uczyli się jak radzić sobie z organizacją w przypadku obecnego reżimu sanitarnego związanego z epidemią. Dzięki obserwacji przeglądów weterynaryjnych, uczniowie zapoznali się z głównym ich celem, czyli sprawdzanie aktualnego stanu zdrowia koni, wykluczenie kulawizn i innych schorzeń.

      Kierownik stajni zorganizował nam wejście do stajni, gdzie mogliśmy oglądać wybitne konie sportowe różnych ras, poznać wymogi dotyczące dobrostanu koni pod kątem ich utrzymania podczas zawodów oraz zasady funkcjonowania regulaminu stajni. Główny Szef Stewards  zawodów zapoznał nas z obowiązkami komisarzy, sędziów,  pokazał trasę crossu, naturalne przeszkody crossowe oraz place treningowe i konkursowe.

      W części praktycznej młodzież szkolna przyuczała się do asysty sędziowskiej i sekretarzowania, polegającym na zapisywaniu wyników na arkuszach lub komputerach, kamerowaniu przejazdu zawodników i mierzenia czasu na przeszkodach crossowych.

      Dziękujemy Ośrodkowi Jeźdzeckiemu Stragona za kolejny rok współpracy, która wzbogaca naszą młodzież w doświadczenia zawodowe, a naszym absolwentom, którzy są wsparciem i przykładem dla młodszych, umożliwia również łączenie pracy zarobkowej z pasją. (JH)

     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

      19.10.2021

      Ponieważ październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych, w naszej szkole została zorganizowana akcja wśród młodzieży pt: „A co Ty lubisz czytać…?” Uczniowie przesłali na adres biblioteki szkolnej zdjęcia swoich ulubionych książek. Prac było dużo. Zostały one wyeksponowane w holu szkoły i  przedstawiają preferencje czytelnicze naszych uczniów.

      Teraz już nikt nie powie, że nasza młodzież nie czyta książek :) (Ku, MD)

     • #Erasmus Days w ZSCKR w Mokrzeszowie

      18.10.2021

      „Erasmus Days” to cykliczna akcja popularyzująca projekty i upowszechniająca rezultaty programu Erasmus +. Przez 3 dni, między 14 a 16 października na całym świecie organizowane były spotkania, wystawy oraz debaty, w trakcie których prezentowano efekty projektów Erasmus +.

      Nasza szkoła od wielu lat realizuje projekty zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego też jako jedna z 5668 szkół na całym świecie włączyła się w #Erasmus Days nie tylko po to, aby pokazać efekty projektów, ale i zachęcić innych do działania i realizowania Erasmusa.

      Szkolne obchody #Erasmus Days zorganizowane zostały w dniach 14-15.10.2021r. w stołówce szkoły. Przygotowana została wystawa zdjęć z projektów realizowanych z programu Erasmus +, zaprezentowano  filmy  i zdjęcia z odbytych mobilności. Wydarzenie zostało zarejestrowane i było widoczne na mapie świata: https://www.erasmusdays.eu/event/erasmus-days-w-zsckr-im-w-witosa-w-mokrzeszowie/

      Wydarzenie odbywało się przez 2 dni. 

      14 października miała miejsce konferencja upowszechniająca rezultaty projektów. Najwięcej uwagi poświęcono projektowi „Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”, który szkoła obecnie realizuje. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

      W trakcie konferencji Pani Elwira Podhalicz (koordynator projektów międzynarodowych) zaprezentowała praktyczną stroną funkcjonowania programu Erasmus +.  Podczas konferencji zaproszeni goście oraz nauczyciele mogli obejrzeć prezentacje z mobilności do Włoch, na Maltę i do Turcji. Podczas prezentacji  uczestnicy opowiedzieli o kursach, w których brali udział oraz podzielili się wrażeniami i doświadczeniem z mobilności, zaprezentowali kraje, które odwiedzili, pokazując zabytki, tradycje i zwyczaje panujące w w/w krajach. Wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie z udziału w projekcie i zachęcali pozosałych do udziału w projektach w ramach programu Erasmus +. Na zakończenie Pani Podhalicz opowiedziała o planach na przyszłość, a jest co planować, ponieważ szkoła otrzymała akredytację zarówno w sektorze: "Edukacja szkolna", jak i "Kształcenie i szkolenie zawodowe". Budżet przydzielony na rok 2021/2022 przekracza 75.000 EURO.  Realizacja projektów w kolejnych latach pozwoli kreować nowe inicjatywy atrakcyjne i cenne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, kształtujące możliwości rozwoju i edukacji, a szkole na umiędzynarodowienie i współpracę europejską.

      Natomiast 15 października młodzież uczestnicząca w projektach opowiedziała o swoich wrażeniach z mobilności młodszym kolegom. Podczas spotkania odbyła się prezentacja zdjęć i filmów z zrealizowanych projektów. Koordynator opowiedziała uczniom o zasadach rekrutacji do projektów, możliwościach zdobycia Europassów i zachęciła do udziału w projektach, które dają możliwość przeżycia przygody życia – bo tak właśnie uczestnicy projektów nazywali projekty, w których brali udział. (EP)

     • Dzień Papieski

      18.10.2021

      W tym roku obchodom Dnia Papieskiego towarzyszyło hasło "Nie lękajcie się". Ksiądz Dawid Fiołek na lekcjach religii omawiał istotę tego święta i jego znaczenie w wymiarze religijnym i duchowym dla młodych chrześcijan. Efekt wspólnych dyskusji znalazał odwierciedlenie w mini wystawie przygotowanej w holu szkoły. 

     • Święto Edukacji Narodowej

      15.10.2021

      14 października odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnili swoją obecnością emerytowani nauczycielie i pracownicy szkoły, na czele z przedstawicielami kadry kierowniczej, Panią Barbarą Cwynar - wicedyrektorem ds. pedagogicznych, Panią Iwoną Cieślik-Jagielską - z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, Panią Jadwigą Waleniciukiewicz - kierownikiem wydziału zaocznego i Panem Henrykiem Czechlikiem - kierownikiem kształcenia praktycznego. Zgodnie z tradycją szkoły podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i tym samym w symboliczny sposób zostali włączeni do społeczności szkolnej. Nie mogło zabraknąć podziękowań i życzeń. W imieniu uczniów życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły złożyła klasa 2MTP, która przygotowała także część artystyczną pod okiem wychowawczyni - Pani Magdaleny Kuklińskiej. Pani Dyrektor Joanna Miłobóg ze swojej strony podziękowała całej kadrze za kolejny rok wytężonej pracy wręczając Nagrody Dyrektora. Szczególne podziękowania otrzymali także Pani Ewa Mizerska i Pan Ryszard Skotnicki, którzy od początku swojej pracy zawodowej są związani z Mokrzeszowską Szkołą i obchodzili we wrześniu jublileusz.

      Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły składamy raz jeszcze życzenia nieustającej satysfakcji  zawodowej, zdrowia i wszelkiej pomyslności. (JM)

     • I Ogólnopolski Konkurs Orki Szkół Rolniczych

      15.10.2021

      12 października 2021r. Mateusz Mach - uczeń klasy III technikum w zwodzie technik agrobiznesu uczestniczył w I Ogólnopolskim Konkursie Orki zorganizowanych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. Przedsięzwięcei zostało zorganizowane pod patronatem MRiRW. Do rywalizacji przystępili uczniowie szkół resrtowych, przed którymi organizotorzy postawili nie łatwe zadanie wymagające zarówno wiedzy i umiejętnośći, jak i precyzji. Młodzi rolnicy musieli wykonać orkę na głębkości 20 cm. Przy ocenie zadania wzięto pod uwagę następujęce wskaźniki:

      • prostoliniowość, głębokość i dokładność wyorania podwójnej bruzdy wstępnej,
      • ukształtowanie powierzchni i jakości składu,
      • zgodność granic orki z bocznymi granicami pola,
      • jakość pracy pługa w zależności od jego przygotowania,
      • szerokość i kształt nie zaoranego pasa przed ostatnim przejściem agregatu,
      • prostolinijność orki na całym polu,
      • wygląd zaoranej powierzchni, wykształcenie skiby i równomierność profilu pola,
      • przykrycie resztek roślinnych,
      • jakość końcowej bruzdy rozorywkowej,
      • równomierność zagłębiania i wyciągania pługa.

      Poziom reprezentowany przez zawodników był naprawdę wysoki. Opórcz zaprezentowanej wiedzy  i umiejętności zwiazanych z konstrukcją i eksploatacją maszyn i urządzeń rolniczych, musieli mysleć o zasadach bhp oraz zwalczyć stres towarzący rywalizacji oraz niedogodności wynikacące z nienajlepszej pogody. 

      Co prawda nasz reprezentant nie znalazł się w ścislej czołówce, ale nowe doświadczenia zdobyte przez okazji konkursu oraz możliwość konfrontacji z rówieśnikami ogarniętymi wspólną pasją, czyli rolnictwem, w opinii samego Mateusz są nie do przecenienia. (JM)

     • Lepiej zapobiegać niż leczyć

      12.10.2021

      W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego dla klas pierwszych, we wrześniu i październiku odbyły się spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy panem Michałem Rzepeckim oraz ze specjalistkami ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, paniami Adą Michałowską i Barbarą Grobelną. Omówione zostały następujące obszary: zagrożenia przestępczością nieletnich, cyberbezpieczeństwo, profilaktyka nikotynowa, profilaktyka narkotykowa. Szczególnie ciekawe zajęcia były z wykorzystaniem narkogogli i alkohologogli oraz tematyką przyszłego macierzyństwa z uwzględnieniem problemów z sięganiem po substancje psychoaktywne.

      Każdy kontakt z profesjonalistami jest kształcący i ma wartość dodaną w życiu młodego człowieka. (EM, EP) 

     • "Jak rozpoznać ucznia w kryzysie"

      11.10.2021

      7 października 2021r. odbyła się rada szkoleniowa poświęcona problematyce zdrowia psychicznego uczniów, prowadzona przez specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzicach, Panie Ludmiłę Krawczyk i Milenę Balwierz. Spotkanie miało charakter warsztatowy, co zaktywizowało grono pedagogiczne. W pierwszej kolejności zostały omówione symptomy wskazujące na fakt, iż uczeń jest w kryzysie. Przedstawiono także czynniki powodujące kryzys oraz zasoby, które stanowią barierę ochronną dla każdego człowieka. Druga część rady poświęcona była DEPRESJI. Zaproponowano nauczycielom odniesienie się do obiegowych stwierdzeń dotyczących depresji, między innymi : "Depresja to ucieczka dla ludzi, którzy są zbyt słabi, żeby radzić sobie z życiem.", "Jedynie traumatyczne doświadczenia powodują depresję.", "Z depresji można się wyleczyć dzięki pozytywnemu myśleniu.", "Depresja to głównie choroba kobiet.”                                                  Nauczyciele utwierdzili się w przekonaniu, że większość to są mity i stereotypy myślenia, a nie prawdziwe objawy choroby. Mocnym akcentem kończącym spotkanie był film „Czarny pies” obrazujący zmagania wewnętrzne osoby cierpiącej na depresję. (EM, MP)

     • Bednary 2021

      08.10.2021

      24 września 2021r. grupa uczniów technikum w zawodzie technik agrobiznesu i technik hodowca koni wraz z opiekunami Panem Krzysztofem Hodelem i Panem Marcinem Wójciakiem udała się na Targi Rolnicze AGRO SHOW Bednary 2021. 

      To już XXII edycja wystawy AGRO SHOW. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. 

      Potwierdzamy. Było czym nacieszyć oko przyszłego i zaplanować kierunek rozwoju własnego gospodarstwa, w którym nowoczesny sprzęt rolniczy znacząco poprawia jakość upraw i zapewnia komfort pracy każdego rolnika. (KH)

     • Wycieczka edukacyjna do Stadniny Koni Racot

      08.10.2021

      Uczymy się hodowli koni przede wszystkim w praktyce. Zaplanowaliśmy wyjazd do jednej z najstarszych państwowych placówek zajmujących się hodowlą koni w Polsce. ^ października 2021r.odwiedziliśmy Stadninę Koni ,,Racot’’ Sp. z o.o, nad którą nadzór właścicielski aktualnie sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tradycje hodowlane kontynuuje się w Racocie do dziś, specjalizując się w rasach koni: Wielkopolskiej i Szlachetnej Półkrwi.

      Wycieczkę po stadninie rozpoczęliśmy od zabytkowej wozowni, w której zgromadzone zostały historyczne eksponaty powozów, sań, szorów oraz sprzętu jeździeckiego. Poznaliśmy przeznaczenie oraz budowę starych powozów wyjazdowych i roboczych. Następnie przeszliśmy do stajni roboczej, w której umieszone są konie rekreacyjne oraz młode konie w treningu wierzchowym i zaprzęgowym. Dowiedzieliśmy się, że konie wielkopolskie to rasa powstała na skutek uszlachetniania miejscowych koni przedstawicielami ras wschodniopruskich i trakeńskich. W efekcie powstały konie szlachetne, charakteryzujące się niezwykłą wytrzymałością. Obejrzeliśmy zabytkowe ponad 100-letnie stajnie, zapoznaliśmy się z ich wyposażeniem. Blisko stajni znajdował się nowoczesny, kwarcowy plac do treningu koni, na którym przez chwilę obserwowaliśmy trening konia. Kolejnym etapem wycieczki było zapoznanie się z częścią hodowlaną stadniny koni. Podstawowe stado matek liczy obecnie 35 klaczy elitarnych. Przebywały one na pastwiskach, na które mogliśmy dojść drogami przepędowymi dla koni. Na pastwiskach znajdowały się także źrebięta tzw. odsady. Program hodowlany zakłada doskonalenie stada w kierunku potęgowania cech sportowych przy zachowaniu: urody, szlachetności, efektownego ruchu, wytrzymałości oraz dzielności. Selekcja prowadzona od wielu lat pozwoliła na zgromadzenie bardzo wybitnego materiału genetycznego do hodowli. Koń hodowli SK Racot to świetny skoczek, WKKW-ista, a także dobry zaprzęgowiec. Koń nadający się zarówno do sportu wyczynowego, amatorskiego, jak i do rekreacji. Materiał hodowlany uzyskiwany w Stadninie Koni Racot trafia do stad ogierów, Stadnin, prywatnych hodowców i klubów sportowych. Do hodowli dobierane są ogiery, które poza dobrym rodowodem, charakterem i prawidłowym eksterierem wyróżniały się w sporcie. Mogliśmy zobaczyć ogiery czołowe używane do hodowli w stadninie. Najwybitniejszym był koń rasy belgijskiej, niezwykle utytułowany sportowiec ogier URANO DE COUR AU BOIS. Piękny kasztanowaty, rosły ogier, którego zobaczyliśmy w stajni czołowej dla ogierów. 

      Byliśmy bardzo zaciekawieni i słuchaliśmy z dużym zainteresowaniem wszelkich informacji. Zadne z naszych pytań nie zostało brz odpowiedzi. Część z nas już wie, gdzie chciałby spędzić trzy tygodnie praktyki zawodowej. Otrzymaliśmy zapewnienie, ze stadnina chętnie przyjmuje praktykantów.

      Do zobaczenia w maju, racockie konie! (IB)

     • Wycieczka dydaktyczno-edukacyjna do Radomierza i Komarna

      07.10.2021

      4 października 2021r. uczniowie klas technikum w zawoddzie technik hodowca koni oraz technik agrobiznesu z klas 1CT, 2CT, 3PTC oraz 1PTM i 2PTM pojechali na wycieczkę dydaktyczno-edukacyjną wraz z opiekunami: Joanną Hodel, Karoliną Czaplińską i Magdaleną Kuklińską.

      Uczniowie mieli okazję zapoznać się z chowem bydła mięsnego francuskiej rasy Charolaise w stacji badawczo-edukacyjnej w Radomierzu należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

      Dodatkowo odwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne Szałas “Muflon” w Komarnie, gdzie poznawaliśmy tajniki prowadzenia agroturystyki. (KC)

     • Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

      07.10.2021

      6 października 2021 r. odbył się szkolny etap „Testu wiedzy o rolnictwie ekologicznym” dla młodzieży szkół rolniczych. Organizatorem testu było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej. 

      Celem konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat systemu rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej. Do  konkursu zgłosiło się 8 uczniów naszej szkoły: Matylda Szelerska kl. I CT, Vanessa Świstuń kl. I CT, Maciej Greń kl. II PTM, Bartosz Międzybrocki kl. II PTM, Aleksandra Piłat kl. II PTM, Oskar Bełdo kl. III M4, Mateusz Mach kl. III M4, Piotr Wilczak kl. III M4.

      Uczniowie rozwiązywali test i odpowiadali na dwa pytania problemowe. Nad etapem szkolnym czuwała powołana komisja w składzie: Elwira Podhalicz – przewodnicząca komisji oraz pani Urszula Bogusiewicz – główny specjalista rolnictwa ekologicznego z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

      Test nie należał do najłatwiejszych. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 30 pytań z zakresu rolnictwa ekologicznego obejmującego produkcję roślinną i zwierzęcą. Najwyższe wyniki z testu osiągnęli uczniowie: Maciej Greń 19/30 pkt, Oskar Bełdo 18/30 pkt. i Bartosz Międzybrocki 18/30 pkt. Do etapu ogólnokrajowego zakwalifikował się Maciej Greń (najwyższa liczba punktów) i to właśnie on będzie reprezentował naszą szkołę w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 26 października 2021r. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy wiedzy, a za Maćka trzymamy kciuki w kolejnym etapie. (EP)

     • Nowe perspektywy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

      06.10.2021

      30 września 2021r. w siedzibie DODR we Wrocławiu odbyła się konferencja ,,Współpraca szkół rolniczych z instytucjami w ramach realizacji wspólnych projektów”. Naszą szkołę reprezentowała Pani Monika Kołakowska - Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Dolnośląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. oraz przedstawiciele szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym tematem spotkania była wielopłaszczyznowa współpraca wszystkich podmiotów  realizujących działania na rzecz rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie współpracy szkół rolniczych z instytucjami związanymi z rolnictwem w obszarze poprawy jakości kształcenia zawodowego. Wskazano źródła wsparcia finansowego  wspólnych działań  i projektów, np. KSOW, SIR ( Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Sieć Na Rzecz Innowacji w Rolnictwie). 

      Na koniec konferencji miłym akcentem było zwiedzanie w jesiennej aurze pierwszej instytucjonalnej winnicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu jako przykładu realizacji wspólnych projektów.

      Nie zabrakło też podziękowania przekazanego przez Pana Marka Tarnackiego - dyrektora DODR we Wrocławiu za współpracę przy organizacji XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych KSIĄŻ 2021 (Ko)   

      Zjęcie z zasobów DODR we Wrocławiu              

     • Czerwone jabłuszko i wybory do Samorządu Uczniowskiego

      06.10.2021

      W ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła nam zorganizowania Szkolnego Święta Jabłka, które jest imprezą cykliczną ukierunkowaną na integrację klas pierwszych i ich wychowawców, prowadzoną przez samorząd uczniowski. Niestety hasło „JABŁKIEM W EPIDEMIĘ" okazało się nadal aktualne, więc 5 października 2021r. bawiły się klasy pierwsze i klasy drugie. Imprezę prowadził opiekun samorządu pan Ryszard Skotnicki w towarzystwie maskotki szkolnej Jabłka Jonatana. Wszystkim dopisały humory. Okazało się, że zdolności też. Uczniowie zaangażowali się w realizację proponowanych zadań, bawili się znakomicie, a wytwory ich pracy zostały zaprezentowane w holu szkoły. Nawet pani dyrektor Joanna Miłobóg musiała wykazać się zdolnościami poetyckimi i razem z panią pedagog stworzyły Odę Jabłkową:

      O, pełny kosz!

      To już jesień.

      Jonatany czerwone

      Przysiadły przy stole.

      Będą tam dzień i noc.

      Wokół zapach, o tak...

      I żadnej czarnej pleśni.

      Po trzykroć NIE, NIE, NIE!!!

      Równie ważne wydarzenie miało miejsce w tym samym czasie, bo odbywały się demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego. W tym roku kandydowało aż 6 osób. Komisja w składzie Patrycja Bieruta i Martyna Czerwińska bardzo sprawnie przeliczyły głosy i na forum odczytały protokół powyborczy. Przewodniczącą SU została wybrana większością głosów uczennica klasy II PTM Aleksandra Piłat. Karolina Łukasik uczennica klasy III PTC została jej zastępcą. Reszta funkcji zostanie przydzielona w poniedziałek podczas zebrania prowadzonego już przez nowy zarząd. Pani dyrektor gratulując Oli i Karolinie powiedziała, że "Ten wybór potwierdza fakt, że Mokrzeszowskiej szkole rzadzą kobiety :)”.

      Elementem, który połączył wszystkich uczniów w Dniu Szkolnego Święta Jabłka było smaczne,  czerwone i pełne witamin jabłuszko rozdawane przez naszą maskotkę - Jonatana Mokrzeszowskiego. (MP, EM)

     • Wizyta w Klinice Equivet

      06.10.2021

      1 października 2021r. grupy uczniów techikum w zawodzie technik hodowca koni uczestniczyła w zajęciach na terenie prywatnej kliniki Equivet, czyli Szpitala dla Koni, znajdującego się w miejscowości Gęsice koło Wrocławia. Nasi uczniowie mieli okazję zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania ośrodka, który jest prowadzony przez znanego lekarza - doktora Pawła Golonkę specjalizującego się przede wszystkim w ortopedii i chirurgii koni. Szpital ten przyjmuje konie nie tylko z całego kraju, ale również i zza granicy, a w ciągu roku przeprowadza się w nim kilkaset operacji. 

      Dzięki uprzejmości dr Golonki oraz jego pracowników medycznych mieliśmy możliwość poznać „końskich pacjentów” z różnymi schorzeniami i dolegliwościami. Zapoznaliśmy się z obiektami kliniki zapewniającej leczonym koniom całodobową opiekę, poznaliśmy możliwości specjalistycznego sprzętu medycznego oraz procedury technicze i prawne obowiązujące podczas przyjęcia konia do szpitala oraz całego cyklu jego leczenia. W szpitalu mogliśmy zaobserwować wykonanie USG serca konia, sterylny zabieg kastracji ogiera w pełnym znieczuleniu na sali operacyjnej, następnie proces wybudzania konia na sali wybudzeń,  jak  również proces przygotowania konia do zabiegu, usypianie go, a także zabieg usuwania zmienionych tkanek  w przypadku raka kopyta.

      Wizyta w szpitalu dla koni była kolejnym nowym doświadczeniem dla naszych przyszłych hodowców koni, impulsem przypominającym o konieczności stosowania profilaktyki u koni, ogromnej odpowiedzialności człowieka za ich dobrostan, a także stała się motywacją do poszerzania wiedzy z zakresu weterynarii koni. (JH)

     • Wycieczka dydaktyczno-integracyjna hodowców koni

      06.10.2021

      27 września hodowcy koni z klas 1CT, 2CT oraz 3CT pojechali wraz z Panią Joanną Hodel oraz Panią Karoliną Czaplińską do Zagrody Rekreacyjno-Edukacyjnej “Marianówek” koło Dzierżoniowa. Zagrodę prowadzą rodzice naszej uczennicy Klaudii Ostrowskiej. Gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą. Mieliśmy okazję zobaczyć chów bydła mięsnego rasy Limousine, koni, owiec, królików oraz drobiu.

      Dodatkową atrakcją było pieczenie chleba i robienie home-made masła. Co za smak!

      Dziewczyny integrowały się rozmawiając i piekąc kiełbaski przy ognisku oraz jeżdżąc na gokartach. (KC)

     • Jabłkowe smakołyki

      04.10.2021

      Jabłko jest smaczne, zdrowe i polskie. Ten najpopularniejszy owoc kojarzy się z jesienią, pysznym  sokiem i aromatyczą szarlotką. Stanowi uzupełnienie każdej zdrowej diety małych i nieco większych. Ale w naszej szkole jabłko to także elemant tradycji wpisany w logo i uosobiony w postaci Jonatana Mokrzeszowskiego - sympatycznej szkolnej maskotki. 

      5 października obchodzimy w ZSCKR w Mokrzeszowie Szkolne Święto Jabłka. Organizatorzy zapewniają, że atrakcji nie zabraknie :)

      A dla wszystkich amatorów jabłek już tutaj przepisy na jabłowe smakołyki:

      Smacznego!

     • Zajęcia w Stadzie Ogierów w Książu

      22.09.2021

      Uczniowie trzeciej klasy w ramach modułu "Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej" zajęcia praktyczne z porozumienia z koniem realizowalni na pastwisku wśród stada klaczy ze źrebakami. Ponad 30 klaczy matek, tworzących stado i przebywających na pastwisku było przedmiotem obserwacji zachowań stadnych oraz relacji w stadzie. Uczniowie robili notatki w kartach obserwacyjnych. Zapisywali i rozróżniali wzorce zachowań koni, ich reakcje na bodźce środowiska oraz określali czas ich trwania. Badania behawioru koni są niezwykle interesujące, a gdy można je prowadzić wśród koni, ułatwia to praktyczną ocenę zachowanie koni oraz daje możliwość przewidywania i zapobiegania nieprawidłowym zachowaniom stanowiącym zagrożenie w pracy z koniem. 

      Uczniowie czwartej klasy, kończący w tym roku szkolnym szkołę i przygotowujący się do egzaminu zawodowego uczestniczyli w zajęciach praktycznych z użytkowania zaprzęgowego i transportu koni. Celem edukacyjnym było zaprzęganie konia do zaprzęgu jednokonnego, dopasowywanie uprzęży treningowej w stylu węgierskim. Poznaliśmy praktyczne zastosowanie i budowę bryczki maratonowej oraz obserwowaliśmy trening zaprzęgu jednokonnego przygotowującego się do Mistrzostw Polski Młodych Koni w powożeniu. Zapoznaliśmy się także z pojazdem do transportu 8 koni, bardzo nowoczesnym i dobrze wyposażonym oraz posiadającym zaplecze noclegowe dla zawodników i obsługi. Isotny jest fakt, iż posiada on połączenie szoferki z częścią transportową koni. Na co dzień pojazd używany jest przez zawodników klubu sportowego SLKS Książ.

      To ogromnie dla nas ważne, że mamy tak blisko do Książa i możemy tam zdobywać wiedzę praktyczną. (IB)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych