• Zajęcia w specjalistycznym gaspodarstwie rolnym w Pankowie

      22.09.2021

      W ramach zajęć dydaktycznych z zakresu użytkowania i transportu koni uczniowie mogli zapoznać się z budową i rodzajem uprzęży stosowanej do treningu koni sportowych w Specjalistycznym Gospodarstwie Rolnym w Pankowie. Na co dzień trenuje tam uczestnik Mistrzostw Świata oraz utytułowany zawodnik w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi Pan Piotr Mazurek.

      Zajęcia polegały na rozróżnianiu części uprzęży szorowej i chomontowej, zakładaniu i dopasowywaniu na konia oraz zastosowaniu różnych rodzajów ogłowia oraz kiełzna zaprzęgowego. Widzieliśmy także konie sportowe, które biorą udział w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej. Uczestniczyliśmy również w treningu konia zaprzęgowego na lonży. Obserwowaliśmy pracę konia mającą na celu rozluźnianie oraz wydłużenie grzbietu, szyi oraz głowy konia. Zobaczyliśmy też sprzęt jeździecki służący do lonżowania. Poznaliśmy zasady oraz cel ćwiczeń wykonywanych na lonży.

      W Gospodarstwie Rolnym w Pankowie od wielu lat prowadzona jest hodowla i trening koni sportowych. Wyhodowane w Pankowie konie  wygrywają zawody krajowe oraz międzynarodowe w dwóch konkurencjach: ujeżdżenie oraz powożenie. Z powodzeniem startują także w skokach przez przeszkody. Właściciele Gospodarstwa bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

      Dziękujemy serdecznie za możliwość nabywania praktyki zawodwej w tak wspaniałym miejscu. (IB)

     • Kiermasz używanych podręczników

      20.09.2021

      Od 8 do 17 września 2021r. odbywał się w naszej szkole kiermasz używanych podręczników. Uczniowie mieli możliwość odkupienia książek od uczniów starszych klas. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego, kiermasz odbył się w bibliotece według wcześniej ustalonego harmonogramu.

      Nad całością czuwały panie Mariola Dobrzańska oraz Magdalena Kuklińska.

      Teraz pozostało już tylko życzyć sukcesów w nauce… (Ku)

       

     • W zdrowym ciele zdrowy duch

      16.09.2021

      Po okresie bezruchu wywołanego zdalnym nauczaniem, podczas którego godziny spędzone przed komputerami dały wszystkim dosłownie "w kość", przyszła pora, aby zadbać o formę. Nasi nauczyciele wychowania fizycznego starają się, aby zajęcia proponowane uczniom były atrakcyjne i proponują różne formy aktywności (sami szkolili się w tym zakresie nawet w wakacje), w tym popularny teraz nordic walking. A że pogada sprzyja, dlatego na szkolnych alejkach i polnych drogach w pobliżu szkoły można spotkać naszych "kijkarzy". Wspólne spacery integrują grupy i podobają się zwłaszcza dziewczętom, co potwierdza fakt, że na zajęciach w-f w środę 15 września było obecnych 100% uczennic z klasy 1 CT i 100% z nich wzięło udział w ćwiczeniach. Brawo! (JM)

     • Informacje na temat szczepień

      09.09.2021

      W szkole trwa Tydzień Informacji na temat szczepień uczniów powyżej 12 roku życia.

      Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na terenie ZSCKR w Mokrzeszowie oraz na stronach:

      https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19

      https://www.gov.pl/web/zdrowie/covid

      https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

      Wykaz populacyjnych punktów szczepień na terenie Powiatu Świdnickiego: COVID.docx


     • Już wiemy jacy są

      09.09.2021

      Dopiero rok szkolny się zaczął, a już psycholog i pedagog w porozumieniu z wychowawczyniami klas pierwszych przeprowadziły warsztaty integrująco-adaptacyjne, którym towarzyszyła duża ciekawość siebie nawzajem. Teraz już wiemy. W klasach pierwszych są uczniowie, którzy wiedzą po co do tej szkoły przyszli, wiedzą czego chcą się uczyć, deklarują zainteresowanie wybranymi kierunkami kształcenia. Widać też zaangażowanie i jak na początek sporą wiedzę fachową.

      Jak zawsze warsztatom towarzyszyła miła atmosfera. (MP, EM)

     • "Akademia innowacji Smart Farming" – wyruszyliśmy do Danii

      07.09.2021

      Po dwóch tygodniach przygotowań do mobilności 4 września 2021 r. 20 uczniów technikum w zawodzie technik agrobiznesu doczekało się wyjazdu na mobilność w ramach projektu „Akademia Innowacji Smart Farming” realizowanego wspólnie ze szkołą Jordbrugets Uddannelsescenter Arhus w Danii. O godz. 21.00 uczniowie wspólnie z opiekunami Elwirą Podhalicz i Krzysztofem Hodelem wyruszyli w kilkunastogodzinną podróż do Beder do szkoły partnerskiej, gdzie wspólnie z uczniami duńskim rozpoczną działania zaplanowane w projekcie. 

      Projekt realizowany jest w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działanie 4.2. "Programy mobilności ponadnarodowej".

      Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych u uczniów, które zapewnią im wzrost konkurencyjności na rynku pracy i przygotują do wdrożenia we własnych gospodarstwach nowoczesnych technologii i „rolnictwa precyzyjnego”. 

      Codzienną relację i zdjęcia z zajęć realizowanych w ramach projektu można znaleźć na stronie projektu prowadzonej przez uczestników projektu: https://epodhalicz.wixsite.com/my-site/news  (EP)

     • Dożynki w Mokrzeszowie

      07.09.2021

      W sobotę 4 września 2021r. w Mokrzeszowie odbyły się dożynki. Wieś prezentowała sie tego dnia wspaniale ze względu nie tylko ładną pogodę, ale i piękne dekoracje dożynkowe wykonane przez mieszkańców. Podziękowanie za tegoroczne plony rozpoczęło się uroczystą mszą odprawioną przez ks. Stanisława Panewskiego - proboszcza parafii pw. św. Jadwigii. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na boisko, gdzie po części oficjalnej i powitaniu przez Panią Janinę Bogacz (sołys wsi Mokrzeszów) i Pana Pawła Dziurdzię (radny), zespół ludowo-estradowy "Mokrzeszów" zaprezentował "Misterium chleba". Nie zabrakło także atrakcji przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich. Były pokazy, atrakcje dla dzieci, szkolenie z obsługi defibrlyratora oraz zabawa taneczna. Działał też mobilny punkt szczepień. 

      Naszą szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Joanna Miłobóg i Pani Kierownik PNZ Monika Kołakowska. (JM)

     • Ropoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      05.09.2021

      1 września 2021r. odbyła się uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii wzięli w nim udział przedstawiciele społeczności uczniowskiej, grona pedagogicznego oraz reprezentanci rodziców. W szkolej stołówce o godzinie 9.00 zjawili się pierwszoklasiści oraz ich najstarsi koledzy z klas IV. Uczniowie klas II i III spotkali się z wychowawcami w klasach. Wszystkich przywitała Pani Dyrektor Joanna Miłobóg, która w swoim przemówieniu podkreśliła, że nadchodzący rok szkolny zapowiada się ciekawie ze względu na wiele działań adresowanych do uczniów w postaci szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów, w tym zagranicznych, wynikających z realizowanych przez szkołę projektów, m.in. "Akademia innowacji Smart Farming" i "Start w przyszłość", a także zajęć dodatkowych wspierających uczniów po okresie nauczania zdalnego. Pani Dyrektor odczytała także list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy. List_MR_1.IX_inauguracja2025699244.pdf​​​​​​​ Na zakończnie złożyła wszystkim życzenia, aby Nowy Rok Szkolny był spokojny i obfitował tylko w pozytywne wydarzenia, których miarą będą sukcesy odnoszone przez uczniów i nauczycieli przez kolejnych 10 miesięcy, a uwieńczeniem zadwolenie i satysfakcja towarzyszące wszystkim 24 czerwca 2022r. 

      Nie zabrakło też chwili zadumy nad istotą wolności i pokoju, poświęcenia i odpowiedzialności za losy Ojczyzny w kontekście rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. (JM)

     • Witamy uczniów klas I w naszej szkole

      05.09.2021

      W poniedziałek 30 sierpnia 2021r. odbyło się spotkanie z rodzicami i uczniami klas pierwszych techikum. Jego celem było przede wszystkim zminimalizowanie stresu, który zwykle towarzyszy młodym ludziom rozpoczynającym naukę w nowej szkole. Rodzice i uczniowi mieli możliwość poznać kadrę kierowniczą, wszystkich nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia w tych klasach od 1 września, specjalistów, a przede wszystkim wychowawców klas i internatu. Jak to w szkole zawodowej sporo czasu poświęcono na omówienie zasad kształcenia w danym zawodzie. Uczniowie dowiedzieli się czym są modułowe programy nauczania, jaki strój roboczy jest wymagany w szkolnych pracowniach, kiedy będą realizować praktyki i zdawać egzaminy zawodowe. Nie mogło zabraknąć spaceru po szkole, który był doskonałą okazji do poznania pełnej, świeżo wyremontowanej bazy ZSCKR w Mokrzeszowie, nowoczesnego wyposażenia gabinetów i pracowni, ale i przyczynił się przede wszystkim do skrócenia dystansu między uczniami i zawarcia pierwszych znajomości, które pewnie podczas pięciu lat nauki przerodzą się z piekne przyjaźnie. (JM)

     • Dożynki gminne w Jagodniku

      05.09.2021

      W niedzielę 29 sierpnia 2021r. w Jagodniku odbyły się dożynki gminne. Wzięli w nich udział rolnicy z 32 wsi leżących na terenie Gminy Świdnica, aby podziękować za tegoroczne zbiory. Po mszy polowej można było zobaczyć korowód wieńców dożynkowych i koron żniwnych, obejrzeć "Misterium Chleba" w wykonaniu zespołu ludowo-estradowego "Mokrzeszów", skosztować smakowitości przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i poczuć atmosferę świątecznego spotkania, której tak wszystkim brakowało w ubiegłym roku ze względu na pandemię... Warto wspomnieć, że starostą Dożynek Gminy Świdnica 2021 był Kamil Gawron - absolwent ZSCKR w Mokrzeszowie. Naszą szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Joanna Miłobóg i Pani Kierownik PNZ Monika Kołakowska. (JM)

     • Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli przetarte

      05.09.2021

      Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga od dzisiejszego nauczyciela  nieustannego rozwoju i ciągłego doskonalenia wiedzy, umiejętności, czy też poszukiwania nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania. Nauczyciele naszej szkoły doskonalili swój warsztat pracy za granicą dzięki realizacji projektu "Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli ZSCKR  w Mokrzeszowie”. Budżet projektu wynosi: 98.089,33 PLN i finansowany jest z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji językowych i zawodowych 15 nauczycieli, w tym  dyrektora szkoły i kierownika praktycznej nauki zawodu oraz poprawa jakości kształcenia poprzez udział w szkoleniach zagranicznych.

      W lipcu Panie Agata Wójcik i Natalia Kinast oraz Pan Radosław Światowy wzięli udział w 7-dniowym szkoleniu  „Klasa zorientowana na ucznia: nauczyciele jako promotorzy aktywnej nauki” zorganizowanym we Włoszech we Florencji. Celem kursu było pokazanie praktycznych rozwiązań, zachęcających uczniów do rozwiązywania problemów, formułowania złożonych pytań, debaty, wyjaśniania i burzy mózgów podczas zajęć, które będą oparte na pracy zespołowej, stawianiu czoła wyzwaniom i uczeniu się przez działanie. Uczestnicy kursu poznali najnowsze techniki i metody efektywnego zarządzania nowoczesną klasą, takie jak: "odwrócona klasa", uczenie się oparte na projektach, uczenie się oparte na problemach, nauczanie oparte na przypadku, uczenie się przez odkrywanie.

      Panie Karolina Czaplińska i Magdalena Kuklińska oraz Pan Ryszard Skotnicki oraz doskonaliły swój warsztat pracy na Malcie podczas „Kursu metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego z job shadowing".​​​ Celem szkolenia było rozwinięcie kompetencji językowych, odświeżenie własnego słownictwa, biegłości językowej, zwrócenie uwagi na praktyczną naukę języka, wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnej oraz poznanie kultury maltańskiej. Zajęcia odbywały się w grupie z nauczycielami z innych państw i miały czysto praktyczny charakter. Nasi nauczyciele mieli więc wyjątkową okazję do porównania metod nauczania, wymiany poglądów i własnych doświadczeń edukacyjnych. Pobyt na Malcie nie ograniczał się tylko do nauki, bo organizator zapewnił wiele wycieczek, w tym na wyspy Gozo i Comino, które wchodzą w skład Archipelagu Maltańskiego, z przepięknymi Blue Grotto, The Azure Window i Blue Lagoon. Ponadto nie mogło zabraknąć zwiedzania Valletty – obecną stolicę Malty oraz Mediny.

      W sierpniu Panie Joanna Hodel, Monika Kołakowska i Elwira Podhalicz oraz Pan Krzysztof Hodel odbyli 30 godzinny kurs języka angielskiego w „Babil school” w Antaly w Turcji. Kurs języka angielskiego pozwolił uczestnikom na przełamanie bariery językowej i zachęcił do dalszego rozwijania kompetencji językowych. Podczas pobytu uczestnicy pogłębili również swoją wiedzę na temat kultury, tradycji, zwyczajów oraz systemu edukacji w Turcji.

      Szkolenia zagraniczne były dla nauczycieli wspaniałą okazję do zdobycia nowych umiejętności, pogłębienia wiedzy, wzbogacenia słownictwa i sprawności językowych, poznania tradycji, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, a przede wszystkim wzbogacenia warsztatu pracy. (EP)

     • Przygotowania do mobilności w Danii ruszyły...

      05.09.2021

      Przygotowania do wyjazdu uczniów naszej szkoły do Danii w ramach realizacji projektu „Akademia Innowacji – Smart Farming” nr projektu: 2020-1-PMU-3095 w ramach programu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ruszyły pełną parą.

      Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych które zapewnią wzrost konkurencyjności na rynku pracy. Beneficjenci projektu to 20 uczniów naszej szkoły.

      Budżet projektu wynosi 157.686  PLN

      W dniach 25 – 27 sierpnia 2021 roku koordynator projektu Elwira Podhalicz i Krzysztof Hodel opiekun grupy uczniów uczestniczyli w wizycie przygotowawczej w Jordbrugets Uddannelsescenter Århus w Danii. Duńską szkołę reprezentowała Karolina Sikala - koordynator programów międzynarodowych. Głównym celem wizyty przygotowawczej było podpisanie umowy o współpracy z partnerem projektu, podział zadań i obowiązków oraz doprecyzowanie organizacji działań merytorycznych, metod i form opieki nad uczniami, a także uszczegółowienie programu kulturowego i sporządzenie kosztorysu pobytu uczniów i opiekunów w duńskiej szkole.

      Dzięki uprzejmości dyrektora Petera Lund Moesgardema nauczyciele mieli możliwość zobaczyć internat, w którym będą zakwaterowani uczniowie oraz szkołę i gospodarstwo szkolne, w którym będą realizowane zajęcia wraz z duńskim uczniami. Uczniowie przez dwa tygodnie będą realizowali program mobilności obejmujący codziennie 6 - 8 godzin zajęć lekcyjnych i innych aktywności pozalekcyjnych w postaci zajęć integracyjnych, wycieczek dydaktycznych i krajoznawczych wspólnie z uczniami Jordbrugets Uddannelsescenter Århus.

      Podczas pobytu koordynatora projektu i opiekuna uczniów w Danii uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia przygotowujące do wyjazdu na mobilność. Zajęcia obejmują przygotowanie językowe, w trakcie którego uczestnicy utrwalają słownictwo oraz ćwiczą umiejętność komunikacji w języku angielskim. Przygotowanie kulturowe i pedagogiczne sprzyja integracji uczniów. Zajęcia rozpoczęły się od 23 sierpnia, a już niedługo, bo 5 września uczestnicy projektu będą mieli okazję wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce  podczas realizacji mobilności :)

      (EP)

     • Z głębokim żalem...

      03.08.2021

      ... i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci FRANCISZKI ANZEL

      - pełnej oddania Nauczycielki i Wychowawczyni, na trwałę wpisanej

      w historię Mokrzeszowskiej Szkoły. 

      Pozostanie w pamięci wdzięcznych uczniów, rodziców, nauczycieli i przyjaciół.

       

      Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 sierpnia 2021r. o godz. 13.00

      na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach.

      Spoczywaj w pokoju!

      Dyrektor

      Joanna Miłobóg

      wraz z całą społecznością 

      ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli cz.1

      30.07.2021

      Dla grupy nauczycieli naszej szkoły wakacje to nie tylko czas odpoczynku, to również okres, w którym kadra pedagogiczna doskonali swoje umiejętności i kompetencje zawodowe podczas mobilności zagranicznych zaplanowanych i realizowanych w ramach projektu „Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”. Budżet projektu wynosi 98.089,33 zł i jest finansowany z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji językowych i zawodowych 15 nauczycieli, w tym dyrektora szkoły i kierownika praktycznej nauki zawodu oraz poprawa jakości kształcenia poprzez udział w szkoleniach zagranicznych.

      Pierwsz grupa wyleciała z wrocławskiego lotniska wkrótkce po zakończeniu roku szkolnego, czyli już 1 lipca 2021r.

      Nauczyciele angliści, tj. Karolina Czaplińska, Magdalena Kuklińska i Ryszard Skotnicki jako kierunek obrali Maltę (dawną kolonię angielską), gdzie rozpoczęli realizację 5-dniowego szkolenia metodycznego połączonego z job shadowing.

      Panie Natalia Kinast i Agata Wójcik oraz Pan Radosław Światowy polecieli do Włoch do przepięknej Toskanii, gdzie w jej centrum - Florencji - odbyli 5-dniowy kurs doskonalący „Klasa skoncentrowana na uczniach: nauczyciele jako promotorzy aktywnego uczenia się”.

      Nauczyciele oprócz zdobycia cennej wiedzy, umiejętności i kompetencji metodycznych i merytorycznych, mieli okazję zwiedzić tak piękne miejsca jak Malta i pełna zabytków Florencja. Nawiązali nowe kontakty z innymi uczestnikami szkoleń, które pozwoliły na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które po powrocie z wakacji na pewno zaowocują podczas prowadzonych lekcji. Poznane nowe metody i formy pracy z uczniami uatrakcyjnią prowadzone zajęcia, a tym samym pozwolą jeszcze lepiej przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych, a tym samym podniosą jakość pracy szkoły.

      Kolejna mobilność w ramach projektu rozpocznie się już 1 sierpnia. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym kierownik praktycznej nauki zawodu i koordynator projektu polecą do Turcji, aby tam rozwijać kompetencje językowe. Relacja z ich pobytu już wkrótce...

     • Charytatywna zbiórka książek

      28.06.2021

      W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski przeprowadził wiele akcji charytatywnych. Ponieważ rok był inny niż zwykle, oprócz wolontariatu w szkole we wrześniu i w październiku, w lutym przystąpiliśmy również do e-wolontariatu. Kilkoro uczniów naszej szkoły wykonywało zadania przesyłane przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

      Akcje dotyczyły między innymi: promocji filmu "Pomagamy Zwierzakom. Fundacja Ostoja dla Zwierząt" oraz charytatywnej zbiórki książek. W ostatniej akcji wzięli udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z naszej szkoły. Zebraliśmy ponad 10 kg książek. Wszystkie zebrane książki zostaną przeznaczone na licytacje, z których pozyskane środki zostaną przeznaczone na wsparcie podopiecznych Fundacji "Ostoja dla Zwierząt" i na organizację ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców".

      W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli we wspieraniu powyższych akcji. (KC)

      WARTO POMAGAĆ!

     • Szkolny Dzień Sportu

      02.06.2021

      W środę 2 czerwca wiele się działo...

      Z okazji Dnia Sportu gościliśmy aktualnego mistrza Polski w kulturystyce klasycznej pana Szymona Króla - absolwenta naszej szkoły. Szymon opwiedział o swojej karierze i osiągnięciach, pokazał zdjęcia z zawodów, w których uczestniczył. Wyjaśnił, jakie wyzwania (i wyrzeczenia) towarzyszą zawodnikom tej dziedziny sportu. Nie zabrakło też oczywiście wspomnień związanych z jego nauką w ZSCKR w Mokrzeszowie. 

      Następnie przyszedł czas na gry i zabawy sportowe. Wszystkie konkurencje odbyły się na boiskach szkolnych. Ich pomysłodawcami byli panowie od w-fu: Marcin Wójciak i Piotr Cichoński. Obsługą techniczą i sędziowaniem zajęła się klasa 3PTM. Każdy z uczniów (i nauczycieli) mógł spróbować zwoich sił m.in. w rzucie kartą do gry na odległość, staniu na jednej nodze na równoważni, slalomie hokejowym, kręceniu hula-hop czy bulach. A stawka była wysoka - można było zdobyć tytuł króla i królowj sportu. Najlepsi okazali się: Karolina Żwirełło z klasy I CT i Adam Tarkowski z klasy 2 M4C. To na ich głowach spoczęły nałożone przez Panią Dyrektor korony. Wśród nauczycieli wszystkie konkurencje brawurowo przeszli p. Marta Podrzycka, p. Krzysztof Hodel i ks. Dawid, który zdobył najwięcej punktów z całego Grona Pedagogicznego.

      Po zmaganiach sportowych przyszła kolej na poczęstunek. Każdy mógł upiec sobie własnoręcznie kiełbaskę na ognisku, albo uraczyć podniebienie ciasteczkami kokosowymi z kleiku ryżowego i musami z truskawek i brzoskwiń. 

      Dopisała nie tylko pogada, ale i nastroje, bo po bardzo długim czasie izolacji i nauki zdalnej wreszcie mogliśmy wszysce ze sobą tak naprawdę spędzić czas i najzwyczajniej w świecie pobyć razem.

     • "Zamiast papierosa weź jabłko"

      01.06.2021

      1 czerwca na dużej przerwie maskotka szkoły Jabłko Jonatan chodziła z koszem pięknych i smacznych czerwonych jabłek, którymi częstowała całą społeczność szkolną. Natomiast koledzy i koleżanki z klasy III PTM wręczali ulotki o treści antynikotynowej. Cała akcja bowiem została przeprowadzona pod hasłem "Zamiast papierosa weź jabłko" w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa.

      A może warto w ogóle zostawić papierosy, gdyż w czasie pandemii koronawirusa, który szczególnie rujnuje płuca, nie opłaca się ryzykować?

      (MP)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych