• Szkolenia zawodowców - projekt "START w PRZYSZŁOŚĆ"

      26.09.2023

      Za nami wakacyjne płatne staże uczniowskie w ramach realizacji projektu "Start w Przyszłość". Kolejna grupa 24 uczniów miała możliwość odbycia 160 - godzinnych stażu, który podniósł ich umiejętności praktyczne.

      We wrześniu rozpoczął się już oststni etap realizacji projektu - cykl szkoleń dla zawodów: technik hodowca koni i  technik agrobiznesu. Hodowcy koni odbyli szkolenie w zakresie "Dobrostan i fizjoterapia koni". Aktualnie realizują 4-poziomowe szkolenie JNTB z Panem Andrzejem Makacewiczem, a przed nimi jeszcze  "Werkowanie kopyt".  Uczniowie Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu niebawem rozpoczną szkolenia pt. "Rolnictwo precyzyjne” i "Obsługa dronów”.

      Uczestnicy  szkoleń otrzymują każdoroazowo certyfikat, który jest gwarancją zdobycia nowej wiedzy i umiejętności zawodowych.  Szkolimy się myśląc o przyszłości:)

      W projekcie ,,Start w Przyszłość” w sumie wzięło udział 100 uczniów i 7 nauczycieli. To duże wsparcie kształcenia zawodowego w naszej szkole. (Ko)

     • Młodzieżowa Rada Internatu wybrana

      19.09.2023

      18 września 2023 r. w Internacie odbyły się wybory zarządu Młodzieżowej Rady Internatu. Spośród  zgłoszonych kandydatów ubiegających się o stanowisko Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i  Skarbnika MRI w drodze demokratycznych wyborów wybrani zostali:

      Przewodniczący – Patryk Palac

      Zastępca przewodniczącego – Klaudia Ostrowska

      Sekretarz – Alicja Kantek

      Skarbnik  - Nikola Nowosiad

      Nowo wybranym przedstawicielom Młodzieżowej Rady Internatu życzymy owocnej pracy i samych sukcesów. 
      (wychowawcy internatu)

     • Rocznica bitwy pod Zadwórzem

      19.09.2023

      Z okazji 103 rocznicy bitwy pod Zadwórzem, zawnym polskimi Termopilami, na cmentarzu przy ul. Brzozowej w Świdnicy odbyły się uroczystości przygotowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Cześć bohaterskim Orlętom oddała też reprezentacja naszej szkoły towarzysząca sztandarowi. Pod wmurowaną w ścianę kaplicy pamiątkową tablicą zostały złożone kwiaty i zapalone znicze, a Pan Antoni Jadach - prezes świdnickiego okręgu TMLiKPW przypomniał, że obrońcy w heroiczny sposób obrali sobi ze cel opóźnienie podejścia wojsk bolszewickich do Lwowa położonego w odległości 33 km od wsi Zadwórze. Nierówna walka zakończyła się sukcesem operacyjnym wojsk polskich. (JM)

     • Witajcie w internacie:)

      13.09.2023

      12 września 2023 r. to dzień, w którym starsi wychowankowie internatu wraz wychowawcami przywitali w sposób szczególny uczniów z klas pierwszych. Wspólne ognisko, rozmowy, pieczenie kiełbasek oraz już tradycyjne odtańczenie Belgijki wszystkim sprawiło dużo radości i scaliło grupę, która w tym roku szkolnym jest bardzo liczna. Spotkanie miało na celu integrację wychowanków, zapoznanie z porządkiem dnia oraz regulaminem internatu. (MS)

     • Kiermasz używanych podręczników

      12.09.2023

      7 września 2023r. rozpoczął się w naszej szkole kiermasz używanych podręczników. Będzie trwał do końca miesiąca. Uczniowie mają możliwość kupienia i sprzedania używanych książek, które są wyłożone w bibliotece szkolnej. Kiermasz jest też okazją do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń miedzy uczniami. (Ku, MD)

     • Uczniowie uczą uczniów

      06.09.2023

      5 września 2023 r. miało miejsce podsumowanie działań w zrealizowanym w roku szkolnym 2022/2023 akredytowanym projekcie nr 2022-1-PL-01-KA121-VET-000052313 w ramach akcji 1  „Mobilność edukacyjna”, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie Erasmus +.  Budżet projektu wyniósł 53.136 EUR i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

      Społeczność szkolna kolejny raz miała okazję posłuchać o doświadczeniach uczestników projektu, obejrzeć ich efekty pracy w postaci książek i foto albumów, a także galerii wystawionej w holu szkoły.

      W projekcie wzięło udział 29 uczniów. Uczestnicy praktyk zagranicznych odbytych we Włoszech i w Grecji dzielili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z uczniami klas pierwszych podczas warsztatów pt.: „Uczniowie uczą uczniów”. Była to wspaniała okazja do uczenia się przez działanie.

      Uczniowie technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zaprosili do wspólnego gotowania uczniów klasy pierwszej. Podczas warsztatów wspólnie przygotowywali potrawy kuchni włoskiej i greckiej według receptur zapisanych w zredagowanej przez uczestników książce z przepisami pt. Kuchnie Świata - „Kuchnia włoska” i „Kuchnia grecka”. Natomiast uczniowie technikum agrobiznesu odbywający praktyki zawodowe we Włoszech w gospodarstwie ekologicznym „Ella” zaprosili kolegów z pierwszej klasy do wspólnego przygotowania ogrodu ziołowego, w którym założyli ekologiczną uprawę ziół takich jak: mięta, melisa, tymianek, rozmaryn, szałwia, oregano czy kocimiętka.

      Piękna pogoda sprzyjała wspólnej pracy, podczas której uczestnicy dzielili się doświadczeniem zdobytym na praktykach zawodowych we Włoszech i Grecji. Efekty wspólnych działań mogli zobaczyć nauczyciele, rodzice, słuchacze KKZ, a także uczniowie starszych klas i reprezentaci społeczonści lokalnej. Warsztaty były wspaniałą okazją do zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim ułatwiły integrację uczniom, którzy wraz z nowym rokiem wstąpili w mury naszej szkoły. (EP)

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

      04.09.2023

      4 września 2023r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Tym razem w składzie powiększonym o uczniów klas V technikum (pierwszy raz od lat po reformie systemu oświaty) oraz klasy I Branżowej Szkoły I stopnia. W gronie pedagogicznym także pojawili się nowi nauczyciele. 

      Po odśpiewaniu przaz całą społeczność szkolną hymnu państwowego, głos zabrała Pani Dyrektor Joanna Miłobóg, która powitała wszystkich zebranych kierując szczególnie ciepłe słowa do pierwszoklasistów. Pani Dyrektor nawiązała w swoim przemówieniu do rocznicy wybuchu II Wojny Światowej podkreślając wagę bohaterstwa Polaków walczących na frontach i borykających się z codziennością w okupowanym kraju. Nadmieniła, że w świetle toczącej się za wschodnią granicą wojny szczególne znaczenie we współczesnym świecie pokój, bez którego nie ma poczucia bezpieczeństwa i możliwości rozwoju. Wspomniała ponadto o 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej jako pierwszego w Polsce "ministerstwa" oświaty. W świetle cytatu "Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiąnąć" Pani Dyrektor życzyła zarówno uczniom, jak i nauczycielom, aby odważnie podejmowali się edukacynych wyzwań i odnosili sukcesy, które każdorazowo będą ubogacać ich samych i budować pozytywną opinię na temat szkoły.

      Za przygotowanie uroczystości odpowiadała klasa 2 MT wraz z wychowawcą Panem Piotrem Cichońskim. (JM)

     • Konferencja podsumowująca realizację projektu nr 2022-1-PL01-SCH 121-VET 000062349

      04.09.2023

      31 sierpnia 2023 r. odbyła się konferencja podsumowująca akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry nr 2022 – 1- PL01- SCH 121 – VET 000062349 w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna w programie Erasmus +.  Budżet projektu wyniósł 9.645 EUR i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania mieli okazję oprócz informacji podsumowujących projekt wysłuchać uczestników projektu, którzy dzielili się wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, praktycznymi wnioskami oraz dobrymi praktykami zdobytymi podczas kursów, szkoleń czy odbywanego job shadowingu.

      W projekcie wzięło udział siedmiu nauczycieli.

      Pani Joanna Miłobóg  dyrektor szkoły dzieliła się swoim doświadczeniem z odbytego job shadowingu we Włoszech w  szkole „Scoule Paritarie Maestre PIE” w Rimini, panowie Krzysztof Hodel, Lesław Podhalicz i Marcin Stróżyk opowiedzieli o duńskim systemie kształcenia oraz obserwowanych lekcjach podczas pobytu w duńskiej szkole „Jordbrugets Uddannelsecenter Arhus” w Beder.

      Z kolei panie Monika Kołakowska, Elwira Podhalicz i pan Lesław Podhalicz zachęcali do kursu językowego na Malcie, który odbyli w najlepszej szkole językowej EC Malta.

      Zrealizowane mobilności były dla wszystkich uczestników ciekawym doświadczeniem, a przede wszystkim okazją do zdobycia nowych umiejętności, nawiązania kontaktów z nauczycielami ze szkół partnerskich. Pozwoliły na wymianę doświadczeń zawodowych, a przez to do wzbogaciły warsztat pracy kadry pedagogicznej, bo jak wszyscy wiemy nauczyciel w dzisiejszej szkole ma przed sobą dużo wyzwań. Stąd konieczność dodatkowego doskonalenia, aby jeszcze lepiej wpierać uczniów przy jednoczesnym myśleniu o tym, aby tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

      Uczestnicy projektu zaprosili uczestników spotkania na lekcje pokazowe, które odbędą się już od września. (EP)

    • Uwaga!
     • Uwaga!

      18.08.2023

      Przypominamy, że do 18 sierpnia 2023r. osoby ubiegające się o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej muszą złożyć na etapie rekrutacji WNIOSEK wraz WYMAGANYMI DOKUMENTAMI, o których mowa w Zasadach rekutacji. Jest to warunek niezbędny, aby zostać słuchaczem i tylko takie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie przez Komisję Rekrutacyjną.

     • Szkolenie językowe na Malcie - realizacja projektu akredytowanego nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062349

      28.06.2023

      Wakacje rozpoczęły się dla uczniów, ale nie dla nauczycieli. To już kolejny raz, kiedy nasza kadra podczas czasu wolnego od zajęć dydaktycznych intensywnie doskonali swoje umiejętności zawodowe i kompetencje kluczowe. Pani kierownik praktycznej nauki zawodu Monika Kołakowska oraz koordynator projektów międzynarodowych Elwira Podhalicz, która jest również przewodniczącą Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych podnoszą swoje kompetencje językowe w szkole językowej "EC Malta" 

      Wzrost kompetencji językowych pozwoli na jeszcze lepszą komunikację w języku angielskim z pracodawcami z całej Europy celem zorganizowania kształcenia zawodowego dla uczniów oraz podejmowania doskonalenia na innych szkoleniach i kursach związanych z kompetencjami zawodowymi nauczycieli. Ułatwi też udział w job shadowing w innych europejskich szkołach.

      Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejką, budżet projektu wynosi: 9.645 EUR. (EP)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych