• Na Pomoc Ukrainie!

      20.03.2022

      Przez ostatnie 3 tygodnie w naszej szkole trwała akcja charytatywna Na Pomoc Ukrainie!

      15 marca 2022r. zgromadzone liczne produkty pierwszej potrzeby odwieźliśmy do punktu Caritas w Świdnicy, który zajmie się rozdzielaniem ich potrzebującym rodzinom z Ukrainy.

      Bardzo serdecznie dziękuję wszystkich osobom, które zaangażowały się w naszą zbiórkę oraz uczniom którzy pomagali przy segregacji, pakowaniu oraz załadunku paczek. Szkolny koordynator ds. wolontariatu - Karolina Czaplińska. (KC)

     • Konferencja w DODR

      20.03.2022

      9 marca 2022 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego OT w Świdnicy, odbyła się konferencja dotycząca ekstensywnego chowu bydła mięsnego oraz ekonomicznych uwarunkowań produkcji wołowiny. Wraz z hodowcami bydła mięsnego z województwa dolnośląskiego w spotkaniu wzięli również udział nasi uczniowie z technikum agrobiznesu z klasy 2 PTM oraz 3M4 wraz z opiekunami: Panią Karolina Czaplińską i Panem Krzysztofem Hodelem. Uczniowie otrzymali ogromna dawkę wiedzy na temat żywienia oraz hodowli bydła mięsnego. (KC)

      Program konferencji zaproszenie_zielonylad09-03-mail_(2)_(1).pdf

     • Akcja krwiodastwa

      18.03.2022

      W ramach akcji pomocy dla Ukrainy w piątek 4 marca 2022r. odbyła się akcja krwiodawstwa w naszej szkole. Tym razem uczniowie klasy 4 PTM wybrali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Po wstępnych badaniach wykonanych w laboratorium i konsultacji lekarskiej zostali zakwalifikowani do oddawania krwi.  

      Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wzrost zapotrzebowania na krew i propagowanie u młodzieży postaw społecznych oraz wsparcie naszych wschodnich sąsiadów w tym trudnym dla nich czasie. Pomysłodawcą akcji i zarazem organizatorem był Pan Szymon Gumny.

      Kto może oddać krew? 

      Krew oddawać może osoba w wieku 18-65 lat ważąca powyżej 50 kg i ciesząca się ogólnie dobrym stanem zdrowia. Bardzo ważne dla bezpieczeństwa krwi jest regularne jej oddawanie. Krew można oddawać co 56 dni, czyli co 8 tygodni, w tym kobiety oddają krew 4, a mężczyźni 6 razy w roku. Samo oddawanie krwi pełnej trwa średnio 8 minut i jest prawie bezbolesne – czujemy najwyżej lekkie ukłucie igłą. Sprzęt używany podczas donacji (czyli oddawania krwi) jest jednorazowy. Aby oddać krew należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem, trzeba też wypełnić kwestionariusz, który zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia.

      Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji składamy serdeczne podziękowania ponieważ oddając krew ratujesz życie. (SG)

     • Agrobiznes się szkoli!

      20.03.2022

      3 marca 2022 roku odbyła się konferencja dotycząca aktualnych zagadnień związanych z chowem i hodowlą bydła mlecznego. Szkolenie zorganizował Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, z którym współpracujemy. Mieliśmy możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu on-line. W szkoleniu wzięli udział uczniowie klas agrobiznesu: 2PTM oraz 3MT. (KC)

      Program Plakat-konferencja_(1).pdf

     • Wiosenny przegląd koni

      10.03.2022

      Uczniowie klasy 3 technikum w zawodzie technik hodowca koni na zajęciach 9 marca 2022r. mieli niezwykłą okazję przyglądać się pracy inspektorów hodowli koni i przysłuchiwać się opiniom na temat budowy i kondycji młodzieży koni rasy śląskiej. Dziękujemy Stadu, a zwłaszcza Pani Kierownik Małgorzacie Studzińskiej, za tak merytoryczne i praktyczne zajęcia. Konie na medal! (IB)

     • Zajęcia z rozrodu w Książu

      10.03.2022

      Wszystkie odbywające się w naszej szkole zajęcia praktyczne w ramach modułu Prowadzenie chowu i hodowli koni prowadzone są w Stadzie w Książu. Jest tam stado zarodowe 25 klaczy matek koni rasy śląskiej, więc realizowana jest praca hodowlana, planowany rozród oraz selekcja. Mamy możliwość uczestniczenia w codziennej pracy zootechnika hodowcy i lekarza weterynarii. W czasie lekcji z rozrodu koni obserwowaliśmy badanie USG 8 klaczy wykonywane przez Panią Julią Kornaszewską. Robiliśmy notatki w zeszytach rozrodu, określaliśmy czy występuje owulacja czy może klacz jest źrebna. Na postawie sporządzanych notatek planowaliśmy wraz z Panią Zootechnik dalsze zabiegi, np. krycie klaczy bądź ustalanie terminu porodu. Były to niezwykle ciekawe zajęcia praktyczne dla przyszłych techników hodowców koni. (IB)

     • Ścieżka do Helsinek

      07.03.2022

      Tym razem w ramach realizacji projektu "Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie" (budżet projektu 98.089,33 zł finansowany z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) nasza kadra poleciała do Finlandii. Dlaczego? Bo to przecież kraj, którego system edukacyjny jest postrzegany jako jeden z najlepszych i najefektywniejszych w świecie. Rządzi tu zasada wzajemnego zaufania i odpowiedzialności, a uczniowie doskonale wiedzą po co się czegoś uczą i mają świetne wyniki.

      W ramach szkolenia Panie: Joanna Miłobóg, Monika Kołakowska, Elwira Podhalicz, Magda Kuklińska i Pan Ryszard Skotnicki odwiedzą fińskie szkoły, spotkają się z uczniami, nauczycielami i kadrą zarządzającą, aby wspólnie podyskutować, na czym polega właściwie rozumiane przywództwo w edukacji oraz wsparcie i innowacyjność. Będą obserwować zajęcia i zwiedzać bazę. Na szkoleniu nie zabraknie miejsca na omówienie tematów związanych z motywacją, specjalnymi potrzebami i edukacją włączającą. Wszystko to w kontekście zasad pedagogiki pozytywnej opartej na pomocy uczniom w znalezieniu ich mocnych stron, zgodnie z zasadą, że każdy może odnieść sukces na miarę swoich możliwości. 

      Jak zawsze przy realizacji miedzynarodowego projektu nasi nauczyciele będą mieli możliwość nawiązania znajomości, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z koleżankami i kolegami z innych krajów: Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Portuglii i Chorwacji. Do tego poznają kulturę, historię i fińskie obyczaje. No i porozmawiają po angielsku:) (JM)

     • Projekt ,, START W PRZYSZŁOŚĆ”- szkolenia, warsztaty i dużo więcej…

      04.03.2022

      Miło jest nam poinformować, że 22 lutego 2022r. rozpoczęliśmy cykl długo oczekiwanych szkoleń i warsztatów branżowych w ramach realizowanego Projektu "Start w Przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Wartość projektu to 593.696,30 PLN

      Projekt skierowany jest 70 uczniów i 7 nauczycieli kształcenia zawodowego w trzech zawodach: technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik żywienia i usług gastronomicznych. Formami wsparcia w ramach realizowanego projektu są: staże uczniowskie, szkolenia/warsztaty/wycieczki zawodoznawcze oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. W czasie wakacji w 2021r., 60 uczniów zrealizowało już płatny staż zawodowy, a pracownie przedmiotowe wzbogaciły się o modele anatomiczne zwierząt i tablice interaktywne. Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej oferty szkoły, przyczyniają się do wyposażenia uczniów w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie pracodawców. Wzbogacają też w kompleksowe umiejętności przyszłych pracowników, uatrakcyjniając ich warsztat zawodowy, co bezpośrednio zwiększa ich szanse na rynku pracy.

      Pierwsze szkolenia odbyli już uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych w zakresie min. kuchni śląskiej, kuchni dolnośląskiej, kuchni góralskiej, carvingu I stopnia, nakrywania i dekorowania stołów, obsługi gastronomicznej spotkań i konferencji biznesowych. W kolejnych miesiącach odbywać się będą szkolenia i warsztaty w pozostałych branżach, o czym będziemy informować na bieżąco. (Ko)

     • Zdrowe śniadanie z WTZ

      04.03.2022

      1 marca 2022r. podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej dzięki porozumieniu Pani Joanny Miłobóg (dyrektora ZSKR) i Pani Jadwigi Roniewskiej-Ciupiak (kierownik WTZ) przygotowali zdrowe przekąski i soki w ramach działania pracowni gospodarstwa domowego. To nowe działanie, które będą realizować we współpracy z naszą szkołą począwszy od marca w każdy wtorek na długiej przerwie, tj. od godz. 10:25 do10:45. Dla naszych przyjaciół to świetna forma rehabilitacji zawodowej. Dla nas to doskonały sposób na zdrowe śniadanie, które dla organizmu jest przecież podstawą prowidłowego odżywiania. (JM)

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

      01.03.2022

      Zastanawialiśmy się, w jaki sposób upamiętnić dzień 1 marca. Ustanowione 11 lat temu święto jest poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu. Uczniowie wraz z Panią Agnieszką Stelmach zdecydowali, że pójdą "tropem wilczym". Zorganizowali wystawę prac plastycznych ukazujacych życie w lesie, z dala od rodziny i przyjaciół. Skoncentrowali się na tym aspekcie "bycia wyklętym". Niebezpieczeństwa, obławy, pościgi, to nieodłączni towarzysze Żołniery Wyklętych. Czy ich działania okazały się słuszne? Odpowiedzi udzielają karty historii oraz prace młodzieży. (AS)

     • Pomóżmy Ukrainie!

      25.02.2022

      Drodzy Uczniowie, Absolwenci, Nauczyciele i Pracownicy ZSCKR w Mokrzeszowie!

      W związku z trwającą wojną na terenie Ukrainy widzimy ogromną potrzebę pomocy uchodźcom, którzy coraz liczniej przybywają do Polski w poszukiwaniu schronienia. Na terenie naszej szkoły prowadzona jest zbiórka produktów pierwszej potrzeby. Bardzo prosimy o przynoszenie do sali agrobiznesu czystych kołder, poduszek, kocy, nowych ręczników, a także produktów higienicznych (papier toaletowy, nawilżane chusteczki, środki czystości).

      W razie pytań prosimy o kontakt ze szkolnym koordynatorem Panią Karoliną Czaplińską. (KC)

     • Jak pączek w maśle...

      25.02.2022

      Tłusty Czwartek przypadający w tym roku 24 lutego zainspirował uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych do wyczarowania pyszności pod czujnym okiem i fachową ręką Pani Brygidy Kowalczyk.  Przygotowane specjały wprawiły w zachwyt niejednego smakosza. Oczywiście królowały pączki, ale dzielnie dotrzymywały im kroku malutkie pączusie, towarzyszyły dostojne róże z marmoladą i delikatne, przez co niezwykle kruche, chrusty. Zapach w pracowniach gastromicznych zniewalał każdego, a rozkosze podniebienia sprawiły, że w tym dniu nikt nie liczył kalorii. (JM)

     • Przygotowania do wiosennych prac polowych

      24.02.2022

      Nie ma co czekać. Choć w kalendarzu zima, przyszli technicy agrobiznesu pod okiem p.Hodela przygotowują sprzęt roniczy do wiosennych prac polowych. Zaczęli od montażu pierwszej z dwóch bron, które wzbogaciły bazę szkoły wraz z rozsiewaczami (2 szt.), obsypnikami (2 szt.), sadzarkami (2 szt.), agregatami przedsiewnymi (2 szt.) i pługiem. Teraz już wszyscy nie mogą się doczekać wyjazdu w pole. (KH)

     • Cavalida Kraków 2022

      22.02.2022

      Kolejny cykl halowych wydarzeń jeździeckich Cavaliada Tour 2021/2022 już za nami. Tym razem 18 lutego 2022r. byliśmy w Krakowie, gdzie kolejny raz mieliśmy okazję oglądać na żywo rywalizację jeźdźców różnych narodowości, w czterech konkurencjach jeździeckich: skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, powożenie oraz wkkw. W tym dniu najbardziej emocjonujący był konkurs Potęgi Skoku, który wygrał nasz rodak - Marek Lewicki, pokonując mur o wysokości  210 cm. Niezapomnianych wrażeń dostarczył też Halowy Puchar Polski WKKW, w którym to najlepsza była Daria Kobiernik.

      Dzięki uprzejmości naszej absolwentki Kingi Prymuli (luzaczki Team Mazurek), nasza młodzież mogła zwiedzić stajnię z końmi i bliżej poznać „końskich” zawodników. Na trybunach spotkaliśmy również naszych absolwentów Anielę Winiarczyk oraz Nikolę Popę, które oddają się zamiłowaniu do koni już w życiu dorosłym, poza szkołą. Wspólnie spędziliśmy miłe chwile podczas emocjonującego kibicowania, zakupów sprzętu jeździeckiego oraz konsultacji z przedstawicielami Polskiego Związku Hodowców Koni . 

      Cavaliada Tour to największe wydarzenia jeździeckie w Polsce, które daje młodzieży możliwość śledzenia postępów w sporcie jeździeckim. To świetna okazja do spotkania nie tylko zawodników, ale również trenerów, sędziów, hodowców, specjalistów z branży jeździeckiej i hodowlanej oraz po prostu miłośników i pasjonatów koni. Cavaliada to cztery dni jeździeckich emocji na najwyższym poziomie, organizowanych każdorazowo w największym miastach w Polsce - Warszawie, Poznaniu, Sopocie i Krakowie. Charakter tej imprezy łączy za każdym razem trzy wymiary - rozgrywanych zawodów jeździeckich, pokazów i atrakcji oraz targów sprzętu i akcesoriów jeździeckich.

      Udział uczniów w cyklu Cavaliad Tour rozszerza ich perspektywy zawodowe, ponieważ mając kontakt z ogromnym i bogatym światem jeźdźców i koni, znajdują mnóstwo inspiracji na odnalezienie miejsca dla siebie w tej wyjątkowej branży ulokowanej na stylu światów ludzi i koni. (JH)

     • ,, FAZA NA ROZWÓJ” z AGRII Polska i AGRO-MASZ Paweł Nowak

      18.02.2022

      15 lutego 2022 roku otrzymaliśmy zestaw tablic edukacyjnych, przedstawiający fazy rozwojowe podstawowych roślin uprawnych na skali BBCH oraz broszury informacyjne i katalogi produktów. Wszystko to dzięki akcji edukacyjnej firm branży rolniczej: AGRII Polska i AGRO-MASZ Paweł Nowak. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Misją w/w firm jest edukowanie poprzez organizację różnych działań  z zakresu rolnictwa.

      Bardzo dziękujemy za przekazane pomoce dydaktyczne i czekamy na kolejne wydarzenia edukacyjne Akcji  "FAZA NA ROZWÓJ”. (Ko)

    • Praktyki zawodowe dla słuchaczy KKZ
     • Praktyki zawodowe dla słuchaczy KKZ

      16.02.2022

      Przypominamy, że słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ROL.04 i ROL.05 muszą do 1 kwietnia 2022r. rozliczyć realizację praktyk zawodowych, co stanowi warunek zaliczenia kursu. Dotyczy to tych z Państwa, którzy nie zostali zwolnieni z praktycznej nauki zawodu decyzją dyrektora.

      Umowy należy pobrać niezwłocznie z sekretariatu.

     • Pamiętamy

      03.02.2022

      14 lutego 2022r. będziemy obchodzić 80-tą rocznicę przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

      Tego dnia radiogramem przekazano do kraju rozkaz Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego do dotychczasowego dowódcy ZWZ, gen. Stefana Roweckiego, w którym czytamy: „Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy”. 

      W Armii Krajowej zaprzysiężono ponad 300 tys. żołnierzy, z czego w walkach poległo ponad 100 tys. żołnierzy i bardzo wielu trafiło do niewoli niemieckiej i sowieckiej. 

      Link do relacji z rocznicy zorganizowanej przez IPN we Wrocławiu https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/158200,Rozpoczelismy-obchody-80-rocznicy-przeksztalcenia-Zwiazek-Walki-Zbrojnej-w-Armie.html  

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych