• Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

      19.10.2021

      19 października 2021 r. odbyło się z spotkanie uczniów klas pierwszych Technikum w zawodach: technik hodowca koni i technik agrobiznesu z pracownikami Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świdnicy - Panią Urszulą Dembińską i Lucyną Jabłonką oraz przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Legnicy- Panem Jackiem Grygotowiczem. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na zagrożenia w pracy rolnika, które wynikają z braku przestrzegania zasad bhp oraz stosowania niewłaściwych praktyk w rolnictwie. Uczniowie obejrzeli bardzo interesującą i pouczającą prezentację przedstawiającą zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie, stosowania środków ochrony osobistej oraz zabezpieczania wad konstrukcyjnych w budynkach inwentarskich, gospodarczych i magazynowych.   Podsumowaniem wydarzenia był konkurs pt. ,,ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem rozwiązywali pytania testowe. Na uczestników konkursu czekały nagrody rzeczowe i dyplomy.

      I miejsce: Wiktoria Hormańska kl. I CT- technik hodowca koni

      II miejsce: Alan Kiszczak kl.I PTM - technik agrobiznesu

      III miejsce: Oskar Różycki kl. I PTM - technik agrobiznesu

      Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali broszury i ulotki dotyczące zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie. (Ko)

     • Zakończenie sezonu jeździeckiego

      19.10.2021

      Zakończyliśmy nasz udział w kolejnym sezonie zawodów jeździeckich w Morawie. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Jeździeckim Stragona nasi uczniowie technikum w zawodzie technik hodowca koni mogli sprawdzić się jako asystenci sędziów ujeżdżeniowych, sędziów przeszkodowych, komisarzy zawodów oraz jako asystenci techniczni. 

      Sportowe wydarzenia jeździeckie odbywały się przez kolejny sezon od kwietnia do października 2021 r. Co roku w Ośrodku Stragona odbywa się kilkanaście imprez jeździeckich, w tym zawody Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, a także zawody na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, podczas których nasza młodzież ma szansę na zdobycie ogromnego i fachowego doświadczenia zawodowego. Miejsce jest znane wśród "koniarzy"  na całym świecie, a atmosfera panująca podczas tych wydarzeń bardzo wyniosła, a zarazem rodzinna.

      W okresie jesiennych zawodów Strzegom October Festival specjalnie dla naszych nowych uczniów z klasy ICT w zawodzie technik hodowca koni zostało zorganizowane przez dyrektora zawodów p. Martę Wójcik, szkolenie dotyczące organizacji i funkcjonowania zawodów jeździeckich. Uczniowie zostali zapoznani z poszczególnymi jednostkami i strukturami organizacyjnymi funkcjonującymi podczas tak ważnych rangą zawodów i z tak dużą ilością koni ( na ostatnich zawodach było ich 390) z 23 krajów. Na listach startowych znalazły się nazwiska światowych wkkw-istów tj.: Ingrid Klimke – podwójnej mistrzyni Europy, Sandry Auffarth – mistrzyni świata czy Sary Algotsson – Ostholt – srebrnej medalistki olimpijskiej. 

      Młodzież została zapoznana z metodami przyjęcia koni na zawody przez głównego lekarza weterynarii dr Okońskiego, który pokazywał i tłumaczył, jak ważne jest zdrowie i dobro konia sportowego w osiąganiu sukcesów sportowych. Uczniowie przyswajali procedury w przypadku konia chorego, konieczności jego izolacji, wykrywania dopingu u „końskich sportowców” oraz uczyli się jak radzić sobie z organizacją w przypadku obecnego reżimu sanitarnego związanego z epidemią. Dzięki obserwacji przeglądów weterynaryjnych, uczniowie zapoznali się z głównym ich celem, czyli sprawdzanie aktualnego stanu zdrowia koni, wykluczenie kulawizn i innych schorzeń.

      Kierownik stajni zorganizował nam wejście do stajni, gdzie mogliśmy oglądać wybitne konie sportowe różnych ras, poznać wymogi dotyczące dobrostanu koni pod kątem ich utrzymania podczas zawodów oraz zasady funkcjonowania regulaminu stajni. Główny Szef Stewards  zawodów zapoznał nas z obowiązkami komisarzy, sędziów,  pokazał trasę crossu, naturalne przeszkody crossowe oraz place treningowe i konkursowe.

      W części praktycznej młodzież szkolna przyuczała się do asysty sędziowskiej i sekretarzowania, polegającym na zapisywaniu wyników na arkuszach lub komputerach, kamerowaniu przejazdu zawodników i mierzenia czasu na przeszkodach crossowych.

      Dziękujemy Ośrodkowi Jeźdzeckiemu Stragona za kolejny rok współpracy, która wzbogaca naszą młodzież w doświadczenia zawodowe, a naszym absolwentom, którzy są wsparciem i przykładem dla młodszych, umożliwia również łączenie pracy zarobkowej z pasją. (JH)

     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

      19.10.2021

      Ponieważ październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych, w naszej szkole została zorganizowana akcja wśród młodzieży pt: „A co Ty lubisz czytać…?” Uczniowie przesłali na adres biblioteki szkolnej zdjęcia swoich ulubionych książek. Prac było dużo. Zostały one wyeksponowane w holu szkoły i  przedstawiają preferencje czytelnicze naszych uczniów.

      Teraz już nikt nie powie, że nasza młodzież nie czyta książek :) (Ku, MD)

     • #Erasmus Days w ZSCKR w Mokrzeszowie

      18.10.2021

      „Erasmus Days” to cykliczna akcja popularyzująca projekty i upowszechniająca rezultaty programu Erasmus +. Przez 3 dni, między 14 a 16 października na całym świecie organizowane były spotkania, wystawy oraz debaty, w trakcie których prezentowano efekty projektów Erasmus +.

      Nasza szkoła od wielu lat realizuje projekty zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego też jako jedna z 5668 szkół na całym świecie włączyła się w #Erasmus Days nie tylko po to, aby pokazać efekty projektów, ale i zachęcić innych do działania i realizowania Erasmusa.

      Szkolne obchody #Erasmus Days zorganizowane zostały w dniach 14-15.10.2021r. w stołówce szkoły. Przygotowana została wystawa zdjęć z projektów realizowanych z programu Erasmus +, zaprezentowano  filmy  i zdjęcia z odbytych mobilności. Wydarzenie zostało zarejestrowane i było widoczne na mapie świata: https://www.erasmusdays.eu/event/erasmus-days-w-zsckr-im-w-witosa-w-mokrzeszowie/

      Wydarzenie odbywało się przez 2 dni. 

      14 października miała miejsce konferencja upowszechniająca rezultaty projektów. Najwięcej uwagi poświęcono projektowi „Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”, który szkoła obecnie realizuje. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

      W trakcie konferencji Pani Elwira Podhalicz (koordynator projektów międzynarodowych) zaprezentowała praktyczną stroną funkcjonowania programu Erasmus +.  Podczas konferencji zaproszeni goście oraz nauczyciele mogli obejrzeć prezentacje z mobilności do Włoch, na Maltę i do Turcji. Podczas prezentacji  uczestnicy opowiedzieli o kursach, w których brali udział oraz podzielili się wrażeniami i doświadczeniem z mobilności, zaprezentowali kraje, które odwiedzili, pokazując zabytki, tradycje i zwyczaje panujące w w/w krajach. Wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie z udziału w projekcie i zachęcali pozosałych do udziału w projektach w ramach programu Erasmus +. Na zakończenie Pani Podhalicz opowiedziała o planach na przyszłość, a jest co planować, ponieważ szkoła otrzymała akredytację zarówno w sektorze: "Edukacja szkolna", jak i "Kształcenie i szkolenie zawodowe". Budżet przydzielony na rok 2021/2022 przekracza 75.000 EURO.  Realizacja projektów w kolejnych latach pozwoli kreować nowe inicjatywy atrakcyjne i cenne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, kształtujące możliwości rozwoju i edukacji, a szkole na umiędzynarodowienie i współpracę europejską.

      Natomiast 15 października młodzież uczestnicząca w projektach opowiedziała o swoich wrażeniach z mobilności młodszym kolegom. Podczas spotkania odbyła się prezentacja zdjęć i filmów z zrealizowanych projektów. Koordynator opowiedziała uczniom o zasadach rekrutacji do projektów, możliwościach zdobycia Europassów i zachęciła do udziału w projektach, które dają możliwość przeżycia przygody życia – bo tak właśnie uczestnicy projektów nazywali projekty, w których brali udział. (EP)

     • Dzień Papieski

      18.10.2021

      W tym roku obchodom Dnia Papieskiego towarzyszyło hasło "Nie lękajcie się". Ksiądz Dawid Fiołek na lekcjach religii omawiał istotę tego święta i jego znaczenie w wymiarze religijnym i duchowym dla młodych chrześcijan. Efekt wspólnych dyskusji znalazał odwierciedlenie w mini wystawie przygotowanej w holu szkoły. 

     • Święto Edukacji Narodowej

      15.10.2021

      14 października odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnili swoją obecnością emerytowani nauczycielie i pracownicy szkoły, na czele z przedstawicielami kadry kierowniczej, Panią Barbarą Cwynar - wicedyrektorem ds. pedagogicznych, Panią Iwoną Cieślik-Jagielską - z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, Panią Jadwigą Waleniciukiewicz - kierownikiem wydziału zaocznego i Panem Henrykiem Czechlikiem - kierownikiem kształcenia praktycznego. Zgodnie z tradycją szkoły podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i tym samym w symboliczny sposób zostali włączeni do społeczności szkolnej. Nie mogło zabraknąć podziękowań i życzeń. W imieniu uczniów życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły złożyła klasa 2MTP, która przygotowała także część artystyczną pod okiem wychowawczyni - Pani Magdaleny Kuklińskiej. Pani Dyrektor Joanna Miłobóg ze swojej strony podziękowała całej kadrze za kolejny rok wytężonej pracy wręczając Nagrody Dyrektora. Szczególne podziękowania otrzymali także Pani Ewa Mizerska i Pan Ryszard Skotnicki, którzy od początku swojej pracy zawodowej są związani z Mokrzeszowską Szkołą i obchodzili we wrześniu jublileusz.

      Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły składamy raz jeszcze życzenia nieustającej satysfakcji  zawodowej, zdrowia i wszelkiej pomyslności. (JM)

     • I Ogólnopolski Konkurs Orki Szkół Rolniczych

      15.10.2021

      12 października 2021r. Mateusz Mach - uczeń klasy III technikum w zwodzie technik agrobiznesu uczestniczył w I Ogólnopolskim Konkursie Orki zorganizowanych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. Przedsięzwięcei zostało zorganizowane pod patronatem MRiRW. Do rywalizacji przystępili uczniowie szkół resrtowych, przed którymi organizotorzy postawili nie łatwe zadanie wymagające zarówno wiedzy i umiejętnośći, jak i precyzji. Młodzi rolnicy musieli wykonać orkę na głębkości 20 cm. Przy ocenie zadania wzięto pod uwagę następujęce wskaźniki:

      • prostoliniowość, głębokość i dokładność wyorania podwójnej bruzdy wstępnej,
      • ukształtowanie powierzchni i jakości składu,
      • zgodność granic orki z bocznymi granicami pola,
      • jakość pracy pługa w zależności od jego przygotowania,
      • szerokość i kształt nie zaoranego pasa przed ostatnim przejściem agregatu,
      • prostolinijność orki na całym polu,
      • wygląd zaoranej powierzchni, wykształcenie skiby i równomierność profilu pola,
      • przykrycie resztek roślinnych,
      • jakość końcowej bruzdy rozorywkowej,
      • równomierność zagłębiania i wyciągania pługa.

      Poziom reprezentowany przez zawodników był naprawdę wysoki. Opórcz zaprezentowanej wiedzy  i umiejętności zwiazanych z konstrukcją i eksploatacją maszyn i urządzeń rolniczych, musieli mysleć o zasadach bhp oraz zwalczyć stres towarzący rywalizacji oraz niedogodności wynikacące z nienajlepszej pogody. 

      Co prawda nasz reprezentant nie znalazł się w ścislej czołówce, ale nowe doświadczenia zdobyte przez okazji konkursu oraz możliwość konfrontacji z rówieśnikami ogarniętymi wspólną pasją, czyli rolnictwem, w opinii samego Mateusz są nie do przecenienia. (JM)

     • Lepiej zapobiegać niż leczyć

      12.10.2021

      W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego dla klas pierwszych, we wrześniu i październiku odbyły się spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy panem Michałem Rzepeckim oraz ze specjalistkami ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, paniami Adą Michałowską i Barbarą Grobelną. Omówione zostały następujące obszary: zagrożenia przestępczością nieletnich, cyberbezpieczeństwo, profilaktyka nikotynowa, profilaktyka narkotykowa. Szczególnie ciekawe zajęcia były z wykorzystaniem narkogogli i alkohologogli oraz tematyką przyszłego macierzyństwa z uwzględnieniem problemów z sięganiem po substancje psychoaktywne.

      Każdy kontakt z profesjonalistami jest kształcący i ma wartość dodaną w życiu młodego człowieka. (EM, EP) 

     • "Jak rozpoznać ucznia w kryzysie"

      11.10.2021

      7 października 2021r. odbyła się rada szkoleniowa poświęcona problematyce zdrowia psychicznego uczniów, prowadzona przez specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzicach, Panie Ludmiłę Krawczyk i Milenę Balwierz. Spotkanie miało charakter warsztatowy, co zaktywizowało grono pedagogiczne. W pierwszej kolejności zostały omówione symptomy wskazujące na fakt, iż uczeń jest w kryzysie. Przedstawiono także czynniki powodujące kryzys oraz zasoby, które stanowią barierę ochronną dla każdego człowieka. Druga część rady poświęcona była DEPRESJI. Zaproponowano nauczycielom odniesienie się do obiegowych stwierdzeń dotyczących depresji, między innymi : "Depresja to ucieczka dla ludzi, którzy są zbyt słabi, żeby radzić sobie z życiem.", "Jedynie traumatyczne doświadczenia powodują depresję.", "Z depresji można się wyleczyć dzięki pozytywnemu myśleniu.", "Depresja to głównie choroba kobiet.”                                                  Nauczyciele utwierdzili się w przekonaniu, że większość to są mity i stereotypy myślenia, a nie prawdziwe objawy choroby. Mocnym akcentem kończącym spotkanie był film „Czarny pies” obrazujący zmagania wewnętrzne osoby cierpiącej na depresję. (EM, MP)

     • Bednary 2021

      08.10.2021

      24 września 2021r. grupa uczniów technikum w zawodzie technik agrobiznesu i technik hodowca koni wraz z opiekunami Panem Krzysztofem Hodelem i Panem Marcinem Wójciakiem udała się na Targi Rolnicze AGRO SHOW Bednary 2021. 

      To już XXII edycja wystawy AGRO SHOW. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. 

      Potwierdzamy. Było czym nacieszyć oko przyszłego i zaplanować kierunek rozwoju własnego gospodarstwa, w którym nowoczesny sprzęt rolniczy znacząco poprawia jakość upraw i zapewnia komfort pracy każdego rolnika. (KH)

     • Wycieczka edukacyjna do Stadniny Koni Racot

      08.10.2021

      Uczymy się hodowli koni przede wszystkim w praktyce. Zaplanowaliśmy wyjazd do jednej z najstarszych państwowych placówek zajmujących się hodowlą koni w Polsce. ^ października 2021r.odwiedziliśmy Stadninę Koni ,,Racot’’ Sp. z o.o, nad którą nadzór właścicielski aktualnie sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tradycje hodowlane kontynuuje się w Racocie do dziś, specjalizując się w rasach koni: Wielkopolskiej i Szlachetnej Półkrwi.

      Wycieczkę po stadninie rozpoczęliśmy od zabytkowej wozowni, w której zgromadzone zostały historyczne eksponaty powozów, sań, szorów oraz sprzętu jeździeckiego. Poznaliśmy przeznaczenie oraz budowę starych powozów wyjazdowych i roboczych. Następnie przeszliśmy do stajni roboczej, w której umieszone są konie rekreacyjne oraz młode konie w treningu wierzchowym i zaprzęgowym. Dowiedzieliśmy się, że konie wielkopolskie to rasa powstała na skutek uszlachetniania miejscowych koni przedstawicielami ras wschodniopruskich i trakeńskich. W efekcie powstały konie szlachetne, charakteryzujące się niezwykłą wytrzymałością. Obejrzeliśmy zabytkowe ponad 100-letnie stajnie, zapoznaliśmy się z ich wyposażeniem. Blisko stajni znajdował się nowoczesny, kwarcowy plac do treningu koni, na którym przez chwilę obserwowaliśmy trening konia. Kolejnym etapem wycieczki było zapoznanie się z częścią hodowlaną stadniny koni. Podstawowe stado matek liczy obecnie 35 klaczy elitarnych. Przebywały one na pastwiskach, na które mogliśmy dojść drogami przepędowymi dla koni. Na pastwiskach znajdowały się także źrebięta tzw. odsady. Program hodowlany zakłada doskonalenie stada w kierunku potęgowania cech sportowych przy zachowaniu: urody, szlachetności, efektownego ruchu, wytrzymałości oraz dzielności. Selekcja prowadzona od wielu lat pozwoliła na zgromadzenie bardzo wybitnego materiału genetycznego do hodowli. Koń hodowli SK Racot to świetny skoczek, WKKW-ista, a także dobry zaprzęgowiec. Koń nadający się zarówno do sportu wyczynowego, amatorskiego, jak i do rekreacji. Materiał hodowlany uzyskiwany w Stadninie Koni Racot trafia do stad ogierów, Stadnin, prywatnych hodowców i klubów sportowych. Do hodowli dobierane są ogiery, które poza dobrym rodowodem, charakterem i prawidłowym eksterierem wyróżniały się w sporcie. Mogliśmy zobaczyć ogiery czołowe używane do hodowli w stadninie. Najwybitniejszym był koń rasy belgijskiej, niezwykle utytułowany sportowiec ogier URANO DE COUR AU BOIS. Piękny kasztanowaty, rosły ogier, którego zobaczyliśmy w stajni czołowej dla ogierów. 

      Byliśmy bardzo zaciekawieni i słuchaliśmy z dużym zainteresowaniem wszelkich informacji. Zadne z naszych pytań nie zostało brz odpowiedzi. Część z nas już wie, gdzie chciałby spędzić trzy tygodnie praktyki zawodowej. Otrzymaliśmy zapewnienie, ze stadnina chętnie przyjmuje praktykantów.

      Do zobaczenia w maju, racockie konie! (IB)

     • Wycieczka dydaktyczno-edukacyjna do Radomierza i Komarna

      07.10.2021

      4 października 2021r. uczniowie klas technikum w zawoddzie technik hodowca koni oraz technik agrobiznesu z klas 1CT, 2CT, 3PTC oraz 1PTM i 2PTM pojechali na wycieczkę dydaktyczno-edukacyjną wraz z opiekunami: Joanną Hodel, Karoliną Czaplińską i Magdaleną Kuklińską.

      Uczniowie mieli okazję zapoznać się z chowem bydła mięsnego francuskiej rasy Charolaise w stacji badawczo-edukacyjnej w Radomierzu należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

      Dodatkowo odwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne Szałas “Muflon” w Komarnie, gdzie poznawaliśmy tajniki prowadzenia agroturystyki. (KC)

     • Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

      07.10.2021

      6 października 2021 r. odbył się szkolny etap „Testu wiedzy o rolnictwie ekologicznym” dla młodzieży szkół rolniczych. Organizatorem testu było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej. 

      Celem konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat systemu rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej. Do  konkursu zgłosiło się 8 uczniów naszej szkoły: Matylda Szelerska kl. I CT, Vanessa Świstuń kl. I CT, Maciej Greń kl. II PTM, Bartosz Międzybrocki kl. II PTM, Aleksandra Piłat kl. II PTM, Oskar Bełdo kl. III M4, Mateusz Mach kl. III M4, Piotr Wilczak kl. III M4.

      Uczniowie rozwiązywali test i odpowiadali na dwa pytania problemowe. Nad etapem szkolnym czuwała powołana komisja w składzie: Elwira Podhalicz – przewodnicząca komisji oraz pani Urszula Bogusiewicz – główny specjalista rolnictwa ekologicznego z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

      Test nie należał do najłatwiejszych. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 30 pytań z zakresu rolnictwa ekologicznego obejmującego produkcję roślinną i zwierzęcą. Najwyższe wyniki z testu osiągnęli uczniowie: Maciej Greń 19/30 pkt, Oskar Bełdo 18/30 pkt. i Bartosz Międzybrocki 18/30 pkt. Do etapu ogólnokrajowego zakwalifikował się Maciej Greń (najwyższa liczba punktów) i to właśnie on będzie reprezentował naszą szkołę w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 26 października 2021r. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy wiedzy, a za Maćka trzymamy kciuki w kolejnym etapie. (EP)

     • Nowe perspektywy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

      06.10.2021

      30 września 2021r. w siedzibie DODR we Wrocławiu odbyła się konferencja ,,Współpraca szkół rolniczych z instytucjami w ramach realizacji wspólnych projektów”. Naszą szkołę reprezentowała Pani Monika Kołakowska - Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Dolnośląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. oraz przedstawiciele szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym tematem spotkania była wielopłaszczyznowa współpraca wszystkich podmiotów  realizujących działania na rzecz rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie współpracy szkół rolniczych z instytucjami związanymi z rolnictwem w obszarze poprawy jakości kształcenia zawodowego. Wskazano źródła wsparcia finansowego  wspólnych działań  i projektów, np. KSOW, SIR ( Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Sieć Na Rzecz Innowacji w Rolnictwie). 

      Na koniec konferencji miłym akcentem było zwiedzanie w jesiennej aurze pierwszej instytucjonalnej winnicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu jako przykładu realizacji wspólnych projektów.

      Nie zabrakło też podziękowania przekazanego przez Pana Marka Tarnackiego - dyrektora DODR we Wrocławiu za współpracę przy organizacji XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych KSIĄŻ 2021 (Ko)   

      Zjęcie z zasobów DODR we Wrocławiu              

     • Czerwone jabłuszko i wybory do Samorządu Uczniowskiego

      06.10.2021

      W ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła nam zorganizowania Szkolnego Święta Jabłka, które jest imprezą cykliczną ukierunkowaną na integrację klas pierwszych i ich wychowawców, prowadzoną przez samorząd uczniowski. Niestety hasło „JABŁKIEM W EPIDEMIĘ" okazało się nadal aktualne, więc 5 października 2021r. bawiły się klasy pierwsze i klasy drugie. Imprezę prowadził opiekun samorządu pan Ryszard Skotnicki w towarzystwie maskotki szkolnej Jabłka Jonatana. Wszystkim dopisały humory. Okazało się, że zdolności też. Uczniowie zaangażowali się w realizację proponowanych zadań, bawili się znakomicie, a wytwory ich pracy zostały zaprezentowane w holu szkoły. Nawet pani dyrektor Joanna Miłobóg musiała wykazać się zdolnościami poetyckimi i razem z panią pedagog stworzyły Odę Jabłkową:

      O, pełny kosz!

      To już jesień.

      Jonatany czerwone

      Przysiadły przy stole.

      Będą tam dzień i noc.

      Wokół zapach, o tak...

      I żadnej czarnej pleśni.

      Po trzykroć NIE, NIE, NIE!!!

      Równie ważne wydarzenie miało miejsce w tym samym czasie, bo odbywały się demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego. W tym roku kandydowało aż 6 osób. Komisja w składzie Patrycja Bieruta i Martyna Czerwińska bardzo sprawnie przeliczyły głosy i na forum odczytały protokół powyborczy. Przewodniczącą SU została wybrana większością głosów uczennica klasy II PTM Aleksandra Piłat. Karolina Łukasik uczennica klasy III PTC została jej zastępcą. Reszta funkcji zostanie przydzielona w poniedziałek podczas zebrania prowadzonego już przez nowy zarząd. Pani dyrektor gratulując Oli i Karolinie powiedziała, że "Ten wybór potwierdza fakt, że Mokrzeszowskiej szkole rzadzą kobiety :)”.

      Elementem, który połączył wszystkich uczniów w Dniu Szkolnego Święta Jabłka było smaczne,  czerwone i pełne witamin jabłuszko rozdawane przez naszą maskotkę - Jonatana Mokrzeszowskiego. (MP, EM)

     • Wizyta w Klinice Equivet

      06.10.2021

      1 października 2021r. grupy uczniów techikum w zawodzie technik hodowca koni uczestniczyła w zajęciach na terenie prywatnej kliniki Equivet, czyli Szpitala dla Koni, znajdującego się w miejscowości Gęsice koło Wrocławia. Nasi uczniowie mieli okazję zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania ośrodka, który jest prowadzony przez znanego lekarza - doktora Pawła Golonkę specjalizującego się przede wszystkim w ortopedii i chirurgii koni. Szpital ten przyjmuje konie nie tylko z całego kraju, ale również i zza granicy, a w ciągu roku przeprowadza się w nim kilkaset operacji. 

      Dzięki uprzejmości dr Golonki oraz jego pracowników medycznych mieliśmy możliwość poznać „końskich pacjentów” z różnymi schorzeniami i dolegliwościami. Zapoznaliśmy się z obiektami kliniki zapewniającej leczonym koniom całodobową opiekę, poznaliśmy możliwości specjalistycznego sprzętu medycznego oraz procedury technicze i prawne obowiązujące podczas przyjęcia konia do szpitala oraz całego cyklu jego leczenia. W szpitalu mogliśmy zaobserwować wykonanie USG serca konia, sterylny zabieg kastracji ogiera w pełnym znieczuleniu na sali operacyjnej, następnie proces wybudzania konia na sali wybudzeń,  jak  również proces przygotowania konia do zabiegu, usypianie go, a także zabieg usuwania zmienionych tkanek  w przypadku raka kopyta.

      Wizyta w szpitalu dla koni była kolejnym nowym doświadczeniem dla naszych przyszłych hodowców koni, impulsem przypominającym o konieczności stosowania profilaktyki u koni, ogromnej odpowiedzialności człowieka za ich dobrostan, a także stała się motywacją do poszerzania wiedzy z zakresu weterynarii koni. (JH)

     • Wycieczka dydaktyczno-integracyjna hodowców koni

      06.10.2021

      27 września hodowcy koni z klas 1CT, 2CT oraz 3CT pojechali wraz z Panią Joanną Hodel oraz Panią Karoliną Czaplińską do Zagrody Rekreacyjno-Edukacyjnej “Marianówek” koło Dzierżoniowa. Zagrodę prowadzą rodzice naszej uczennicy Klaudii Ostrowskiej. Gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą. Mieliśmy okazję zobaczyć chów bydła mięsnego rasy Limousine, koni, owiec, królików oraz drobiu.

      Dodatkową atrakcją było pieczenie chleba i robienie home-made masła. Co za smak!

      Dziewczyny integrowały się rozmawiając i piekąc kiełbaski przy ognisku oraz jeżdżąc na gokartach. (KC)

     • Jabłkowe smakołyki

      04.10.2021

      Jabłko jest smaczne, zdrowe i polskie. Ten najpopularniejszy owoc kojarzy się z jesienią, pysznym  sokiem i aromatyczą szarlotką. Stanowi uzupełnienie każdej zdrowej diety małych i nieco większych. Ale w naszej szkole jabłko to także elemant tradycji wpisany w logo i uosobiony w postaci Jonatana Mokrzeszowskiego - sympatycznej szkolnej maskotki. 

      5 października obchodzimy w ZSCKR w Mokrzeszowie Szkolne Święto Jabłka. Organizatorzy zapewniają, że atrakcji nie zabraknie :)

      A dla wszystkich amatorów jabłek już tutaj przepisy na jabłowe smakołyki:

      Smacznego!

     • Zajęcia w Stadzie Ogierów w Książu

      22.09.2021

      Uczniowie trzeciej klasy w ramach modułu "Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej" zajęcia praktyczne z porozumienia z koniem realizowalni na pastwisku wśród stada klaczy ze źrebakami. Ponad 30 klaczy matek, tworzących stado i przebywających na pastwisku było przedmiotem obserwacji zachowań stadnych oraz relacji w stadzie. Uczniowie robili notatki w kartach obserwacyjnych. Zapisywali i rozróżniali wzorce zachowań koni, ich reakcje na bodźce środowiska oraz określali czas ich trwania. Badania behawioru koni są niezwykle interesujące, a gdy można je prowadzić wśród koni, ułatwia to praktyczną ocenę zachowanie koni oraz daje możliwość przewidywania i zapobiegania nieprawidłowym zachowaniom stanowiącym zagrożenie w pracy z koniem. 

      Uczniowie czwartej klasy, kończący w tym roku szkolnym szkołę i przygotowujący się do egzaminu zawodowego uczestniczyli w zajęciach praktycznych z użytkowania zaprzęgowego i transportu koni. Celem edukacyjnym było zaprzęganie konia do zaprzęgu jednokonnego, dopasowywanie uprzęży treningowej w stylu węgierskim. Poznaliśmy praktyczne zastosowanie i budowę bryczki maratonowej oraz obserwowaliśmy trening zaprzęgu jednokonnego przygotowującego się do Mistrzostw Polski Młodych Koni w powożeniu. Zapoznaliśmy się także z pojazdem do transportu 8 koni, bardzo nowoczesnym i dobrze wyposażonym oraz posiadającym zaplecze noclegowe dla zawodników i obsługi. Isotny jest fakt, iż posiada on połączenie szoferki z częścią transportową koni. Na co dzień pojazd używany jest przez zawodników klubu sportowego SLKS Książ.

      To ogromnie dla nas ważne, że mamy tak blisko do Książa i możemy tam zdobywać wiedzę praktyczną. (IB)

     • Zajęcia w specjalistycznym gaspodarstwie rolnym w Pankowie

      22.09.2021

      W ramach zajęć dydaktycznych z zakresu użytkowania i transportu koni uczniowie mogli zapoznać się z budową i rodzajem uprzęży stosowanej do treningu koni sportowych w Specjalistycznym Gospodarstwie Rolnym w Pankowie. Na co dzień trenuje tam uczestnik Mistrzostw Świata oraz utytułowany zawodnik w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi Pan Piotr Mazurek.

      Zajęcia polegały na rozróżnianiu części uprzęży szorowej i chomontowej, zakładaniu i dopasowywaniu na konia oraz zastosowaniu różnych rodzajów ogłowia oraz kiełzna zaprzęgowego. Widzieliśmy także konie sportowe, które biorą udział w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej. Uczestniczyliśmy również w treningu konia zaprzęgowego na lonży. Obserwowaliśmy pracę konia mającą na celu rozluźnianie oraz wydłużenie grzbietu, szyi oraz głowy konia. Zobaczyliśmy też sprzęt jeździecki służący do lonżowania. Poznaliśmy zasady oraz cel ćwiczeń wykonywanych na lonży.

      W Gospodarstwie Rolnym w Pankowie od wielu lat prowadzona jest hodowla i trening koni sportowych. Wyhodowane w Pankowie konie  wygrywają zawody krajowe oraz międzynarodowe w dwóch konkurencjach: ujeżdżenie oraz powożenie. Z powodzeniem startują także w skokach przez przeszkody. Właściciele Gospodarstwa bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

      Dziękujemy serdecznie za możliwość nabywania praktyki zawodwej w tak wspaniałym miejscu. (IB)

     • Kiermasz używanych podręczników

      20.09.2021

      Od 8 do 17 września 2021r. odbywał się w naszej szkole kiermasz używanych podręczników. Uczniowie mieli możliwość odkupienia książek od uczniów starszych klas. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego, kiermasz odbył się w bibliotece według wcześniej ustalonego harmonogramu.

      Nad całością czuwały panie Mariola Dobrzańska oraz Magdalena Kuklińska.

      Teraz pozostało już tylko życzyć sukcesów w nauce… (Ku)

       

     • W zdrowym ciele zdrowy duch

      16.09.2021

      Po okresie bezruchu wywołanego zdalnym nauczaniem, podczas którego godziny spędzone przed komputerami dały wszystkim dosłownie "w kość", przyszła pora, aby zadbać o formę. Nasi nauczyciele wychowania fizycznego starają się, aby zajęcia proponowane uczniom były atrakcyjne i proponują różne formy aktywności (sami szkolili się w tym zakresie nawet w wakacje), w tym popularny teraz nordic walking. A że pogada sprzyja, dlatego na szkolnych alejkach i polnych drogach w pobliżu szkoły można spotkać naszych "kijkarzy". Wspólne spacery integrują grupy i podobają się zwłaszcza dziewczętom, co potwierdza fakt, że na zajęciach w-f w środę 15 września było obecnych 100% uczennic z klasy 1 CT i 100% z nich wzięło udział w ćwiczeniach. Brawo! (JM)

     • Informacje na temat szczepień

      09.09.2021

      W szkole trwa Tydzień Informacji na temat szczepień uczniów powyżej 12 roku życia.

      Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na terenie ZSCKR w Mokrzeszowie oraz na stronach:

      https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19

      https://www.gov.pl/web/zdrowie/covid

      https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

      Wykaz populacyjnych punktów szczepień na terenie Powiatu Świdnickiego: COVID.docx


     • Już wiemy jacy są

      09.09.2021

      Dopiero rok szkolny się zaczął, a już psycholog i pedagog w porozumieniu z wychowawczyniami klas pierwszych przeprowadziły warsztaty integrująco-adaptacyjne, którym towarzyszyła duża ciekawość siebie nawzajem. Teraz już wiemy. W klasach pierwszych są uczniowie, którzy wiedzą po co do tej szkoły przyszli, wiedzą czego chcą się uczyć, deklarują zainteresowanie wybranymi kierunkami kształcenia. Widać też zaangażowanie i jak na początek sporą wiedzę fachową.

      Jak zawsze warsztatom towarzyszyła miła atmosfera. (MP, EM)

     • "Akademia innowacji Smart Farming" – wyruszyliśmy do Danii

      07.09.2021

      Po dwóch tygodniach przygotowań do mobilności 4 września 2021 r. 20 uczniów technikum w zawodzie technik agrobiznesu doczekało się wyjazdu na mobilność w ramach projektu „Akademia Innowacji Smart Farming” realizowanego wspólnie ze szkołą Jordbrugets Uddannelsescenter Arhus w Danii. O godz. 21.00 uczniowie wspólnie z opiekunami Elwirą Podhalicz i Krzysztofem Hodelem wyruszyli w kilkunastogodzinną podróż do Beder do szkoły partnerskiej, gdzie wspólnie z uczniami duńskim rozpoczną działania zaplanowane w projekcie. 

      Projekt realizowany jest w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działanie 4.2. "Programy mobilności ponadnarodowej".

      Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych u uczniów, które zapewnią im wzrost konkurencyjności na rynku pracy i przygotują do wdrożenia we własnych gospodarstwach nowoczesnych technologii i „rolnictwa precyzyjnego”. 

      Codzienną relację i zdjęcia z zajęć realizowanych w ramach projektu można znaleźć na stronie projektu prowadzonej przez uczestników projektu: https://epodhalicz.wixsite.com/my-site/news  (EP)

     • Dożynki w Mokrzeszowie

      07.09.2021

      W sobotę 4 września 2021r. w Mokrzeszowie odbyły się dożynki. Wieś prezentowała sie tego dnia wspaniale ze względu nie tylko ładną pogodę, ale i piękne dekoracje dożynkowe wykonane przez mieszkańców. Podziękowanie za tegoroczne plony rozpoczęło się uroczystą mszą odprawioną przez ks. Stanisława Panewskiego - proboszcza parafii pw. św. Jadwigii. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na boisko, gdzie po części oficjalnej i powitaniu przez Panią Janinę Bogacz (sołys wsi Mokrzeszów) i Pana Pawła Dziurdzię (radny), zespół ludowo-estradowy "Mokrzeszów" zaprezentował "Misterium chleba". Nie zabrakło także atrakcji przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich. Były pokazy, atrakcje dla dzieci, szkolenie z obsługi defibrlyratora oraz zabawa taneczna. Działał też mobilny punkt szczepień. 

      Naszą szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Joanna Miłobóg i Pani Kierownik PNZ Monika Kołakowska. (JM)

     • Ropoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      05.09.2021

      1 września 2021r. odbyła się uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii wzięli w nim udział przedstawiciele społeczności uczniowskiej, grona pedagogicznego oraz reprezentanci rodziców. W szkolej stołówce o godzinie 9.00 zjawili się pierwszoklasiści oraz ich najstarsi koledzy z klas IV. Uczniowie klas II i III spotkali się z wychowawcami w klasach. Wszystkich przywitała Pani Dyrektor Joanna Miłobóg, która w swoim przemówieniu podkreśliła, że nadchodzący rok szkolny zapowiada się ciekawie ze względu na wiele działań adresowanych do uczniów w postaci szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów, w tym zagranicznych, wynikających z realizowanych przez szkołę projektów, m.in. "Akademia innowacji Smart Farming" i "Start w przyszłość", a także zajęć dodatkowych wspierających uczniów po okresie nauczania zdalnego. Pani Dyrektor odczytała także list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy. List_MR_1.IX_inauguracja2025699244.pdf​​​​​​​ Na zakończnie złożyła wszystkim życzenia, aby Nowy Rok Szkolny był spokojny i obfitował tylko w pozytywne wydarzenia, których miarą będą sukcesy odnoszone przez uczniów i nauczycieli przez kolejnych 10 miesięcy, a uwieńczeniem zadwolenie i satysfakcja towarzyszące wszystkim 24 czerwca 2022r. 

      Nie zabrakło też chwili zadumy nad istotą wolności i pokoju, poświęcenia i odpowiedzialności za losy Ojczyzny w kontekście rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. (JM)

     • Witamy uczniów klas I w naszej szkole

      05.09.2021

      W poniedziałek 30 sierpnia 2021r. odbyło się spotkanie z rodzicami i uczniami klas pierwszych techikum. Jego celem było przede wszystkim zminimalizowanie stresu, który zwykle towarzyszy młodym ludziom rozpoczynającym naukę w nowej szkole. Rodzice i uczniowi mieli możliwość poznać kadrę kierowniczą, wszystkich nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia w tych klasach od 1 września, specjalistów, a przede wszystkim wychowawców klas i internatu. Jak to w szkole zawodowej sporo czasu poświęcono na omówienie zasad kształcenia w danym zawodzie. Uczniowie dowiedzieli się czym są modułowe programy nauczania, jaki strój roboczy jest wymagany w szkolnych pracowniach, kiedy będą realizować praktyki i zdawać egzaminy zawodowe. Nie mogło zabraknąć spaceru po szkole, który był doskonałą okazji do poznania pełnej, świeżo wyremontowanej bazy ZSCKR w Mokrzeszowie, nowoczesnego wyposażenia gabinetów i pracowni, ale i przyczynił się przede wszystkim do skrócenia dystansu między uczniami i zawarcia pierwszych znajomości, które pewnie podczas pięciu lat nauki przerodzą się z piekne przyjaźnie. (JM)

     • Dożynki gminne w Jagodniku

      05.09.2021

      W niedzielę 29 sierpnia 2021r. w Jagodniku odbyły się dożynki gminne. Wzięli w nich udział rolnicy z 32 wsi leżących na terenie Gminy Świdnica, aby podziękować za tegoroczne zbiory. Po mszy polowej można było zobaczyć korowód wieńców dożynkowych i koron żniwnych, obejrzeć "Misterium Chleba" w wykonaniu zespołu ludowo-estradowego "Mokrzeszów", skosztować smakowitości przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i poczuć atmosferę świątecznego spotkania, której tak wszystkim brakowało w ubiegłym roku ze względu na pandemię... Warto wspomnieć, że starostą Dożynek Gminy Świdnica 2021 był Kamil Gawron - absolwent ZSCKR w Mokrzeszowie. Naszą szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Joanna Miłobóg i Pani Kierownik PNZ Monika Kołakowska. (JM)

     • Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli przetarte

      05.09.2021

      Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga od dzisiejszego nauczyciela  nieustannego rozwoju i ciągłego doskonalenia wiedzy, umiejętności, czy też poszukiwania nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania. Nauczyciele naszej szkoły doskonalili swój warsztat pracy za granicą dzięki realizacji projektu "Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli ZSCKR  w Mokrzeszowie”. Budżet projektu wynosi: 98.089,33 PLN i finansowany jest z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji językowych i zawodowych 15 nauczycieli, w tym  dyrektora szkoły i kierownika praktycznej nauki zawodu oraz poprawa jakości kształcenia poprzez udział w szkoleniach zagranicznych.

      W lipcu Panie Agata Wójcik i Natalia Kinast oraz Pan Radosław Światowy wzięli udział w 7-dniowym szkoleniu  „Klasa zorientowana na ucznia: nauczyciele jako promotorzy aktywnej nauki” zorganizowanym we Włoszech we Florencji. Celem kursu było pokazanie praktycznych rozwiązań, zachęcających uczniów do rozwiązywania problemów, formułowania złożonych pytań, debaty, wyjaśniania i burzy mózgów podczas zajęć, które będą oparte na pracy zespołowej, stawianiu czoła wyzwaniom i uczeniu się przez działanie. Uczestnicy kursu poznali najnowsze techniki i metody efektywnego zarządzania nowoczesną klasą, takie jak: "odwrócona klasa", uczenie się oparte na projektach, uczenie się oparte na problemach, nauczanie oparte na przypadku, uczenie się przez odkrywanie.

      Panie Karolina Czaplińska i Magdalena Kuklińska oraz Pan Ryszard Skotnicki oraz doskonaliły swój warsztat pracy na Malcie podczas „Kursu metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego z job shadowing".​​​ Celem szkolenia było rozwinięcie kompetencji językowych, odświeżenie własnego słownictwa, biegłości językowej, zwrócenie uwagi na praktyczną naukę języka, wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnej oraz poznanie kultury maltańskiej. Zajęcia odbywały się w grupie z nauczycielami z innych państw i miały czysto praktyczny charakter. Nasi nauczyciele mieli więc wyjątkową okazję do porównania metod nauczania, wymiany poglądów i własnych doświadczeń edukacyjnych. Pobyt na Malcie nie ograniczał się tylko do nauki, bo organizator zapewnił wiele wycieczek, w tym na wyspy Gozo i Comino, które wchodzą w skład Archipelagu Maltańskiego, z przepięknymi Blue Grotto, The Azure Window i Blue Lagoon. Ponadto nie mogło zabraknąć zwiedzania Valletty – obecną stolicę Malty oraz Mediny.

      W sierpniu Panie Joanna Hodel, Monika Kołakowska i Elwira Podhalicz oraz Pan Krzysztof Hodel odbyli 30 godzinny kurs języka angielskiego w „Babil school” w Antaly w Turcji. Kurs języka angielskiego pozwolił uczestnikom na przełamanie bariery językowej i zachęcił do dalszego rozwijania kompetencji językowych. Podczas pobytu uczestnicy pogłębili również swoją wiedzę na temat kultury, tradycji, zwyczajów oraz systemu edukacji w Turcji.

      Szkolenia zagraniczne były dla nauczycieli wspaniałą okazję do zdobycia nowych umiejętności, pogłębienia wiedzy, wzbogacenia słownictwa i sprawności językowych, poznania tradycji, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, a przede wszystkim wzbogacenia warsztatu pracy. (EP)

     • Przygotowania do mobilności w Danii ruszyły...

      05.09.2021

      Przygotowania do wyjazdu uczniów naszej szkoły do Danii w ramach realizacji projektu „Akademia Innowacji – Smart Farming” nr projektu: 2020-1-PMU-3095 w ramach programu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ruszyły pełną parą.

      Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych które zapewnią wzrost konkurencyjności na rynku pracy. Beneficjenci projektu to 20 uczniów naszej szkoły.

      Budżet projektu wynosi 157.686  PLN

      W dniach 25 – 27 sierpnia 2021 roku koordynator projektu Elwira Podhalicz i Krzysztof Hodel opiekun grupy uczniów uczestniczyli w wizycie przygotowawczej w Jordbrugets Uddannelsescenter Århus w Danii. Duńską szkołę reprezentowała Karolina Sikala - koordynator programów międzynarodowych. Głównym celem wizyty przygotowawczej było podpisanie umowy o współpracy z partnerem projektu, podział zadań i obowiązków oraz doprecyzowanie organizacji działań merytorycznych, metod i form opieki nad uczniami, a także uszczegółowienie programu kulturowego i sporządzenie kosztorysu pobytu uczniów i opiekunów w duńskiej szkole.

      Dzięki uprzejmości dyrektora Petera Lund Moesgardema nauczyciele mieli możliwość zobaczyć internat, w którym będą zakwaterowani uczniowie oraz szkołę i gospodarstwo szkolne, w którym będą realizowane zajęcia wraz z duńskim uczniami. Uczniowie przez dwa tygodnie będą realizowali program mobilności obejmujący codziennie 6 - 8 godzin zajęć lekcyjnych i innych aktywności pozalekcyjnych w postaci zajęć integracyjnych, wycieczek dydaktycznych i krajoznawczych wspólnie z uczniami Jordbrugets Uddannelsescenter Århus.

      Podczas pobytu koordynatora projektu i opiekuna uczniów w Danii uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia przygotowujące do wyjazdu na mobilność. Zajęcia obejmują przygotowanie językowe, w trakcie którego uczestnicy utrwalają słownictwo oraz ćwiczą umiejętność komunikacji w języku angielskim. Przygotowanie kulturowe i pedagogiczne sprzyja integracji uczniów. Zajęcia rozpoczęły się od 23 sierpnia, a już niedługo, bo 5 września uczestnicy projektu będą mieli okazję wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce  podczas realizacji mobilności :)

      (EP)

     • Z głębokim żalem...

      03.08.2021

      ... i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci FRANCISZKI ANZEL

      - pełnej oddania Nauczycielki i Wychowawczyni, na trwałę wpisanej

      w historię Mokrzeszowskiej Szkoły. 

      Pozostanie w pamięci wdzięcznych uczniów, rodziców, nauczycieli i przyjaciół.

       

      Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 sierpnia 2021r. o godz. 13.00

      na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach.

      Spoczywaj w pokoju!

      Dyrektor

      Joanna Miłobóg

      wraz z całą społecznością 

      ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli cz.1

      30.07.2021

      Dla grupy nauczycieli naszej szkoły wakacje to nie tylko czas odpoczynku, to również okres, w którym kadra pedagogiczna doskonali swoje umiejętności i kompetencje zawodowe podczas mobilności zagranicznych zaplanowanych i realizowanych w ramach projektu „Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”. Budżet projektu wynosi 98.089,33 zł i jest finansowany z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji językowych i zawodowych 15 nauczycieli, w tym dyrektora szkoły i kierownika praktycznej nauki zawodu oraz poprawa jakości kształcenia poprzez udział w szkoleniach zagranicznych.

      Pierwsz grupa wyleciała z wrocławskiego lotniska wkrótkce po zakończeniu roku szkolnego, czyli już 1 lipca 2021r.

      Nauczyciele angliści, tj. Karolina Czaplińska, Magdalena Kuklińska i Ryszard Skotnicki jako kierunek obrali Maltę (dawną kolonię angielską), gdzie rozpoczęli realizację 5-dniowego szkolenia metodycznego połączonego z job shadowing.

      Panie Natalia Kinast i Agata Wójcik oraz Pan Radosław Światowy polecieli do Włoch do przepięknej Toskanii, gdzie w jej centrum - Florencji - odbyli 5-dniowy kurs doskonalący „Klasa skoncentrowana na uczniach: nauczyciele jako promotorzy aktywnego uczenia się”.

      Nauczyciele oprócz zdobycia cennej wiedzy, umiejętności i kompetencji metodycznych i merytorycznych, mieli okazję zwiedzić tak piękne miejsca jak Malta i pełna zabytków Florencja. Nawiązali nowe kontakty z innymi uczestnikami szkoleń, które pozwoliły na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które po powrocie z wakacji na pewno zaowocują podczas prowadzonych lekcji. Poznane nowe metody i formy pracy z uczniami uatrakcyjnią prowadzone zajęcia, a tym samym pozwolą jeszcze lepiej przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych, a tym samym podniosą jakość pracy szkoły.

      Kolejna mobilność w ramach projektu rozpocznie się już 1 sierpnia. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym kierownik praktycznej nauki zawodu i koordynator projektu polecą do Turcji, aby tam rozwijać kompetencje językowe. Relacja z ich pobytu już wkrótce...

     • Charytatywna zbiórka książek

      28.06.2021

      W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski przeprowadził wiele akcji charytatywnych. Ponieważ rok był inny niż zwykle, oprócz wolontariatu w szkole we wrześniu i w październiku, w lutym przystąpiliśmy również do e-wolontariatu. Kilkoro uczniów naszej szkoły wykonywało zadania przesyłane przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

      Akcje dotyczyły między innymi: promocji filmu "Pomagamy Zwierzakom. Fundacja Ostoja dla Zwierząt" oraz charytatywnej zbiórki książek. W ostatniej akcji wzięli udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z naszej szkoły. Zebraliśmy ponad 10 kg książek. Wszystkie zebrane książki zostaną przeznaczone na licytacje, z których pozyskane środki zostaną przeznaczone na wsparcie podopiecznych Fundacji "Ostoja dla Zwierząt" i na organizację ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców".

      W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli we wspieraniu powyższych akcji. (KC)

      WARTO POMAGAĆ!

     • Szkolny Dzień Sportu

      02.06.2021

      W środę 2 czerwca wiele się działo...

      Z okazji Dnia Sportu gościliśmy aktualnego mistrza Polski w kulturystyce klasycznej pana Szymona Króla - absolwenta naszej szkoły. Szymon opwiedział o swojej karierze i osiągnięciach, pokazał zdjęcia z zawodów, w których uczestniczył. Wyjaśnił, jakie wyzwania (i wyrzeczenia) towarzyszą zawodnikom tej dziedziny sportu. Nie zabrakło też oczywiście wspomnień związanych z jego nauką w ZSCKR w Mokrzeszowie. 

      Następnie przyszedł czas na gry i zabawy sportowe. Wszystkie konkurencje odbyły się na boiskach szkolnych. Ich pomysłodawcami byli panowie od w-fu: Marcin Wójciak i Piotr Cichoński. Obsługą techniczą i sędziowaniem zajęła się klasa 3PTM. Każdy z uczniów (i nauczycieli) mógł spróbować zwoich sił m.in. w rzucie kartą do gry na odległość, staniu na jednej nodze na równoważni, slalomie hokejowym, kręceniu hula-hop czy bulach. A stawka była wysoka - można było zdobyć tytuł króla i królowj sportu. Najlepsi okazali się: Karolina Żwirełło z klasy I CT i Adam Tarkowski z klasy 2 M4C. To na ich głowach spoczęły nałożone przez Panią Dyrektor korony. Wśród nauczycieli wszystkie konkurencje brawurowo przeszli p. Marta Podrzycka, p. Krzysztof Hodel i ks. Dawid, który zdobył najwięcej punktów z całego Grona Pedagogicznego.

      Po zmaganiach sportowych przyszła kolej na poczęstunek. Każdy mógł upiec sobie własnoręcznie kiełbaskę na ognisku, albo uraczyć podniebienie ciasteczkami kokosowymi z kleiku ryżowego i musami z truskawek i brzoskwiń. 

      Dopisała nie tylko pogada, ale i nastroje, bo po bardzo długim czasie izolacji i nauki zdalnej wreszcie mogliśmy wszysce ze sobą tak naprawdę spędzić czas i najzwyczajniej w świecie pobyć razem.

     • "Zamiast papierosa weź jabłko"

      01.06.2021

      1 czerwca na dużej przerwie maskotka szkoły Jabłko Jonatan chodziła z koszem pięknych i smacznych czerwonych jabłek, którymi częstowała całą społeczność szkolną. Natomiast koledzy i koleżanki z klasy III PTM wręczali ulotki o treści antynikotynowej. Cała akcja bowiem została przeprowadzona pod hasłem "Zamiast papierosa weź jabłko" w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa.

      A może warto w ogóle zostawić papierosy, gdyż w czasie pandemii koronawirusa, który szczególnie rujnuje płuca, nie opłaca się ryzykować?

      (MP)

     • Nasz nowy projekt "Akademia innowacji Smart Farming"

      27.05.2021

      Od 17 maja 2021 r. realizujemy innowacyjny projekt wprowadzający do Rolnictwa 4.0. Projekt realizowany jest w ramach programu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

      Budżet projektu wynosi -  157. 686 zł

      Projekt zakłada wyjazd 20 uczniów i 2 opiekunów  w terminie 22 sierpnia – 4 września 2021 r. do „Green Academy” do Danii i obejmuje uczestnictwo w zajęciach formalnych i poza formalnych wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Technikum Agrobiznesu wybrani w drodze otwartej rekrutacji.  

      Tematyką przedsięwzięcia jest „rolnictwo precyzyjne” związane z postępem technicznym w zakresie systemów nawigacji, elektroniki i informatyki oraz wdrażaniu technologii opartej na automatyce i robotyce, w celu przygotowania polskiego rolnictwa do wyzwania, jakim jest Europejski Zielony Ład”. Kierunek przyszłego rozwoju rolnictwa ma istotny wpływ na wymagane kwalifikacje i kompetencje absolwentów w zakresie nowych technologii, automatyzacji i cyfryzacji.

      Celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych u 20 uczniów, które  zapewniają wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy i przygotują do wdrożenia we własnych gospodarstwach nowoczesnych technologii i rolnictwa precyzyjnego. 

      Uczniowie podczas mobilności trwającej 10 dni będą mieli kontakt z nowatorskimi rozwiązaniami wykorzystywanymi w zrównoważonym rolnictwie. Będzie to dla młodzieży okazja do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie nauki, technologii i inżynierii, co pozwoli na lepsze zrozumienie i wdrożenie rewolucji „Rolnictwa 4.0”.

      Uczniowie będą doskonalili umiejętności związane z nawożeniem przy uzyciu systemu satelitarnego GPS i GNSS. Nauczą się posługiwać dronami, które także moga być wykorzystywane w zakresie precyzyjnego nawożenia, oprysku i siewu oraz równoległego prowadzenia maszyn. Będą tworzyli mapy topograficzne, śledzili  stanu gleby w celu precyzyjnego siewu i stosowania odpowiedniej ilości nawozu. Odwiedzą innowacyjne gospodarstwa duńskie oraz wezmą udział w wycieczce dydaktycznej do firmy „AgroIntelli” (https://www.agrointelli.com/) specjalizującej się w dystrybucji robotów wykorzystywanych w uprawach polowych.

      (EP) 

     • "Etyka w technologii i internecie" - webinarium dla uczniów

      27.05.2021

      W poniedziałek 31 maja w godzinach 15.00 - 17:00 w ramach szczytu cyfrowego ONZ odbędzie się międzynarodowe - webinarium na temat etyki w technologii i internecie. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Do udziału w wydarzeniu zachęca wszystkich uczniów Pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty.

      Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje:

      "Drodzy uczestnicy Konsultacji!

      Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium przeznaczonym dla młodego pokolenia, pt. "Etyka w technologii i internecie", organizowanego w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ, które odbędzie się 31 MAJA 2021 R. W G. 15-17. Udział w wydarzeniu jest darmowy, wymagana rejestracja

      DOWIECIE SIĘ MIĘDZY INNYMI:

      • Co na temat sztucznej inteligencji myślą doradca rządu egipskiego, polski doradca OECD i minister Piotr Mazurek?
      • Dlaczego najpopularniejszy robot na świecie zgodził się przyjąć zaproszenie na wydarzenie?
      • Co polska młodzież ma wspólnego ze etyczną sztuczną inteligencją?

      Podczas wydarzenia przedstawiciele Youth IGF opowiedzą o tym, jak zaangażować się w globalnych ruch Youth IGF a także wspólnie z entuzjastami z całego świata tworzyć propozycje zmian legislacyjnych oraz rządowych projektów w zakresie technologii i internetu.Wśród prelegentów znajdą się m.in. Robert Kroplewski - pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, polski ekspert ds. etycznej AI w OECD, Komisji Europejskiej i UNESCO, Sally Radwan - doradca Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych w Egipcie oraz przedstawiciele ONZ. 

      Organizatorami konferencji są Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, Youth IGF Poland oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, we współpracy z TrendHouse.org. Wydarzenie odbędzie się po angielsku."

      Link do rejestracji: https://bit.ly/3yChVlO

      Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/igf2021/droga-do-igf-2021---konferencja-etyka-w-technologii

      (JM)

     • Kolejny maraton zawodów już za nami!

      04.05.2021

      Nasi uczniowie z klas technikum w zawodzie technik hodowca koni w dniach 29 – 30 kwietnia oraz 02 maja 2021r.  jak zwykle z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością brali udział w obsłudze Zawodów Jeździeckich we Wszechstronnym Konkursie Konie Wierzchowego w Morawie Strzegom Spring Open II. 

      Uczniowie otrzymywali zadania i instrukcje do wykonania każdego dnia. Można stwerdzić, że praktyka robi swoje. Wszystkie obowiązki należące do młodzieży przy pracach porządkowych, obsłudze komputerów podczas konkursu ujeżdżenia, przy asyście sędziowskiej na parkurach, wideofilmowaniu na przeszkodach crossowych, współpraca z sędziami, komisarzami zawodów to czynności, które nasza młodzież doskonali za każdym razem i  podczas udziału w kolejnych zawodach wykonują pewniej, świadomiej i odpowiedzialniej. 

      Udział w zawodach, szczególnie w okresie nauki zdalnej, pozwala uczniom rozwijać swobodnie zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności w różnych obszarach związanych z jeździectwem, hodowlą i sportem konnym. Uczestnictwo w asyście jest nie tylko, za każdym razem, nowym doświadczeniem, ale daje możliwość poczucia prawdziwej atmosfery profesjonalnych zawodów WKKW, poznania najlepszych na świecie zawodników i koni.

      Czas spędzony na zawodach WKKW w okresie majówki stwarzał również młodym ludziom możliwość aktywnego przeżywania narodowych świąt majowych na łonie przyrody, w atmosferze polskich barw i przynależności narodowej. (JH)

     • Realizujemy projekt "START W PRZYSZŁOŚĆ":)

      04.05.2021

      OPIS PROJEKTU 

      Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

      Projekt dedykowany jest dla 70 Uczniów/Uczennic i 7 Nauczycieli/Nauczycielek. 

      Efektem wsparcia będzie podniesienie przez Uczniów/Uczennice kompetencji oraz umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. Działania zostaną wzmocnione wsparciem Nauczycieli/Nauczycielek kształcenia zawodowego oraz zapewnieniem w Szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. 

      Planowany okres realizacji: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

      Wartość projektu: 593 696,25 zł

      Dofinansowanie: 501 416,81 zł  otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

      Formy wsparcia: 

      • staże uczniowskie, 

      • szkolenia/warsztaty/kursy, targi, wyjazdy na Uczelnię Wyższą,

      • doposażenie pracowni zawodowych.

      CEL GŁÓWNY

      Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 70 Uczniów/Uczennic (44K) i 7 Nauczycieli/Nauczycielek (3K) oraz doposażenie 4 pracowni kształcenia zawodowego Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy  we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 1

      Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 60 Uczniów/Uczennic  (37K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży uczniowskich.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 2

      Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 70 Uczniów/Uczennic, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń, kursów i warsztatów specjalistycznych.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 3

      Dostosowanie 4 pracowni kształcenia zawodowego do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 4

      Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 7 Nauczycieli/Nauczycielek.

      CELE - PODSUMOWANIE

      Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. 

      Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej oferty Szkoły skierowanej do Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek. Działania przyczynią się do wyposażenia Uczniów/Uczennice w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.  

      CZYTAJ TEŻ: START_W_PRZYSZLOSC_STRONA_INTERNETOWA_(1).pdf​​​​​​​

     • Jak szybko minęły te cztery lata...

      30.07.2021

      W piątek 30 kwietnia 2021r. ostatni raz zadzwonił dzwonek dla uczniów klas IV. I choć na pewno są rocznikiem, który wiele doświadczył podczas tych czterech lat edukacji (strajk nauczycieli, pandemia), to już teraz można stwierdzić, że ci młodzi ludzie ukończyli nie tylko szkołę w Mokrzeszowie, ale i odebrali naukę w szkole życia, co w pełni przygotowało ich do dorosłości.

      Uroczystość odbyła się w kameralnej atmosferze, z zachowaniem covidowych rygorów sanitarnych. Jak zawsze pojawili się odświętni ubrani absolwenci, rodzice, nauczycile oraz uczniowie klas młodszych. Już na początku apelu emocje były spore, polały sie łzy wzruszenia. To wszystko za sprawą przekazania sztandaru szkoły kolejnemu rocznikowi przez starszych kolegów. Nowy chorąży pocztu - Piotr Wilczak wraz z asystą: Karoliną Pieciuk i Klaudią Ostrowską przyjęli sztandar z rąk Pani Dyrektor, która następnie odebrała ślubowanie od absolwentów. 

      Po przemówieniu Pani Miłobóg przyszedł czas na wręczenie nagród i dyplomów. Jak zawsze pierwsi otrzymali świadectwa uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem, tj. Nikola Zarzycka, Oliwia Wierzbicka i Weronika Kulesza. Nie zabrakło też podziękowań i kwiatów ze strony absolwentów. Całość zakończył program artysztyczny przygotawany przez uczniów klasy III PTM. 

      Wszystkim asolwentom roku 2021 życzymy powodzenia, realizacji wszystkich życiowych planów i zamierzeń, spełnienia marzeń oraz szczęścia w życiu osobistym. Do zobaczenia:)

    • Funkcjonowanie szkoły od 4 do 9 maja
     • Funkcjonowanie szkoły od 4 do 9 maja

      08.02.2021

      1. Klasy 1PTM, 1CT, 2MT, 2M4, 2PTC, 2P4C i 3 PTM rozpoczynają praktykę zawodową zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

      2. Klasa 3CT realizuje kształcenie zawodowe praktyczne STACJONARNIE 4 maja (wtorek) - lekcja 3-8 (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie). Pozostałe zajęcia prowadzone są on-line.

      3. Zajęcia nauki jazdy konnej dla klasy 3CT odbywają zgodnie z tygodniowym indywidualnym harmonogramem jazd (zajęcia dla klasy 2PTC w podanym terminie są zawieszone).

      4. Zajęcia nauki jazdy ciągnikiem dla klasy 3CT odbywają się zgodnie z tygodniowym indywidualnym harmonogramem.

      5. Zajęcia teoretyczne dla słuchaczy KKZ odbywają się on-line (platforma Moodle). ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBĘDĄ SIĘ STACJONARNIE W SZKOLE zgodnie z planem. Nauka jazdy ciągnikiem będzie realizowana według indywidualnych harmonogramów.

      Joanna Miłobóg

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Szkolny Quiz o Konstytucji 3 Maja

      04.05.2021

      Zgodnie z tradycją postanowiliśmy upamiętnić 230 - rocznicę uchwalenia najważniejszego aktu prawa w naszym kraju. 29 maja klasy drugie wzięły udział w Szkolnym Quizie o Konstytucji 3 Maja. Pytania dotyczyły m. in. dzieła Jana Matejki, które powstało w 100- lecie uchwalenia pierwszej ustawy zasadniczej w Europie. Było też o nowatorskim charakterze tego źródła prawa, o trójpodziale władz, prawach dla mieszczaństwa oraz miast, objęciu opieką chłopów oraz o powołaniu Straży Praw, w skład której wchodzili odpowiednicy dzisiejszych ministerstw, przede wszystkim spraw wewnętrznych i zagranicznych oraz skarbu. Oto wyniki naszego konkursu:

      I miejsce: Weronika Czarnik 10 pkt.

      II miejsce ex aequo:  Daria Zima, Paulina Szychowska 9 pkt.

      III miejsce: Laura Welzman 8 pkt.

      Gratulujemy! (AS)

     • 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      30.04.2021

      Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez uczennice z klasy I CT (technikum w zawodzie technik hodowca koni) Konstytucja_3_Maja.pptx

      Trzeba pamiętać, że polska majówka skupia w sobie trzy ważne daty historyczne.

       3 Maja to najważniejsze dla Polaków święto upamiętniające w tym roku 230- rocznicę uchwalenia Konstytucji . Doszło do tego podczas obrad Sejmu Wielkiego, 4-letniego, który obradował w latach 1788-1792 i był próbą ratowania ojczyzny. Głosowanie nad konstytucją odbyło się pod nieobecność posłów z obozu hetmańskiego, którzy byli zwolennikami dotychczasowego porządku „złotej wolności” szlacheckiej. Akt konstytucji przyjęto w atmosferze zamachu stanu, przez aklamację. Do archikatedry św. Jana miał być wniesiony król oraz Kazimierz Nestor Sapieha, marszałek litewski. Wydarzeniu towarzyszyły skandowane przez tłum warszawiaków hasła „wiwat król, wiwat szlachta, wiwat wszystkie stany”!

      Dni poprzedzające nasze narodowe święto to 1 Maja, Międzynarodowy Dzień Pracy, przez lata kojarzony z pochodami i zgromadzeniami, w których udział był obowiązkowy. Geneza święta jest jednak związana z walką o ośmiogodzinny dzień pracy, którą rozpoczęły na ulicach Chicago tysiące pracowników, w tym emigranci z Polski. Pierwsze obchody Święta Pracy odbyły się już w 1890 roku. Były organizowane zarówno przez lokalne związki zawodowe, jak i przez partie polityczne, którym prawa pracownicze były szczególnie bliskie. 

      2 Maja to w tym roku data związana z 17 rocznicą wstąpienia Polski w struktury UE. Ale szczególnie bliskie naszemu sercu jest obchodzone w ten dzień Święto Flagi. Pamiętajmy o nim wszyscy  i… wywieśmy flagę, tym samym śwętując patriotycznie wszystkie majowe daty. (AS)

     • Uczeń klasy 2M4 w finale ogólnopolskiego konkursu matematycznego "Sapere aude"

      28.04.2021

      Oskar Beudo zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego konkursu matematycznego "Sapere aude" organizowanego przez ZSCKR w Jabłoniu pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znalazł się w grupie 65 osób uzyskując wysoki wynik 85% (średni wynik mieścił się w przedziale 60%–65%)..

      Należy wspomnieć, że z naszej szkoły oprócz Oskara do wcześniejszego II etapu zakwalifikowali się również: Aleksandra Piłat z klasy 1PTM, Eryk Kobylański  z klasy 2MT, Karolina Łukasik z klasy 2PTC. To dobry wynik biorąc pod uwagę, że w I etapie konkursu brało udziłał aż 357 uczniów z 28 szkół z całej Polski, którzy rozwiązywali rozmaite zagadki logiczne i matematyczne.

      Gratulajemy Oskarowi i życzymy powodzenia podczas zmagań finałowych. (SG)

     • Morawa Strzegom Spring Open

      22.04.2021

      W dniach 15-18.04.2021r. nasi uczniowie technikum w zawodzie technik hodowca koni uczestniczyli w Międzynarodowych Zawodach Jeździeckich WKKW w Morawie Strzegom Spring Open. Mimo obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz trudnych warunków pogodowych, intensywnych opadów deszczu ze śniegiem, niskiej temperatury i dużej wilgotności powietrza, uczennice oraz i ich rodzice (!) udowodniły swoją postawą i zaangażowaniem, że pasja do koni i zdobywanie wiedzy na ich temat nie stanowi dla nich żadnych przeszkód. 

      Praca uczennic i zdobywanie przez nie nowych doświadczeń, polegała głównie w części ujeżdżeniowej na asyście sędziowskiej, a w części crossowej na kontroli, monitoringu i pomiarze czasu zawodników na danej przeszkodzie terenowej. Udział młodzieży w asyście podczas zawodów był kolejnym powodem do doskonalenia umiejętności i wiedzy w zawodzie technik hodowca koni.

      Współpraca szkoły z OJ Stragona ułatwia uczniom nabyciem kompetencji zawodowych, społecznych, językowych, a także za każdym razem, daje możliwość spędzenia miłego czasu w gronie rówieśników oraz  profesjonalnych jeźdźców i koni. 

      Kolejne zawody już za dwa tygodnie i wszyscy uczniowie zgłosili chęć udziału w ich obsłudze, co świadczy, że chcą wiedzieć na temat koni jak najwięcej i wiążą przyszłość z tym zawodem. (JH)

     • KRAJOWE DNI POLA 2021

      20.04.2021

      Tegoroczne Krajowe Dni Pola 2021 odbędą się stacjonarnie w dniach 19 i 20 czerwca 2021 w Minikowie pod hasłem: "Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”. Będzie to wspólne przedsięwzięcie Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przy współpracy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat nad imprezą objął Pan Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem wydarzenia jest prezentacja nie tylko odmian roślin uprawnych, ale również systemów ochrony, nawożenia, nawadniania, różnych technologii uprawy, systemów wspomagania decyzji rolników, sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin.

      Osoby, które nie będą mogły przyjechać do Minikowa, będą mogły śledzić wydarzenie online, poprzez relację na żywo dostępną na stronie internetowej Krajowych Dni Pola oraz w mediach społecznościowych.

      Krajowe Dni Pola 2021 gwarantują także możliwość zdobycia cennej wiedzy podczas telekonferencji zaplanowanych od 14 do 17 czerwca 2021 r. W ramach  telekonferencji zaplanowano debaty oraz cykle bloków tematycznych.

      Wszelkich informacji na temat wydarzenia udziela Komisarz Krajowych Dni Pola – pan Dawid Skotnicki, tel. 723-692-565, e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl   (Ko)

      Więcej na https://dnipola.kpodr.pl/?p=4633                                                                                                              

     • UCZYMY ZDALNIE - MOŻNA NAS ODWIEDZAĆ REALNIE

      01.03.2021

      Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 można przyjeżdżać do naszej szkoły, zwiedzić bazę dydaktyczną, zobaczyć miejsca realizacji praktycznej nauki zawodu, a także można spotkać małe grupki uczniów, którzy realizują zajęcia związane z doskonaleniem umiejętności praktycznych w poszczególnych zawodach. 

      Proszę pamiętać - wszystkie drogi prowadzą do Mokrzeszowa!

      Zapraszamy rodziców, opiekunów i młodzież. (EM,MP)

      ONI JUŻ Z NAMI SĄ :)

     • ZSCKR w Mokrzeszowie w TVP3

      08.04.2021

      W piątek 9 kwietnia o godz. 11:15 i o godz. 17.15 (powtórka) w TVP3 zostanie wyemitowany odcinek programu "Szkoła z zawodem" przygotowany przez Telewizję Polską na zlecenie MRiRW. W cyklicznych audycjach nadawanych do 4 czerwca ostatecznie zaprezentuje się 59 szkół, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszamy do oglądania! 

    • Wyniki egzaminu zawodowego styczeń/luty 2021
     • Wyniki egzaminu zawodowego styczeń/luty 2021

      23.03.2021

      31 marca 2021 r. od godziny 10.00 w PORTALU ZDAJĄCEGO dostępne będą wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie dla osób przystępujących do w/w egzaminu w Sesji 1 ZIMA, styczeń/luty 2021.

      Wobec powyższych w terminie od 24 do 30 marca 2021 r. będzie można kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły (tel.74/850-87-36) w celu pobrania: kodu aktywacyjnego, linku aktywacyjnego oraz loginu użytkownika, umożliwiających zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO w dniu 31 marca 2021 r. od godziny 10.00.

      Uczeń/Słuchacz/Absolwent po zalogowaniu się do PORTALU ZDAJĄCEGO:

      • Wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu utworzenia nowego hasła

      • Wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskania informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów

      Osoby, które nie odczytają wyników w PORTALU ZDAJACEGO będą miały możliwość ich uzyskania wyłącznie telefonicznie w sekretariacie szkoły 1 kwietnia w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszej weryfikacji tożsamości. (Ko)

     • Wyniki szkolnego konkursu na zakładkę do książki

      30.03.2021

      Biblioteka szkolna w dniach 04.03. - 22.03. 2021r. zorganizowała konkurs na zakładkę do książki, którego celem było: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. Uczniowie wykonywali prace dowolną techniką plastyczną. Przy ocenie zakładek brana była pod uwagę: pomysłowość, oryginalność i estetyka.

      Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że laureatkami konkursu zostały Aniela Winiarczyk (kl. IV PTM) oraz Ewelina Nackiewicz (kl. I CT).

      Na lauretki już czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwyciężczyniom gratulujemy. (EJ)

     • 21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

      08.03.2021

      Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

      W ten wyjątkowy dzień ludzie na całym świecie solidaryzują się z osobami z  Zespołem Downa ubierając dwie różne, kolorowe skarpetki! Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, mogą być z różnych, niepasujący do siebie par.

      Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Słuchacze!

      Zachęcamy do wzięcia udziału w tej wspaniałej akcji! Pokażmy, jako społeczność naszej szkoły, że jesteśmy sercem z rodzinami osób z Zespołem Downa, szanujemy je i darzymy sympatią.

      Wystarczy tylko: zrobić zdjęcie z ubranymi dwoma różnymi skarpetkami, wysłać na adres e-mail: biblioteka@mokrzeszow.edu.pl. Termin przesyłania zdjęć: 15.03.2021r. (EJ)

     • 1 Marca - w Dniu Narodowego Święta Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

      02.03.2021

      Kim są Żołnierze Wyklęci?

      To żołnierze polskiego wojska, którzy we wrześniu 1939r. walczyli z okupantem niemieckim i radzieckim, a po podpisaniu kapitulacji przez III Rzeszę w maju 1945r. kontynuowali walkę o wolność i niezawisłość. Przede wszystkim podejmowali działania ochrony ludność przed sowieckim terrorem, mordami, grabieżami, gwałtami. Robili to w konspiracji, przeciwstawiając się komunistom, ich powszechnemu terrorowi, fałszowaniu referendum "3 x tak" w czerwcu 1946r. i wyborów do sejmu w styczniu 1947r. Ogłaszane przez komunistóWykleci.pptxw amnestie były pułapką, ponieważ  ujawnienie się oznaczało więzienie i represje, a nawet śmierć.

      Należy wspomnieć słowa prof. Henryka Elzenberga, że "Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło, ale w wielkości tej sprawy". Aktywność Żołnierzy Wyklętych najsilniejsza była w Polsce centralnej, na Lubelszczyźnie, Białostocczyźnie, Mazowszu, Podlasiu, w łódzkim i rzeszowskim. W szeregach drugiej konspiracji niepodległościowej był cały przekrój przedwojennej Polski, narodowcy, chadecy i ludowcy, piłsudczycy i socjaliści.

      1 marca 1951 r. komunistyczne władze zamordowały w więzieniu mokotowskim w Warszawie członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Komendant pułkownik Łukasz Ciepliński napisał w grypsie z celi śmierci: „Zrobili ze mnie zbrodniarza. Prawda jednak wkrótce zwycięży (...).”

      I tak oto Żołnierze Wyklęci, którzy do końca pozostali „Niezłomni” wracają do świadomości Polaków. Straszliwy plan komunistów, aby zatrzeć po nich wszystkie ślady i całkowicie wymazać je z kart historii, nie powiódł się. Dowódcy WiN, kontynuatora AK, z dużym prawdopodobieństwem spoczywają w dołach śmierci na „Łączce” warszawskich Powązkach Wojskowych. Nie odnaleziono jeszcze miejsca pochówku generała Augusta Emila Fieldorfa, pseudonim „Nil”, który po ucieczce z sowieckich łagrów wrócił do Polski i rozpoczął pracę, aby utrzymać rodzinę. Został powieszony po ogłoszeniu amnestii przez władze, ponieważ ujawnił swoje nazwisko. Rotmistrz Pilecki po 1945 r. działał metodami wywiadowczymi. Po torturach służb bezpieczeństwa na ul. Rakowieckiej został zamordowany w maju 1948r. strzałem w tył głowy. Nie tylko w grypsie komendanta WiN  znaczące jest przesłanie o przywróceniu dobrego imienia wiernym Polsce żołnierzom. Podobnie brzmiały słowa innych bohaterów Niepodległej skazanych przez Sowietów i polskich kolaborantów.

      Ogółem o wolną Polskę walczyło 200 tys. żołnierzy różnych formacji zbrojnego podziemia. Ponad 20 tys. zginęło z bronią w ręku, ostatni Józek Franczak, pseudonim „Lalek” poległ na Lubelszczyźnie w październiku 1963r. (AS)

      ZOBACZ PREZENTACJĘ: Wykleci.pptx​​​​​​​

     • Mamy "bilet wstępu" do Programu Erasmus+ 2021-2027!!!

      01.03.2021

      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ma powody do dumy, ponieważ 26 lutego br. otrzymał akredytację w dwóch sektorach "Edukacja szkolna" oraz "Kształcenie i szkolenie zawodowe". Akredytacja jest dla szkoły „biletem wstępu” w nowej perspektywie programu Erasmus 2021-2027. Tym samym mamy gwarancję regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością na cały kolejny okres projektowania. 

      ZSCKR w Mokrzeszowie od wielu lat realizuje projekty międzynarodowe z sukcesem stwarzając zarówno uczniom, jak i nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego i poszerzania kompetencji językowych, kulturowych i społecznych.

      Szkoła kształcąc młodzież na potrzeby rolnictwa dba o nieustanny rozwój nauczycieli zapewniając doskonalenie zawodowe zarówno w kraju, jak i za granicą, aby sprostać wyzwaniom i standardom europejskim oraz wdrażanej reformie kształcenia w szkołach zawodowych, a planowane w ramach projektu mobilności są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby szkoły.

      Europo, czekaj na nas! Wkrótce się spotkamy :) (EP)

      Więcej przeczytasz na https://doba.pl/dsw/artykul/zsckr-w-mokrzeszowie-szczesliwym-posiadaczem-biletu-wstepu-do-programu-erasmus-2021-2027/34943/15

      Praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii (2019)

     • Afrykański pomór świń - bioasekuracja

      02.03.2021

      Afrykański pomór świń to szybko szerząca się , zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe i dziki.

      LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WIRUSEM ASF!

      Na prośbę Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w MRiRW, upowszechniamy informacje dotyczące ASF w postaci broszur, ulotek informacyjnych i filmów instruktażowych, ukazujących zasady ochrony świń oraz postępowania prewencyjnego w przypadku ASF. 

      Wymienione materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce "Co robimy – Afrykański Pomór Świń – ASF informacje ogólne”. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/afrykanski-pomor-swin3

      Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury. (Ko)

     • 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

      22.02.2021

      Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, obchodzonego 23 lutego, zachęcamy do skorzystania z ciekawych i inspirujących poradników oraz książek o tematyce psychologicznej. 

      Lista polecanych książek:

      A. Adamowicz, J. Godecka , Jak uciszyć wewnętrznego krytyka

      D. Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi

      J. Czarodziej, Magia działania. Zawalcz o siebie

      M.R. Estape, Jak przyciągać dobre rzeczy

      J. Godecka, Przestań się zamartwiać

      E. Hendriksen, Jak przestać się bać

      Ks. Jan Kaczkowski, P. Żyłka, Życie na pełnej petardzie

      S. Knight, Jak uspokoić swoje myśli

      W. Łodyga, hurt comfort

      J. Murphy, Potęga podświadomości

      J.B. Peterson, 12 życiowych zasad. Antidotum na chaos

      B. Pawlikowska, Narkotyki, anoreksja i inne sekrety

      S. Stahl, Jak myśleć o sobie dobrze?

      B. Tracy, Nawyki warte miliony     (EJ, Ku)

     • I miejsce Aleksandry Młocek w ogólnopolskim konkursie "Niepodległa piórem i obiektywem"

      14.02.2021

      Aleksandra Młocek to uczennica klasy III technikum w zawodzie technik hodowca koni, tegoroczna stypendystka stypendium Prezesa Rady Ministrów. Teraz jeszcze należy dodać, że laureatka I miejsca w ogólnoplskim konkursie "Niepodległa piórem i obiektywem" w kategorii wiersz.

      10 lutego 2021r. podczas uroczystej gali on-line z udziałem Pana Szymona Giżyńskiego - sekretarza stanu w MRiRW oraz Pana Roberta Jakubika - dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w MRiRW, nastąpiło podsumowanie konkursu ogłoszonego dla 59 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs "Niepodległa piórem i obiektywem" miał na celu pielęgnowanie postaw patrotycznych wśród młodzieży oraz wyzwolenie inicjatywy twórczej w odniesieniu do wydarzeń budowania polskiej niepodległości w latach 1918-1920. Uczniowie mogli wykazać się w 3 kategoriach: opowiadanie, wiersz i fotografia. 

      Sposród 72 wierszy, które wpłynęły do komisji konkursowej, utwór (debiutancki!) naszej uczennicy został najwyżej oceniony, co sprawiło radość nam wszystkim, a zwłaszcza Pani Agacie Wójcik - polonistce czuwającej nad pracą Oli, a zarazem wychowawczyni klasy III CT.

      Gratulujemy sukcesu! (JM)

      Więcej na: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-niepodlegla-piorem-i-obiektywem-rozstrzygniety

      Trudna miłość

      (A. Młocek)

      Ta najtrudniejsza miłość

      przyszła do mnie pewnego dnia.

      Usiadła. Popatrzyła.

      Widzę jej rany,

      jej cierpienie.

      Ale jak nie kochać tej,

      co tyle przeszła?

       

      Oddam jej, co najcenniejsze – siebie.

      Tyle mogę.

     • W ZSCKR w Mokrzeszowie rusza kolejny projekt Erasmus +

      14.02.2021

      Mamy zaszczyt poinformować naszych uczniów i ich rodziców, a także wszystkich sympatyków szkoły, że kolejny już raz zdobyliśmy dofinansowanie do europejskiego projektu "Europejskie ścieżki doskonalenia nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie", z którego realizacją właśnie startujemy! 

      Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji językowych i zawodowych 15 nauczycieli, w tym  dyrektora szkoły i kierownika praktycznej nauki zawodu oraz poprawa jakości kształcenia poprzez udział w 4 wybranych szkoleniach zagranicznych:

      • 5-dniowe szkolenie metodyczne nauczycieli j. angielskiego połączone z job shadowing zorganizowane na Malcie;

      • 5-dniowy kurs doskonalący dla nauczycieli „ Klasa skoncentrowana na uczniach: nauczyciele jako promotorzy aktywnego uczenia się” we Florencji; 

      • 5-dniowy kurs doskonalący dla nauczycieli „Pedagogiczne przywództwo i innowacje edukacyjne” w Finlandii; 

      • 5-dniowy kurs j. angielskiego w Szkocji. 

      Budżet projektu wynosi: 98.089,33 PLN i finansowany jest z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Nasz nowy projekt jest naturalną konsekwencją poprzednich projektów, w których podnosiliśmy kompetencje językowe i zawodowe zarówno naszych uczniów, jak i nauczycieli. Chcemy, aby z kursów skorzystało jak najwięcej nauczycieli. Mamy nadzieję, że sytuacja wywołana wirusem Covid -19 nie przeszkodzi nam w realizacji zaplanowanych działań w projekcie. Od marca w ramach przygotowania do mobilności rozpocznie się w szkole kurs języka angielskiego dla nauczycieli, aby przygotować ich do szkoleń prowadzonych w j. angielskim. (EP)

      Link do strony projektu mokrzeszow.wordpress.com

      Więcej przeczytasz na https://doba.pl/dsw/artykul/zsckr-w-mokrzeszowie-szczesliwym-posiadaczem-biletu-wstepu-do-programu-erasmus-2021-2027/34943/15

     • Drodzy Maturzyści!

      14.02.2021

      Zachęcamy do korzystania z czasopisma Cogito. Znajdziecie w nim wiele ciekawych, rzeczowych artykułów, które pomogą w przygotowaniu do matury. 

      Zapraszamy do biblioteki! (EJ, Ku)

     • ,,GRYPA PTAKÓW – ZASADY BIOASEKURACJI I DANE EPIDEMIOLOGICZNE”

      04.02.2021

      3 lutego 2021 r. Pani Monika Kołakowska – kierownik praktycznej nauki zawodu, uczestniczyła w konferencji naukowo – dydaktycznej na temat ,, Zasad bioasekuracji i danych epidemiologicznych w odniesieniu do grypy ptaków”. W spotkaniu wzięło udział ponad 270 uczestników z różnych środowisk: lekarzy weterynarii, przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz nauczycieli szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie miała formę zdalną z wykorzystaniem alikacji Teams. Organizatorem wydarzenia był Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Konferencji przewodniczył Pan Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu w MRiRW. Prelegentami byli: dr Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii, dr hab. Krzysztof Śmietanka – profesor instytutu oraz prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk – dyrektor PIWet-PIB w Puławach. Tematyka spotkania była obszerna i dotyczyła sytuacji epizootycznej w Polsce, metod zwalczania, skutecznych form zabezpieczania oraz roli Krajowego laboratorium ds. grypy ptaków PIWet-PIB w Puławach.    

      Nad całością Konferencji czuwał Pan Robert Jakubik- Dyrektor Departamentu  Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w MRiRW. (Ko)

     • Audiobooki

      04.02.2021

      Zapraszamy do wypożyczania audiobooków, które zostały zakupione ze środków uzyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa! (EJ, Ku)

    • Funkcjonowanie szkoły od 1 do 14 lutego
     • Funkcjonowanie szkoły od 1 do 14 lutego

      29.01.2021

      W DALSZYM CIĄGU NAUCZANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ZDALNEJ Z NASTĘPUJĄCYMI WYJĄTKAMI:

      1. Klasy I, II i III Technikum realizują wybrane efekty kształcenia zawodowego (praktycznego) w formie zajęć stacjonarnych w szkole wg poniższych zasad:

      Klasa 1 CT - środa lekcja 3-7  - J.Hodel (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie)

      Klasa 1 PTM

      - technik żywienia i usług gastronomicznych - środa lekcja 2-8  B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik agrobiznesu - środa lekcja 1-4  K.Hodel (szklarnia), lekcja 5-7   K.Czaplińska  (gabinet ekonomiczny)

      Klasa 2 M4 - poniedziałek  lekcja 5-8, K.Hodel (szklarnia)

      Klasa 2 MT - czwartek lekcja 1-4,  K.Hodel (szklarnia), lekcja 5-8, M.Bednarska (pr. agrobiznesu)

      Klasa 2 P4C

      - technik żywienia i usług gastronomicznych - poniedziałek lekcja 1-8,  B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik hodowca koni - wtorek lekcja 1-4,  M.Drozdowska-Pazik (indywidualne gospodarstwo rolne w Dziećmorowicach) - dowóz uczniów busem szkolnym spod szkoły, wyjazd 8:00

      Klasa 2 PTC

      - technik żywienia i usług gastronomicznych - piątek lekcja 3-8,  A.Kaźmierczak (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik hodowca koni - środa lekcja 2-6  M.Drozdowska-Pazik (indywidualne gospodarstwo rolne w Dziećmorowicach) - dowóz uczniów busem szkolnym spod szkoły, wyjazd 8:30

      Klasa 3 CT - wtorek lekcja 3-8  J.Hodel (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie)

      Klasa 3 PTM

      - technik żywienia i usług gastronomicznych - czwartek lekcja 1-8,  B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik agrobiznesu, czwartek lekcja 1-4  E.Podhalicz (pr. przedsiębiorczości), lekcja 5-8   W.Krzemińska  (gabinet ekonomiczny)

      2. Jazda konna będzie realizowana w klasie III CT i II PTC zgodnie z tygodniowymi harmonogramami.

      UWAGA! Od 8 lutego zmieni się plan lekcji w związku z rozpoczęciem II semestru, zatem moga nastąpić zmiany w podanych harmonogramach.

      Joanna Miłobóg 

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Już są!

      27.01.2021

      Nowe książki w naszej bibliotece, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa! Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły udało się stworzyć listę i zakupić 119 nowości w tym 6 audiobooków. (EJ, KU)

      Oto lista: lista_zakupionych_ksiazek_NPRCz.pdf

       

    • Organizacja kształcenia zawodowego od 25 do 29 stycznia
     • Organizacja kształcenia zawodowego od 25 do 29 stycznia

      22.01.2021

      W tygodniu od 25-29 stycznia 2021 r. kształcenie zawodowe będzie realizowane stacjonarnie w szkole dla poszczególnych zawodów, zgodnie z poniższym grafikiem.

      Klasa I PTM

      • Technik żywienia i usług gastronomicznych - środa, lekcja 2-8 - B. Kowalczyk, pracownia technologii gastronomicznej
      • Technik agrobiznesu - środa, lekcja 1-4 , K.Hodel, pracownia produkcji roślinnej (SZKLARNIA)

      Klasa II PTC

      • Technik żywienia i usług gastronomicznych - piątek, lekcja 3-8, A. Kaźmierczak , pracownia technologii gastronomicznej
      • Technik hodowca koni - środa, lekcja 2-7, M. Drozdowska-Pazik, Stajnia ,,Zielone Wzgórza„ w Dziećmorowicach (wyjazd busem szkolnym godz. 8.30 - ZSCKR w Mokrzeszowie)

      Klasa II P4C

      • Technik żywienia i usług gastronomicznych - poniedziałek , lekcja 1-8, B. Kowalczyk, pracownia technologii gastronomicznej

      • Technik hodowca koni - wtorek, lekcja 1-4, M.Drozdowska-Pazik, Stajnia ,,Zielone Wzgórza„ w Dziećmorowicach.​​ (wyjazd busem szkolnym godz. 8.00 - ZSCKR w Mokrzeszowie)​​​​​​

      Klasa II MT

      • Technik agrobiznesu - czwartek, lekcja 1-4, K.Hodel, pracownia produkcji roślinnej (SZKLARNIA), - czwartek , lekcja 5-8, M. Bednarska, pracownia agrobiznesu

      Klasa II M4

      • Technik agrobiznesu​​​​​​ - czwartek, lekcja 5-8, K. Hodel, pracownia produkcji roślinnej (SZKLARNIA)

      Klasa III PTM

      • Technik żywienia i usług gastronomicznych - czwartek, lekcja 1-8, B. Kowalczyk, pracownia technologii gastronomicznej

      Klasa III CT

      • Technik hodowca koni - realizacja nauki jazdy konnej (zgodnie z tygodniowym harmonogramem                  w Indywidualnym Gospodarstwie Rolnym w Mokrzeszowie – chów i hodowla koni, J. Hodel).

      Pozostałe zajęcia szkolne realizowane będą zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji w formule on-line (zdalnie). (Ko)

     • Uwaga! Składanie deklaracji na egzamin zawodowy

      22.01.2021

      Termin składania deklaracji na sesję egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czerwiec-lipiec 2021 r. to 7 lutego 2021 r. (druki deklaracji do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony OKE we Wrocławiu). Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

      W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 do 8 kwietnia 2021r.

     • Sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

      21.01.2021

        Od 11 stycznia do 5 lutego 2021 r. w naszej szkole, która jest Ośrodku Egzaminacyjnym we wszystkich nauczanych zawodach trwa sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.                                                            

      Do części pisemnej zadeklarowanych było 131 zdających w sześciu kwalifikacjach: RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej, TG.07. Sporządzanie potraw i napojów, RL.19. Organizacja  chowu i hodowli koni, RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych i RL.20. Szkolenie i użytkowanie koni.   

      Część praktyczną w modelu ,,D”- dokumentacja 12 stycznia zdawało  łącznie 28 osób w trzech kwalifikacjach: RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie ,  RL.19. Organizacja  chowu i hodowli koni i  TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych .                                                                              

      13 stycznia 2021 r. na terenie Zakładu Stada Ogierów Książ  odbyła się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, model ,,W” – wykonanie dla kwalifikacji RL.20. szkolenie i użytkowanie koni. W egzaminie wzięło udział 5 zdających z klasy IV PTC w zawodzie: technik hodowca koni.

      Od 18 stycznia do 5 lutego 2021 r. trwa część praktyczna egzaminu, model ,,W”- wykonanie dla kwalifikacji RL.03.Prowadzenie produkcji rolniczej. Zdający to absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Łącznie egzamin ten zadeklarowało 95 osób.

      Wszystkim zdającym życzymy "połamania pióra", powodzenia oraz pozytywnych wyników egzaminu.  

      Termin ogłoszenia i przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2021 to: 31 marca 2021 r. 

      Termin przekazania szkołom, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń–luty 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń–luty 2021 to: 8 kwietnia 2021 r.

      Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021 r. to: 28 maja 2021 r. (Ko)    

    • Funkcjownowanie szkoły od 18 do 31 stycznia
     • Funkcjownowanie szkoły od 18 do 31 stycznia

      15.01.2021

      W DALSZYM CIĄGU NAUCZANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ZDALNEJ Z NASTĘPUJĄCYMI WYJĄTKAMI:

      1. Klasy Technikum, które mają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec /lipiec 2021 realizują wybrane efekty kształcenia zawodowego (praktycznego) w formie zajęć stacjonarnych w szkole. Dotyczy to następujących klas:

      • Klasa III PTM w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.07) - CZWARTEK lekcja 1-8 - B. Kowalczyk  (pracownia technologii gastronomicznej)
      • Klasa II P4C w zawodzie : technik hodowca koni ( ROL.06) - WTOREK lekcja 1-4 - M. Drozdowska-Pazik (Indywidualne gospodarstwo rolne w Dziećmorowicach - dowóz uczniów busem szkolnym spod szkoły, wyjazd 8.00)

      2. Jazda konna będzie realizowana w klasie III CT zgodnie z tygodniowymi harmonogramami.

       

      Joanna Miłobóg 

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

      podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 z późn. zm.)

     • Patroni roku 2021

      21.01.2021

      27 listopada 2020r. Sejm ustanowił patronów 2021r. Uhonorowano: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

      Szczegółowe informacje o patronach zostały zaprezentowane na wystawie znajdującej się w holu szkoły oraz w bibliotece szkolnej. (EJ, Ku)

     • "Cicha noc, święta noc pokój niesie ludziom wszem..."

      21.12.2020

      Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom, słuchaczom, pracownikom i przyjaciołom Mokrzeszowskiej Szkoły, aby ten wyjątkowym czas upłynął w rodzinnej atmosferze pełnej spokoju, radości i miłości.

      Niech nadchodzący Nowy 2021 Rok przyniesie nam wszystkim zdrowie, szczęście i energię potrzebną do osiągnięcia zamierzonych celów.

      Joanna Miłobóg Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Nowy ciągnik rolniczy i przyczepa :)

      23.12.2020

      W grudniu baza kształcenia zawodowego naszej szkoły wzbogaciła się o nowy sprzęt rolniczy. Mamy do dyspozycji kolejny zestaw do nauki jazdy kat.T - ciągnik rolniczy marki KUBOTA – M4062 oraz przyczepę marki PRONAR - PT510. To nasz trzeci ciągnik do nauki jazdy. Stawiamy na nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt rolniczy, który pozwala naszym uczniom kształcić się zgodnie z nowymi standardami. Zakup ciągnika i przyczepy jest dowodem na stały rozwój szkoły, która kształci rolników efektywnie i nowocześnie. Uczniom i instruktorom życzymy miłej nauki i pracy na nowym sprzęcie. (Ko)

     • Szlachetna Paczka

      20.12.2020

      Jak co roku, uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZSCKR w Mokrzeszowie, wzięli aktywny udział w przedświątecznej akcji charytatywnej jaką jest lokalna Szlachetna Paczka. W tym szczególnym roku postanowiliśmy wesprzeć Panią Ulę - mieszkankę Mokrzeszowa.

      Zebrane produkty żywnościowe i środki higieniczne pomógł nam przekazać Radny Gminy Świdnica - Pan Paweł Dziurdzia. Za co serdecznie dziękujemy :)

      W imieniu Pani Uli i własnym dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w akcję za dobre serca, hojność i zaangażowanie. Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Karolina Czaplińska. 

    • Szkolny park "pod lupą"
     • Szkolny park "pod lupą"

      16.12.2020

      Na szkolnych terenach zieleni prowadzone są prace inwentaryzacyjne. Obejmują one szczegółowy spis dendrologiczny drzew i krzewów znajdujących się na terenie kompleksu pałacowo-parkowego Naszej szkoły. Prace prowadzone są przez grupę architektów krajobrazu pod nadzorem Pana Piotra Redo - doktora nauk biologicznych, architekta krajobrazu, inspektora nadzoru terenów zieleni i czynnego nauczyciela akademickiego.

      Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna pozwoli na określenie aktualnej sytuacji drzewostanu w parku szkolnym oraz wytyczenie kierunków działań na kolejne lata. Jest to szczególne wydarzenie, które w sposób profesjonalny zbada stan ilościowy i jakościowy zasobów dendrologicznych. Należy podkreślić, że tego typu prace przeprowadzane są po raz pierwszy i będą służyć przyszłym pokoleniom. (Ko)            

     • Święta tuż, tuż…

      16.12.2020

      Nie wiesz za co się wziąć w świąteczny wieczór? Weź się za książkę!

      Biblioteka szkolna szczególnie poleca „Miłość z widokiem na Śnieżkę”, czyli osiem opowieści o miłości, wyzwaniach losu i przeszłości, która nie daje o sobie zapomnieć.

      Życzymy „zaczytanych” Świąt! (EJ, Ku)

    • Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej
     • Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

      15.12.2020

      Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

      Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

      Aby móc ubiegać się o pomoc:

      • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
      • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

      Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

      Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

      Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

      Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

      Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

      Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

     • Funkcjonowanie szkoły od 30 listopada do 3 stycznia

      27.11.2020

      W DALSZYM CIĄGU NAUCZANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ZDALNEJ Z NASTĘPUJĄCYMI WYJĄTKAMI:

      1. Klasy I, II i III  realizują wybrane efekty kształcenia zawodowego (praktycznego) w formie zajęć stacjonarnych w szkole lub w podmiotach, w których prowadzona jest praktyczna nauka zawodu wg następujących zasad (UWAGA! ZMIANA PLANU OD PONIEDZIAŁKU 30 LISTOPADA)

      2. Klasy IV realizują przedmioty ogólnokształcące w formie zdalnej, a kształcenie zawodowe wg przyjętych wcześniej  zasad:

      Szczegóły!!!!

      Klasa 1 CT  środa lekcja 3-6  J.Hodel (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie)

      Klasa 1 PTM

      - technik żywienia i usług gastronomicznych  środa lekcja 2-8  B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik agrobiznesu środa lekcja 1-4  K.Hodel (szklarnia), lekcja 5-7  K.Czaplińska  (gabinet ekonomiczny)

      Klasa 2 M4

      Poniedziałek (30 listopada i 21 grudzień) lekcja 5-8 K.Hodel (szklarnia)

      Wtorek (8 grudnia) lekcja 5-8 K.Czaplińska (gabinet ekonomiczny)

      Czwartek (17 grudnia) lekcja 5-8 K.Hodel (szklarnia)

      Klasa 2 MT

      czwartek lekcja 1-4  K.Hodel (szklarnia), lekcja 5-8 M.Bednarska (pr. agrobiznesu)

      Klasa 2 P4C

      - technik żywienia i usług gastronomicznych  poniedziałek lekcja 1-8  B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik hodowca koni wtorek lekcja 1-4 M.Drozdowska-Pazik (indywidualne gospodarstwo rolne w Dziećmorowicach - dowóz uczniów busem szkolnym spod szkoły - wyjazd 8:00)

      Klasa 2 PTC

      - technik żywienia i usług gastronomicznych piątek lekcja 3-8  A.Kaźmierska (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik hodowca koni środa lekcja 2-6 M.Drozdowska-Pazik (indywidualne gospodarstwo rolne w Dziećmorowicach - dowóz uczniów busem szkolnym spod szkoły wyjazd 8:30)

      Klasa 3 CT

      wtorek lekcja 3-8  J.Hodel (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie)

      Klasa 3 PTM

      - technik żywienia i usług gastronomicznych  czwartek lekcja 1-8 B.Kowalczyk (pracownia technologii gastronomicznej)

      - technik agrobiznesu czwartek lekcja 1-4  E.Podhalicz (pr. przedsiębiorczości), lekcja 5-8 W.Krzemińska  (gabinet ekonomiczny)

      Klasa 4 PTM

      - technik żywienia i usług gastronomicznych  środa lekcja 1-8  N.Kinast (pracownia planowania żywienia  i obsługi gości)

      - technik agrobiznesu środa lekcja 1-4  E.Podhalicz (pr. przedsiębiorczości), lekcja 5-8   W.Krzemińska  (pr. przedsiębiorczości)

      Klasa 4 PTC

      - technik żywienia i usług gastronomicznych  piątek lekcja 1-8  N.Kinast (pracownia planowania żywienia  i obsługi gości)

      - technik hodowca koni piątek lekcja 1-8 J.Hodel (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie)

      Joanna Miłobóg 

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

    • Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy
     • Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy

      25.11.2020

      Szanowni Państwo Słuchacze Kwalifkacyjnych Kursów Zawodowych!

      Informuję, że sesja egzaminacyjna planowana jest w terminie 11-12 grudnia 2020r. (piątek-sobota) i będzie przeprowadzona w formie on-line na platformie Moodle.

      Proszę wszystkich słuchaczy, którzy do tej pory nie zweryfikowali konta na Moodle, aby do 2 grudnia 2020r. skontaktowali się z Administratorem pisząc na adres admin@mokrzeszow.edu.pl - tylko pełny dostęp do platformy pozwoli Państwu złożyć egzaminy, które są podstawą zaliczenia semestru. Słuchacz, który nie zaliczy egazminów, zosatnie skreślony w listy.

      Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany 4 grudnia. 

      Joanna Miłobóg 

      Dyrektor 

      ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym - konkurs KRUS

      24.11.2020

      W dniach 23-27.11.2020 r. w formie on-line odbędzie się szkolenie i konkurs organizowany przez KRUS - Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świdnicy. Tematyka przedsięwzięcia jak zawsze dotyczy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Szkolenie opracowała Pani Lucyna Jabłonka - pracownik PT KRUS w Świdnicy. W rozesłanych do uczniów materiałach do samoksztacenia znajduje się prezentacja zawierająca podstawowe informacje o ubezpieczeniu społecznym rolników, zadaniach ustawowych realizowanych przez Kasę i wypadkach przy pracy rolniczej. Są tam też pytania konkursowe.

      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.11.2020 r. Dla zwycieźców przeznaczono nagrody rzeczowe.

      Uczniowie przesyłają odpowiedzi konkursowe bezpośrednio do Pani Jabłonki na adres: lucyna.jablonka@krus.gov.pl (Ko)

     • Czasopisma – listopad 2020

      19.11.2020

      Najnowsze czasopisma z listopada 2020 są już dostępne! Wiele ciekawych, aktualnych artykułów, atrakcyjna szata graficzna! 

      Jeśli potrzebujecie skorzystać z czasopism lub wypożyczyć książkę, piszcie na adres: biblioteka@mokrzeszów.edu.pl

      Jesteśmy i dzałamy dla Was! (EJ, Ku)

    • Polska Niepodległa
     • Polska Niepodległa

      09.11.2020

      „Obywatele! Bardzo dziękuję Wam za to przyjęcie tak serdeczne, któreście mi zgotowali. Po raz już trzeci wita mnie Warszawa, a wita mnie jako tego, który krew i życie swoje w każdej chwili Ojczyźnie i Ludowi oddać gotów”.

      To słowa Józefa Piłsudskiego, żywego symbolu idei narodowej jedności wypowiedziane do tłumu zebranego przed pensjonatem przy ul. Moniuszki w Warszawie, gdzie przebywał wypoczywając po trudach podróży. 10 listopada 1918r. przyjechał do stolicy odrodzonej Polski, zwolniony z magdeburskiej twierdzy, w której więziono go od lipca 1917r. 

      11 listopada 1918r., dzień po wypowiedzeniu przez Piłsudskiego tych słów, Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową. 14 listopada komendant został Naczelnikiem Państwa, a dwa dni później nadał depeszę notyfikującą państwom uczestniczącym w Wielkiej Wojnie powstanie niezawisłej Polski.

      W środę obchodzić będziemy 102 rocznicę tych wydarzeń. Niech połączy nas pamięć i poczucie jedności narodowej, szacunek dla Jej symboli i radość z Jej i naszej wolności. (AS)

     • „Szkoła do hymnu” 2020

      09.11.2020

      Już po raz kolejny nasza szkoła weźmie udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu". Zachęcamy uczniów i nauczycieli, aby w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku będzie to wtorek, 10 listopada. Tym samym dołączymy do innych społeczności szkolnych wspólnie świętujących tą szczególnie ważną dla Polaków rocznicę. 

      Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tym razem uczniowie i nauczyciele zaśpiewają wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” podczas zajęć zdalnych. Zachęcamy do połączenia się za pomocą komunikatorów i zaśpiewania hymnu w formie on-line. (JM)

    • Na pamiątkę 75 rocznicy śmierci Witosa…
     • Na pamiątkę 75 rocznicy śmierci Witosa…

      09.11.2020

      Pod koniec Wielkiej Wojny stopa życiowa polskiego rolnika była przeszło czterokrotnie niższa niż chłopa w zachodniej Europie i dwukrotnie niższa niż w krajach nadbałtyckich. Mimo biedy i zwiększających się rekwizycji, która w samym tylko zaborze rosyjskim przekroczyła 12 mln kwintali zbóż chlebowych, kontyngentów i zniszczeń, wieś udzielała wydatnego poparcia wszystkim organizacjom niepodległościowym. Połowę składu Polskiej Organizacji Wojskowej, utworzonej w sierpniu 1914r. z połączenia „Strzelca” i Polskich Drużyn Strzeleckich, stanowili chłopi, którzy zwłaszcza w końcowej fazie wojny licznie wstępowali do jej szeregów. W skład Naczelnego Komitetu Narodowego, jego krakowskiej sekcji weszło sześciu ludowców, wśród nich Wincenty Witos.

      Bracia! W naszych twardych rękach jest przyszłość Polski! Chłopskimi i robotniczymi rękami musimy ją wywalczyć” pisano w proklamacji Związku Chłopskiego wydanej 28 lipca 1914r. wzywając do czynu zbrojnego, dywersji i samopomocy.

      Zanim w listopadzie 1918r. z trzech stron okrzyknięto „Wolność!”, już w październiku rozległ się ten radosny okrzyk w Krakowie, gdzie powstała Polska Komisja Likwidacyjna. Jej celem było przejęcie władzy nad Galicją. Pracami Komisji kierował przywódca PSL-Piast Wincenty Witos.

      To żołnierze pochodzący z podtarnowskich wsi, odziani w obce mundury, czując się Polakami, dokonali rozbrojenia Austriaków. Działalność polskich nauczycieli, istnienie polskiej gazety, wielu instytucji od zaborcy niezależnych, a nade wszystko działalność ruchu ludowego sprawiły, że inna była już tu świadomość chłopska, bardziej klasowa i bardziej polska. Chłopi stali się świadomi swych celów, dążeń i aspiracji. Kreślił je i rozwijał młody, liczący niecałe ćwierć wieku ruch ludowy, który na mapie politycznej odradzającej się Rzeczpospolitej zajął istotne miejsce. (AS)

       

    • Funkcjonowanie szkoły od 9 do 29 listopada
     • Funkcjonowanie szkoły od 9 do 29 listopada

      06.11.2020

      1. Klasy I, II i III Technikum realizują wszystkie zajęcia w formie zdalnej wg planu lekcji w dotychczasowej formule (UWAGA! ZMIANA PLANU OD PONIEDZIAŁKU 9 LISTOPADA)

      2. Klasy IV realizują przedmioty ogólnokształcące w formie zdalnej, a kształcenie zawodowe wg następujących zasad: 

      klasa IV PTC

      • technik hodowca koni – zajęcia zdalne środa – 7l (JH), czwartek 3,4 lekcja (JH), zajęcia stacjonarne piątek 1-8 lekcja (JH) indywidualne gospodarstwo rolne Mokrzeszów,
      • technik żywienia i usług gastronomicznych – zajęcia zdalne od 9 do 13 listopada: piątek 1-8 lekcja (NK), zajęcia stacjonarne od 16 listopada: piątek 1-8 (NK) lekcja pracownia planowania żywienia

      klasa IV PTM

      • technik żywienia i usług gastronomicznych - zajęcia zdalne od 9 do 13 listopada: środa 1-8 lekcja (NK), zajęcia stacjonarne od 16 listopada: środa 1-8 lekcja (NK) pracownia planowania żywienia
      • technik agrobiznesu: zajęcia stacjonarne – środa: 1-4 lekcja (EP) gabinet przedsiębiorczości, 5-8 lekcja (WK) gabinet ekonomiczny, zajęcia zdalne wtorek 1-2 (EP), czwartek 5-6 l (WK)

      3. W dalszym ciągu są zawieszone zajęcie nauki jazdy ciągnikiem i nauki jazdy konnej dla uczniów oraz praktyki zawodowe.

      4. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizują zajęcia z wykorzystaniem platformy Moodle. Nauka jazdy ciągnikiem realizowana będzie wg indywidulnych harmonogramów.

      Więcej na:

      https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

      Joanna Miłobóg

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

     • #ErasmusDays 2020

      04.11.2020

      W dniach 15-17 października społeczność europejska świętowała dni Erasmusa. Jest to wydarzenie, do którego dołączają również polskie szkoły, które realizują lub realizowały w ramach tego programu różne projekty dla uczniów i nauczycieli. Nasza szkoła również włączyła się w udział w #Erasmusdays. Chcieliśmy pokazać uczniom (zwłaszcza klas I), rodzicom i środowisku lokalnemu jak ważny jest dla nas udział w zawodowych mobilnościach i jakie korzyści wynikają z ich realizacji. Nie do przecenienia jest przecież wzrost jakość pracy szkoły, podniesienie kompetencji językowych i społecznych uczniów oraz poziomu warsztatu pracy nauczycieli.

      W programie obchodów Dnia Erasmusa znalazły się prezentacje przygotowane przez uczestników dotychczasowych projektów.

      O swoich przeżyciach związanych z realizacją praktyki zawodowej z produkcji zwierzęcej oraz dobrostanu zwierząt w Dani w ramach projektu „Działam, obserwuję, uczę się” opowiadali uczniowie Damian Chudziński, Wiktor Lindner, Aniela Winiarczyk, Ola Marcinkowska oraz Pani Karolina Czaplińska, a także Nikola Zarzycka, Weronika Gołąb, Nikola Popa, Kasia Bednarz, Julia Białobrzeska i Pani Joanna Hodel. W tej części spotkania Pani Karolina Sikała – duński koordynator projektów zabrała naszych uczniów na wirtualny spacer po Green Academy, gdzie odbywały się praktyki.

      Potem przyszła kolej na techników żywienia i usług gastronomicznych. I tutaj nie zabrakło relacji uczestników. Krystian Pilch, Oliwia Wierzbicka, Weronika Kulesza, Daniel Dominiak, Krzysztof Jasiński i Mateusz Marcinkowski oraz Pan Ryszard Skotnicki opowiedzieli o pobycie w Hiszpanii i niezapomnianych doświadczeniach związanych z tamtejszym klimatem, kuchnią, zabytkami i otwartością ludzi. Można też było zobaczyć prezentacje przygotowane przez uczniów, które podczas ubiegłorocznego Dnia Erasmusa zostały wyróżnione i nagrodzone.

      Tłem dla opowieści była specjalnie na ten dzień przygotowana fotogaleria „Przeżyjmy to jeszcze raz”.

      Podsumowano także konkurs na esej „ Jak Erasmus+ zmienił moje życie ....”. Tutaj I miejsce zajęła Weronika Kulesza, II miejsce przypadło Mateuszowi Marcinkowskiemu, a III – Oliwii Wierzbickiej. Uczniowie odebrali ufundowane przez Radę Rodziców nagrody.

      Na koniec odbył się „Bieg Erasmusa”. I choć trzeba było zrezygnować z biegania w plenerze ze względu na ulewny deszcz, to sztafeta w składzie: Aniela Winiarczyk, Maciej Lisak i Daniel Dominiak pokonała wymagany dystans 5 km w 27 minut biegając… w budynku sali gimnastycznej.

      Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki, aby świat szybko poradził sobie z pandemią, bo przed nami kolejne ciekawe projekty, wyjazdy i doświadczenia, które dadzą się zatytułować jako „przygoda życia z Erasmusem”. (EP)

     • Nowości książkowe

      04.11.2020

      Mimo obostrzeń związanych z epidemią, bibliotekarze pracują. Na czytelników czeka półka z nowościami. Długie jesienne wieczory, to doskonały czas na relaks z książką. Proponujemy zatem książki "z dreszczykiem" oraz kilka ciekawych pozycji dla wielbicieli fantastyki.
      Do zobaczenia!

      (EJ, Ku)

     • Bezcenne doświadczenie zawodowe na WKKW

      03.11.2020

      Od 8 do 11 padziernika 2020r. młodzież naszej szkoły kszatłcąca się w zawodzie technik hodowca koni aktywnie uczestniczyła w organizacji zawodów jeździeckich w Morawie podczas Strzegom October Festival, czyli międzynarodowych zawodów w dyscyplinie Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego

      W ciągu dwóch pierwszych dni zawodnicy prezentowali piękno i harmonię w trakcie próby ujeżdżenia.

      W sobotę i niedzielę została rozegrana najbardziej spektakularna próba crossowa, czyli bieg z przeszkodami crossowymi w pełnym galopie. Ostateczne rozgrywki i wyłonienie zwycięzców nastąpiło w niedzielę podczas konkursu skoków przez przeszkody i crossu.

      Podczas konnych zawodów uczniowie szkoli się i poszerzali wiedzę z zakresu organizacji zawodów jeździeckich. Przyszli hodowcy koni przez cztery dni bezpośrednio aangażowali się w fachowe czynności, przez co nabrali ogromnego doświadczenia, zdobyli wiedzę branżową, a także sprawdzali się w przyszłych rolach zawodowych. Obserwacja, możliwość przebywania wśród znanych zawodników, trenerów, sędziów, kadry, koni i całego środowiska związanego ze sportem konnym umożliwiały uczniom poruszanie się na różnych płaszczyznach zawodowych i rozwijania pasji. Młodzież odbyła szkolenie dotyczące sekretarzowania sędziom, co umożiwiło pracę z sędziami podczas oceny zawodników dyscypliny wkkw. Słuchanie uwag i rad sędziów i komisarzy pozwoliło wyrobić w nich pewne nawyki jeździeckie i nauczyło podstawowych kryteriów  oceny konia i jeźdźca, zarówno na czworoboku, parkurze, jak i w terenie na przeszkodach crossowych. Młodzież angażowała się nie tylko przy asyście sędziowskiej, ale również pracowała w charakterze sędziów przeszkodowych, którzy sami musieli oceniać zawodników i przekazywać dane do centrum kontroli.

      Udział w zawodach to nie tylko okazja na zdobycie doświadczenia, ale także ciężka praca i "próba charakteru". Uczniowie musieli bardzo wczesne wstać, fizycznie pracować w trudnych warunkach pogodowych, współpracować z różnymi ludźmi, komunikować się w językach obcych słownictwem zawodowym, przyjmować krytykę innych i wykazać się ogromną odpowiedzialnością i poświęceniem. Podziękowania należą się tu rodzicom zaangażowanym w całe przedsięwzięcie.

      Kolejne zawody jeździeckie w Morawie i współpraca naszej szkoły z Ośrodkiem Jeździeckim Stragona przyczyniły się do zwiększenia zaangażowania uczniów w sporty jeździeckie, wszechstronnego poznawania różnych dyscyplinach jeździeckich oraz zdobycia doświadczenia w organizacji imprez jeździeckich. Wzbudziły w uczniach chęć poznawania i rozwoju zawodowego. Dzięki takim zajęciom i wyjazdom możemy w pełni realizować kształcenie modułowe, optymalne w kształceniu zawodowym, bo oparte o działanie, doświadczanie i fachowość. Poznanie zawodników, koni sportowych, weterynarzy, sędziów i wielu ludzi z branży na pewno przyczyni się do rozwoju naszych uczniów - przyszłych techników hodowców koni. (JH)

     • Zdążyliśmy

      02.11.2020

      Zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym pedagog i psycholog projektują szereg działań adresowanych do uczniów klas pierwszych. Co roku na pierwszym miejscu znajdują się kwestie związane z „łagodnym, spokojnym wejściem" w obowiązki ucznia szkoły ponadpodstawowej.

      I tak podsumowując dotychczasowe działania można powiedzieć, że odbyły się warsztaty adaptacyjno-integrujące oraz mini warsztaty dotyczące technik i zasad uczenia się w szkole średniej. Młodzież uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami policji i specjalistką ze stacji sanitarno-epidemiologicznej. W ostatniej chwili, tj, 16 i 21 października, w ramach bardzo cennej i wzbogacającej współpracy, specjalistki z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Świebodzicach przeprowadziły zajęcia na temat rozpoznawania preferencji ułatwiających uczenie się pod hasłem „Planuję, decyduję, działam”. Ta autorska gra decyzyjna pokazuje jak kształtuje się proces podejmowania decyzji, jaka jest z tym związana odpowiedzialność.

      To wszystko zdążyliśmy zrobić zanim rozpoczęło się zdalne nauczanie. Teraz czas wykorzystujemy na spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych. Są to indywiduale rozmowy dotyczące mocnych i słabych stron. Omawiamy kwestie, które wymagają wsparcia, podpowiadamy też jak rodzic może szukać lepszej komunikacji ze swoim dzieckiem.

      Smutno nam, że bardzo ciekawy scenariusz Szkolnego Świeta Jabka opracowany wraz z samorządem uczniowskim i jego opiekunami nie został zgodnie z tradycją szkoły wdrożony w życie 28 października. To święto musiało ulec koronawirusowi. Pewnie dlatego, że tegoroczne hasło brzmiało „JABŁKIEM W EPIDEMIĘ!” Mamy nadzieje, że za rok świat będzie wolny od wirusa. (EM, MP)

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

      03.11.2020

      Wrocław 2020-11-02

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

      Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić
      na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby  obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy
      się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.
      Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy - to w demokracji naturalne.  Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór
      co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny
      i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.

      Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast
      po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną
      za niekonstytucyjną, trwają wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym
      i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący
      z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów
      i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania
      i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji
      do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza,
      że - jak przestrzegają wirusolodzy - masowe zgromadzania  mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.

       W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów
      o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych
      i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być  wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania
       -stacjonarny, hybrydowy lub zdalny - zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów
      na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału
      w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście  na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej
      ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie,
      ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji - młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują.
      Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy
      co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie
      i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.

      Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

      Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie
      i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać
      i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.

      „Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” - jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.

      Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

       

       

    • Bibliotekarze zachęcają
     • Bibliotekarze zachęcają

      28.10.2020

      Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Słuchacze!

      W związku z utrudnieniami wynikającymi z obostrzeń i brakiem możliwości częstego kontaktu z bibliotekarzami zapraszamy do kontaktu z nami drogą on-line: biblioteka@mokrzeszów.edu.pl.

      W czasie pandemii biblioteka szkolna zachęca również do korzystania z narzędzi online:

      • Wolne Lektury https://wolnelektury.pl/ – zasób darmowych lektur szkolnych wraz z opracowaniami.
      • Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - https://literat.ug.edu.pl/
      • Lektury szkolne na ekranie - https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909
      • Legalna Kultura - https://www.legalnakultura.pl/pl

      (EJ, Ku)

    • Uwaga! Od 26 października do odwołania NAUCZANIE ZDALNE
     • Uwaga! Od 26 października do odwołania NAUCZANIE ZDALNE

      16.10.2020

      Od 26 października 2020r. do odwołania ze względu na epidemię COVID-19:

      - uczniowie wszystkie klasy technikum uczą się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość ujętych w szkolnej "Procedurze". Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

      - słuchacze kwlifikacyjnych kursów zawodowych uczą się zdalnie z wykorzystaniem platformy MOODLE. 

      Więcej w zakładce "Naucznie podczas pandemii" i "Słuchacze".

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

      29.10.2020

       

      Wrocław 2020-10-26

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

      Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

      W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola i placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeńw poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy – w tym szczególnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

      Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie:  aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych).  Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości. 

      Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

      Koleżanki i Koledzy!

      Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą]  podnieść nie można”.

      My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę!

       Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

       Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Dzień Edukacji Narodowej

      15.10.2020

      13 października 2020r. odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzenie miało charakter symboliczny ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią. Wzięli w nim udział tylko przedstawiciele. Grono pedagogiczne reprezentowała Pani Dyrektor Joanna Miłobóg oraz Pani Luiza Kępińska i Pan Monika Kołakowska, a pracowników niepedagogicznych – Pani Beata Czuba (główny księgowy szkoły). Delegację uczniowską stanowili uczniowie klas pierwszych, dla których ten dzień zgodnie z tradycją szkoły, miał wyjątkowy charakter. Po odśpiewaniu hymnu i wysłuchaniu przemówienia Pani Dyrektor złożyli uroczyste ślubowanie. Tym samym stali się „prawdziwymi” uczniami ZSCKR w Mokrzeszowie.

      Jak co roku nie zabrakło życzeń i podziękowań. Jako pierwsza miłe słowa do nauczycieli skierowała Pani Dyrektor dziękując im za zaangażowanie, wysiłek i poświęcenie. Potem dołączyli uczniowie z klasy 2 PTC ze swoim programem artystycznym oraz wynikami plebiscytu, w którym uhonorowali swoich belfrów. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły otrzymał kartkę oraz słodkie piernikowe serce. (JM)

      Relacja video na 

      https://www.youtube.com/watch?v=o229ehAB0ZA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0yjON0zIiS8Of9RwPgu_Iubjch4tpm5f3RePT50hYJwaLvp8fkkKHtvNA

     • Uwaga!!:) Pomagamy zwierzakom!!:)

      08.10.2020

      Przez cały wrzesień w naszej szkole odbywała się zbiórka na rzecz zwierząt ze schroniska w Świdnicy. Akcję zorganizowano w związku z obchodzonym 4 października Światowym Dniem Zwierząt. Jak zwykle nie zawiedliśmy się na naszych uczniach i nauczycielach, miłośnikach zwierząt, którzy hojnie obdarowali podopiecznych schroniska. Licznie zgromadzone środki higieny, karma oraz inne potrzebne w schronisku rzeczy, dostarczono potrzebującym zwierzętom 7 października.

      Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w tą piękną akcję :) (KC)

      WARTO POMAGAĆ!!:-))

     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

      06.10.2020

      Drodzy uczniowie, w związku z przypadającym na październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych, zapraszamy do wspólnej zabawy :) Zgadnij, który nauczyciel kryje się za książką na zdjęciu!

      Wystawa zdjęć znajduje się w budynku głównym.

      Typujcie odpowiedzi, bawcie się dobrze, bądźcie kreatywni…

      Rozwiązanie opublikujemy 14 października! (EJ)

     • Uwaga!!:)  Pomagamy!!:)

      30.09.2020

      W środę 30.09.2020r. w naszej szkole, odbyła się akcja charytatywna pod hasłem UWAGA!!! POMAGAMY!!! na rzecz ucznia ZSCKR w Sokołowie Podlaskim. Akcję koordynowała Pani Karolina Czaplińska.

      Zbiórka na protezę ręki dla ucznia technikum zaporzyjaźnionej szkoły cieszyła się ogromnym powodzeniem. Nasza młodzież aktywnie zaangażowałą się w pomoc przy organizacji wydarzenia oraz zbiórkę pieniędzy. Pyszne ciasta upieczone przez poszczególne klasy, desery oraz aromatyczna kawa przyciągnęły do kawiarenki szkolnej wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły. (Wszystko odywła się oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego.)

      W ramach akcji udało się zebrać łączna kwotę 556,70zł. Brawo MY!!!

      Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę. Szczególne podziękowania należą się Karolinie Łukasik, Julii Kłodowskiej, Krzysztofowi Jasińskiemu, Danielowi Dominiakowi oraz Patrykowi Wronie za profesjonalną obsługę w kawiarence. WARTO POMAGAĆ!!:-)) (KC)

     • …jak zwykle…

      30.09.2020

      Klasy pierwsze cały wrzesień przechodziły proces aklimatyzowania się w Naszej szkole – czyli było miło, przyjemnie, bez ocen.

      Psycholog i pedagog przeprowadziły warsztaty adaptacyjno-integrujące. Było sporo śmiechu, warsztaty spełniły swoją funkcję i trochę wzajemnie się poznaliśmy. Zauważono, że uczniowie klas pierwszych mają wiele cech, które ułatwią im funkcjonowanie w naszej szkole.

      Zgodnie z tradycją odbyły się również spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej w Świdnicy, na którym omówiono zagrożenia czyhające na młodych ludzi, a także pokazano następstwa i konsekwencję prawne nieprzestrzegania norm i zasad funkcjonowania społecznego.

      Natomiast specjalistka ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadziła mini warsztaty na temat substancji psychoaktywnych i zagrożenia uzależnieniami. Umówiła się na przyszły rok na zajęcia z wykorzystaniem narkogogli, alkohologogli i smokerlyzerów. (MP, EM)

     • Nowa odsłona szkolnej biblioteki

      25.09.2020

      W tym roku szkolnym mamy zaszczyt pochwalić się naszą wyremontowaną biblioteką szkolną. Poza nowymi meblami i wystrojem wnętrza biblioteka zaprasza miłą atmosferą i dogodnymi godzinami otwarcia. Dzięki przystąpieniu do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wkrótce pojawią się także nowe pozycje książkowe, na które już czeka miejsce na półkach (EJ) 

     • Narada Dyrektorów

      25.09.2020

      22 września 2020r. odbyła się w ZSCKR w Mokrzeszowie narada dyrektorów z okręgu wizytacyjnego podległego Panu Piotrowi Krzywdzie - wizytatorowi Kuratorium Oświaty we Wrocławiu/ delegatura w Wałbrzychu i jednocześnie koordynatorowi ds.kształcenia zawodowego przy Dolnośląskim KO. W spotkaniu wzięło udział 30 przedstawicieli organów prowadzących oraz kadry zarzadzającej z palcówek z terenu Świdnicy, Żarowa, Strzegomia, Kłodzka, Nowej Rudy, Bystrzycy i Polanicy Zdroju. Podjęte tematy dotyczyły spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół w roku 2020/21. Spotkanie było także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poszukiwania wspólnych rozwiązań aktualnych problemów. Jak zawsze nie mogło zabraknąć także poczęstunku przygotowanego przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, a piękna pogoda pierwszego dnia jesieni sprzyjała spacerom po szkolnym campusie, którego uroki docenili wszyscy z obecnych gości. (JM)

     • Młody Mechanik na Medal 

      25.09.2020

      20 września 2020r. odbył się finał VII edycji Konkursu Młody Mechanik na Medal. Corocznie organizatorem konkursu jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Celem wydarzenia jest rozwijanie zainteresowań oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu techniki rolniczej. W finale wzięło udział 10 uczniów z całej Polski, którzy osiągnęli najlepsze wyniki po eliminacjach, czyli po rozwiązaniu trzech testów online. W gronie finalistów Naszą Szkołę reprezentował Oskar Bełdo - uczeń klasy II Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu. Opiekunem ,,Młodego Mechanika” był Pan Krzysztof Hodel - nauczyciel przedmiotów zawodowych z mechanizacji rolnictwa. Cała dziesiątka rozwiązywała indywidualnie test z wiedzy teoretycznej oraz dodatkowo wykonała krótkie zadania praktyczne. Po podliczeniu wyników komisja konkursowa ogłosiła trzech laureatów. Niestety Oskar nie zajął miejsca na podium, ale gratulujemy mu i tak dużego sukcesu, którym jest udział w finale konkursu. (Ko)

     • Kiermasz używanych podręczników

      14.09.2020

       W dniach 7 - 11 września 2020r. odbył się w naszej szkole kiermasz używanych podręczników. Uczniowie mieli możliwość kupienia książek niezbędnych do nauki. Ze względu na konieczność zachowania norm bezpieczeństwa kiermasz odbył się w bibliotece, według wcześniej ustalonego harmonogramu i zasad. Nad całością czuwały panie Elżbieta Jawień oraz Magdalena Kuklińska. Teraz pozostało już tylko życzyć sukcesów w nauce… (Ku)

     • Polski wrzesień – pamiętamy

      15.09.2020

      Wrzesień to miesiąc powrotu do szkoły, to koniec wakacji… Nie można jednak zapomnieć, że 1 września każdego roku to data znamienna dla historii Polski, ważna dla dziejów narodu. Wybuch II wojny światowej w pamiętnym 1939 roku przekreślił marzenia, zwłaszcza młodych Polaków o wolnej Polsce, zburzył ich spokój, zabrał młodość, a w wielu przypadkach i życie. Bezmiar okrucieństwa wynikającego z wojny, która miała charakter totalny, spowodował cierpienie ludności cywilnej, odarł człowieka z jego godność.

      Dlatego, aby uczcić pamięć ofiar wojny, uczniowie wraz z Panią Agnieszką Stelmach przygotowali wystawę historyczną, która przywołała daty 1 września i 17 września 1939 roku. Nie zabrakło tu faktów, zdjęć i przykładów dokumentów związanych z agresją Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę.  (JM)

     • Awans zawodowy nauczycieli

      15.09.2020

      Jak co roku kadra ZSCKR w Mokrzeszowie podnosi swoje kwalifikacje. Nauczyciele chętnie biorą udział w wielu szkoleniach i warsztatach, przechodzą także przez ścieżkę awansu zawodowego. Wszystko po to, aby jeszcze skuteczniej wychodzić ku potrzebom uczniów, doskonalić i unowocześniać swój warsztat pracy, czyli po prostu lepiej uczyć. I tak od 1 września w gronie pedagogicznym mamy kolejnych nauczycieli mianowanych – są to Pani Natalia Kinast, Pani Justyna Hupało-Hanak i ksiądz Dawid Fiołek. Nauczycielem kontraktowym  została Pani Małgorzata Lenczewska, a nauczycielem dyplomowanym został Pan Radosław Światowy. Wszystkie osoby zaprezentowały wysoki poziom kompetencji i wiedzy nauczycielskiej podczas postepowań awansowych odbywających się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. (JM)

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

      01.09.2020

      We wtorek 1 września zgodnie z kalendarzem rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/21. Tym razem zupełnie inaczej niż w ciągu 63 lat istnienia szkoły. Pierwszy raz nie odbyła się uroczysta akademia z udziałem całej społeczności szkolnej. Dlaczego? Wszyscy wiedzą -  bezpieczeństwo epidemiczne... Uczniowie w kameralnej atmosferze gabinetów, o różnych porach, po dezynfekcji rąk, w maseczkach zasłaniających usta i nos zasiedli w szkolnych ławkach, aby spotkać się z wychowawcami. Mimo nienastrajającej optymistycznie pogody, radość (z przyczyn obiektywnych powściągliwa) towarzyszyła tym spotkaniom. Wreszcie można się było spotkać w murach szkoły, realnie, nie zadalnie. Pani dyrektor Joanna Miłobóg wraz z Panią Luiza Kępińska (wicedyrektor ds. pedagogicznych) i Panią Moniką Kołakowską (kierownik praktycznej nauki zawodu) powitała uczniów klas I w imieniu swoim i całego grona pedagogicznego. To oni byli niewątpliwymi bohaterami dzisiejszego dnia. Ropoczęli naukę w wybranych przez siebie zawodach, aby za 5 lat zostać specjalistami od hodowli koni, agrobiznesu czy usług gastronomicznych z dyplomem technika. 

      Jaki będzie ten rok szkolny? Tego nikt nie wie, ale wszyscy mają nadzieję, że okoliczności będą pod każdym względem dla Mokrzeszowskiej Szkoły korzystne, czego wszyscy sobie życzymy.

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

      30.06.2020

      W piątek 26 czerwca 2020r. zakończył się rok szkolny. Był na pewno wyjątkowy i przejdzie do historii. Od 12 marca z racji epidemii nie odbywały się zajęcia w siedzibie ZSCKR w Mokrzeszowie. Uczniowie, rodzice i nauczyciele musieli wdrożyć się do nauczania na odległość. Nie było to łatwe wyzwanie, ale wspólnymi siłami udało się! Uczniowie mogli odebrać świadectwa (chętni za zgodą rodziców). Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, czyli „na raty” i w maseczkach podczas kameralnych spotkań z wychowawcą. Ubolewali nad tym pozostali nauczyciele, jednocześnie rozumiejąc zaistniałą konieczność.

      Na szczególne wyróżnienie w tym roku szkolnym zasłużyli:

      1. Aleksandra Młocek  z klasy 2CT - średnia: 5,29
      2. Kacper Stańczyk z klasy 1MT – średnia: 5,00
      3. Mateusz Stańczyk z klasy 3PTM – średnia 5,00
      4. Nikola Zarzycka z klasy 3PTC – średnia 5,00
      5. Weronika Kulesza z klasy 3 PTC – średnia 4,85
      6. Patrycja Bieruta z klasy 2 PTM – średnia 4,77
      7. Aniela Winiarczyk z klasy 3PTM - średnia 4,75
      8. Mateusz Mach w klasy 1M4 – średnia 4,75
      9. Oliwia Wierzbicka z klasy 3 PTC – średnia – 4,75

      Uczniom, którzy otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem, należą się gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Za wszystkich pozostałych trzymamy kciuki w następnym roku szkolnym, aby pozwolił i im sięgnąć po najwyższe laury.

      Powodzenia i do zobaczenia we wrześniu!      

     • Świat po pandemii

      15.06.2020

       

      Jury w składzie: Joanna Miłobóg - przewodnicząca, Luiza Kępińska i Ewa Mizerska informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą pracę na temat: „Jak będzie wyglądał świat, kiedy się skończy pandemia koronawirusa”. Złożono w terminie 8 prac. Wyniki wyglądają następująco:

      I miejsce - Aleksandra Maik - klasa II PTM

      II miejsce - Tobiasz Piasecki - klasa III PTC

      III miejsce - Adrianna Dubaj - klasa II PTM

      Wyróżnionym gratulujemy!

      A oto wyróżniona praca – zapraszamy do lektury!

       

      „Wydawało nam się, że możemy wszystko. Polecieliśmy w kosmos, byliśmy na Księżycu. Jesteśmy pod ziemią i w powietrzu. Trafiliśmy do głębin mórz i oceanów, odkrywamy co chwilę nowe rzeczy. Myśleliśmy, że możemy zabijać zwierzęta, więzić je w klatkach przez całe życie. Tak samo chcieliśmy wycinać lasy do ostatniego pnia. Naszym celem było zwiększenie produkcji, musieliśmy mieć w końcu coraz więcej i więcej. Wciąż za niskie wieżowce, zbyt wolne samochody, przestarzałe telefony. Marzyliśmy o nowszych, które różnią się kształtem jednego guzika. Kupowaliśmy coraz więcej, bo twierdziliśmy, że mamy za mało, a robiliśmy to tylko po to, żeby zaraz wyrzucić, bo nam się znudzi. Plastik w miejscach, gdzie spacerowaliśmy to już chyba norma... Jedzenie w śmieciach - tak samo. A gdy wyrzuciliśmy już plastik i jedzenie, zaczęliśmy wyrzucać wartości.

      A teraz?

      Nawet nie możemy wyjść z domu. Wydaje mi się, że ludzie po pandemii zaczną bardziej doceniać sam fakt bycia wśród innych. Zaczniemy się cieszyć z najmniejszych rzeczy, chociażby braku maski, bez której nie możemy się teraz poruszać. Lecz lęk pozostanie, że czeka nas to samo z podwojoną siłą. Nikt nie może być pewny, że na stałe wrócimy do "normalności", a może to jest nasza nowa normalność? W czasach, w których się znajdujemy nie możemy być niczego pewni.

      Wydaje mi się, że im dłużej będziemy "zamknięci", tym bardziej nasz światopogląd się zmieni, przestaniemy patrzeć na to, jak się ktoś ubiera, jaki ma telefon, a zaczniemy doceniać sam fakt, że po prostu jest. Będziemy dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. A może wręcz przeciwnie? Zacznie się "wyścig szczurów", a my zamiast się wspierać w tym trudnym dla nas czasie, zaczniemy być swoimi wrogami, którzy stoją na drodze do osiągnięcia przez nas celów i kariery.

      Każdy z nas jest inny i wiele spraw postrzega inaczej. Jedni może to wszystko przemyślą i zmienią swoje nastawienie, a inni będą bardziej łasi na pieniądze tłumacząc się, że przez tę sytuację przecież tyle stracili. Ludzie, chodzący do pracy, będą musieli spędzać w niej coraz więcej czasu, żeby nasza gospodarka nie upadła. Czy nie przełoży się to na ich zdrowie? Osłabienie to łatwa droga dla wirusa… Co jeśli wróci, będzie mocniejszy, a my z powodu wyczerpania nie będziemy w stanie się bronić?

      Ciężko jednoznacznie powiedzieć jak będzie wyglądało nasze życie po pandemii. Ilu ludzi, tyle scenariuszy naszej dalej przyszłości. Moim zdaniem powinniśmy teraz bardziej uważać, zadbać o siebie i o innych. Nikt z nas nie może przewidzieć zakończenia obecnej trudnej sytuacji, nie wiemy co nas czeka. Podsumowując uważam, że pomimo różnych wizji na dalsze miesiące, to nawet jeśli dostaniemy komunikat, że już po wszystkim, strach, który w nas siedzi, będzie przejmował nad nami kontrolę i w dalszym ciągu będziemy bardzo mocno uważać i myśleć o tym, co i jak robimy.

    • Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych!!!
     • Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych!!!

      24.03.2020

      Śmiało można powiedzieć, że nasi uczniowie to zawodowcy, którzy poświadcząą na rynku pracy swoje kwalifikacje odpowiednim dokumentem - świadectwem potwierdzającym kwalifikację w zawodzie lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

      Wyniki egzaminów w sesji styczeń-luty 2020 są naprawdę satysfakcjonującej:

      - kwalifikacja R.06 – Prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie – 100% zdawalności, średni wynik części pisemnej – 87,3%, średni wynik części praktycznej 94%, najwyższy wynik indywidualny: część pisemna – 90%, części praktyczna – 100%

      - kwalifikacja R.20 – Szkolenie i użytkowanie koni – 100% zdawalności, średni wynik części pisemnej – 83,6%, średni wynik części praktycznej 88,5%, najwyższy wynik indywidualny: część pisemna – 95%, części praktyczna – 94%

      Ponadto połowa uczniów zdała egzaminy dla kwalifikacji T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych zdali je.

      Gratulujemy uczniom i nauczycielom! (JM)

     • Mamy nowego busa!!!

      19.03.2020

      Od czwartku 19 marca 2020r. majątek szkoły powiększył się o nowego, drugiego busa (na stanie znajduje się już Opel Vivaro). To przywieziony prosto z salonu CITROEN SPACETOURER FEEL XXL. Zakup był możliwy dzięki dodatkowym środkom otrzymanym z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Samochód ma bardzo dobre parametry i komfortowe wyposażenie, dzięki czemu wszystkie wyjazdy uczniów i nauczycieli będą czystą przyjemnością. Wobec tego faktu ilość wyjazdów na szkolenia branżowe, wycieczki, zawody, konkursy, itp. pewnie teraz znacznie wzrośnie (JM)

    • Cyberbezpieczni
     • Cyberbezpieczni

      08.03.2020

      W piątek 6 marca 2020 r. na czwartej i piątej lekcji odbyło się spotkanie dotyczące cyberprzemocy. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas. Ten ważny temat postanowili przybliżyć swoim koleżankom i kolegom uczniowie klasy 1MT – Jagoda Partyka i Eryk Kobylański. Najpierw przedstawili założoną z piętnastu slajdów prezentację dotycząca wyżej wymienionego tematu. Następnie zaprosili zebranych na półgodzinną projekcję filmową mająca uświadomić młodzieży, jakie zagrożenia czyhają w Internecie. Po projekcji wszyscy uczniowie rozeszli się do klas. (Eryk Kobylański)

      Wydarzenie miało miejsce w związku ze Szkolnym Dniem Cyberbezpieczeństwa. Poprzedziła je wystawa plakatów przygotowanych przez uczniów wszystkich klas, nad którą czuwał Pan Szymon Gumny. Powyższe działania związane są z realizacją Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz Strategii Cyberbezpieczeństwa.

    • To, co po nas zostanie
     • To, co po nas zostanie

      03.03.2020

      W piątek 28 lutego 2020r. uczciliśmy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych poprzez wykonanie wystawy zatytułowanej „Cześć ich Pamięci.” Umieściliśmy tam plakaty na temat życia i działalności żołnierzy walczących po wojnie z komunistyczną władzą. W punkcie centralnym znalazły się wizerunki dwóch bohaterów, szesnastoletniej „Inki” Studziakówny oraz Zygmunta Szelendziarza „Łupaszki”. Wcześniej na lekcji historii uczniowie mieli okazję zapoznać się z dylematami, przed jakimi stali często ich rówieśnicy wybierając walkę z nową powojenną władzą o niepodległą Polskę.

      Według szacunków historyków od 1944 r. i przejęcia władzy przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w partyzantce antykomunistycznej walczyło około 150 tys. Polaków. Represje, aresztowania, amnestie, apele o ujawnianie się, po których zwykle ruszała kolejna fala aresztowań byłych żołnierzy Armii Krajowej, powoli i systematycznie redukowały tę liczbę. W 1947 r. na dalszą walkę zbrojną zdecydowało się ok. 2 tys. żołnierzy podziemia niepodległościowego. Skazani na przegraną, bez jakichkolwiek szans, powoli wykruszali najczęściej zdradzani przez osoby z bliskiego kręgu współpracowników lub rodzin.

      W początkach lat 50. walczyło jeszcze ok. 250-400 partyzantów, ale była to bardziej walka o przetrwanie niż walka o zmianę ustroju. Nie mieli domów, pieniędzy, właściwie każda noc i każdy dzień mogły się zakończyć w najlepszym razie aresztowaniem, w najgorszym śmiercią, a możliwości ucieczki na Zachód po uszczelnieniu granic właściwie spadły do zera. Ostateczne ciosy oddziałom partyzanckim zadano w 1953 r., a amnestia ogłoszona w kwietniu 1956 r. sprawiła, że realnie w ukryciu pozostało kilkunastu najbardziej wytrwałych. Ostatnim, który zginął z bronią w ręku, był Józef Franczak „Lalek". (AS)

      „Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
      po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę
      idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
      wśród odwróconych plecami i obalonych w proch
      ocalałeś nie po to aby żyć
      masz mało czasu trzeba dać świadectwo
      bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
      w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy
      a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
      ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych
      niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
      dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają
      pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
      a kornik napisze twój uładzony życiorys
      i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
      przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie".

      „Przesłanie Pana Cogito" (Z. Herbert)

    • II i III miejsce uczniów ZSCKR w Mokrzeszowie w Finale Wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
     • II i III miejsce uczniów ZSCKR w Mokrzeszowie w Finale Wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

      28.02.2020

      27 lutego 2020 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się XXXVIII edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W eliminacjach wojewódzkich Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie reprezentowało 6 uczniów technikum w zawodzie - technik agrobiznesu: Kacper Czerwiński, Damian Chudziński, Wiktor Lindner, Tomasz Kucharski, Kamil Kudła i Jakub Podkówka. Program olimpiady uwzględniał test zawierający 50 pytań oraz finał ustny. Zakres pytań był bardzo obszerny. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ekologii, ekonomiki rolnictwa oraz znajomością bieżących informacji dotyczących sektora rolniczego. Uczniowie ZSCKR w Mokrzeszowie zdobyli podium! Wiktor Lindner zajął II miejsce, a Kacper Czerwiński – III miejsce. Finaliści wezmą udział w Etapie Centralnym, który odbędzie się w dniach 12-13 maca 2020 r. podczas XXVI Międzynarodowych Targów Techniki Rolnicze j,, AGROTECH” w Kielcach. Gratulacje dla zwycięzców !!!

      Głównym pomysłodawcą i inicjatorem tego wydarzenia jest Zarząd Krajowy Młodzieży Wiejskiej w Warszawie. Finał etapu wojewódzkiego został objęty Honorowym Patronatem Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Wydziału Przyrodniczo - Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Należy podkreślić, że eliminacje wojewódzkie w naszym okręgu nie miały miejsca blisko 20 lat. Cieszy nas fakt reaktywacji tej olimpiady w województwie dolnośląskim. (Ko)

    • Wycieczka klasy pierwszej na Warszawskie Targi Rolnicze
     • Wycieczka klasy pierwszej na Warszawskie Targi Rolnicze

      23.02.2020

      W piątek 31 stycznia 2020r. klasa  1M4 wraz z wychowawcą Krzysztofem Hodelem oraz rodzicami (!) wyruszyła na wycieczkę do stolicy Polski - Warszawy. Główną przyczyną wyjazdu były Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie. „Na największych tego typu targach mieliśmy okazję zapoznać się z wieloma nowościami stosowanymi w rolnictwie. Potem przyszedł czas na zwiedzanie. Zobaczyliśmy najciekawsze miejsca Warszawy - Pałac Kultury i Nauki, Grób Nieznanego Żołnierza, Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski i wiele innych. Codziennie cała klasa wspólnie z wychowawcą przygotowywała posiłki. Potem siadaliśmy do stołu, jedliśmy i rozmawialiśmy. Takie wycieczki poprawiają więzi pomiędzy uczniami. Jest to duży plus, gdyż jesteśmy klasą pierwszą i jeszcze cały czas się poznajemy. Tym bardziej żałowaliśmy, kiedy 2 lutego musieliśmy pożegnać Warszawę. To był nasz pierwszy, ale na pewno nie ostatni taki wyjazd.” - wspominają przyszli technicy agrobiznesu. (KH)

    • Studniówka 2020
     • Studniówka 2020

      23.02.2020

      25 stycznia 2020r. odbył się bal studniówkowy uczniów klas IV technikum. Tym razem maturzyści, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz ich osoby towarzyszące bawiły się w restauracji Camelot w Szczawnie-Zdroju. Jak co roku nie zabrakło ciepłych słów, które skierowały do bohaterów wieczoru Pani Wicedyrektor Luiza Kępińska i Pani Kierownik Monika Kołakowska: „Kiedy się patrzy na Was uśmiechniętych, podekscytowanych i szczęśliwych, chce się powiedzieć – chwilo trwaj, jesteś piękna! Wasze szykowne stroje, modne fryzury i eleganckie otoczenie podkreślają fakt, że dziś bawią się tu wyjątkowe osoby. Ale nasuwa się jeszcze jedna refleksja – te piękne panie i przystojni panowie to co prawda jeszcze uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie, ale już ludzie dorośli.” Po przemowach i podziękowaniach przyszedł czas na poloneza, podczas którego można było podziwiać klasę tancerzy. Zabawa trwała do białego rana, a czas wspólnie spędzony upłynął szybko, zbyt szybko… (JM)

      Więcej na: https://doba.pl/dsw/artykul/studniowka-zespolu-szkol-centrum-ksztalcenia-rolniczego-w-mokrzeszowie-zdjecia-/28514/15

     • Szkolny MasterChef – II edycja

      23.02.2020

      17 stycznia 2020r. odbyła się II edycja szkolnego konkursu kulinarnego MasterChef. W konkursie wzięły udział 2-osobowe drużyny z klas technikum żywienia i usług gastronomicznych. Zadanie polegało na sporządzeniu w ciągu dwóch godzin samodzielnie i według własnego przepisu wymyślonej potrawy. Organizatorkami konkursu były Panie Brygida Kowalczyk i Jolanta Pinaczakowska. Zmagania i efekty miłośników gotowanie oceniła komisja w składzie: Pani Luiza Kępińska – wicedyrektor jako przewodnicząca oraz członkowie – Pani Monika Kołakowska i Pani Bogumiła Kosut. Pomimo ustalonych kryteriów, wyłonienie zwycięzców części praktycznej nie było łatwe. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i starannością. W tej części najlepiej wypadła drużyna z klasy 1 P4C – Amelia Dyjak i Amelia Michoń. Zwycięstwo zapewniła im smakowita zapiekanka z ziemniaków i surówka z białej kapusty, co potwierdziło słuszność powiedzenia, że „proste jest pyszne”. Z sercem przygotowane i estetycznie podane samiki zrobiły największe wrażenie.

      W drugim etapie uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 40 pytań. I tutaj też drużyna z klasy 1 P4C okazała się najlepsza. Tym samym Aniela Dyjak i Aniela Mchoń zdobyły w roku szkolnym 2019/2020 tytuł Szkolnego MasterChefa. Gratulacje! (K_)

     • Nasi w Półfinałach Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych

      23.02.2020

      16 grudnia 2019r. odbył się Półfinał Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w halowej piłce nożnej dziewcząt, a 3 stycznia 2020 r. zagrała nasza reprezentacja chłopów. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dzierżona w Bogdańczowicach. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasze obie drużyny dzielnie się spisały i ostatecznie każda zajęła 4 miejsce w swojej kategorii. Dziękujemy za walkę do ostatniego gwizdka! (MW)

    • UWAGA SŁUCHACZE!
     • UWAGA SŁUCHACZE!

      31.01.2020

      Szanowni Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

      Zmianie ulegają terminy w organizacji roku!

      Zmiana jest spowodowana zapisami w przepisach prawa oświatowego - zakończenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje
      w zawodzie organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

      Dlatego wobec powyższych:

      • 9 maja 2020 w sobotę odbędą się egzaminy semestralne
      • 11 maja 2020 w poniedziałek nastąpi zakończenie kursu

      Aby zrealizować wszystkie godziny, zajęcia z wykorzystaniem e-laerningu będą się odbywać
      w środy, a w czwartki, piątki i soboty będą zorganizowane zajęcia stacjonarne zgodnie z planem.

      W razie wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

     • Wieczór Poezji Obcojęzycznej

      19.12.2019

      12 grudnia 2019r. dwoje naszych uczniów: Amelia Dyjak i Adrian Strzałkowski wzięło udział w XII Powiatowym Wieczorze Poezji Obcojęzycznej w ZSM w Świdnicy. Tegoroczny wieczór był poświęcony twórczości szwedzkiego zespołu „ABBA” i niemieckiej piosenkarce Nenie. Uczniowie recytując teksty twórców mogli pogłębić swoją znajomość języków obcych oraz poznać kulturę lat 90 – tych. Spotkanie było też okazją do zawarcia nowych znajomości międzyszkolnych. Uczniowie przygotowywali się do Wieczoru pod czujnym okiem nauczycieli języków obcych -  Pani Doroty Koczut i Pani Magdaleny Kuklińskiej.

     • Nikola Zarzycka stypendystką Prezesa Rady Ministrów

      18.12.2019

      27 listopada 2019 roku w auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Wręczenia dyplomów w imieniu Pana Premiera dokonał Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. W ZSCKR w Mokrzeszowie kryteria przyznania stypendium spełniła Nikola Zarzycka - uczennica klasy trzeciej technikum w zawodzie: technik hodowca koni. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskała najwyższą średnia ocen w szkole: 5,20 oraz otrzymała wzorową ocenę ze sprawowania.

      Nikola osobą systematyczną, pracowitą i rzetelną.  Wykazuje aktywność na wielu płaszczyznach funkcjonowania.tj,   podejmuje liczne działania na rzecz klasy i szkoły, chętnie bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach. Jest zainteresowana nauką w wybranym przez siebie zawodzie i zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji, np. poprzez udział w warsztatach, szkoleniach branżowych. Uczestniczy w realizowanych przez szkołę projektach, np. „Zawodowiec to dobry fachowiec”, „Działam,, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli w ZSCKR w Mokrzeszowie”. W czerwcu Nikola zajęła zespołowo II miejsce w między powiatowym konkursie „Młodzi z pomysłem na przemysł 4.0” organizowanym przez Społeczną Akademię Nauk w Świdnicy w ramach Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej. Uczennica dumnie reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym. Angażuje się w  działalność Samorządu Uczniowskiego, jest współpomysłodawcą i prowadzącą Spółdzielnię Uczniowską „Agromix”.Poza lekcjami rozwija swoją pasję, jaką jest jazda konna. Nikola jest osobą otwartą, życzliwą, często służy pomocą koleżankom i kolegom, charakteryzuje się dużą kulturą osobistą, jest taktowna, potrafi podziękować, docenić cudzą pracę. W sytuacjach trudnych wykazuje się empatią, posiada silne poczucie sprawiedliwości. Jest akceptowana i lubiana przez zespół klasowy. Nie wchodzi w konflikty. Jest spokojna i opanowana. Nikola Zarzycka stanowi wzór do naśladowania dla innych uczniów. Ma dobrą opinię wśród nauczycieli i pracowników szkoły.

      Należy dodać, że o Stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą ubiegać się uczniowie, którzy w danym roku szkolnym mają średnią powyżej 4,75 oraz przynajmniej bardzo dobą ocenę ze sprawowania. Stypendium wiąże się z gratyfikacją pieniężną - uczeń otrzymuje co miesiąc przyznaną kwotę, którą może wykorzystać na rozwijanie swoich zainteresowań.

      Stawka jest warta zachodu, zatem zachęcamy wszystkich uczniów do rywalizacji o stypendium PRM za ten rok szkolny! (LK)

     • Co rolnik wiedzieć powinien …

      18.12.2019

      12 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie pt. "Zasady przyznawania płatności obszarowych, w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek", które przeprowadził Pan Romuald Szałata - pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy. Uczniowie klas I i II Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu mieli okazję poznać zasady wypełniania e-wniosku o płatności oraz  techniczne możliwości składania e-wniosku. W dalszej części szkolenia zwrócono uwagę na wdrożenie krajowego programu działań dotyczących zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. Zgodnie z wytycznymi programu od 1 stycznia 2019 r. każde gospodarstwo o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie powyżej 10 DJP zobowiązane jest do posiadania Planu Nawożenia Azotem. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak prawidłowo wypełniać Plan Nawożenia azotem w specjalistycznym programie komputerowym. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniu zadając praktyczne pytania w obszarze tematycznym szkolenia. (Ko)

    • Nowy Rok. Nowe Wyzwania. Nowe Projekty?
     • Nowy Rok. Nowe Wyzwania. Nowe Projekty?

      13.12.2019

      Jeszcze nie zamknął się ostatni rozdział projektu „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”,  który pozwolił naszym uczniom i nauczycielom doskonalić się, zawodowo w Dani, Hiszpanii, Portugalii, a już pojawia się nowa perspektywa. Dzięki kontaktom nawiązanym w Green Academy w Aarhus (duński partner) podczas wyjazdu młodzieży na wiosenne praktyki, udało się nawiązać współpracę z Tridium College w Randes. Dlatego 12 grudnia 2019r. odbyło się u nas spotkanie robocze z delegacją, której przewodził Pan Lars Bageer Hansen. Rozmowy zakończyły się owocnie, a Tradium College jako potencjalny partner projektu, pokazał się z jak najlepszej strony. I dlatego, jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych, to w 2021 roku wybrani uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pojadą właśnie do Randes. Czego wszystkim zainteresowanym stronom można życzyć! (JM)

    • Festiwal Przedmiotów Ogólnokształcących - odsłona humanistyczna
     • Festiwal Przedmiotów Ogólnokształcących - odsłona humanistyczna

      13.12.2019

      Tradycją naszej szkoły stał się organizowany rok rocznie Festiwal Przedmiotów Ogólnokształcących. W ramach tegoż festiwalu w dniu 11 grudnia 2019 roku przedstawiciele wszystkich klas naszej szkoły wraz z opiekunami - Panią Karoliną Czaplińską, Joanną Hodel, Dorotą Koczut oraz ks. Dawidem Fiołkiem wzięli udział w „lekcji w kinie”, która odbyła się w auli I LO im. J. Kasprowicza w Świdnicy. Uczestnicy lekcji dydaktycznej „w terenie” poznali historię polskiego kina oraz zapoznali się z sylwetkami Polaków, którzy wnieśli wiele do kina polskiego i światowego. Lekcję uświetnił film pt.: „Twój Vincent”. To brytyjsko-polski animowany techniką malarską film pełnometrażowy w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, który powstał we współpracy z poetą i prozaikiem Jackiem Dehnelem. Fabułę stanowi życie i śmierć Vincenta van Gogha. Film otrzymał nominację do Złotych Globów w 2018 roku oraz nominację do Oskara w styczniu 2018 roku w kategorii: Najlepszy pełnometrażowy film animowany. „Twój Vincent” otrzymał Europejska Nagrodę Filmową za film animowany. Po seansie uczniowie nagrodzili film gromkimi brawami, co świadczy o tym, że docenili wkład i zaangażowanie twórców filmu w stworzenie tego wielkiego dzieła sztuki. (KC)

    • Cavaliada Tour 2019
     • Cavaliada Tour 2019

      12.12.2019

      Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Cavaliada Tour w Poznaniu to jedna z najlepiej zorganizowanych imprez cavaliadowych w Polsce, w której nasi uczniowie kształcący się w zawodzie technik hodowca koni uczestniczyli w dniach 28-29 listopada 2019r. Podczas zawodów młodzież miała okazję oglądać na żywo zmagania jeźdźców rozgrywane na wysokim międzynarodowym poziomie sportowym. Zawodnicy walczyli w konkursach w skokach przez przeszkody, WKKW oraz powożeniu (wpisane do Światowej Federacji Jeździeckiej). Najbardziej emocjonującym konkursem dla widzów był Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgów Czterokonnych, do którego konie dla zawodnika Piotra Mazurka przygotowywała nasza uczennica kl. IV CT Kinga Prymula. Następne konkursy, w tym potęga skoku CSI4* (wysokość muru 210 cm) oraz WKKW dostarczały wiele wrażeń do późnych godzin wieczornych.

      W przerwach konkursowych młodzież mogła podziwiać Targi Sprzętu Jeździeckiego, na których wystawcy prezentowali swoją ofertę sprzętu i akcesoriów jeździeckich. Tematyka targów była tak szeroka, że obejmowała wszystko co związane z jeździectwem i hodowlą, a ilość i jakość sprzętu zachęcała do zakupów akcesoriów dla siebie, czy swojego konia. Można też było zapatrzeć się w podarki świąteczne dzięki uczestnictwie w Festiwalu Sztuki i Rękodzieł Artystycznych.

      Po zetknięciu się z wielkim światem jeździeckim uczniowie wrócili do szkoły z większym zapałem do rozwoju swoich pasji i zainteresowań związanych z zawodem. I już czekają na następny wyjazd na Cavaliadę, tym razem do Warszawy w roku 2020. (JH)

    • „Literatura jest zbudowana na czułości”
     • „Literatura jest zbudowana na czułości”

      09.12.2019

      Tak jak w całej Polsce, tak i w naszej szkole nie mogło zabraknąć akcentu związanego z faktem otrzymania Literackiej Nagrody Nobla przez Olgę Tokarczuk, która 10 grudnia 2019r. odbierze z rąk króla Szwecji złoty medal i dyplom potwierdzający to wyjątkowe wyróżnienie. W holu szkoły została wyeksponowana wystawa dotycząca jej życia i twórczości pt: „Twarze Olgi Tokarczuk”. Uczniowie mogli także przeczytać informacje, jakie ukazały się w codziennej prasie na temat tej prestiżowej nagrody i poznać dzieła pisarki, które są dostępne w bibliotece szkolnej. Mogli także zobaczyć własnoręczny podpis autorki w Księdze Gości z roku 2009, kiedy to pani Olga odwiedziła naszą szkołę w ramach sesji letniej Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Wystawa była także okazją do prezentacji prac plastycznych wykonanych przez uczniów w ramach wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego na „Najciekawszy portret naszej Noblistki”. (Ku)

     • Jakość żywca wołowego

      09.12.2019

      4 grudnia 2019 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy odbyła się konferencja pt. ,,Produkcja żywca wołowego System QMP oraz chów i hodowla bydła”. Uczestnikami spotkania byli rolnicy, hodowcy bydła mięsnego oraz uczniowie naszej szkoły – kl. II CT- technik hodowca koni i kl. II PTM - technik agrobiznesu wraz z opiekunami: Panią Małgorzatą Bednarską i Panią Moniką Kołakowską Młodzież miała okazję wzbogacić swoją wiedzę w zakresie produkcji zwierzęcej. Głównym tematem konferencji była jakość żywca wołowego w odniesieniu do Systemu QMP. Pierwszym prelegentem był Pan Marcin Adamczyk - przedstawiciel Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił powiązania mające wpływ na jakość finalną żywca wołowego. Podkreślił jak kluczowe w procesie produkcji są: dobór rasy do typu użytkowania,  odpowiednie warunki chowu i hodowli, dobrostan zwierząt czy zapewnienie opieki weterynaryjnej. Dodatkowo zaprezentował dane statystyczne, które dotyczyły poziomu uboju, eksportu i jakości żywca wołowego na rynku Unii Europejskiej i świata. Z doborem ras bydła mięsnego zapoznał uczestników prezes firmy K.I. Samen Polska Pan Marek Damsz. Ciekawe wykłady i prezentacje przedstawili lekarze weterynarii - lek. wet. Jacek Ptak i lek. wet. Wojciech Ptak. Dotyczyły one syndromu oddechowego bydła oraz zapalenia wymienia. Konferencja była doskonałą formą pogłębienia wiadomości oraz spotkania i wymiany informacji z ludźmi z branży. (Ko)

    • Święta coraz bliżej…
     • Święta coraz bliżej…

      06.12.2019

      W naszej szkole i internacie czuć już klimat świąt. Pojawiły się choinki i pierwsze świąteczne dekoracje. Trwają próby do bożonarodzeniowego przedstawienia, z gabinetu religii słychać kolędy, a w pracowni żywienia unosi się zapach świątecznych pierników i ciasteczek. „Morzeszowskie elfy”, czyli Samorząd Uczniowski i mini przedsiębiorstwo „Internat Company” produkują stroiki świąteczne, ozdoby, mydełka, bombki, które będzie można kupić na kiermaszu zorganizowanym w budynku głównym szkoły w ostatnim tygodniu przed świętami (17-19 grudnia 2019r.) Już dzisiaj warto odłożyć pewną sumę, bo dochód z kiermaszu wspomoże działalność szkolnego wolontariatu. Nie zabraknie też „szlachetnej paczki” przygotowywanej przez mieszkańców internatu. Mamy też piękne kartki „wyczarowane” przez uczennice Anielę Winiarczyk i Weronikę Gołąb pod okiem Pani Małgorzaty Lenczewskiej. Trafią one do firm i instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą. No cóż! Święta coraz bliżej! (JM)

    • „Dbam o zdrowie”
     • „Dbam o zdrowie”

      05.12.2019

      3 grudnia 2019r. odbył się Powiatowy Konkurs Dotyczący Przeciwdziałania AIDS Pod Hasłem „Dbam o Zdrowie”. Naszą Szkołę godnie reprezentowali uczniowie klasy 2 PTM - Patrycja Bieruta i Mateusz Dyczkowski. Co prawda zajęli miejsca poza czołową trójką, ale możemy być z nich dumni, ponieważ na większość pytań odpowiedzieli dobrze, co świadczy o dużej wiedzy naszej reprezentacji. Uczniowie za udział w konkursie dostali pamiątkowe dyplomy  oraz drobne upominki. Zapowiedzieli, że w przyszłym roku to właśnie oni staną na podium :) (MW)

    • Ach, te pierniki…
     • Ach, te pierniki…

      05.12.2019

      Miejscem, które koniecznie trzeba odwiedzić jest Piernikarnia Śląska w Niemczy. Nasi uczniowie z technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z paniami Jolantą Pinczakowską i Agatą Wójcik 3 grudnia 2019r. brali udział w warsztatach, których aktywna formuła pozwoliła na poznanie dziejów śląskiego piernikarstwa (w tym sekretnych receptur wytwarzania ciasta i samodzielnego wykonania figuralnych pierników). Położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych, tradycje kulinarne sięgające czasów pogańskich oraz obfitość miodu stwarzały sprzyjające warunki dla rozwoju na Śląsku tej tek ważnej dziedziny usług (jako pierwsi wymienieni są w 1293 roku piernikarze ze Świdnicy). Do naszej dyspozycji były m.in. piękne drewniane formy odtworzone z wedle starych wzorów. Wizyta w Piernikarni Śląskiej to niezwykła podróż do krainy zmysłów, a także do czasów, gdy na Śląsku wypiekano kilkadziesiąt gatunków pierników. Przez wieki miały one różnorodne smaki i kształty (m.in.. ludzi, zwierząt, przedmiotów, herbów, roślin), będąc odzwierciedleniem życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i religijnego regionu. W Niemczy pierniki wytwarzano od 1455 roku. Jest to magiczne i pełne uroku miejsce, będące najsłodszą atrakcją turystyczną Dolnego Śląska, odkrywającą zapomniane tradycje piernikarskie  (bogatsze i starsze o 100 lat od toruńskich). Zobaczcie, jak cudne pierniki udało nam się wypiec! (JP)

     • Sukces Wiktora w Olimpiadzie Wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie

      03.12.2019

      22 listopada 2019r. odbyła się Olimpiada Wiedzy o BHP w rolnictwie organizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. Naszą szkołę reprezentowali trzej uczniowie z klasy II technikum w zawodzie technik agrobiznesu: Kacper Czerwiński, Damian Chudziński i Wiktor Lindner przygotowani przez Pana Aleksandra Raka. W olimpiadzie uczestniczyło 30-tu uczniów z 10-ciu szkół rolniczych woj. dolnośląskiego. Nasz uczeń Wiktor Lindner uzyskał bardzo wysokie czwarte miejsce. Za zajęcie tego miejsca, prócz drobnych upominków, otrzymał wysokiej klasy tablet. Gratulujemy! (AR)

    • Szkolny dzień Erasmusa+ – konferencja podsumowująca projekt „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”
     • Szkolny dzień Erasmusa+ – konferencja podsumowująca projekt „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”

      28.11.2019

      27 listopada 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację i upowszechniająca rezultaty projektu „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”.

      Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  Jego budżet wyniósł 379.827,20 zł.

      Konferencja podsumowująca projekt była częścią „Szkolnego Dnia Erasmusa”. W wydarzeniu wzięła udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Imprezę prowadziła koordynator projektu – Elwira Podhalicz wspólnie z Ryszardem Skotnickim – nauczycielem języka obcego i członkiem zespołu projektowego, którzy zaprezentowała cele i zakładane efekty projektu oraz podsumowali jego realizację przedstawiając informację na temat osiągniętych rezultatów.

      Uczestnicy mobilności, tj, uczniowie i nauczyciele podzielili się wspomnieniami i doświadczeniami ze swojej przygody z Erasmusem+. A było o czym opowiadać. 18 uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło praktyki w restauracjach hiszpańskiej Walencji. Natomiast 9 przyszłych hodowców koni i 9 przyszłych  techników agrobiznesu wyjechało do w Jordbrugets w Danii. Programem objętych było również 13 nauczycieli realizujących job shadowing w szkołach w Portugalii i Danii. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wyjazd rozwinął ich kompetencje zawodowe i poprawił komunikację w języku obcym, a nawiązane kontakty i zdobyte doświadczenia są bezcenne.

      Uczestnicy projektu na specjalnie stworzonej mapie Europy zaznaczyli kraje, które odwiedzili przypinając pamiątkowe zdjęcia. Od początku realizacji projektów w ramach Erasmusa+ młodzież i nauczyciele byli już w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Bytanii, Holandii, na Islandii o Malcie. Teraz doszły jeszcze: Dania, Portugalia i Hiszpania.

      Joanna Miłobóg – dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie, zaprezentowała pamiątkowe albumy, które dokumentują odbyte praktyki i job shadowing oraz wręczyła uczniom i nauczycielom Europassy potwierdzające nabyte umiejętności i kompetencje.

      Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu „Moja przygoda z Erasmusem – fotorelacja”. Nagrody w konkursie ufundowała hojna Rada Rodziców ZSCKR w Mokrzeszowie. Wyróżnieni uczniowie to: Mateusz Marcinkowski (I miejsce), Oliwia Wierzbicka (II miejsce) i Weronika Kulesza (III miejsce).

      Ponieważ w Szkolnym Dniu Erasmusa wzięła udział cała społeczność szkolna, dlatego można było podsumować zaangażowanie poszczególnych klas, które nie tylko przygotowały stoiska państw dotychczas odbytych mobilności, ale także rywalizowały o palmę pierwszeństwa w konkursie na najlepszą prezentację kraju mobilności oraz w turnieju wiedzy o odbytych mobilnościach i krajach goszczących. I choć wygrana przypadła klasie IV technikum w zawodzie technik hodowca koni (Hiszpania), to nikt nie czuł się pokonany. Jak zawsze imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, a poziom zaangażowania uczniów był równie wysoki jak wysoka była jakość całego wydarzenia. (EP)

    • Warsztaty branżowe przyszłych hodowców koni
     • Warsztaty branżowe przyszłych hodowców koni

      27.11.2019

      Jak co roku w naszej szkole, w ramach promocji kierunku kształcenia w zawodzie technik hodowca koni odbyły się warsztaty zawodowe z udziałem zaproszonych gości – branżowców i fachowców w dziedzinie chowu i hodowli koni. 22 listopada 2019r uczniowie specjalizujący się w zawodzie technik hodowca koni, mieli okazję czerpać profesjonalną wiedzę od specjalistów, którzy dzielili się swoim doświadczeniem i osiągnięciami w pracy z końmi. Uczniowie zaprosili na spotkanie hipoterapeutę, instruktora jazdy konnej i właściciela stajni „Zielone Wzgórze” z Dziećmorowic – Magdalenę Drozdowską – Pazik, która uświadamiała młodzież omawiając etapy świadomego jeździectwa, związane z tajnikami sztuki jeździeckiej, poszanowaniem koni, ich potrzeb oraz zrozumieniem sensu każdej wykonanej czynności z koniem i jeźdźcem. Pani Agnieszka Litwa - weterynarz specjalizujący się w leczeniu koni, przeprowadziła wykłady dotyczące zachowań chorobowych u koni, występowania najczęstszych schorzeń, chorób i urazów, metod leczenia oraz szeroko rozumianej profilaktyki w hodowli koni. Pani Sandra Slawska właścicielka sklepu „Patataj”, hodująca własne konie i specjalizująca się w doradztwie w sprawach żywienia koni, zwróciła uwagę na trudności w tym zakresie ze względu na specyfikę układu pokarmowego konia. Podawała przykłady rozwiązań wielu trudnych przypadków różnych grup żywieniowych koni, przedstawiła szeroki asortyment paszowy dostępny na  polskim rynku oraz możliwości rozwijania się w branży, w której można z powodzeniem łączyć pasję z pracą zawodową.

      W ramach wdzięczności za bezinteresowny dar przekazania wiedzy opartej na doświadczeniu nasi uczniowie wręczyli gościom skromne podarunki i częstowali słodkim poczęstunkiem.

      Szkolenie było inspiracją dla młodych, przyszłych hodowców, dopełnieniem wiedzy z zakresu kierunku kształcenia oraz pozwoliło uzyskać wskazówki pochodzące ze źródeł doświadczeń ludzi kochających konie. (JH)

    • Filozofia zaklinacza koni
     • Filozofia zaklinacza koni

      27.11.2019

      „Przez wieki ludzie mówili do koni: „Musisz robić co ci każę, albo cię skrzywdzę”. Ludzie nadal tak mówią do innych ludzi – nadal zastraszają, zmuszają i upokarzają. Jestem przekonany, że moje odkrycia związane z pracą z końmi mają tę samą moc i zastosowanie w miejscu pracy, w systemie edukacji czy systemie karnym, a także w wychowaniu dzieci. W głębi serca uważam, że nikt z nas nie ma prawa mówić: „Musisz to zrobić, albo cię skrzywdzę”- ani do żadnego zwierzęcia, ani do żadnego człowieka.” (Monty Roberts)

      17 listopada 2019r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik hodowca koni podczas szkolenia zorganizowanego na terenie Partynic we Wrocławiu poznali Monty Robertsa - amerykańskiego trenera koni wyścigowych, znanego wśród koniarzy jako „zaklinacz koni”. Monty prezentował całej Polsce swoje metody pracy z końmi bez przemocy, oparte przede wszystkim na zaufaniu, wzajemnym szacunku, zbudowaniu relacji i właściwej komunikacji między człowiekiem a koniem.

      Na pokazie uczniowie obserwowali metodę komunikacji z koniem, której szkoleniowiec jest twórcą, nazwanej „Join – Up”. Monty pracował z 4 końmi zgłoszonymi z całej Polski. Pokazał pracę z koniem surowym i z końmi mającymi problemy behawioralne (nie akceptują człowieka, czy przedmiotu np. plastiku, folii, itp.). Demonstrował jak radzić sobie ze zwierzęciem, które wykazuje problemy i bunt podczas kontaktu z człowiekiem. Trener uczył również wprowadzania do przyczepy - koniowozu koni, które odmawiały wejścia. Dopełnieniem szkolenia były opowieści o wykorzystywaniu metod pracy z końmi w pracy z weteranami wojennymi cierpiącymi na zespół stresu pourazowego.

      Spotkanie stało się inspiracją nie tylko do pracy z końmi metodami „Join – Up”, ale również do lepszego poznania i wgłębiania się w psychologię konia. Uświadomiło, jak ważna jest praca nad sobą oraz świadomość własnego ciała. (JH)

    • Zobaczyć urok i poznać temperament koni czystej krwi arabskiej – marzenia czy rzeczywistość?
     • Zobaczyć urok i poznać temperament koni czystej krwi arabskiej – marzenia czy rzeczywistość?

      27.11.2019

      Nie ma wątpliwości – w naszej szkole to rzeczywistość. W dniach 12 i 13 listopada 2019 r. uczennice z klasy technikum w zawodzie technik hodowca koni wraz z nauczycielką Panią Joanną Niebieszczańską odwiedziły jedną z największych i najsłynniejszych państwowych stadnin koni czystej krwi arabskiej - Michałów. Spędziły tam dwa wspaniałe dni, podczas których mogły zobaczyć jak wygląda praca w tak prestiżowym ośrodku, poznać ciekawych ludzi, którzy zajmują się  treningiem i hodowlą koni czystej krwi arabskiej i koni małopolskich o ciekawym umaszczeniu tarantowatym. Pierwszy dzień wypełniło zwiedzanie całej stadniny, po której oprowadziła grupę pani zootechnik Weronika Sosnowska-Sidoruk. Jej opowieść o koniach rozmieszczonych w 11 stajniach, ich pochodzeniu, liniach, rodzinach klaczy i rodach ogierów i ich  osiągnięciach była cennym doświadczeniem hodowlanym. Następnie uczennice rozmawiały z trenerem koni pokazowych panem Mariuszem,  który jeździł z końmi po całym świecie na czempionaty, opowiadał o specyfice szkolenia i treningu koni czystej krwi arabskiej do pokazów i czempionatów w różnym wieku. Całości dopełniło zwiedzanie Europejskiego Centrum Rozrodu Koni i Stacji Pozyskiwania Nasienia Ogierów w Stadninie Michałów. Pani zootechnik opowiadała o czynnościach związanych z pobieraniem nasienia od ogierów , obróbce nasienia w laboratorium i o inseminacji klaczy. Chętni uczniowie mogli również dosiąść koni arabskich o świetnym charakterze i niesamowitym temperamencie oraz specyficznym kontakcie z człowiekiem.

      Drugi dzień pobytu zaczął się od w masztalerni, gdzie przed rozpoczęciem pracy spotykają się wszyscy masztalerze, trenerzy i zootechnicy. Pracownicy przekazują sobie różne informacje dotyczące stanu zdrowia koni, a zadania rozdaje koniuszy i zootechnik. Tam też zostały wydane dyspozycje dla naszej grupy. W tym dniu uczennice pomagały w codziennych pracach na stajniach, np. w porządkach, czyszczenie koni. Następnie uczennice zobaczyły pokaz koni arabskich zorganizowanym specjalnie dla nich. Prezentowały się takie „końskie gwiazdy”, jak: Ermitage, Pontia , Wieża Mocy, Lawinia. Przyszli hodowcy zobaczyli, na czym w praktyce polega prezentacja koni, jak się je ustawia do oceny pokroju i na co należy zwrócić uwagę podczas samej oceny. Widzieli też prezentację tych koni w ruchu w ręku i luzem.

      Kolejnym punktem w programie było zwiedzanie muzeum na terenie stadniny. Są tam zgromadzone wszystkie nagrody, floo ,puchary, piękne obrazy, siodła arabskie i piękne zdjęcia, które świadczą o niesamowitych osiągnięciach tamtejszych koni.

      Następnie uczniowie wybrali się wraz z panią prezes stadniny Moniką Słowik do pozostałych gospodarstw należących do stadniny, w tym Folwarku Podlesie, gdzie znajduje się młodzież męska -  ogierki roczne i dwuletnie czystej krwi arabskiej i małopolskiej o selekcjonowanym umaszczeniu tarantowatym.

      W ośrodku w Michałowie oprócz koni jest jeszcze prowadzona hodowla bydła mlecznego rasy jersey, a w gospodarstwie Lubcza bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. W Lubczy pani zootechnik opowiadziała o hodowli bydła i o odbywającym się właśnie próbnym udoju.

      Uczennice były bardzo zadowolone z wyjazdu, podczas którego mogły zdobyć ciekawe i ważne zawodowe doświadczenia. (JN)

       

    • INTERNAT COMPANY – nowe przedsięwzięcie uczniowskie  rozwijające umiejętności biznesowe
     • INTERNAT COMPANY – nowe przedsięwzięcie uczniowskie  rozwijające umiejętności biznesowe

      18.11.2019

      Kolejni uczniowie naszej szkoły wykazali się inicjatywą, kreatywnością, a przede wszystkim przedsiębiorczością. Mieszkańcy internatu założyli młodzieżowe mini przedsiębiorstwo - firmę „Internat Company”, która będzie działała na szkolnym rynku na wzór spółki jawnej. Wspólnicy wybrali 4-osobowy zarząd spółki. Prezesem został Damian Chudziński, dyrektorem ds.marketingu Patrycja Bieruta, dyrektorem finansowym Aniela Winiarczyk i dyrektorem produkcyjnym Kacper Czerwiński. Szkolnym opiekunem mini przedsiębiorstwa jest Pani Elwira Podhalicz.

      W piątek 8 listopada 2019r. Zarząd „Internat Company” podpisał z Panią Dyrektor Joanną Miłobóg umowę najmu pomieszczenia przeznaczonego na działalność mini przedsiębiorstwa.

      Na ten moment uczniowie – wspólnicy szukają pomysłu na produkt, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe. Zanim zaczną produkować sprzedawać swoje produkty i prowadzić dokumentację finansową, przeszli cykl szkoleń. 13 listopada 2019r. Damian Chudziński i Patrycja Bieruta wzięli udział w szkoleniu „Design Thinking - metoda projektowania innowacyjnych rozwiązań stosowana w Google”. Szkolenie odbyło się w Chorzowie. Całodniowe warsztaty były okazją do poznania ciekawych osób z różnych szkół w Polsce oraz nauką kreatywnego myślenia wykorzystywanego w procesie projektowania nowych innowacyjnych rozwiązań. Natomiast Aniela Winiarczyk jako dyrektor finansowy szkoli się on-line odnośnie prowadzenia dokumentacji i rozliczeń finansowych.

      Nasi przedsiębiorcy chcą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Mini przedsiębiorstwo PRODUKCIK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku. Zwycięzca konkursu reprezentuje Polskę w konkursie europejskim „JA Europe Company of the Year Competition”.

      Życzymy ciekawych pomysłów i maksymalnych zysków! (EP)

     • „Naród, który nie pamięta swojej historii, zmuszony jest ją powtórzyć”

      18.11.2019

      Jest taki dzień w kalendarzu ważny dla każdego, kto o sobie mówi „ jestem patriotą”. To dzień 11 listopada, Święto Odzyskania Niepodległości. Cieszymy się, że po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. Ale co ta niepodległość dla nas znaczy? Czy potrafimy docenić, ile trudu włożyli nasi przodkowie, byśmy mogli żyć w wolnym kraju? I temu, dlaczego powinniśmy cieszyć się z wolności i pamiętać o tym, co było, poświęcony był apel przygotowany przez klasę 2 CT w piątek 8 listopada 2019r. W montażu słowno-muzycznym uczniowie przedstawili wiersze tych poetów, dla których słowa POLSKA, WOLNOŚĆ, WALKA były znakiem powinności każdego Polaka. Nie zabrakło również ważnych dla historii piosenek: „Żeby Polska była Polską”, „Mury”, „Pierwsza Brygada”.  Bo jak się okazuje, odzyskanie wolności, to dopiero początek. Każda lekcja historii jest ważna. Dlatego doceniajmy to, co dostaliśmy i dbajmy, by nam tego nie odebrano. (Wó)

    • KRUS w naszej szkole
     • KRUS w naszej szkole

      07.11.2019

      6 listopada 2019 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Terenowej Placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świdnicy: Panią Kierownik - Urszulę Dembińską i Panią Inspektor do spraw prewencji - Lucynę Jabłonkę. Wraz z nimi w spotkaniu z młodzieżą klas pierwszych uczestniczyła także Pani Joanna Bartosiak-Kuźniewska - przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu. Prelegenci przedstawili cele i zadania reprezentowanych instytucji oraz wskazali największe zagrożenia dla zdrowia i życia osób pracujących w sektorze rolnictwa. Uczniowie mieli okazję  dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących min. środków ochrony indywidualnej w pracy rolnika, podstaw ubezpieczeń społecznych w rolnictwie oraz  form zatrudnienia i  zasad podejmowania pierwszej pracy. Atrakcją był konkurs - TEST z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie i przemyśle. Na młodzież czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najlepszymi w dziedzinie BHP okazali się  uczniowie kl. I M4T Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu czyli: miejsce I - Serafin Lesiak, miejsce II - Piotr Wilczak i miejsce III – Oskar Bełdo.   (Ko)

       

    • Hubertus 2019
     • Hubertus 2019

      07.11.2019

      29 października 2019r. odbyła się szkolna impreza jeździecka Hubertus zorganizowana przez uczniów technikum w zawodzie technik hodowca koni. Społeczność naszej szkoły uczciła tradycję święta jeźdźców i myśliwych na terenie SO Książ.

      Na uroczystości gościliśmy Pana Marka Pawłowicza – przewodniczącego Rady Rodziców i jednocześnie właściciela stadniny i klubu jeździeckiego „Stary Julianów”, delegację z zaprzyjaźnionej szkoły ZS Nr 1 w Krzyżowicach składającą się z uczniów technikum w zawodzie technik hodowca koni wraz z nauczycielem Panem Grzegorzem Jasiczkiem, Panią Sandrę Slawską właścicielkę sklepu „Patataj” ze Świdnicy oraz kadrę kierowniczą i wychowawców klas.

      Szkolny Hubertus rozpoczął się uroczystym pokazem ujeźdzeniowym w wykonaniu jeźdźców – uczniów prezentujących 10 koni. Pokaz został przygotowany i prowadzony przez uczennicę kl. IV CT Kingę Prymulę. Następnie odbyły się gry i zabawy z końmi oraz park habituacyjny, gdzie każdy miał okazję popracować z koniem z ziemi w ręku, sprawdzić swoje umiejętności w pracy i komunikacji z koniem . Uczennice Wiktoria Czakan z kl. II CT oraz Julia Białobrzeska z kl. III PTC uświetniły imprezę amatorskim pokazem woltyżerskim, po którym to każdy z chętnych mógł wykonać trzy podstawowe figury woltyżerskie na koniu pracującym w pasie woltyżerskim (klęk na koniu, flaga i młynek). Każdy z uczestników był zaangażowany i miał zadania do wykonania. Wychowawcy klas owijali koniom kończyny owijkami na czas i dokładność. Zaproszeni goście – branżowcy musieli opisać kościec konia i wypełnić poprawnie zadanie egzaminacyjne z kwalifikacji R.20 w części pisemnej, natomiast młodzież losowała zadania, polegające na identyfikacji wybranych koni, ocenie chodów i pokroju. Uwieńczeniem Hubertusa było „szukanie lisa”, którego to udało się znaleźć Natalii Zabagło-Pawłowicz z kl. II CT oraz Szymonowi Klepkowi z kl. I CT.

      Po wspólnych zmaganiach, przy ognisku wręczono upominki dla najlepszych miłośników koni, a uroczystość świętowano biesiadując przy smacznym bigosie i smażąc kiełbaskę na kiju.

    • Szkoła pamięta
     • Szkoła pamięta

      04.11.2019

      Przypadające 1 listopada Święto Zmarłych to czas pełen zadumy i refleksji nad  istotą życia i przemijaniem. Zapaleniu zniczy towarzyszą wspomnienia osób bliskich i ważnych. Nasza społeczność także co roku upamiętnia wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, którzy odeszli, ale byli związani z Mokrzeszowską Szkołą, gdzie skrzyżowały się nasze drogi. Stąd w czwartek 31 października 2019r. ksiądz Dawid Fiołek wraz z młodzieżą przed wejściem do głównego budynku szkoły zorganizował symboliczne miejsce pamięci.

      W tym roku dodatkowo uczciliśmy Święto Zmarłych wystawą przygotowaną przez uczniów i Panią Agnieszkę Stelmach poświęconą ważnym postaciom polskiej historii, których życiowa misja przełożyła się na fakt, że jest nam dane żyć w czasach niepodległości. Włączyliśmy się tym samym w ogólnopolską akcję „Szkoła pamięta” zorganizowaną pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. (JM)

    • Koncert skrzypcowy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu
     • Koncert skrzypcowy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

      04.11.2019

      „4 pory w roku” Antonia Vivaldiego to wydarzenie, podczas którego nie mogło nas zabraknąć. 30 października 2019r. wybrani uczniowie klas pierwszych w zawodzie technik agrobiznesu i technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunkami Panią Jolantą Pinczakowską i Panią Wiesławą Krzemińską uczestniczyli w koncercie organizowanym w ramach  Koncertów Edukacyjnych dla Młodzieży.

      „4 pory w roku” to koncert, podczas którego omówione zostały okoliczności powstania cyklu koncertów skrzypcowych Cztery pory roku, skomponowanych przez jednego z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki barokowej – Antonia Vivaldiego. Pomimo upływu wielu lat owe koncerty cieszą się niesłabnącą popularnością, podobnie jak ich autor, któremu poświęcone było to spotkanie. Została ukazana imponującą różnorodność działań i niespodziewanych talentów włoskiego kompozytora, a także sensacyjne epizody z jego życia – wszystko po to, by udowodnić, że Antonio Vivaldi, podejmując rozliczne aktywności twórcze, był całkowicie nieszablonowy i zarazem wyjątkowo efektywny. W programie, poza Czterema porami roku, znalazły się także inne słynne utwory mistrza, a całość została zilustrowana materiałami filmowymi zrealizowanymi w Wenecji, specjalnie  na potrzeby koncertu.

      Wydarzenie z cyklu „Speaking Concerts” jest organizowane we współpracy z powstałą w 2009 r. w Poznaniu „Fabryką Sztuki”, której misją stało się kształtowanie wrażliwości oraz zaspokajanie potrzeby obcowania z kulturą wśród wszystkich pokoleń za pomocą uniwersalnego języka – muzyki. Podczas koncertów wykonanie muzyki łączone było z komentarzami charyzmatycznego dyrygenta, Marcina Sompolińskiego oraz autorskimi filmami i prezentacjami. (JP)

    • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

      04.11.2019

      24 października 2019r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wydarzenie poprzedzone było kampanią kandydatów. Nad poprawnością wyborów czuwała komisja w składzie: Oliwia Lurka (4CT) , Kacper Król (4MT) oraz Panie Magdalena Kuklińska i Marta Podrzycka. Uprawnionych do głosowania było 147 uczniów. Głosowało 131 osób. Oddano 131 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 89%. Najwięcej głosów – 64 – otrzymał Krystian Pilch (3 PTC) i to on będzie pełnił funkcję przewodniczącego SU. Na Patrycję Bierutę (2MT) głosowały 44 osoby, a na Aleksandrę Marcinkowską (2PTM) – 23. Gratulujemy nowemu szefostwu i życzymy powodzenia i wytrwałości przy realizacji wyborczych zobowiązań. (JM)

    • Jabłko - niejedno ma imię…
     • Jabłko - niejedno ma imię…

      24.10.2019

      Wcale nie zaczęło się w naszej szkole od jabłka. Kilka lat wcześniej mieliśmy szkolną maskotkę truskawkę, która uwieczniona jest na jednym z filmów reklamujących szkołę. Aktualnie ujednoliciliśmy temat „owocowo-warzywny” i dlatego logo szkoły stanowi jabłko, maskotką szkoły jest jabłko JONATAN, a wspólnie bawimy się w czasie Szkolnego Święta Jabłka. W tym roku cała społeczność szkolna przygotowywała krzyżówki z hasłem JONATAN, rymowanki o jabłku, brała udział w quizie jabłkowym… Impreza zwsze wypada jesienią, gdyż stanowi okazję do przyjęcia w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. Dlatego w tym roku postanowiliśmy do naszego kochanego jabłka dodać wariacje dyniowe, bo jak szaleć to szaleć! Zaprosiliśmy niezwykłych gości - właścicieli magicznego „Dyniowego Zakątka” z Olszan, Państwa Staraków. No i działo się… Były szartlotki i pieczone jabłka, były przysmaki dyniowe i mnóstwo zabawy. (EM, MP)

    • Cukier młodzieży nie krzepi!!!
     • Cukier młodzieży nie krzepi!!!

      24.10.2019

      Jak zaplanować właściwą dietę i przygotować zdrowy posiłek? O co właściwie chodzi z tą insuliną? Czy można sobie pozwolić na deser? Odpowiedzi na te i inne pytania odnaleźli uczniowie klas pierwszych 23 października 2019r. podczas spotkania i warsztatów z Panią Anetą Stanek-Gonerą. Pani Aneta współpracuje z „Fundacją Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie” i przyjechała do nas, aby porozmawiać o właściwych nawykach żywieniowych oraz pokazać jak można obejść się bez cukru, który bynajmniej nie krzepi… Wszystko to działo się w przededniu Światowego Dnia Walki z Otyłością stanowiącą bardzo poważny problem społeczny, także w Polsce. (JM)

      P. S. Dziękujemy serdecznie Pani Justynie z portalu doba.pl.

      Więcej na:

      https://doba.pl/dsw/artykul/-foto-za-nami-warsztaty-cukier-mlodziezy-nie-krzepi-/27519/0

      https://www.facebook.com/insulinooporni

    • Ogólnopolski Tydzień Kariery
     • Ogólnopolski Tydzień Kariery

      23.10.2019

      Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świebodzicach, Panie Ludmiła Krawczyk i Milena Balwierz przeprowadziły cykl warsztatów dla uczniów klas pierwszych w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hodowca koni, technik agrobiznesu. Oryginalne ujęcie tematu stanowiła gra "Planuję, decyduję, działam”, ponieważ pozwoliła uczniom na aktywność i uruchomienie wyobraźni. (MP, EM)

    • Seminarium na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
     • Seminarium na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

      22.10.2019

      21 października 2019r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyło się seminarium pt. ,,Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska – modele działalności i dobre praktyki‘’. Siedmioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem Panią Moniką Kołakowską wzięło udział w tym interesującym, naukowym spotkaniu. Całe wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020 i było podsumowaniem projektu realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Lokalną Grupą Działania – Stowarzyszenie LIDER A4 oraz Stowarzyszeniem  ,,Żywność dla przyszłości”. W trakcie seminarium zostały zaprezentowane zagadnienia w ramach trzech paneli tematycznych: 1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, 2. MODELE DZIAŁALNOŚCI i DOBRE PRAKTYKI, 3. MODELE SPOŁECZNEJ WSPÓŁPRACY. Młodzież miała doskonałą okazję wysłuchać ciekawych wystąpień prelegentów, poszerzyć swoje wiadomości dotyczące zakładania działalności na obszarach wiejskich oraz zasad ich funkcjonowania. Dodatkowo uczniowie dowiedzieli się jak prowadzić działalność gospodarstwa o profilu winiarskim, agroturystycznym i ekologicznym. Zdobyli również informacje na temat zasad certyfikacji gospodarstw ekologicznych. Seminarium było źródłem wiedzy dla rolników i przyszłych rolników, którzy myślą o nowych kierunkach organizacji gospodarstwa i nowych profilach jego działalności. (Ko)

       

    • Dzień Papieski
     • Dzień Papieski

      21.10.2019

      16 października 2019r. w naszej szkole przeżywaliśmy obchody XIX Dnia Papieskiego. Z tej okazji społeczność szkolna uczestniczyła w przedstawieniu słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów klasy 3PTC wraz z księdzem Dawidem Fiołkiem. Wspominaliśmy 41 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przypomnieliśmy sobie część najważniejszych wydarzeń z czasu pontyfikatu Papieża Polaka, a także słowa, które wypowiadał do rodaków - szczególnie do młodego pokolenia. Miłym akcentem tego dnia był poczęstunek w postaci „papieskich kremówek" przygotowanych przez Panią Brygidę Kowalczyk i uczniów klas technikum żywienia. Na zakończenie obchodów Dnia Papieskiego głos zabrała także Pani dyrektor Joanna Miłobóg, która zauważając kryzys autorytetów we współczesnym świecie, wskazała na św. Jana Pawła II, jako na tę osobę, która może stać się takim autorytetem dla młodych ludzi, poszukujących wyższych wartości i życiowych celów. (DF)

     • Zagraniczne szkolenia naszych nauczycieli – odsłona pierwsza

      21.10.2019

      Dzięki współpracy ZSCKR w Mokrzeszowie z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie nauczyciele naszej szkoły biorą udział w wielu szkoleniach i seminariach branżowych, w tym zagranicznych. Zdobyte podczas wyjazdów umiejętności, wiedzę i doświadczenia wykorzystują w pracy z uczniami oraz przekazują sobie nawzajem, co sprawia, że możemy stwierdzić, jesteśmy za pan brat ze światowymi wzorcami i nowinkami. To z kolei przekłada się na wysoką jakośc pracy szkoły.

      I tak od 1 do 5 października 2019 r. Pani Natalia Kinast i Pani Jolanta Pinczakowska uczestniczyły w seminarium „Enoturystyka i kuchnia węgierska” połączonym z wyjazdem studyjnym. Nauczycielki miały okazję pogłębić wiedzę na temat zwyczajów kulinarnych Węgier, korzeni i specyfiki kuchni Madziarów, tajemnic produkcji wina. Poznały tradycje winiarskie oraz produkcję win w regionie Egeru. Uczestniczyły w pokazie przygotowywania potraw kuchni węgierskiej – gulaszu węgierskiego, placków węgierskich, placków węgierskich - langosz, kołacza węgierskiego oraz naleśników a la Gundel. Brały udział w warsztatach sporządzania gulaszu węgierskiego. Ponadto poznały tajniki ekspozycji jako elementu marketingu sprzedaży. Wyjazd był również okazją do zwiedzenia stolicy państwa i jednocześnie największego miasta Węgier – Budapesztu. Podczas wieczornego rejsu mogły podziwiać majestatyczne budowle jak m.in. budynek parlamentu, zamek królewski czy Most Elżbiety. (NK)

     • Świetnie wyniki naszych uczniów w I Rzucie Ligii Lekkoatletycznej

      20.10.2019

      17 października 2019r. w Świdnicy na trenie na OSIR-u odbył się I Rzut Ligi Lekkoatletycznej, w którym nasza szkoła wzięła udział. W tym roku bardzo dobrze zaprezentowali się biegacze wygrywając swoje konkurencje. Kasjan Onyszkiewicz wygrał bieg ponad 400-metrowym finiszem na dystansie 1500 metrów, a Daniel Dominiak był jak zwykle bezkonkurencyjny w biegu na 400 metrów pokonując resztę rywali nawet o kilkadziesiąt metrów!!! Wszystkim Naszym Reprezentantom gratulujemy dobrych wyników i liczymy na podobne, a nawet jeszcze większe sukcesy w II Rzucie Ligi Lekkoatletycznej już w kwietniu. (MW)

    • Sukces luzaczek
     • Sukces luzaczek

      20.10.2019

      Podczas Mistrzostw Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi połączonych z Mistrzostwami Młodych Koni w Powożeniu nasze uczennice: Kinga Prymula oraz Sandra Burban z klasy IV technikum w zawodzie technik hodowca koni miały okazję luzakować Panu Piotrowi Mazurkowi - obecnemu mistrzowi Polski w powożeniu. Podczas próby ujeżdżenia i zręczności Kinga nawigowała Pana Piotra. Dzięki udziałowi w tak prestiżowych zawodach uczennice zdobyły bezcenne doświadczenia oraz przeżyły niezapomniane sportowe emocje. Gratulujemy Panu Piotrowi Mazurkowi, luzakom oraz koniom :)  tytułu Mistrza Polski! (JH)

      Zdjęcia: Katarzyna Kopera

      http://www.driving.pl/84-aktualnosci/aktualnosci-z-kraju/1852-mistrzostwa-polski-czworek-mpmk-ksiaz-2019

    • Jubileusze szkół rolniczych
     • Jubileusze szkół rolniczych

      14.10.2019

      Nasza szkoła jest jedną z 53 placówek w Polsce należących do Sieci Szkól Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jedną z dwóch takich na Dolnym Śląsku. Co je łączy? Niewątpliwie nazwa – wszystkie są Zespołami Szkół Centrami Kształcenia Rolniczego. Poza tym wszystkie kształcą młodzież i dorosłych w zawodach rolniczych. Co je wyróżnia spośród innych szkół? Świetnie wyposażona nowoczesna baza, bardzo dobra kadra pedagogiczna, wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i wiele dodatkowych przedsięwzięć skierowanych na rozwój uczniów i podnoszenie ich umiejętności branżowych (projekty, wycieczki, spotkania, warsztaty, itp.). I oczywiście przywiązanie do własnej historii. Zatem jubileusz każdej ze szkół, tak jak w rodzinie, stanowi wydarzenie dla wszystkich „sióstr”. Dlatego na imprezach takiej rangi nie mogło zabraknąć przedstawicieli ZSCKR w Mokrzeszowie.

      4 października 2019r. Pani Dyrektor Joanna Miłobóg uczestniczyła w Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce (województwo podlaskie).

      9 października 2019r. nasza delegacja wraz ze sztandarowym świętowała obchody 55-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej połączone z nadaniem szkole imienia Władysława Szafera (województwo dolnośląskie).

      12 października 2019r. Pani Dyrektor reprezentowała ZSCKR w Mokrzeszowie podczas Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie (województwo lubuskie).

      Jeszcze raz składamy wszystkim Jubilatkom najserdeczniejsze życzenia i już dzisiaj zapraszamy za 8 lat na nasze 70-lecie. (JM)

    • „Moje serce zostało we Lwowie”
     • „Moje serce zostało we Lwowie”

      14.10.2019

      11 października 2019r. uczniowie naszej szkoły na czele z Panią Moniką Kołakowską – kierownikiem praktycznej nauki zawodu uczestniczyli w uroczystych obchodach 10 Dni Lwowa i Kultury Kresowej zorganizowanych przez świdnicki oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Wydarzenie jak zawsze przyciągnęło wiele osób, dla których Lwów (jak mówią słowa piosenki) to takie miejsce na ziemi, w którym „zostawili serce”. Dzięki wspomnieniom i pieśniom młodzież obecna na uroczystości mogła wziąć ciekawą lekcję historii, lepiej poznać ważne dla polskiej kultury i narodowej pamięci miejsca, jak choćby cmentarz Orląt Lwowskich, cmentarz Łyczakowski czy Uniwersytet Lwowski. Prowadzący uroczystość prezes TMLiKPW Pan Antoni Jadach na ręce Pani Kołakowskiej złożył podziękowania za dotychczasową współpracę. (JM) Więcej na: https://mojaswidnica.pl/10-dni-lwowa-i-kultury-kresowej-w-swidnicy-zdjecia/

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

      11.10.2019

      W piątek 11 września 2019r. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej.

      Zgodnie z tradycją szkoły część oficjalna rozpoczęła się od ślubowania pierwszoklasistów. Tym samym w sposób symboliczny zostali oni włączeni w poczet zbiorowości uczniowskiej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie.

      W dalszej części wydarzenia głos zabrała Pani dyrektor Joanna Miłobóg. W swoim wystąpieniu odczytała list i przekazała życzenia od Pana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie podziękowała wszystkim pracownikom i nauczycielom za kolejny rok pracy, poświęcenia i zaangażowania w rozwój Szkoły. Wręczyła także nagrody tym, którzy w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej odznaczyli się wyjątkową kreatywnością, sumiennością, zaangażowaniem i empatią w rozumieniu spraw uczniowskich. Wyróżnieni zostali: Joanna Hodel, Luiza Kępińska, Monika Kołakowska, Brygida Kowalczyk, Magdalena Kuklińska, Ewa Mizerska, Marta Podrzycka i Ryszard Skotnicki.

      Jak co roku nie zabrakło kwiatów, laurek i słów podziękowania od młodzieży. Imprezę przygotowali uczniowie klasy 2 PTM wraz z wychowawcą Panem Marcinem Wójciakiem. Wykazali się nie tylko inicjatywą i poczuciem humoru, ale i zaskoczyli Grono tablem ze zdjęciami swoich nauczycieli. Oczywiście na wysokości zadania stanął również Samorząd Uczniowski, który pod okiem Pani Brygidy Kowalczyk postanowił osłodzić wszystkim ten dzień serwując tort i inne wykwintne ciasta idealnie komponujące się ze świeżą kawą i aromatyczną herbatą. Poczęstunek wpisał się świetnie w słowa naszej „nowej” noblistki Olgi Tokarczuk: „Mądrość jest apetyczna jak drożdżowe ciasto, ożywiająca jak herbata”. (JM)

    • Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi i Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu. Stado Ogierów Książ 2019
     • Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi i Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu. Stado Ogierów Książ 2019

      10.10.2019

      W dniach 4-6 października 2019 r. na hipodromie Stada Ogierów Książ odbyły się Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi połączone z Mistrzostwami Młodych Koni w Powożeniu. Tegoroczna aura nie rozpieszczała koni ani zawodników. Błoto i ulewny deszcz sprawiły, ze trasa była ekstremalnie trudna. Nie obyło się bez wypadków. Na szczęście nie były groźne w skutkach. Pierwszy dzień zawodów to próba ujeżdżenia na czworoboku, dzień drugi to widowiskowy maraton czyli próba terenowa z przeszkodami. Dzień trzeci to próba zręczności na hipodromie.

      Oczywiście na imprezie nie zabrakło przedstawicieli naszej szkoły. Uczennice kl. I technikum w zawodzie: technik hodowca koni Sabina Dembna i Zuzanna Skrzydlewska z opiekunem Panią Joanną Niebieszczańską czynnie  uczestniczyły w zawodach służąc pomocą techniczną przy wpuszczaniu zawodników na czworobok. Dodatkowo nasza młodzież - Sabina Dembna i Zuzanna Skrzydlewska oraz Adam Tarkowski i Alan Kołosowski, w pięknych strojach ludowych asystowali przy ceremonii wręczania nagród w trzecim dniu zawodów. (Ko)

    • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody i wkkw Morawa 2019
     • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody i wkkw Morawa 2019

      01.10.2019

      Od 19 do 22 września 2019r. przyszli hodowcy koni mieli okazję poznać kulisy wybranego przez siebie zawodu. Uczestniczyli w asyście sędziowskiej podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody i WKKW w Morawie. Najpierw przeszli szkolenie związane z asystą sędziowską podczas WKKW. Zapoznali się z zasadami oceny zawodników i obsługą programu komputerowego dotyczącego oceny jeźdźców. Dowiedzieli się między innymi, co bierze pod uwagę sędzia na przeszkodach crossowych, a jakie umiejętności techniczne zawodników ocenia się w poszczególnych konkursach. Spotkali się z głównym lekarzem weterynarii, który omówił dokładnie sposób kwalifikacji koni do zawodów sportowych z uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa konia, najczęstszych objawów chorobowych, urazów i schorzeń podczas zawodów, dokumentacji i identyfikacji koni oraz zasad przeglądu weterynaryjnego. Przez cały czas nie tylko asystowali w pracy sędziom konkursowym, ale również czuwali nad prawidłowym przebiegiem zawodów sportowych.

      Wydarzenie tej rangi pozwoliło uczniom poznać wielu cenionych specjalistów pracujących przy obsłudze zawodów. Młodzież miała okazję obserwować umiejętności i wyniki młodych koni oraz pracę i doświadczenie zawodników.

      Współpraca z ośrodkiem jeździeckim „Stragona” w Morawie oraz umożliwienie uczniom udziału w zawodach wpływa pozytywnie na rozwój umiejętności branżowych, poszerzanie wiadomości związanych ze sportem jeździeckim i specyfiką organizacji zmagań jeździeckich. (JH)

    • Otwarcie szkolnej kawiarenki
     • Otwarcie szkolnej kawiarenki

      30.09.2019

      W środę 25 września 2019r. została otwarta kawiarenka szkolna. Kampania plakatowa zadziałała i wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem.

      A oto mini wywiady z gośćmi i  organizatorami:

      Kuba – uczeń klasy IV, gość:

      „Rzadko chodzę do kawiarni, bo najbardziej smakuje mi kawa w domu. Ale dziś postanowiłem spróbować. I jestem miło zaskoczony. Co mnie zdziwiło? Gwar osób stojących w kolejce oraz siedzących przy stolikach, unoszące się w powietrzu aromaty kawy i deserów oraz organizatorzy zaangażowani w swoje zajęcia. Nie spodziewałem się takiego tłumu. Atmosfera była naprawdę kawiarniana. No i menu. Było tu wiele kuszących propozycji. Między innymi czarna kawa, kawa z bitą śmietaną lub kawa z mlekiem, herbaty, soki. Musiałem się zastanowić co wybrać: curd cytrusowy czy czekoladowy z ciasteczkami. A może crème brûlée? Na zamówienie nie czekałem długo. Kątem oka znalazłem wolne miejsce pomiędzy nauczycielami i kilkoma młodszymi uczniami. Oczywiście skończyło się na przyjemnej pogawędce. Mogę powiedzieć, że jestem za takim spędzaniem w szkole czasu i za taką integracją.”

      Pani Natalia Kinast – nauczyciel przedmiotów żywieniowych, organizatorka kawiarenki:

      „Pracownia planowania żywienia od maja 2019 roku posiada profesjonalny ekspres firmy Stalgast warty 12.000 PLN, witrynę chłodniczą i inne urządzenia. Wiele lokali gastronomicznych może nam zazdrościć. Uczniowie i nauczyciele w ubiegłym roku szkolnym odbyli branżowe szkolenia, które poszerzyły pakiet ich umiejętności zawodowych. To efekt realizacji projektu „Zawodowiec to dobry fachowiec”. Skoro mamy wykwalifikowanych baristów, trzeba było to wykorzystać. Dlatego poparłam inicjatywę uczniów. Wspólnie z klasą 3 technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zamierzamy kontynuować przedsięwzięcie i poszerzać asortyment, zwłaszcza deserów. Zarobione pieniądze będą przekazane na Radę Rodziców, która będzie nimi zarządzać tak, aby można było kupić surowce na kolejne tygodnie działalności.”

      Krzysztof Jasiński i Daniel Dominiak – uczniowie, pomysłodawcy kawiarenki:

      „Mieliśmy wiele zamówień, a czasami ledwo nadążaliśmy z wydawaniem kawy. Automat był tylko jeden, a chętnych prawie osiemdziesięciu, ale udało się nam spełnić oczekiwania gości. To najważniejsze” - powiedział Krzysiek przygotowując kolejny napój.

      „Cieszę się, że wszystkim smakowały moje desery. Uwielbiam patrzeć jak takie niewielkie słodkości zmieniają czyjś dzień na lepszy” – mówił Daniel karmelizując cukier do kolejnych crème brûlée.

      Reasumując – szkolną kawiarenkę można uznać za otwartą. I to z sukcesemJ (NK)

    • Każdy może zdobyć swój Everest
     • Każdy może zdobyć swój Everest

      29.09.2019

      25 września 2019 r. klasy pierwsze w zawodzie technik agrobiznesu oraz technik hodowca koni wyjechały na wycieczkę dydaktyczno-krajoznawczą do Radomierza oraz Mniszkowa wraz z opiekunami: Panią Karoliną Czaplińską, Panią Joanną Hodel oraz Panią Agatą Wójcik.

      Dzięki współpracy ZSCKR w Mokrzeszowie ze Stacją Badawczą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, umiejscowioną w malowniczo położonym Radomierzu, uczniowie mieli okazję obejrzeć gospodarstwo prowadzone przez Panią Agnieszkę i Piotra Gierszewskich. Zajmują się oni chowem i hodowlą bydła francuskiej rasy charolaise. Uczniowie z zainteresowanie słuchali prelekcji na temat chowu tej mięsnej rasy bydła.

      Uczestnicy wycieczki dotarli również do Mniszkowa, gdzie znajduje się Fundacja „Czarodziejska Góra", prowadzona przez niezwykłego człowieka - Pana Roberta Kazimierskiego „Kazia", byłego alpinisty, obecnie znawcy i hodowcy koni czystej krwi arabskiej. Uczniowie wysłuchali szalenie inspirującej prelekcji o tym, że każdy człowiek może wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, mimo trudności jakie życie przed nim stawia. Misją fundacji jest między innymi budowanie pewności siebie u ludzi dzięki obcowaniu z końmi.

      Z wycieczki wróciliśmy naładowani pozytywną energią i wiarą we własne możliwości. (KC)

    • AGRO SHOW Bednary 2019
     • AGRO SHOW Bednary 2019

      23.09.2019

      19 września 2019r. uczniowie klasy 2PTM i 1M4 wraz z opiekunami: Panem Krzysztofem Hodelem, Panem Marcinem Wójciakiem i Panią Małgorzatą Bednarską pojechali na wycieczkę integracyjno-dydaktyczną na AGRO SHOW na Bednary, k. Poznania. Ta Międzynarodowa Wystawa Rolnicza organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. AGRO SHOW to również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu rolnicy przybywający na AGRO SHOW podczas 4 dni wystawy mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa.

      Nasi uczniowie zgodnie stwierdzili, że podczas wycieczki mieliśmy możliwość zobaczenia maszyn, które w przyszłości mogą się im przydać we własnych gospodarstwach. Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili z niej zadowoleni i z uśmiechem na twarzy. (KH)

       

    • 20 lat WTZ-ów w Mokrzeszowie
     • 20 lat WTZ-ów w Mokrzeszowie

      19.09.2019

      Los kiedyś skrzyżował drogi Naszej Szkoły i Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Osóbz Niepełnosprawnością Intelektualną/ Koło w Świdnicy. Z uczestnikami WTZ-ów i ich opiekunami spotykamy się codziennie i znamy, można powiedzieć, od zawsze. To nasi „sąsiedzi z parteru”, którzy po różnych perturbacjach korzystają z pomieszczeń szkolnego internatu. Dlatego z radością przyjęliśmy zaproszenie na ich 20 urodziny. I jak zawsze nie odmówiliśmy pomocy. Tym razem uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych razem z Panią Brygidą Kowalczyk pomogli w obsłudze gości. Pani Jadwiga Roniewska-Ciupiak – kierownik WTZ-ów - pochwaliła naszą młodzież na forum podczas części oficjalnej dziękując szkole za te lata współpracy. (JM)

    • Zadwórze – polskie Termopile
     • Zadwórze – polskie Termopile

      19.09.2019

      18 września 2019r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 99 rocznicę bitwy pod Zadwórzem przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wychodniach w Świdnicy. Jej celem było upamiętnienie wydarzeń z roku 1920. Wówczas, a dokładnie 17 sierpnia podczas wojny polsko-bolszewickiej, 330 młodych żołnierzy nazywanych Orlętami Lwowskimi stanęło do nierównej walki z siłami konnej armii Budionnego. Zależało im na opóźnieniu ataku na Lwów. I chociaż na polu bitwy poległo 313 żołnierzy, to cel został osiągnięty. Wg opinii historyków bohaterstwo oddziału kpt. Zajączkowskiego przyczyniło się do zwycięstwa Wojska Polskiego w Bitwie Warszawskiej. (JM)

       

    • Adios Valencia! Hola escuela en Mokrzeszów :)
     • Adios Valencia! Hola escuela en Mokrzeszów :)

      18.09.2019

      14 września 2019r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie wrócili z 2-tygodniowych praktyk, które realizowali w branży gastronomicznej w Walencji. 18 przyszłych techników żywienia i usług gastronomicznych doskonaliło umiejętności zawodowe w hiszpańskich hotelach i restauracjach. Praktyki możliwe były dzięki realizowanemu od września 2018 roku projektowi „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt ułatwi na pewno naszej młodzieży przejście z etapu nauki do etapu zatrudnienia i uprości wejście na trudny i dynamiczny rynek pracy nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

      Praktykanci pracowali codziennie 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. Samodzielnie dojeżdżali do pracy środkami transportu publicznego (autobusami, metrem, itp.). Młodzież była zakwaterowana u rodzin hiszpańskich, co stanowiło świetną okazją do nawiązania ciekawych znajomości i poznania kultury śródziemnomorskiej, a także „wymusiło” komunikację w języku angielskim lub hiszpańskim (!). Weekendy i niektóre popołudnia były zapełnione wieloma atrakcjami. W pierwszy dzień pobytu młodzież wypoczywała po podróży na pięknej plaży Malvarrosa. Opiekunowie praktyk, Pan Ryszard Skotnicki i Pani Elwira Podhalicz, wspólnie z Marią, przewodniczką z Esmovii (partner projektu) zapoznali uczniów z topografią miasta oraz pokazali najważniejsze punkty turystyczne Walencji.

      Na początku praktyki każdy musiał poznać personel, regulaminy pracy oraz przejść szkolenie z BHP, przepisów sanitarnych, zasad stosowania środków ochrony indywidualnej, obsługi maszyn i urządzeń, obowiązków pracowników kuchni i sali obsługi.

      Podczas weekendu uczniowie odwiedzili największe w Europie oceanarium. Po pracy nie mogło zabraknąć czasu na zwiedzanie miasta, odpoczynek ma brzegu morza czy wspólną kolację.

      Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzi ludzie stali się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Część osób uwierzyło w swoje możliwości i umiejętności zarówno zawodowe, jak i językowe. Wielu mówiło o przygodzie życia. Była to dla uczniów unikalna okazja, aby doskonalić swój warsztat zawodowca, poznać ciekawe miejsca, kulturę, ludzi, język hiszpański oraz odpocząć na słonecznych plażach ood błękitnym hiszpańskim niebem.

      Odbycie zagranicznego stażu potwierdzone będzie wydanymi certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez uczniów umiejętności i kwalifikacje zawodowe przybiorą postać formalną i uznawaną przez europejskich pracodawców. Młodzież otrzymała również certyfikaty potwierdzające odbyty staż od instytucji pośredniczącej oraz przyjmującej. (EP)

    • Brązowy medal dla Daniela Dominiaka w hiszpańskim wyścigu CASTELLAR-OLIVERAL
     • Brązowy medal dla Daniela Dominiaka w hiszpańskim wyścigu CASTELLAR-OLIVERAL

      18.09.2019

      W niedzielę 8 września 2019 r. Daniel Dominiak – uczeń klasy III technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, wziął udział w VI edycji popularnego w Walencji  wyścigu Castellar – Oliveral na dystansie 10 km. Jak to się stało? Daniel – w ciągu tygodnia pracy uczestnik praktyk zagranicznych w odbywających się w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+, postanowił wykorzystać wolny czas tak, jak lubi najbardziej, czyli rywalizując z innymi biegaczami. I tym razem odniósł sukces - zajął 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz 44 miejsce w kategorii OPEN na 450 startujących zawodników. Należy dodać, że Daniel ma na swoim koncie wiele występów zwieńczonych tytułami:

      • Mistrza Polski LZS na dystansie 800 m,
      • Wicemistrza Polski LZS na 400 m,
      • Mistrza Dolnego Śląska na 800 m w kategorii U20,
      • Halowego Mistrza Dolnego Śląska na 600 m i 300 m w kategorii U20

      Na co dzień trenuje w Klubie SL GKS Olsza Olszyna, a jego celem na sezon halowy 2019/2020 jest zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski w Toruniu w kategorii U20.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w drodze na sportowe szczyty! (EP)

    • Kupuj PRODUKTY POLSKIE
     • Kupuj PRODUKTY POLSKIE

      11.09.2019

      "PRODUKT POLSKI” – takie określenie pojawia się na wielu opakowaniach produktów z żywnością, które znajdujemy na sklepowych półkach. Co oznacza? Mówi o tym, że towar przez nas kupowany  został wytworzony co najmniej w 75% z surowców pochodzących z Polski, od polskich rolników. Dlaczego warto zwrócić uwagę na tak oznakowane produkty?

      Bo wyróżniają się one bardzo dobrą jakością, są produkowane w sposób spełniający wysokie wymagania rynku i klienta – po prostu smakują i są zdrowe. Trzeba mieć świadomość tego faktu.

      Nasza szkoła również włączyła się w kampanię promocyjno-informacyjną. 11 września 2019r. na spotkaniu przygotowanym przez klasy IV technikum w zawodzie technik agrobiznesu i technik hodowca koni pod kierunkiem Pani Joanny Hodel i Pani Karoliny Czaplińskiej nie zabrakło wystawy polskich produktów. Część merytoryczną dotyczącą oznakowania opakowań i certyfikacji poprowadziła Pani Izabela Michniewicz z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. O zagrodach edukacyjnych opowiedziała Pani Agnieszka Kowalczuk. Na koniec spotkania wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez uczniów oczywiście tylko z polskich produktów.

      Zapraszamy wszystkich gości, a zwłaszcza rodziców i słuchaczy KKZ do zapoznania sięz ekspozycją i materiałami informacyjnymi. (JM)

       

      Zapraszamy do obejrzenia konferencji pracowej jaka odbyła się w MRiRW

    • Dożynki w Mokrzeszowie
     • Dożynki w Mokrzeszowie

      09.09.2019

      W niedzielę 8 września 2019r. odbyły się dożynki wiejskie w Mokrzeszowie z udziałem całej społeczności lokalnej, wśród której nie zabrakło i przedstawicieli naszej szkoły na czele z Panią dyrektor Joanną Miłobóg. Mimo że pogoda nie dopisała, atmosfera była gorąca i rodzinna. Po mszy dziękczynnej odprawionej w kościele pw. św. Jadwigi przez proboszcza tutejszej parafii -  księdza kanonika Stanisława Panewskiego, wszyscy udali się do świetlicy, gdzie zasiedli do stołów zapraszani przez starostów dożynek i gospodarzy wsi – Panią sołtys Janinę Bogacz i Pana radnego Pawła Dziurdzię. Charakter tego wyjątkowego święta rolników podkreślił występ zespołu ludowo-estradowego „Mokrzeszów”, który zaprezentował misterium chleba. Publiczności spodobały się też pełne wdzięku mażoretki z Pszenna. (JM)

    • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
     • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW

      09.09.2019

      6 września 2019r. w Starym Brześciu odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród 53 delegacji z całej Polski nie zabrakło naszych przedstawicieli, tj. Pani dyrektor Joanny Miłobóg, Pani wicedyrektor Luizy Kępińskiej oraz pocztu sztandarowego pod opieką Pana Krzysztofa Hodela.

      Uroczystość miała podniosły charakter. Poprzedziła ją msza św. w zabytkowym kościele św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim. Następnie poczty sztandarowe i delegacje przy wtórze orkiestry dętej przemaszerowały do ZSCKR w Starym Brześciu, gdzie rozpoczęła się część oficjalna wydarzenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Jan Krzysztof Ardanowski - w przemówieniu inauguracyjnym zwrócił się do dyrektorów, nauczycieli i uczniów, aby w swoich działaniach brali odpowiedzialność za ziemię „żywiecielkę”, szanowali jej potrzeby (np. stosując płodozmian), wykazywali się wiedzą, która musi stanowić podstawy każdej działalności, w tym rolniczej.

      P.S. Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Markowi Sobolewskiemu z ZSCKR w Powierciu za przemiłe spotkanie, niezwykle gościnne przyjęcie i zapewnienie noclegu całej naszej ekipie oraz pokazanie walorów regionu, w tym zabytkowego sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Brdowie. (JM)

       

       

    • Kiermasz używanych podręczników
     • Kiermasz używanych podręczników

      09.09.2019

             6 września odbył się w naszej szkole kiermasz używanych podręczników. Wzorem ubiegłych lat uczniowie mogli sprzedać używane książki i kupić za bezcen te, które były im potrzebne. Kiermasz był też okazją do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń miedzy uczniami, głównie klas pierwszych, którzy chętnie integrowali się ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami.

      Teraz pozostało już tylko życzyć sukcesów w nauce... (Ku)


       

    • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

      09.09.2019

      W poniedziałek 2 września 2019r. rozpoczął się nowy rok szkolny. Tym razem wśród zgromadzonych wyjątkowo liczną grupę stanowili uczniowie klas I, którzy będą pobierać naukę w 4 oddziałach. Towarzyszyli im też rodzice.

      Uroczystą akademię przygotowała klasa IV technikum w zawodzie technik hodowca koni pod opieką wychowawczyni – Pani Joanny Hodel. Po słowach wprowadzenia młodzież zaprezentowała program związany z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomniano najważniejsze fakty. Podkreślono bezmiar tragedii ludności. Zwrócono uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą totalitaryzm. Pointę stanowił wiersz wyrecytowany przez ucznia Michała Zawadę.

      Pani dyrektor Joanna Miłobóg w swoim przemówieniu także odniosła się do historii Polski kładąc nacisk na kwestię wolności i jej znaczenie w wymiarze uniwersalnym. Na zakończenie zwróciła się do uczniów i nauczycielami z życzeniami, aby rozpoczęty rok szkolny 2019/2020 był okresem osobistego rozwoju, wielu ciekawych doświadczeń związanych zwłaszcza z kształceniem zawodowym i przyniósł wszystkim satysfakcję w postaci wysokich wyników na świadectwach.

      Nie zabrakło też słów skierowanych do całej społeczności szkolnej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który na tę okoliczność przysłał do ZSCKR w Mokrzeszowie specjalny list. (JM)

    • Dożynki gminne w Pszennie
     • Dożynki gminne w Pszennie

      09.09.2019

      W niedzielę 25 sierpnia 2019r. w Pszennie odbyły się dożynki gminne. Gmina Świdnica składa się z 33 sołectw i jest największa w powiecie świdnickim. Święto dożynkowe stanowi wpisany w tradycję wyraz dziękczynienia za zebrane plony. I chociaż lato tego roku było suche i upalne, nie ma dużych strat, więc rolnicy, hodowcy, sadownicy, ogrodnicy i pszczelarze zebrali się, aby wziąć udział w uroczystym korowodzie z wieńcami i bochnami chleba, modlić się podczas mszy świętej, podziwiać stoiska i stragany dożynkowe, raczyć się specjałami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich i bawić przy muzyce gwiazdy wieczoru - zespołu Brathanki. Na dożynkach nie zabrakło też reprezentacji naszej szkoły na czele z Panią dyrektor Joanną Miłobóg. Uczniowie mimo trwających wakacji, stanęli na wysokości zadania i wzorowo zaprezentowali swoje umiejętności związane z obsługą gości, za co osobiście podziękowała całej ekipie wójt gminy - Pani Teresa Mazurek. (JM)

    • Kuchnia hiszpańska na celowniku uczniów ZSCKR w Mokrzeszowie
     • Kuchnia hiszpańska na celowniku uczniów ZSCKR w Mokrzeszowie

      04.09.2019

      Wydaje się, że za oknem nadal wakacje, lecz uczniowie już zasiedli w szkolnych ławkach. Jednak nie wszyscy. Bo oto grupa 18 przyszłych techników żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie 31 sierpnia 2019r. wyleciała z lotniska w Katowicach na praktykę zawodową do hiszpańskiej Walencji w ramach projektu: „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  - sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczniowie będą realizować praktyki zawodowe w hotelach, restauracjach i lokalnych barach tapas przez dwa tygodnie. Pod okiem profesjonalistów kuchni hiszpańskiej zdobędą wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim doświadczenie, tak cenne na rynku pracy. W końcu praca pod skrzydłami lokalnych szefów kuchni to nie tylko wyjątkowa atrakcja, ale i gwarancja wysokiego poziomu praktyk. Są gotowi podjąć każde wyzwanie, gdyż przed wyjazdem odbyli zajęcia z przygotowania językowego, pedagogiczne i kulturowego.

      Młodzież ma zapewniony bogaty program kulturowy, który obejmuje zwiedzanie miasta wraz z jego historycznym centrum, katedry i pałace, kilometry parków, największe oceanarium
      w Europie, czy supernowoczesne perełki architektury użytkowej (Miasto Sztuki i Nauki).

      Realizacja projektu to okazja do zdobycia przez uczniów Europassa potwierdzającego nabycie wiedzy i kwalifikacji w innym kraju europejskim. To sprawdzenie wiedzy i umiejętności
      w praktyce, podniesienie kompetencji posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym i zawodowym. To także szansa na przeżycie wspaniałej przygody, poznanie podstaw hiszpańskiego oraz tradycji, kultury i zwyczajów z pierwszej ręki, czyli od samych Hiszpanów, bo nasi uczniowie zakwaterowani są u rodzin.

      Opiekunami uczniów są Pan Ryszard Skotnicki i Pani Elwira Podhalicz, która jest również koordynatorem projektu.

      „Mamy nadzieję, że nasi uczniowie wrócą do nas nie tylko opaleni, pełni wrażeń, ale przede wszystkim zdobędą nieocenione doświadczenia, które pozwolą z zapałem przygotować hiszpańskie tapasy oraz paellę valencianę, na które już dzisiaj zapraszam do mokrzeszowskiej szkoły”  – mówi Pani Joanna Miłobóg dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie. (EP)

    • Kadra najwyższych lotów
     • Kadra najwyższych lotów

      09.09.2019

      Chociaż wakacje jeszcze się nie skończyły, to przed czwórką nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie spotkało wyzwanie. 23 sierpnia 2019r. w Warszawie stanęli przed komisjami powołanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby po przeprowadzonej rozmowie otrzymać kolejny stopień awansu zawodowego. Emocje towarzyszyły wszystkim, ale poziom, jaki zaprezentowali był bardzo wysoki. Wszyscy wykazali się nie tylko fachowością i wiedzą, ale udowodnili, że w ich pracy to uczeń jest najważniejszy. I tak Panie: Joanna Hodel, Dorota Koczut i Marta Podrzycka są już nauczycielami dyplomowanymi, a Pan Krzysztof Hodel jest nauczycielem mianowanym.

      Mamy się czym chwalić - w ZSCKR w Mokrzeszowie 78% nauczycieli posiada najwyższe stopnie awansu zawodowego, z czego 64% to nauczyciele dyplomowani, a 14% to nauczyciele mianowani. (JM)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych