• Pożegnanie maturzystów w internacie

      28.04.2023

      27 kwietnia 2023 roku miało miejsce uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych - wychowanków internatu. Mury naszego internatu opuści 5 absolwentów. Specjalnie dla nich został zmontowany film z pobytu w internacie, a młodsi koledzy wręczyli im upominki przygotowane przez Młodzieżową Radę Internatu. Wspólna uroczyste pożegnanie przebiegało w atmosferze rozmów, wspomnień, przy pysznej kolacji przygotowanej przez szefową kuchni Panią Justynę.

      Wszystkim Absolwentom, którzy żegnają się z naszą Internatową Rodzinką życzymy samych sukcesów i radości każdego dnia.

      Pamiętajcie o nas! (MS)

     • „Witaj majowa jutrzenko...”

      27.04.2023

       

       

      27 kwietnia 2023r. okazją do świętowania w naszej szkole była 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dokument, pierwszy tego typu w Europie, był dowodem mądrości i wiary w praworządne państwo. I to klasa 1 PT z wychowawczynią Panią Agatą Wójcik przedstawiła w krótkim programie słowno – muzycznym okoliczności i konsekwencje Konstytucji 3 Maja. Słowa Stanisława Staszica, czy Hugona Kołłątaja nadal mają znaczenie. Doskonale z tekstami z epoki współbrzmiały współczesne utwory muzyczne, udowadniając, że patriotyzm to wciąż ważne słowo. Ta lekcja historii na pewno pozostanie w pamięci. I choć  wiemy z historii, że kolejne rozbiory zaprzepaściły wagę Konstytucji, to możemy być dumni z mądrości naszych przodków. (Wó)

     • Sezon rozpoczęty

      25.04.2023

      Dni 31.03.- 02.04 oraz 20.04.-23.04. to minione, pracowite weekendy, które nasza młodzież kształcąca się w zawodzie technik hodowca koni spędziła na terenie Ośrodka Jeździeckiego Morawa. Był to czas poświęcony na doszkalanie branżowych umiejętności powiązanych z asystą sędziowską na czworoboku, parkurze i trasie crossu podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich wkkw Strzegom Spring Open I i II.

      Kolejne międzynarodowe zawody jeździeckie już przed nami w czerwcu, zapewne jak zawsze będą nam dostarczać wiele sportowych emocji oraz nowych doświadczeń. (JH)

     • Konferencja "Klimat szkoły - tworzymy go razem"

      23.04.2023

      19 kwietnia 2023r. w ZSCKR w Mokrzeszowie odbyła się konferencja "Klimat szkoły - tworzymy go razem". Inicjatorem przedsięwzięcia była Fundacja "Instytut Edukacji Pozytywnej", która ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, bezpłatnie realizuje programy wsparcia szkół i instytucji z zakresu zdrowia psychicznego, mediacji w szkole, komunikacji bez przemocy, rozwoju wśród młodzieży kreatywności, przedsiębiorczości, postaw ekologicznych, itp. Cele działań IEP jest wskazywanie pozytywnego znaczenia zdrowia psychicznego oraz jego kluczowego wpływu na życie, rozwój, edukację i rozwój młodych Polaków.

      Nasza szkoła pełniła rolę gospodarza konferencji. Na zaproszenie odpowiedzieli dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, organów prowadzących szkoły, placówki oświatowo - wychowawcze, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, osoby zaangażowane w realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz rodzice. Łącznie ponad 100 osób, dla których praca nad kondycją psychiczną młodzieży i wzajemne wspieranie się instytucji w w/w zakresie jest kluczowe.

      Prelekcje poprowadziły Panie: Małgorzata Nowicka (prezes Instytutu Edukacji Pozytywnej, ekspert ds. rozwoju edukacji, coach), Renata Wiśniewska (mediator, trener, szkoleniowiec i wykładowca) oraz Aleksandra Wzorek (audytor programów profilaktycznych).

      Oprócz strony merytorycznej wydarzenia, uznanie zdobyli nasi uczniowie, którzy przygotowali dla gości niespodziankę w postaci występu tanecznego, poczęstunku i zajęli się obsługą gastronomiczną. (JM)

     • Żonkile w 80 rocznicę powstania w getcie

      23.04.2023

      19 kwietnia 2023r. to data wyjątkowa. 80 lat temu w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Było wyrazem sprzeciwu i ogromnego bohaterstwa ludzi, którzy tak naprawdę walczyli o godną śmierć. Odpowiadając na akcję Muzeum Żydów Polskich POLIN uczniowie wykonali i rozdawali papierowa żonkile. Są one symbolem pamięci, szacunku i nadzei. Wiążą się z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osob. (JM)

     • II Ogólnopolski Konkurs Orki

      23.04.2023

      27 kwietnia 2023r. Wojciech Krosnowski - uczeń III klasy technikum w zawodzie technik agrobiznesu reprezentował naszą szkołę II Ogólnopolskim Konkursie Orki Szkół Rolniczych. Wydarzenie odbyło się w ZSCKR w Gołotczyźnie, a patonat nad nim objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

      W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Ich zadaniem było wykonanie orki w określonym czasie przy użyciu agregatu złożonego z ciągnika i pługa zagonowego. Komisja konkursowa dokonywała oceny według ściśle określonych kryteriów biorąc pod uwagę przede wszystkim precyzyjność, dokładność, głębokość wyorania ziemi oraz przestrzegania zasad BHP.

      Celem konkursu było pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych przede wszystkim z uprawą ziemi. (JM)

     • Konkurs matematyczny "Sapere aude"

      23.04.2023

      17 kwietnia 2023r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu matematycznego “Sapere aude” zorganizowanego przez ZSCKR w Jabłoniu. Konkurs składa się z 2 etapów: kwalifikacyjnego i finałowego. I etap konkursu został przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

      CELE KONKURSU

      • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów
      • Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
      • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach.
      • Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
      • Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy

      Zadania były łamigłówkami matematyczno – logicznymi. 

      Przykładowe zadania: 

      - Jeżeli przedwczorajszym jutrem był poniedziałek, to jaki dzień będzie pojutrze?

      - Ciągnik waży tonę i pół ciągnika. Ile waży ciągnik? (SG)

     • Sukces Piotra Wilczaka w OWiUR

      23.04.2023

      14 kwietnia 2023 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się eliminacje okręgowe XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Ten konkurs wpisany jest w tradycję kształcenia rolniczego w Polsce od lat, a jego prestiż wiąże się z faktem, że laureaci i finaliści etapu centralego uzyskują profity w postaci zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawdowego oraz uzyskana indeksu na wyższe uczelnie. 

      W tej edycji naszą szkołę reprezentowali: Maciej Greń - blok produkcja zwierzęca, Oskar Bełdo - blok mechanizacja rolnictwa, Wojciech Krosnowski - blok produkcja roślinna i Piotr Wilczak - blok agrobiznes. 

      Do etapu centralego zakwalifikował się Piotr Wilczak, który zajął bardzo dobre IV miejsce w bloku agrobiznes, w którym łącznie wystartowało 18 uczestników z województw: dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. 

      Gratulujemy i trzymamy kciuki za Piotra podczas zmagań w Olsztynie. (JM)

     • Niektórzy lubią poezję

      23.04.2023

      5 kwietnia 2023r. uczennica naszej szkoły – Veronika Plokhuta wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „SZYMBORSKA – LUBIĘ TO” zorganizowanym w setną rocznicę urodzin noblistki przez Centrum Kultury MOK w Głogowie. Każdy uczestnik mógł zaprezentować fragment prozy lub wiersz Szymborskiej. Veronika recytowała „Gawędę o miłości ziemi ojczystej” otrzymując za to wyróżnienie. Gratulujemy Veronice! (Wó)

     • Uczniowie przejęli szkołę...

      07.04.2023

      ... i rządzili od parteru aż po samą "górę". W ostatni dzień przed wiosenną przerwą świąteczną, tj. 5 kwietnia 2023r. zastąpili na lekcjach nauczycieli, wykonywali zadania pracowników obsługi. W sekretariacie urzędowała Karolina, a w dyrektorskim fotelu zasiadł Daniel. Taki pomysł mógł się zrodzić tylko w głowach naszego kreatywnego i aktywnego Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy, z nauczycielami i kadrą kierowniczą włącznie, bawili się świetnie i integrowali podczas turnieju "Kocham Cię, Szkoło", rywalizowali w ubijaniu masła na czas i karaoke. Nie zabrakło też herbatki i poczęstunku. Brawo SU! (JM)

     • Wizyta w Makicie

      07.04.2023

      3 kwietnia 2023r. uczniowie klas technikum w zawodzie technik agrobiznesu wraz z Panem Krzysztofem Hodelem odwiedzili siedzbę firmy Makita i wzięli udział w warsztatch z wykorzystaniem elektronarzędzi, osprzętu i akcesoriów tego producenta. Przeszli szkolenie BHP, a następnie dowiedzieli się jak optymalnie i bezpiecznie obsługiwać sprzęt, który może się przydać w każdym nowoczesnym gospodarstwie rolnym. Praktyka, połączona z wiedzą fachową przekazaną przez instruktorów, rozwinęła umiejętności, które uczniowie już nabyli w szkole. (KH)

     • Polska Wieś w Europie - półfinał w ZSCKR w Mokrzeszowie

      07.04.2023

      30 - 31 marca 2023r. w naszej szkole gościliśmy uczniów i nauczycieli z 11 siostrzanych Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego (tj. z Bielska-Białej, Bogdańczowic, Dobryszyc, Bożkowa, Głubczyc, Henrykowa, Lututowa, Nakła Śląskiego, Nowego Targu, Rudnej i Żarnowca), dla których organem prowadzący jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszystko to ze względu na półfinał konkursu "Polska wieś w Europie" - wydarzenia, nad którym patronat objęło MRiRW oraz Komisja Europejska. 

      Pierwszego dnia młodzież wzięła udział w warsztatach na temat dezinformacji pt. „Fakeskape – ucieknij fake newsom!” Pod okiem trenerów Stowarzyszenia Demagog młodzili ludzie uczyli się, w jaki sposób efektywnie sprawdzać wiarygodność źródła, jak oceniać prawdziwość treści w mediach społecznościowych, a także z jakich narzędzi korzystać, aby skutecznie weryfikować informacje. Musieli wcielić się w rolę fackt-chekerów (profesjonalnych weryfikatorów informacji), relacjonujących kampanię prezydencką przed wyborami w 2030 roku. Ich zadaniem było odkrycie, który z kandydatów szerzy dezinformację i powstrzymanie planu odwołania letnich wakacji. W części podsumowującej, fikcyjne przykłady z warsztatów zostały zestawione z rzeczywistymi działaniami dezinformacyjnymi z uwzględnieniem treści dotyczących rolnictwa Unii Europejskiej oraz zmian klimatu.

      Drugiego dnia odbył się konkurs, do którego przystąpiło 36 osób. Uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 50 pytań zamkniętych z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, programach, systemach i instytucjach wspierających rolnictwo i zasadach wynikających z faktu członkowstwa Polski w UE. Nad przebiegiem czuwała komisja w składzie: Pani Monika Piotrowska - przedstawiciel MRiRW, Pani Paula WiŚniewska - przedstawiciel Team Europe oraz Pan Marcin Kaca - nauczyciel z ZSCKR w Mokrzweszowie.

      Poziom zmagań był wysoki. Najlepsze okazały się drużyny z Nakła Śląskiego i Nowego Targu, które 13-14 kwietnia 2023r. wezmą udział w finałach w Warszawie.

      Nagrodą dla 5 finałowych drużyn jest wyjazd studyjny do instytucji unijnych w Brukseli dla ufundowany przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce oraz nagrody finansowe dla 3 najlepszych drużyn ufundowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (JM)

     • Ciekawe kto wie...

      06.04.2023

      ... że twórca egzaminu maturalnego urodził się w Czarnym Borze, a pochowany jest w krypcie pod kościołem św. Jadwigi w Walimiu, miejscowości, w której spędził ostatnie lata swojego życia. Nazywał się Karl Abraham von Zedlitz. Był pruskim ministrem stanu i sprawiedliwości, a wcześniej prezydentem rządu śląskiego. Przeszedł do historii jako twórca europejskiej matury. W 1788 roku opracował egzaminy, pozwalające na dalszą edukację na uczelniach uniwersyteckich. Jemu dzisiejsi abiturienci zawdzięczają odbywające się właśnie egzaminy.

      Ze względu na ten fakt 30 marca 2023r. z inicjatywy Gminy Walim odbyło się w auli I LO w Świdnicy spotkanie z tegorocznymi maturzystami, na którym nie zabrakło również delegacji z naszej szkoły. (JM)

     • Szkolenie z asysty sędziowskiej

      29.03.2023

      Rozpoczyna się sezon zawodów jeździeckich międzynarodowych i krajowych WKKW w OJ Morawa. W związku z tym chętni uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik hodowca koni, dzięki współpracy z właścicielami ośrodka Państwem Konarskimi, uczestniczyli 28.03.2023 r. w szkoleniu technicznym z asysty sędziowskiej, którą będą sprawować podczas organizacji zawodów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Specjalnie dla nich, na terenie naszej szkoły szkolenie poprowadziła Pani Dominika  Kozłowska – nowy gospodarz toru zawodów, sędzia WKKW oraz współorganizator zawodów.

      Zakres szkolenia dotyczył, jak co roku, technicznej obsługi sprzętu (tabletów, stoperów, krótkofalówek, wypełniania blankietów, arkuszy, itp.), czyli wykonywania niezbędnych czynności podczas przejazdów poszczególnych zawodników na przeszkodach crossowych. Uczniowie zapoznali się z obowiązkami sędziego przeszkodowego oraz zachowaniem asysty sędziego w różnych sytuacjach. 

      Całą tę wiedzę teoretyczną i praktyczną, uczniowie wykorzystają podczas obsługi zawodów międzynarodowych i krajowych WKKW Strzegom Spring  Open I organizowanych już w ten weekend w Morawie w dniach 31.03. - 02.04.2023 r. (JH)

     • Cykl szkoleń na temat dobrostanu zwierząt i IRZplus

      29.03.2023

      W zawiązku z wejściem w życie nowej ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt młodzież naszej szkoły kształcąca się w zawodzie technik agrobiznesu oraz technik hodowca koni, uczestniczyła w cyklu szkoleń, podczas których poznała treści i obowiązujące przepisów dotyczące ogólnie dobrostanu zwierząt.

      17.03.20023 r na terenie ODR w Świdnicy odbyło się spotkanie z doradcą, który zapoznał uzniów z celem wprowadzenia nowej ustawy. Jest ona konsekwencją dostosowania polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej. Jej główny cel to ujednoliceniee funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego elementu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Podczas tego szkolenia uczniowie mieli okazje spotkać się z zaproszonym lekarzem weterynarii, jak i znanym uczniom zawodnikiem powożenia zaprzęgów konnych Panem Piotrem Mazurkiem, który przedstawił ogólne zasady dobrostanu koni. Omówił tematy związane z żywieniem, użytkowaniem, rozrodem oraz ich ransportem zwierząt.

      20.03.2023r na terenie ODR Świdnica uczniowie uczestniczyli w szkoleniu technicznym prowadzonym przez pracownika ARiMR. Spotkanie dotyczyło obsługi aplikacji IRZplus, która pozwala szybko i wygodnie wypełnić ustawowe obowiązki z zakresu IRZ.

      27.03.2023 r. pracownicy ARiMR Świdnica na terenie naszej szkoły przeeprowadzili szkolenie, które dotyczyło obowiązków właścicieli i posiadaczy zwierząt na podstawie nowej ustaw IRZplus. Szkolenie miało charakter praktyczny, polegający na pokazaniu, krok po kroku, jak w łatwy i sprawny  sposób dokonać rejestracji własnej działalności, zgłosić zwierzę do rejestru, oznakować, itp. Bardzo szczegółowo zostały omówione obowiązki posiadacza zwierząt w ramach systemu IRZ, zasady zgłaszania zdarzeń dotyczących posiadanych zwierząt, zasady prowadzenia Ksiąg Rejestracji, sporządzania spisów, czy pilnowania terminowości dokonywanych zdarzeń itd. Uczniowie zapoznani zostali również z nowym Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 w ekoschemacie „Dobrostan zwierząt” dotyczącym płatności obejmujących oprócz bydła, świń, czy drobiu, również owce, kozy i konie.

      Młodzież została zaopatrzona we wzory dokumentów i instrukcji niezbędnych do załatwiania formalności związanych z systemem IRZ.  (JH)

     • Jak się uczy we włoskiej szkole?

      28.03.2023

      W naszej szkole w projektach zagranicznych biorą udział nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele, w tym członkowie kadry kierowniczej.

      Od 20 do 24 marca 2023r. Pani Dyrektor Joanna Miłobóg jako pierwsza z grona pedagogicznego w ramach realizacji akredytowanego projektu nr 2022-1-PL01-SCH-0000062349 współfinansowanego przez Unię Europejską, wzięła udział w mobilności do Włoch, której celem był job shadowing. Przez tydzień uczestniczyła w zajęciach w partnerskiej Scuole Maestre Pie w Rimini - rodzinnym mieście Federica Felliniego. Miała okazję poznać kulisy włoskiego systemu oświaty. Obserwowała zajęcia z uczniami, w tym m.in. lekcje języka włoskiego (ojczystego), języków obcych (włoskiego, hiszpańskiego), sztuki i teatru. Analizowała i omawiała formy i metody pracy. Wymieniała się uwagami z włoskimi kolegami, co sprzyjało doskonaleniu kompetencji komunikowania się w języku obcym (j. angielski). Dyskutowała także z nauczycielami z Polski, którzy realizują analogiczny projekt w jednej z wrocławskich szkół.

      Wymiana doświadczeń i wniosków w postaci job shadowingu jest w zawodzie nauczycielskim nie do przecenienia, gdyż pozwala na ulepszenie własnego warsztatu pracy, ​​​​podniesienie, wzmocnienie i rozwój umiejętności zawodowych (zwłaszcza w zakresie stosowania nowoczesnych metod, narzędzi ITC, e-learningu) oraz kompetencji w wielu obszarach. To sprzyja rozwojowi uczniów i podnosi jakość pracy szkoły. (JM)

     • Przestrzeń na miłość

      28.03.2023

      27 marca 2023r. gościliśmy w naszej szkole Patryka Galewskiego, jednego z bohaterów filmu „Johnny”.

      Jego życie pokazuje, że nikt nigdy nie jest skazany z góry na przegraną. Nikt nie rodzi się przecież złym człowiekiem. Złe wybory i toksyczni ludzie niszczą to, co w człowieku jest dobre. Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy pomagają nam podnieść się z najcięższych nawet grzechów. Podczas spotkania rekolekcyjnego wysłuchaliśmy świadectwa życia człowieka, który stał się ważny – dla śp. ks. Jana Kaczkowskiego. Patryk – bo o nim mowa – był od 12 roku życia uwikłany w narkotyki, z czasem wchodził głębiej w świat przestępczy. Po kolejnym wyroku sądowym, chłopak miał odpracować 360 godzin społecznie w hospicjum w Pucku. To tam jego losy ściśle splotły się z  ks. Kaczkowskim – założycielem hospicjum. Pośród bólu, cierpienia, samotności i śmierci, narodził się „nowy” Patryk. Otrzymał szansę na zmianę swojego życia. Ksiądz Kaczkowski stał się dla niego najlepszym przyjacielem – ojcem, którego mu w życiu brakowało.„Dyzio” – tak nazywał go ks. Jan – wykorzystał swoją okazję na lepszy los. Dziś jest szczęśliwym mężem oraz ojcem dwóch uroczych chłopców Jana i Patryka. Codziennie mówi swoim dzieciom „kocham cię” i w zamian otrzymuje czułe słowa „ja też cię kocham tato”.

      Dziękujemy za to piękne świadectwo miłości człowieka do człowieka. Niech dzieło księdza Jana Kaczkowskiego trwa i przynosi kolejne owoce.

      Życie Patryka Galewskiego możemy poznać poprzez film „Johnny” Daniela Jaroszka, który z każdym dniem zdobywa popularność na całym świecie. (MZ)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych