• W 250 rocznicę powstania KEN

      17.10.2023

      13 października 2023r. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku przypadł okrągły jubileusz powołania do życia pierwszego w Polsce, a zarazem w Europie "ministerstwa oświaty". Już w 1773 r. oświeceniowi myśliciele, którym zależało na dobru państwa, wiedzieli jak ważne jest właściwe nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Dlatego podczas uroczystości nie zabrakło ważnych akcentów. Uczniowie klas I złożyli ślubowanie i zostali w ten sposób symbolicznie włączeni do społeczności szkolnej. Nauczyciele z rąk Pani Joanny Miłobóg otrzymali specjalne nagrody za zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą, podejmowanie inicjatyw i wspieranie działań służących rowojowi uczniów i szkoły. Wręczono nagrody jubileuszowe. Wyróżniona została też Pani Dyrektor, która otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.

      Klasa I CT wraz z Samorządem Uczniowskim przygotowała program artystyczny. Nie zabrakło kwiatów, laurek i słodkości dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. (JM)

     • Projekt "Start w przyszłość" - szkolenia i warsztaty

      14.10.2023

      Realizacja projektu "Start w Przyszłość” dobiega końca.

      Uczniowie klas Technikum w zawodzie technik hodowca koni odbyli już 4 – dniowe szkolenie z "Werkowania kopyt” prowadzone przez specjalistę lek. wet. Jakuba Gołębia. Połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi kolejny już raz potwierdza celowość odbywania szkoleń w tej formie.

      Druga grupa szkoleniowa to uczniowie Technikum w zawodzie technik agrobiznesu. 20 uczniów i 3 nauczycieli realizuje szkolenie pt. "Nawigacja rolnicza i rolnictwo precyzyjne”. Młodzież podczas zajęć dowiedziała się czym jest teledetekcja, jakie są środki pozyskiwania i przetwarzania danych obrazowych, jak obsługiwać drony i maszyny w rolnictwie precyzyjnym.

      Cały cykl szkoleń ukierunkowany był na pozyskanie wiadomości i umiejętności przygotowujących młodzież do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego. (Ko)

     • Na ratunek pożytecznym owadom

      14.10.2023

      Pan Marcin Stróżyk - uczestnik współfinansowanego przez Unię Europejską projektu nr 2022-1-PL01-SCH-000062349 w sierpniu odbył mobilność do Danii, gdzie miał okazję obserwować pracę w szkole Jordbrugets Uddannelsescenter Arhus.

      Jedną z inicjatyw podejmowanych przez partnerską szkołę była działalność ekologiczna, której celem jest zmiana społeczności szkolnej w taki sposób, aby stawała się świadoma ekologicznie.

      Po rozmowach i wymianie dobrych praktyk i doświadczeń z nauczycielami szkoły w Beder, wdrożono w szkolnym internacie działania proekologiczne mające na celu włączanie społeczności internatu do działań na rzecz przyrody i środowiska. Jednym z tych działań jest akcja „Nie marnuj jedzenia”, a drugim poprawa warunków życia i ochrona pożytecznych owadów.

      Wychowankowie internatu pod czujnym okiem Pana Marcina Stróżyka zbudowali hotele dla owadów, które zapewnią im schronienie. Podczas zajęć warsztatowych nauczyciel zwrócił uwagę na istotną rolę murarek ogrodowych i innych pożytecznych owadów w ekosystemie oraz na problem niszczenia ich siedlisk, chemizację rolnictwa, choroby czy też zmianę klimatu.

      Przygotowane hotele dla owadów zostały umieszczone w parku szkoły. (EP)

     • Sportowe zmagania

      14.10.2023

      11 października 2023r. reprezentacja ZSCKR w Mokrzeszowie uczestniczyła w pierwszych zawodach licealiady, które odbyły się na świdnickim OSiR-ze. Na początek piątka naszych uczniów wzięła udział w przełajach. Mieli do pokonania dystans 1600m. Ekipa zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Wszyscy pokazali ducha rywalizacji.

      Trzymamy kciuki w dalszych konkurencjach. Nie możemy się doczekać kolejnych zawodów. (PC)

     • Ruszyła budowa hali pod potrzeby mechanizacji rolnictwa

      11.10.2023

      11 października 2023r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie oficjalnie rozpoczęła się realizacja nowej inwestycji. Symbolicznie pierwszą łopatę pod fundamenty wkopali uczniowie i nauczyciele, a pani Joanna Miłobóg - dyrektor ZSCKR- przybliżyła społeczność szkolnej i lokalnej zarys przedsięwzięcia.

      Budowa hali mechanizacji rolnictwa jest finansowana ze środków budżetowych otrzymanych od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie ma na celu rozbudowę bazy dydaktycznej dobrze prosperującej szkoły resortowej. Z projektu i wizualizacji wynika, że hala będzie nowoczesna i przestronna, a zastosowane technologie i rozwiązania - ekologiczne i ekonomiczne, np. dzięki wykorzystaniu systemów energetyki odnawialnej do ogrzewania i oświetlania.

      Na 1000 m² powierzchni zabudowy budynku zaplanowano część warsztatową, w której znajdzie się miejsce na garażowany sprzęt, stanowiska naprawczo-montażowe i kanał diagnostyczny. To tutaj młodzież będzie się uczyć jak naprawiać maszyny i urządzenia rolnicze. W części szkoleniowej na dwóch kondygnacjach zaplanowano 4 sale wykładowe oraz pomieszczenia pomocnicze (np. magazyn podręczny, punkt medyczny). Modernizacja czeka też budynek sąsiedni, połączony z halą łącznikiem, gdzie będzie zorganizowane zaplecze sanitarno-socjalne dla uczniów, w tym szatnie, łazienki,  i strefa odpoczynku.

      W takich warunkach będą się uczyć przyszli technicy agrobiznesu, mechanicy – operatorzy pojazdów i maszyn rolniczych, a od kolejnego roku szkolnego – technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, czyli nowego, atrakcyjnego i przyszłościowego kierunku kształcenia w ofercie ZSCKR w Mokrzeszowie. (JM)

     • Koniki polskie

      14.10.2023

      9 października 2023 roku uczniowie klasy I CT (technik hodowca koni) odbyli spotkanie z przedstawicielką Stacji Badawczej w Popielnie, Panią prof. dr hab. Martą Siemieniuch. Jednostka od 2016 roku należy do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Działania prowadzone w Stacji Badawczej mają na celu ochronę bioróżnorodności biologicznej oraz hodowlę zwierząt ras zachowawczych w tym konika polskiego. Hodowla koników polskich w Popielnie prowadzona jest w dwóch systemach utrzymania: rezerwatowym i stajennym. System stajenny został zapoczątkowany w Popielnie w 1949 roku i jest najdłużej prowadzoną hodowlą w Polsce. System rezerwatowy prowadzony jest od 1955 roku nieprzerwalnie do dzisiaj. Cechą rozpoznawczą koników polskich jest myszate  umaszczenie z charakterystyczną ciemną pręgą na grzbiecie, niewielkie wymagania odnośnie żywienia i pielęgnacji, dobra płodność i długowieczność.    

      Młodzież miała doskonałą lekcję "na żywo" z organizacji i prowadzenia chowu i hodowli koni tej rasy. Pani Profesor w bardzo ciekawy, pełen pasji sposób, poparty zdjęciami opowiedziała o historii rasy konika polskiego, codziennej pracy i wyzwaniach hodowlanych.

      Serdecznie dziękujemy Państwu Joannie i Grzegorzowi Chyłkom - "Stadnina Izery" Stankowice - za pomysł i organizację spotkania. (Ko)

     • III Ogólnopolski Konkurs Orki

      14.10.2023

      5 października 2023r. w ZSCKR w Żarnowcy odbyła się 3 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Orki pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku udział w konkursie wzięły 22 jednoosobowych drużyn. Naszą szkołę reprezentował Wojciech Krosnowski. Jak zawsze zaczęło się od testu teoretycznego z wiedzy na temat mechanizacji rolnictwa. Następnie przyszła pora na wyzwania praktyczne. Zadaniem uczniów było wykonanie orki na głębokość 22 cm Każdy z zawodników miał do zaorania poletko o wymiarach 19 x 50 m w czasie 45 minut. Sędziowie oceniali głębokość orki, prostolinijność przejazdu, odpowiednie ustawienie pługa, przykrycie resztek pożniwnych, wygląd zaoranej powierzchni oraz przestrzeganie zasad BHP. (JM)

     • Odznaka 35-lecia TMLiKPW

      14.10.2023

      Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Świdnicy 4 października 2023r. świętowało 35-lecie swojej działalności. Z tej okazji w auli III LO odbyła się uroczystość, na której nie zabrakło naszych przedstawicieli. Pani Dyrektor z rąk pana prezesa Antoniego Jadacha odebrała dla ZSCKR w Mokrzeszowie odznakę 35-lecia TMLiKPW oraz podziękowanie za dotychczasową współpracę i pomoc. 

      Jesteśmy wdzięczni nie tylko za to wyróżnienie, ale przede wszystkim za spotkania z Państwem, wykłady i prelekcje oraz możliwość uczestniczenia w wydarzeniach, których celem jest propagowanie kultury Kresów Wschodnich. To dla nas istotne, bo pamięć o ważnych faktach i datach historycznych oraz pielęgnownie tradycji wspomaga nas w kształtowaniu patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej naszych uczniów.

      Wszystkim miłośnikom Lwowa życzymy zdrowia i kolejnych jubileuszy. (JM)

     • Na jubileuszu ZSCKR w Bogdańczowicach

      14.10.2023

      29 września 2023r. Pani Dyrektor Joanna Miłobóg wzięła udział w jubileuszu 75-lecia działalność szkoły rolniczej w Bogdańczowicach. To placówka, która tak, jaki i ZSCKR w Mokrzeszowie należy do siecji szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

      Z tej okazji Bogdańczowickiej Siostrze życzymy kolejnych jubileuszy, dyrekcji, uczniom i nauczycielom satysfakcji ze wspólnie przeżywanej edukacyjnej przygody. (JM)

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

      09.10.2023

      28 września 2023r. uczniowie wybierali przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

      W piątek 29 września Pani Elwira Podhalicz jako opiekun SU oficjalnie przedstawiła wyniki głosowania. Nowym przewodniczącym został Wojciech Krosnowski z klasy IV PTM, a jego zastępczynią została Alicja Ostrowska z klasy II MT

      Nowemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego gratulujemy i życzymy dużo satysfakcji przy sprawowaniu funkcji, realizacji planów i owocnej pracy. (EP)

     • Nauczycielska rota

      29.09.2023

      28 września 2023r. w Warszawie podczas uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Panowie Marcin Stróżyk i Piotr Cichoński złożyli zgodnie z wymogami prawa oświatowego uroczyste ślubowanie przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest organem prowadzący naszą szkołę.

      Jeszcze raz gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów. (JM)

     • Wizyta w Makicie

      05.10.2023

      27 września 2023 r. uczniowie klasy III Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu wraz z nauczycielem Panem Krzysztofem Hodelem odwiedzili siedzibę firmy MAKITA w Brwinowie. Uczniowie wzięli udział w warsztatach z wykorzystaniem elektronarzędzi, osprzętu i akcesoriów tego producenta. Przeszli szkolenie BHP, a następnie dowiedzieli się jak profesjonalnie obsługiwać sprzęt, który można wykorzystać w nowoczesnym gospodarstwie rolnym. Praktyka połączona z fachową wiedzą instruktorów była doskonałą formą uzupełnienia umiejętności zawodowych, zdobywanych na zajęciach szkolnych. (Ko)

     • Sieciowanie

      28.09.2023

      We wtorek 26 września 202r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim”. Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski, który przywitał zaproszonych gości.
      W konferencji oprócz przedstawicieli Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW), przedstawicieli zespołu eksperckiego reprezentujący instytucje naukowo-badawcze – Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przedstawiciele jednostek samorządowych, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Lasów Państwowych, uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz przedstawiciele doradztwa rolniczego, a także inne osoby zainteresowane tematyką innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w obszarze racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

      Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń, a także zaprezentowanie dostępnych narzędzi oraz innowacyjnych rozwiązań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim. Podczas konferencji uczniowie mieli okazję zapoznać się z tematyką planowana inwestycji wodnych, modelowaniem opadów oraz charakterystyką i wpływem na nasze zdrowie wodami leczniczymi dolnego śląska.

      Dostęp do danych i narzędzi przedstawił dr inż. Marcin Wdowikowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej zaprezentował temat „Dane i narzędzia w planowaniu inwestycji wodnych”. Scharakteryzował dostępne na rynku narzędzia, pomocne podczas planowania i realizacji inwestycji związanych z gospodarowaniem wodą. Szczawy, cieplice, solanki, czyli wody lecznicze na terenie Dolnego Śląska omówiła dr inż. Martyna Grzegorzek z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Opowiedziała o tym, czym są wody lecznicze, jakie właściwości chemiczne powinna posiadać woda, aby została uznana za leczniczą, a także na czym polega pozytywny wpływ wód leczniczych na organizm człowieka. O procesie modelowania opadów, konstrukcji modelu opadowego, systemach kanalizacyjnych oraz usprawnieniu odbioru wód opowiedziała mgr inż. Magda Wawrzyniak – absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiła modelowanie jako narzędzie wspomagające zarządzanie wodami opadowymi i systemami odwodnienia. 

      Kolejna konferencja w ramach operacji „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim” została zaplanowana na 17 października 2023r. w powiecie świdnickim.  (LP)

     • Mają swojego rzecznika

      28.09.2023

      Wśród naszej społeczności uczniowskiej w bieżącym roku szkolnym mamy 4 uczniów pochodzących z Ukrainy. 26 września 2023r. pani dyrektor Joanna Miłobóg powołała Tetianę Shybanovą, uczennicę klasy II technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych na rzecznika, który będzie reprezentował tę grupę uczniów. Wszystkim życzymy, aby dobrze się czuli w naszej szkole. (MP, EM)

     • Zawodowcy w punkcie skupu

      26.09.2023

      26 września 2023 r. klasa II Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu wraz z nauczycielem Panią Moniką Kołakowską w ramach zajęć z kształcenia zawodowego odwiedziła punkt skupu roślin zbożowych i rzepaku Firmy ,,Agro – Krajan” - Marcin Krajewski w Mokrzeszowie. Uczniowie mieli okazję prześledzić drogę, jaką przechodzi materiał skupowy. Pierwszym elementem była waga elektroniczna. Cała klasa ważyła jedyne 1320 kg :) Drugi element do miejsce zsypowe i magazyny zbiorcze. Młodzież zapoznała się również z obsługą nowoczesnych urządzeń pomiarowych do analizy jakościowej nasion. Przeprowadzono analizę jakościową ziarniaków pszenicy i nasion rzepaku. Określono również stan zanieczyszczenia próby nasion. Wycieczka dydaktyczna była doskonałym uzupełnieniem wiadomości teoretycznych zdobytych na lekcjach w szkole. (Ko)

     • Profilaktyka uzależnień

      26.09.2023

      Realizując strategię profilaktyki antynikotynowej „NIE BĄDŹ WIĘŹNIEM WŁASNEGO WYBORU” 20 września 2023r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez Panią Barbarę Grobelną z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdnicy na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Dzięki wykorzystaniu alkogogli ochotnicy mogli również doświadczyć jak reaguje organizm, kiedy osoba jest pod wpływem środków psychoaktywnych. Przeprowadzono badanie zawartości tlenku węgla w płucach smokelyzerem, dzięki czemu uczniowie dowiedzieli się jaki jest stan ich płuc. (MP, EM)

     • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z KRUS i PIP

      26.09.2023

      25 września 2023 r. w ramach cyklu szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, uczniowie klas pierwszych Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu i technik hodowca koni oraz klasy pierwszej Branżowej Szkoły I st. w zawodzie: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych uczestniczyli w szkoleniu pt. "Zapobieganie wypadkom przy pracy w rolnictwie”. Szkolenie przeprowadziły: Pani Urszula Dembińska - Kierownik PT KRUS w Świdnicy, Pani Lucyna Jabłonka - Inspektor PT KRUS w Świdnicy i Pani Joanna Bartosiak- Specjalista Oddziału PIP w Wałbrzychu.

      Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

      Na koniec spotkania został przeprowadzony test wiedzy o ,,BHP w rolnictwie”. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 15 pytań testowych zawartych w zestawie. Dla najlepszych uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów i byli uważni w czasie wykładów czekały cenne nagrody rzeczowe. (Ko)

      Miejsce I –   Emilia Rolla - klasa I CT – technik hodowca koni

      Miejsce II –  Julia Szydlarska – klasa I CT – technik hodowca koni

      Miejsce III -  Klaudia Badura – Klasa I CT – technik hodowca koni

     • Dobre początki

      26.09.2023

      Udało się we wrześniu przeprowadzić we wszystkich klasach pierwszych warsztaty integrująco-adaptacyjne. Warto zwrócić uwagę, że młodzież która przyszła do naszej szkoły potrafi dobrze się bawić, prezentuje poczucie humoru, ale także jest zdyscyplinowana i prawidłowo wchodzi w proponowane ćwiczenia. Jest to dobry prognostyk na start i rozwój w naszej szkole. Wychowawcy uczestniczący w warsztatach mieli okazję zarówno obserwować swoich uczniów, jak i wspólnie się z nimi bawić. (MP, EM)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych