• ...w przyszłość ... wózkiem widłowym

      11.09.2022

      Uprawnienia na wózki widłowe na pewno przydadzą się w przyszłej pracy. 6 września 2022r. uczniowie i absolwenci technikum w zawodzie technik agrobiznesu zdali egzaminy i uzyskali oficjalne dokumenty poświadczone przez Urząd Dozoru Technicznego. Oczywiście dzięki projektowi "Start w przyszłość", który gwarantuje naszej młodzieży szereg DARMOWYCH szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Gratulujemy! (JM)

     • Centralna Inauguracja Roku Szkolnego

      06.09.2022

      5 września 2022r. miała miejsce Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wydarzeniu wzięła udział delegacja z naszej szkoły w składzie: p. Dyrektor Joanna Miłobóg, p. Wicedyrektor Luiza Kępińska oraz uczniowie (poczet sztandarowy): Liiana Herba, Klaudia Ostrowska i Eryk Kobylański. Uroczystość przygotowana przez ZSCKR w Golądkowie była okazją do spotkania z przedstawicielami pozostałych 60 szkół podległych MRiRW, stanowiącymi wyjątkową wspólnotę. Pan Henryk Kowalczyk - Wicepremier, Minister Rolnictwa, w swoim przemówienu zwrócił uwagę na fakt, że "Rolnictwo, wykształcenie rolnicze wymaga szczególnej uwagi. Ten zawód to pasja, ale wymaga szerokiej wiedzy z różnych dziedzin. Podziękował nauczycielom za pracę nad kształceniem i wychowaniem młodego pokolenia. Życzył wszystkim, aby Nowy Rok Szkolny był czasem spokojnej pracy, dającej satysfakcję.

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

      06.09.2022

      1 września 2022r. po raz 65. w historii naszej szkoły rozpoczął się rok szkolny. Wagę tego wydarzenie podkreślił fakt, że w sposób uroczysty cała społeczność ZSCKR w Mokrzeszowie pożegnała stary sztandar, który towarzyszył nam we wszystkich ważnych momentach życia szkoły od roku 1977, a powitała nowy. Chorąży pocztu w imieniu wszystkich uczniów złożył ślubowanie, a Pani Dyrektor Joanna Miłobóg oddała nowemu sztandarowi należne honory. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na rolę tradycji i przywiązanie do wartości, jakie są przyporządkowane symbolom szkolnym. Podkreśliła, że poczucie wspólnoty jest dla całej zbiorowości ZSCKR w Mokrzeszowie sposobem na budowanie tożsamości indywidualnej i zbiorowej, a tym samym stanowi przejaw wyjątkowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i absolwentami. Pokazała, jaką wagę ma szacunek i empatia w tych relacjach oraz zaakcentowała znaczenie dialogu ukierunkowanego na wspólnie realizowane cele. W ciepłych słowach powitała tych, którzy do mokrzeszowiekiej wspólnoty dopiero dołączyli - uczniów klas pierszych - życząc im, aby ich wszelkie lęki i obawy związane z tym, co nowe i nieznane szybko zniknęły i przerodziły się w poznawczą ciekawość. Aby nabrali poczucia, że każdy dzień spędzony w tej szkole ma sens, a zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne czynią z nich fachowców w swojej branży zawodowej, przed którymi szeroko otwiera się rynek pracy i ziązane z tym faktem życiowe szanse.

      Po prezetacji na temat historii szkoły przygotowanej przez uczniów klasy 4MT pod opieką Pana Szymona Gumnego, odśpiewano pieśń szkoły. Następnie wychowawcy zaprosili swoje klasy na piersze w tym roku spotkanie.

      OPIS SZTANDARU

      Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm na 100 cm.

      Przymocowana jest do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego ze złotymi okuciami, zakończonego głowicą w formie orła w złotej koronie. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami.

      Główna strona sztandaru – awers - jest w kolorze zielonym. Centralne miejsce zajmuje wyszywany portret patrona szkoły – Wincentego Witosa. Postać patrona otoczona jest złotym napisem „ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IMIENIA WINCENTEGO WITOSA” dopełnionym u dołu w linii prostej wyrażeniem „W MOKRZESZOWIE”. W czterech narożnikach są wyszyte złotą nicią gałązki drzewa oliwkowego - symbol pokoju, radości, chwały, zgody, pojednania, a także dobrobytu i dostatku.

      Rewers sztandaru jest biało-czerwony. Na tym tle w centrum umieszczono czerwone pole herbowe z wizerunkiem wyhaftowanego srebrną nicią orła białego z głową zwróconą w prawo. Zdobi ją złota korona. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.

      Nad godłem państwowym na półokręgu widnieje napis „MY STRUMIEŃ RZECZYWISTOŚCI”, pod godłem, także na półokręgu znajduje się napis „KSZTAŁTUJEMY WŁASNĄ DŁONIĄ” stanowiący dwa pierwsze wersy pieśni szkoły.

     • Weź udział w konkursie "Świat się kręci wokół wsi"

      24.06.2022

      Zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.

      Nagraj i przyślij nam swój film. Formularze zgłoszenia przyjmujemy do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.

      Do kogo skierowany jest konkurs?

      Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

      Kategoria I

      Ta kategoria jest dla Ciebie jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.

      Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

      Kategoria II

      Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

      Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

      Nagrody

      Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

      1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
      2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
      3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

      Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych.

      Konkurs krok po kroku

      1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
      2. Nagraj film.
      3. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
      4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
      5. Prześlij skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres e-mail: konkurs.filmowy@minrol.gov.pl w terminie do 28 września 2022 r. do godz. 23:59. Następnie przekaż niezwłocznie oryginał formularza zgłoszenia do Organizatora na adres:

      Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

      Departament Pomocy Technicznej

      ul. Wspólna 30

      00-930 Warszawa

      z dopiskiem na kopercie: „II Konkurs – Świat się kręci wokół wsi – kategoria konkursowa nr……” (wpisz numer kategorii konkursowej, w której składasz pracę konkursową).

      1. Po otrzymaniu linku od Organizatora zapisz film w chmurze pod adresem https://chmura.minrol.gov.pl, w terminie do 30 września 2022 r. do godz. 23:59.

      Czekamy na Wasze formularze zgłoszenia do 28 września 2022 r., a na filmy do 30 września 2022 r.

      1. Regulamin II Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”.
      2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika w kategorii I Konkursu (Młodzież) wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
      3. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika w kategorii II Konkursu (Rolnicy) wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
      4. Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
      5. Wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

      Jeżeli masz pytania lub wątpliwości pisz na adres e-mail: konkurs.filmowy@minrol.gov.pl

      List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Uczniów i Absolwentów: 

      List_intencyjny_Ministra_do_Uczniow_i_Absolwentow_Szkol_Rolniczych.pdf

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

      01.07.2022

      ​​​​​​24 czerwca 2022r. nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów dzień. Zakończył się rok szkolny, wychowawcy rozdali świadectwa i wszyscy już w wakacyjnej atmosferze opuścili na dwa letnie miesiące mury szkoły. 

      Jaki był ten rok 2021/2022? Na szczęście prawie w całości przepracowany stacjonarnie, z małym epizodem nauki zdalnej, co przełożyło się na wiele działań i przedsięwzięć. Pani dyrektor Joanna Miłobóg w swoim przemówieniu skierowanym do nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły i uczniów podkreśliła, że w końcu po prawie dwóch latach można było bez problemu realizować projekty, w tym międzynarodowe, organizować wycieczki, zwłaszcza dydaktycze i spotkania branżowe, a także pracować nad właściwymi reliacjami społecznymi, na których osłabienie wpłynęła pandemia. "Zakończony rok przyniósł sukcesy - zdobyliśmy I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w Ujeżdżeniu dla Młodzieży Szkół Rolniczych w kategorii "Szkoła" oraz bardzo dobre lokaty indywidualne. Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę w konkursach i zawodach, podczas praktyk zagranicznych i imprez w środkowisku lokalnym. Szkoła podpisała ważne umowy z instytucjami, firmami i pracowacwami z branży rolniczej i gastromicznej, a także z instutytami badawczymi i uczelniami wyższymi, co świadczy o prestiżu ZSCKR w Mokrzeszowie jako partnera godnego zaufania. Wśród uczniów znalieźli się tacy, których otrzymali promocję z wyróżnieniem, z czego dwie osoby ze najwyższymi średnimi w szkole - tj. Szymon Klepek (5,46) i Karolina Żwirełło (5,33) pretendują do miana stypendystów Prezesa Rady Ministrów". Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Pani Dyrektor podziękowała też kadrze pedagogicznej za rok wytężonej pracy, a rodzicom za wsparcie i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły. Nie zabrakło też życzeń udanych i bezpiecznych wakacji oraz dobrego wypoczynku.

      Uroczystość przygotowała klasa 3 MT wraz z wychowawcą - Panem Szymonem Gumnym. 

     • Wakacyjne czytanie

      22.06.2022

      Wakacje tuż, tuż, a może by tak spędzić je z książką…?

      W naszej szkolnej bibliotece każdy znajdzie coś dla siebie!

      Dla miłośników fantastyki są m.in. książki: "Wiedźmin"- Andrzej Sapkowski, "Gra O Tron"- George R.R Martin, cykl o "Cmentarzu Zapomnianych Książek" - Carlos R. Zafón, seria " Wojny Makowe "- Rebecca F. Kuang i "Kroniki Diuny"- Frank Herbert. Dla fanów romansów: seria "After", "Opowieść Niewiernej" oraz "Stateczna i Postrzelona". Miłośnicy silnych emocji, thrillerów i kryminałów także znajdą coś dla siebie - mamy w naszej bibliotece książki takich autorów, jak: Katarzyna Bonda, Harlan Coben, Katarzyna Puzyńska oraz Stephen King.

      Na naszych półkach znajdziecie jeszcze więcej ciekawych tytułów. Zachęcamy do skorzystania! (KŻ)

     • Dzień Dziecka w internacie

      08.06.2022

      „Dzieciństwo to podstawa, po której będziemy chodzić całe życie” (Lya Luft)

      1 czerwca nie zapomniano także o wychowankach internatu. Uczniowie Dzień Dziecka świętowali przy wspólnym ognisku. Pogoda oraz piękne tereny wokół szkoły sprawiły, że wszystkim dopisywały humory. Zabawom i rozmowom nie było końca. Kulminacją imprezy było odtańczenie belgijki.

      Wszystkim naszym uczniom życzymy, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej. (MS)

    • Ważne informacje dla zdających egzamin zawodowy
     • Ważne informacje dla zdających egzamin zawodowy

      31.05.2022
      1. Sesja egzaminów zawodowych odbywa się wg harmonogramu opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Szkoła nie ma możliwości zmiany tych terminów. Więcej na: https://bip.cke.gov.pl/artykul/243/1673/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2022-r
      2. Każdy uczeń szkoły/słuchacz KKZ otrzymał pisemną informację o właściwych dla niego terminach, miejscu i formie zdawania egzaminu, co potwierdził podpisem.
      3. Osoby skierowane do ZSCKR w Mokrzeszowie przez OKE we Wrocławiu lub inne ośrodki powinny otrzymać informacje o terminach, miejscu i formie zdawania egzaminu z OKE lub placówki macierzystej.
      4. Jeśli zdający nie zgłosi się na egzamin, nie ma możliwości podejść do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec. (Trzeba będzie złożyć deklarację we wrześniu na kolejną sesję styczeń-luty 2023).
      5. Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego zgłaszają się w ZSCKR w Mokrzeszowie na 30 minut przed godziną wyznaczoną na egzamin z przyborami, materiałami i strojem ochronnym (dotyczy tylko części praktycznej egzaminu model ,,W”- wykonanie - kwaliikacja HGT.02 i ROL.04) zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
      6. Zdający powinien posiadać obowiązkowo dokument tożsamości ze zdjęciem.
      7. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych - należy pozostawić je w domu lub złożyć w miejscu wskazanym przez Zespół Nadzorujący.
      8. Wyniki egzaminów będą dostępne od 31 sierpnia 2022r. 

      Joanna Miłobóg

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Erasmus na 5+ :)

      31.05.2022

      Praktyki zagraniczne zakończyły się, młodzież wróciła z Turcji, Rumunii i Danii. A teraz jest o czym opowiadać i co wspominać do końca życia. 31 maja 2022r. uczniowie bioracy udział w mobilnościach opowiedzieli o swoich wrażeniach swoim kolegom. Erasmus+ to nie tylko doskonałe doświadczenie zawodowe, możliwość podszlifowania języka i okazja do nawiązania kontaktów, ale i furtka do poznania świata. Kolejne wyjazdy już w przyszłym roku szkolnym, bo przecież Nasza Szkoła ma akredytację, która co roku gwarantuje środki. Przygodo zawodowa (i nie tylko) trwaj! (JM)

     • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Naszej Szkole

      31.05.2022

      30 maja 2022 r. odbyło się spotkanie uczniów klasy I i II techniku w zawodzie: technik agrobiznesu z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Panem Sławomirem Skorupą - kierownikiem Oddziału Terenowego WIORiN w Świdnicy. Na spotkaniu zostały omówione główne zadania realizowane przez PIORiN, które mają na celu zmniejszenie zagrożenia upraw ze strony organizmów szkodliwych i stosowanych środków ochrony roślin. Kierunki i zakres działania Inspekcji wynikają z bieżących problemów występujących w rolnictwie. Zadania i cele osiągane są przez prowadzenie działalności kontrolnej, diagnostycznej i edukacyjnej – nakierowanej na podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa. Pan Kierownik zwrócił uwagę, że ważnym obszarem działalności Inspekcji jest diagnostyka laboratoryjna oraz ochrona owadów zapylających (20 maja Światowy Dzień Pszczół).  (Ko)                                                                                               

     • W trosce o bezpieczeństwo upraw

      31.05.2022

      Kolejna odsłona współpracy naszej szkoły z firmą Osadkowski S.A. 27 maja 2022r. przyszli technicy agrobiznesu szkolili się jak rozpoznać choroby, szkodniki i chwasty w uprawach zbóż, rzepaku i kukurydzy. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki gościnności naszago absolwenta, który udostępnił swój areał do celów dydaktyczno-badawczych. (KH)

     • Ogólnopolskie Zawody Młodzieży Szkół Rolniczych w Ujeżdżeniu już za nami

      11.05.2022

      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie we współpracy ze Stadem Ogierów "Książ" zorganizował 25 maja 2022r. Ogólnopolskie Zawody Młodzieży Szkół Rolniczych w Ujeżdżeniu. Przedsięwzięcie otrzymało honorowy patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem wydarzenia była prezentacja umiejętności jeździeckich uczniów szkół resortowych z całej Polski oraz nabycie nowych doświadczeń przez młodzież kształcącą się w zawodzie technik hodowca koni. Impreza wzbudziła zainteresowanie w środowisku lokalnym i branżowym, co przekłada się na fakt, że swoją obecnością zawody uświetnili m.in. samorządowcy, dyrektorzy szkół i instytucji, prezesi firm i stowarzyszeń, a także specjaliści związani ze środowiskiem hodowli, chowu, użytkowania i szkolenia koni. Wśród widzów nie zabrakło też uczniów i rodziców z zaprzyjaźnionych szkół oraz miłośników sportu jeździeckiego.

      Zawody rozegrano w trzech kategoriach:

      - PROFI (konie własne) - I miejsce Natalia Zabagło-Pawłowicz (ZSCKR w Mokrzeszowie), II miejsce Wiktoria Regdosz (ZSCKR w Mokrzeszowie), III miejsce Szymon Klepek (ZSCKR w Mokrzeszowie)

      - PROFI (konie użyczone) - I miejsce Wojciech Korzeczek (ZSCKR w Nakle Śląskim), II miejsce Emilia Orłowska (ZSCKR w Mokrzeszowie), III miejsce Malwina Rudnik (ZSCKR w Bydgoszczy)

      - AMATOR (konie użyczone) - I miejsce Paulina Zadrużyńska (ZSCKR w Bielicach), II miejsce Oliwia Szarkowska - Schreiber (ZSCKR w Bydgoszczy), III miejsce Aleksandra Piernik (ZSCKR w Bydgoszczy)

      Klasyfikacja ogólna szkół: I miejsce ZSCKR w Mokrzeszowie, II miejsce ZSCKR w Bydgoszczy, III miejsce ZSCKR w Bielicach.

      Nagrodę publiczoności ufundowaną przez Dolnośląski Związek Hodowców Koni zdobyła Natalia Zabagło-Pawłowicz (ZSCKR w Mokrzeszowie)

      Zawody sędziowały: Pani Ewa Formicka i Pani Katarzyna Konarska. Sądziom asystowali uczniowie z zaprzyjaźnionego Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach pod fachowym okiem swojego nauczyciela Pana Grzegorza Jasiczka - komisarza zawodów. 

      Dzień przed zawodami młodzi jeźdźcy mieli możliwość poznać SO "Książ", które stanowi dla ZSCKR w Mokrzeszowie doskonałą bazę dydaktyczną i zaplecze merytoryczne dla uczniów kszałcących się w zawodzie technik hodowca koni. Pani Małgorzata Studzińska (główny hodowca) przedstawiła uczniom historię koni rasy śląskiej oraz zaprezentowała osiągnięcia hodowlane, m.in. legendarnego ogiera Soneta - najbardziej utytułowanego polskiego konia w historii zaprzęgów jednokonnych. Po treningu uczniowie zwiedzili Zamek Książ. Podczas konferencji otwiedzającej zawody wysłuchali prelekcji ekspertów, tj. Katarzyny Konarskiej, Pawła Mazurka, Roberta Kaźmierskiego oraz Marka Pawłowicza. Spotkanie poprawadziły Joanna Hodel i dr inż. Izabela Bek - Kaczkowska - nauczycielki ZSCKR w Mokrzeszowie, a jednocześnie inicjatorki Ogólnopolskich Zawodów.

      Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie instytucji i firm. Nagrody ufundowali: ARIMR OR we Wrocławiu i KOWR OT we Wrocławiu. Pchary przekazał DODR we Wrocławiu oraz Rada Rodziców przy ZSCKR w Mokrzeszowie. Wsparcia finansowego udzielili: firma Osadkowski S.A., AGROMAT Andrzej Tracz, Santander Leasing. (JM)

      Link do szczegółowych wyników:

      https://equita.pl/zawody/548

      Więcej na:

      https://doba.pl/index.php?mod=articles&func=article&id=41878&preview=25c39193c6c17710c5bc17f30449d3c9&site=dsw

     • Zagraniczne praktyki uczniów

      09.05.2022

      Takiej sytuacji niegdy jeszcze nie było, choć w zagranicznych praktykach uczniowie ZSCKR w Mokrzeszowie uczestniczą w każdym roku. Co jest tym razem takiego niezwykłego? Tym razem w ramach przyznanej akredytacji w obszarze "Kształcenie i szkolenia zawodowe" w niedzielę 8 maja 2022r. w świat wyruszyły 3 grupy. 11 uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką Pani Elwiry Podhalicz i Pani Natalii Kinast poleciało do Turcji, gdzie w Anataly w ekskluzywnym pięciogwiazdkowym hotelu Titanic  Mardan Palace poznają tajemnice najlepszych szefów kuchni. 12 uczennic technikum w zawodzie technik hodowca koni pojechało do dobrze znanej w naszej szkolej Green Academy w Beder, ale praktykować będzie w ośrodku specjalizującym się m.in. chodowli duńskich koni gorącokrwistych. Opiekę nad tą grupą sprawują Pani Izabela Bek-Kaczkowska i Pan Ryszard Skotnicki. Natomiast 14 przyszłych techników agrobiznesu tym razem trafiło do Bukaresztu, gdzie będzie doskonalić swoje umiejętności praktyczne w oparciu o bazę dydaktyczną Uniwersytet Agronomicznych Nauk i Medycyny Weterynaryjnej oraz w okoliczych gospodarstwach, m.in w winnicach. Towarzyszą im Pani Karolina Czaplińska i Pan Krzysztof Hodel. Praktyki potrwają do 21 maja 2022r. W tym czasie nauczyciele także wbogacą swoje doświadczenia i umiejętności zawodowe realizując szkolnia branżowe.

      Wkrótce będzie można śledzić relacje z mobilności na blogach.

      Celem projektu Nr  2021-1-Pl01-Ka121-Vet-000006682 jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, wzmocnienie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów oraz przygotowanie do realiów współczesnego rynku pracy, a ponadto wzmocnienie kompetencji językowych w tym języka obcego zawodowego, poznanie oczekiwań europejskiego rynku pracy, podniesienie kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych uczniów. (JM)

       

     • Wycieczka w Rudawy Janowickie

      11.05.2022

      W dniach 4 – 6 maja 2022r. klasy 3 MT i 3 M4 były na wycieczce szkolnej w Rudawach Janowickich. Nasza przygoda zaczęła się od zwiedzenia ruin zamku Bolczów, do których dotarliśmy pieszo. Po małej rozgrzewce dnia poprzedniego wybraliśmy się pieszo szlakiem niebieskim na Sokolik i Krzyżyną Górę. Wędrując szlakiem przez Rudawski Park Krajobrazowy podziwialiśmy dzieła natury wykute w skałach m.in. Skalny Most, Piec, Fajkę, Starościańskie Skały. W drodze na Sokolik skorzystaliśmy z oferty żywieniowej schroniska PTTK Szwajcarka – do gustu przypadły nam zwłaszcza tosty. Wieczorami nie obyło się bez ogniska i tradycyjnego pieczenia kiełbasek. (SG, ML)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych